Pauli nr 96

Från Biografiska anteckningar

Adliga ätten Pauli nr 96

Naturaliserad 1625

TAB 1

Kaptenen Axel Wolfgang Pauli, (1732-1808).
Kaptenen vid Kalmar regemente Axel Georg Pauli, (1787-1862).

Zacharias Pauli, naturaliserad Pauli, (son till Wolfgang Pauli), född 1586 i Österrike; ryttmästare; naturaliserad svensk adelsman 1625 (introducerad s å under nr 96); överste; † 1630, natten till den 25/8 i Stockholm (pesten), begravd i Lista kyrka. Gift 1613-06-14 på Stockholms slott med drottning Kristina d ä:s hovjungfru Brita Hård af Segerstad, dotter till ståthållaren Olof Larsson Hård och Catharina Vogtin von Fromhausen.

Barn:

 • Tre döttrar, †† unga.
 • Zacharias Pauli, till Vingslör och Martorp; född 620-12-16 på Vingslör; levde utan tjänst; † 1665-02-03 på Vingslör, begravd i Lista kyrka.
 • Carl Pauli, assessor; † 1628. se Tab 2.
 • Christina Pauli, född 1628. Gift med landshövdingen Gustaf Ribbing, född 1613, † 1693. Paret fick flera barn.
 • Gustaf Adolf Pauli, född 1629; major; † 1666. se Tab 5.
 • Maria Pauli, född 1630, † ogift och barnlös 1718.

TAB 5

Gustaf Adolf Pauli, (son till Zacharias Pauli, naturaliserad Pauli, Tab 1), till Tyllinge säteri i Dalhems sn; född 1629-08-24 på Vingslör; kornett vid överste Sinclairs reg:te till häst 1655; major; bevistade hela Polska kriget och därefter, 1658 och 1659, det Danska; † 1666-11-19 på Tyllinge säteri, Dalhems sn, begravd i Pauliska graven i Lista kyrka i Södermanland. Gift med jungfrun Metta Stake, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o med landshövdingen Arent Möller), dotter till landshövdingen Olof Stake och Anna Ribbing.

Barn:

 • Brita Pauli, † 1709. Gift med sin mors morbror, kaptenen Seved Ribbing † 1673. Paret fick flera barn.
 • Erik Pauli, född 1664-12-18, † 1667-02-24 och begravd i Lista kyrka.
 • Gustaf Adolf Pauli, född 1666; löjtnant; † 1702. se Tab 6.

TAB 6

Gustaf Adolf Pauli, (son till Gustaf Adolf Pauli, Tab 5), född 1666-01-01; student i Uppsala 1680-05-22; volontär vid Livgardet 1680; livdrabant 1683; kornett vid Södra skånska kavallerireg:t 1687; reformerad fänrik vid Södermanlands reg:te 1689-04-27, avsked s å efter 20/7 med löfte om nådigaste hågkomst till befordran framför andra; löjtnant vid Kalmar reg:te, Anders Billingbergs kompani 1692-08-17; † 1702-07-10 i Polen under tjänst. Gift 1688 med jungfrun Catharina Wilhelmina von Post, i hennes 1:a äktenskap, född 1671-06-02, † 1748, dotter till översten Wilhelm Mauritz von Post, naturaliserad von Post och Catharina Schildt.

Barn:

 • Metta Gustaviana Pauli, född 1689, † ogift och barnlös 1713.
 • Wilhelm Mauritz Pauli, född 1691; överjägmästare; † 1758. se Tab 7.
 • Birgitta Catharina Pauli, född 1693-01-08 i Dalhems sn † 1765. Gift 1719 med löjtnanten vid Smålands kavallerireg:te Jonas Camberg, född 1689 i Fagerhults sn, † 1769-12-16 på Kåremåla, Fagerhults sn (82 år gammal, ålderdom, källa: Handbörds häradsrätt FII:12 s.19, AID: v78296.b12.s19). Paret fick flera barn.
 • Anna Christina Pauli, född 1694-09-01 i Dalhems sn, † barn.
 • Zacharias Wolfgang Pauli, född 1695, † 1701.
 • Anna Margareta Pauli, född 1697, † barn.
 • Maria Elisabet Pauli, född 1701, † 1704.

TAB 7

Wilhelm Mauritz Pauli, (son till Gustaf Adolf Pauli, Tab 6), född 1691-10-01; volontär vid Upplands rekryter 1707; fänrik vid Upplands reg:te 1709; löjtnant där 1711; kapten 1712 och vid Västgöta-Dals reg:te 1717; majors karaktär 1719; överjägmästare i hela Småland; bevistade 1710-02-28 slaget vid Helsingborg; var vid 1743 års riksdag Danska partiet tillgiven; ägde Fluxerums säteri i Karlstorps sn och anlade i samma sn Pauliströms järnbruk; † 1758-12-10 i Stockholm. Gift 1:o 1717-10-11 med friherrinnan Margareta Johanna Oxenstierna af Eka och Lindö, född 1686-04-09, † 1718-07-29 (barnsäng), dotter till kammarherren, friherre Åke Oxenstierna af Eka och Lindö och Johanna Elisabet De Geer; 2:o 1720-05-31 med friherrinnnan Brita Charlotta Strömfelt, dotter till presidenten Otto Reinhold Strömfelt, friherre Strömfelt och friherrinnan Anna Magdalena Taube af Odenkat.

