Pauli

Från Biografiska anteckningar

Släkten Pauli †

Släkten härstammar från Schleswig-Holstein, kom till Sverige på 1660-talet och dog ut på svärdssidan 1860. I en av de Pauliska bouppteckningarna nämns en samling familjeporträtt, vars vidare öden är höljt i dunkel. Få porträtt är kände från denna spännande släkt, där flera medlemmar hade en framskjuten ekonomisk ställning i Stockholm under 1700-talet.

TAB 1

Grosshandlaren, skeppsredaren och direktören vid Västindiska kompaniet Niclas Pauli junior, (1742-1812). Han räknades bland Skeppsbroadelns mest bemärkta medlemmar, men hans ekonomiska ställning undergrävdes med tiden på grund av vidlyftiga lånetransaktioner och spekulationer i kombination med oroliga tider. Allt slutade med en våldsam affärskrasch och konkurs 1799, Det var många mer eller mindre kända borgenärer, bland annat Sergel, som investerat eller lånat ut stora belopp och som drogs med i kraschen. Bildkälla: Efter original av Adolf Ulrik Wertmüller.
Grosshandlaren och brukspatronen Johan Christoffer Pauli, (1743-1823), yngre bror till ovanstående Niclas Pauli junior. Han hade betydligt större ekonomiska framgångar genom sin klokhet och efterlämnade en stor förmögenhet i fastigheter och järnbruk i Norrland. Bildkälla: Efter minatyrmålning av CJC Bolinder.
Fasadritning från 1768 för det senare så kallade Pauliska huset på Skeppsbron 26 i kvarteret Apollo. Huset uppfördes ursprungligen på 1680-talet och köptes 1767 av Niclas Pauli. Fasaden byggdes om 1769 och fick då sitt nuvarande utseende, även om det har byggts om vid ett par tillfällen men sedan återställts.
Utsikt 1777 från Fersenska terrassen mot Skeppsbron. Längst till höger nere vid kajen ses saltkompaniets då före detta hus i hörnet av Skeppsbron och Slottsbacken, i kvarteret Æolus, vilket köptes 1780 av Niclas Pauli junior. Huset innehöll både magasinslokaler och bostadslägenheter. Bildkälla: Del av större oljemålning av Johan Sevenbom 1777.
Grosshandlaren, strumpfabrikören och spinnhusdirektören Niclas Paulis namnteckning i fruns bouppteckning 1778. Källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:249 s.9030, AID: v222865.b9030.
Grosshandlaren och brukspatronen Johan Christoffer Paulis namnteckning i fruns bouppteckning 1812. Källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:386 s.425b, AID: v223024.b4600.s425b.
Fru Maria Lovisa Paulis namnteckning och sigill i broderns bouppteckning 1861. Källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:590 s.910, AID: v223300.b910.
Grosshandlaren och stadsmäklaren Carl Christoffer Paulis namnteckning i fruns bouppteckning 1789. Källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:293 s.407, AID: v222932.b4340.s407.

Niclas Pauli d ä, född 1649 på Fehmarn, Schleswig-Holstein; invandrade 1667 till Stockholm, där han 1673 anlade ett raskmakeri (ylleväveri) på Götgatan vid Fatburssjön på Södermalm; 1 år senare omnämns han som köp- och handelsman; 1676 hade han 30 gesäller och 10 pigor sysselsatta i sin fabrik; köpte år 1678 en malmgård på Södermalm som kom att kallas Paulis Malmgård; fick 1683 förnyade privilegier på fabrikation och färgning av yllevaror; genom företagsamhet och sparsamhet lade han grunden till släktens stora förmögenhet; † 1710-10-26 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:71 s.532, AID: v222369.b780.s532). Bouppteckning 1711-02-23 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:71 s.532, AID: v222369.b780.s532). Gift 1674-01-09 (källa: Carl Forsstrand - Köpmanhus i Gamla Stockholm, nya bidrag till skeppsbroadelns historia (1917).) med jungfrun Elisabet König, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o med handlanden Johan Freese), dotter till N.N. König och syster till Henrik som adlades König.

Barn:

 • Anna Dorothea Pauli, född 1674 i Stockholm, † där 1698. Gift med notarien i handelskollegium Gustaf Hierzéel, i hans 2:a äktenskap, född 1650 i Helsingborg, Malmöhus län, † 1712-09-04 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:81 s.747, AID: v222382.b730.s747). Paret fick 1 gemensam son som blev adlad men ej introducerad Stiernbjelke.
 • Elisabet Pauli, född 1676, † före 1679.
 • Christoffer Pauli, född 1678; fabrikör; † 1751. se Tab 2.
 • Elisabet Pauli, född 1679, † 1718. Gift med vinhandlaren Hans Höwet.