Son 1:o:

 • Carl Wilhelm Pauli, född 1718-07-22; volontär vid Hovjägeristaten 1735; jaktjunkare 1736; hejderidare i Jönköpings län 1741; kunglig hovjägmästare i Östergötland 1747; överjägmästare där; † ogift och barnlös 1761-

Barn 2:o:

 • Anna Magdalena Pauli, född 1721-04-29 i Borås, † 1774-06-01 i Lund. Gift 1743-04-28 med vice presidenten Christian Fredrik Klingspor, friherre Klingspor, född 1711, † 1785. Paret fick flera barn.
 • Christina Wilhelmina Pauli, född 1722-06-01.
 • Margareta Charlotta Pauli, född 1723-10-07. Gift 1743 med majoren Gustaf Gotthard Bock i Livland, † 1756.
 • Gustaf Adolf Pauli, född 1725-04-26; bataljonsadjutant vid Livgardet; † ogift och barnlös 1749.
 • Ottiliana Eufrosyne Pauli, född 1726-12-08. Gift i Livland med löjtnanten N.N von Brandt.
 • Hedvig Ulrika Pauli, född 1728, † s å.
 • Charlotta Lovisa Pauli, född 1729, † 1730.
 • Wilhelm Mauritz Pauli, född 1730-12-06 på Fluxerums säteri, Karlstorps sn; generallöjtnant; † 1800-08-01 i Stockholm, utan äkta barn.
 • Axel Wolfgang Pauli, född 1732; kapten; † 1808. se Tab 8.
 • Fredrika Pauli, † barn.

TAB 8

Axel Wolfgang Pauli, (son till Wilhelm Mauritz Pauli, Tab 7), född 1732-03-03 på Fluxerums säteri, Karlstorps sn (källa: Genline ID 15.27.55500); student i Uppsala 1741; auskultant i Göta hovrätt 1751; volontär vid Västerbottens reg:te 1752; sergeant s å; fänrik 1753; fänrik vid Östgöta infanterireg:te 1757-11-04 (genom byte med Per Adolf Dandenell); löjtnant 1760; kaptens avsked 1768; ägde Locknevi och Larum; † 1808-02-27 på Larum, Dalhems sn, begravd 6/3 (feber, 76 år gammal, källa: Genline ID 15.27.55500). Gift 1754-08-31 i Locknevi sn med sin svågers kusin Anna Lovisa Klingspor, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o 1750-08-01 på Lidhems säteri, Locknevi sn med hovfanjunkaren och godsägaren, friherre Carl Adam Ehrenstrahl, i hans 2:a äktenskap, född 1712 i Nikolai fs, Stockholm, döpt 12/6, † 1752-09-06 på Fårebo säteri, Misterhults sn (lungsot, källa: Genline ID 109.20.82800), född 1729-04-12 på Lidhems säteri, Locknevi sn, † 1812-08-16 på Marianneberg, dotter till överstelöjtnanten Staffan Klingspor och hans 1:a fru Ursula Christina von Stegling.

Barn:

 • Brita Charlotta Pauli, född 1754-11-22 på Locknevi säteri, Locknevi sn, † 1800-10-03 på Ryssebo, Ingatorps sn. Gift 1776-11-29 med hovsekreteraren Anders Edman, född 1749 (källa: Genline ID 1162.5.74000); † efter 1800. Paret fick flera barn.
 • Christina Euofrosyne Pauli, född 1756-01-04 på Locknevi säteri, Locknevi sn, † 1835-03-09 på Bolstra. Gift 1773-07-15 med ryttmästaren Johan Carl Kiellman, adlad men ej introducerad von Löwenadler, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1744-10-09 i Djursdala med jungfrun Catharina Beata Giös, född 1720-11-02 i Djursdala, † där 1760, begravd 15/8, dotter till ryttmästaren Adam Giös och Helena Catharina Gyllenbreider), född 1722-04-12 på Drakulla, Myresjö sn, † 1800-03-14. Paret fick flera barn.
 • Anna Magdalena Pauli, född 1757-12-27 på Locknevi säteri, Locknevi sn (källa: Genline ID 16.2.37000), † 1835-03-09 i Vimmerby (ålderdom). Gift 1779-07-30 med sin systers styvson, kaptenen Axel Adam Löwenadler, född 1756-06-26 på Klocketorp, Djursdala sn (källa: Genline ID 16.2.37000), † 1828-12-08 (källa: Folke Rudelius - Kalmar Regementes chefer 1623-1907, biografiska anteckningar). Paret fick 2 barn.
 • Wilhelm Mauritz Pauli, född 1758; kapten; † 1821. se Tab 9.
 • Staffan Pauli, född 1759-06-08 på Locknevi säteri, Locknevi sn; page hos hertigen av Södermanland 1774; fänrik vid Savolax reg:te 1779; adjutant vid Livreg:t till häst; † ogift och barnlös 1791-08-10 i Västerås.
 • Gustaf Adolf Pauli, född 1760; överstelöjtnant; † 1816. se Tab 11.
 • Carl Axel Pauli, född 1762-03-12; fänrik vid Österbottens reg:te 1779; kapten där; ryttmästare vid Adelsfanan 1792; † ogift och barnlös 1807-02-01 i Piteå.
 • Christian Philip Pauli, född 1763-05-22 på Locknevi säteri, Locknevi sn, † där s å 8/8.
 • Christian Didrik Pauli, född tvilling 1765-05-21 på Locknevi säteri, Locknevi sn, † där s å 16/8.
 • Eleonora Lovisa Pauli, född tvilling 1765-05-21 på Locknevi säteri, Locknevi sn, † där s å 26/7.

TAB 9

Wilhelm Mauritz Pauli, (son till Axel Wolfgang Pauli, Tab 8), född 1758-05-05 på Skrikfall, Locknevi sn (källa: Genline ID 15.27.49500); volontär vid Östgöta infanterireg:te 1760; korpral vid Adelsfanan 1766; fänrik vid Arméns flotta 1774; löjtnant där 1785; kaptens karaktär 1786; † 1821-08-13 vid Äsperyds gästgivaregård, Dalhems sn, begravd 26/8 (dödde ute gående wid Esperyds Gästgivaregård, slag, 63 år gammal, källa: Genline ID 15.27.49500). Gift 1784-03-16 på Bjursund, Loftahammars sn (källa: Genline ID 15.27.56700) med friherrinnan Ulrika Lovisa Lybecker, född 1754-10-12 på Åkersholms säteri, Lofta sn (källa: Genline ID 15.27.56700), † 1813-10-18 på Larum, Dalhems sn, begravd 2/11 (slag, källa: Genline ID 15.27.56700), dotter till ryttmästaren, friherre Georg Henrik Lybecker och friherrinnan Hedvig Christina von Knorring.

Barn:

 • Christina Lovisa Pauli, född 1786-01-10 på Bjursund, Loftahammars sn, † 1823-01-30. Gift 1806-08-28 på Larum, Dalhems sn (källa: Genline ID 15.27.53500) med sin kusin, landssekreteraren i Jönköpings län, häradshövdingen i Norra och Södra Vedbo härader Lars Fredrik Löwenadler, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1824-07-13 i Jönköping med fröken Carolina Cedercrona, dotter till överstelöjtnanten Johan Isak Cedercrona och friherrinnan Ulrika Hierta), född 1777-04-26 på Ryssebo, Ingatorps sn, † 1853-03-12 i Jönköping. Paret fick 5 gemensamma barn.
 • Axel Georg Pauli, född 1787; kapten; † 1862. se Tab 10.
 • Wilhelm Mauritz Pauli, född 1795-12-13 på Larum, Dalhems sn, † där 1799-10-29, begravd 5/11 (förkylning, källa: Genline ID 15.27.54500).

TAB 10

Axel Georg Pauli, (son till Wilhelm Mauritz Pauli, Tab 9), född 1787-08-28 på Larum, Dalhems sn; kadett vid Krigsakademien 1801-10-02; utexaminerad 1806-03-29; fänrik vid Kalmar reg:te s å 12/4; löjtnant där 1812-07-21; kapten i armén 1814-10-07; GMtj s å; stabskapten 1818-06-09; avsked 1820-06-24 som kapten; CXIVJM 1854; deltog med tapperhet i slaget vid Bärby 1808-09-12 och utmärkte sig som chef för regementets jägare under belägringen av Glückstadt; ägare till Follingsö, Stjärnevik, Vada, Hornsberg och Gröninge i Östergötland, samt del i Skälsnäs och Västraby i Småland; † 1862-06-04 i Stockholm, begravd 20/6 i Kisa kyrka och gravsatt i det Pauliska gravkoret vid Oppeby kyrka. Gift 1819-05-18 på Tyllinge säteri, Dalhems sn med friherrinnan Sofia Margareta Duwall, född 1799-02-02 på Tyllinge säteri, Dalhems sn, † 1835-12-08 på Sjärnevik, dotter till ryttmästaren, friherre Svante Johan Duwall och hans 1:a fru Margareta Sofia Stålhammar.

Barn:

 • Axel Johan Wilhelm Pauli, född 1820-11-26 på Larum, Dalhems sn, † ogift och utan tjänst 1846-12-26.
 • Svante August Pauli, född 1824-12-03 på Larum, Dalhems sn.
 • Gustaf Robert Pauli, född 1827-04-03; kadett vid Karlberg; underlöjtnant vid Västgöta-Dals reg:te 1849.
 • Otto Georg Pauli, född 1830-10-22.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; Folke Rudelius - Kalmar Regementes chefer 1623-1907, biografiska anteckningar; Arvid Kugelberg - Kungl. Första livgrenadjärregementets historia, Biografiska anteckningar, del V; Kyrkböcker. Sammanställt av: Mattias Loman