TAB 2

Christoffer Pauli, (son till Niclas Pauli, Tab 1), född 1678 (åu); drev framgångsrikt faderns yllemanufaktur, som han utökade med vävning av silkesstrumpor, och den blev en av Stockholms största textilfabriker. Han idkade även handel med sina varor. Råvarorna importerades delvis, vilket bl a framgår av en skrivelse från P till K M:t 1710-02-09. Rädslan i Stockholm för den utomlands härjande pesten gjorde att P:s last av ull från Danzig stoppats och lagts i karantän på Tynningö vid Värmdölandet. P begärde tillstånd att få ta in sina råvaror till Sthlm. Efter 40 dagars vädring ansågs lasten smittofri och fick levereras till Christoffer. Han lämnade i slutet av 1720-talet familjegården på Södermalm. 1726 inköpte han ett stort stenhus i kvarteret Venus 1 i Gamla Stan. Detta blev en gynnsam affär för Christoffer, som efter omfattande reparationer av huset dels själv flyttade in i en stor lägenhet, dels kunde hyra ut ett flertal lägenheter och källare i det centralt belägna huset. Det blev senare grunden i den Pauliska donationsfonden. Avkastningen av huset skulle årligen delas ut till fattiga borgaränkor och föräldralösa flickor. Fonden äger fortfarande huset. † 1751-05-24 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:156 s.306, AID: v222492.b3830.s306). Bouppteckning 1753-05-30 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:156 s.306, AID: v222492.b3830.s306). Gift 1:a 1713-03-26 i Stockholm med jungfrun Sara Bedoire, född 1694, † 1722, dotter till perukmakaren och grosshandlaren Jean Bedoire d ä och Maria (Marique) Carré; 2:o med jungfrun Johanna Thormöhlen, † 1749-06-25 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:148 s.381, AID: v222477.b3980.s381); bouppteckning 1750-04-14 med 161709 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:148 s.381, AID: v222477.b3980.s381), dotter till handlanden Lorentz Thormöhlen och Maria Tham.

Barn 1:a:

 • Johan Pauli d ä, född 1714; fabrikör; † 1794. se Tab 3.
 • Niclas Pauli d y, född 1714; grosshandlare, fabrikör; † 1781. se Tab 4.
 • Maria Elisabet Pauli, född 1715-12-09 i Stockholm, † där 1743-04-09. Gift 1734-04-25 i Stockholm med grosshandlaren Abraham Arfwedson, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1744-05-10 med jungfrun Anna Maria Dahlström, född 1723, döpt 9/1, † 1777-02-07, dotter till handlanden Anders Dahlström), född 1698 i S:t Nikolai församling, Stockholm, † där 1779-04-10. Paret fick 5 gemensamma barn.
 • Carl Christoffer Pauli, född 1718; grosshandlare, stadsmäklare; † 1794. se Tab 8.

Barn 2:o:

 • Lorentz Pauli, född 1725 i Stockholm; fabrikör; † barnlös 1785-01-21 i Tyska S:t Gertruds församling, Stockholm (60 år gammal). Ärvde stenhuset i kvarteret Venus efter fadern. Huset genomgick åtskilliga ombyggnader och förändringar under hans tid. Äktenskapet var barnlöst, vilket troligen var en bidragande orsak till att han 1776 sa upp sitt burskap i Stockholm och la ner rörelserna. Därefter var paret mestadels bosatt på lantegendomen Stora Säby i Österåkers socken, Stockholms län, som han köpt 1768. Ägde Fatbursholmens malmgård på Södermalm, som dock var gammal och förfallen. Gift med sin kusin Christina Suck, född 1734-04 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † 1791-10-28 (källa: Åkers skeppslags häradsrätt FII:1 s.203, AID: v161441.b2050.s203); bouppteckning 1792-02-07 på Stora Säby med 1328 riksdaler banco i behållning (källa: Åkers skeppslags häradsrätt FII:1 s.203, AID: v161441.b2050.s203); hon ärvde ett stenhus i kvarteret Callista efter fadern, som efter makarnas död såldes 1792 av deras testamentsexekutorer (källa: Stockholms Tidning 1824 s.166); bland kvarlåtenskapen efter henne fanns stenhusen i kvarteren Venus, Bacchus och Callista; instiftade i sitt testamente 1789-10-12 den Pauliska donationsfonden, med syfte att dela ut årliga pensioner till borgaränkor, prästänkor och andra tjänstemän vid Tyska kyrkan, samt till yngre föräldralösa flickor; kapitalet i fonden utgjordes av fastigheten Venus 1, efter kungliga slottet den största fastigheten i Gamla stan och fonden äger än idag huset; dotter till handlanden, vinskänken och brukspatronen Johan Mikael Suck och hans 2:a fru Gertrud Elisabet Thormöhlen.
 • Abraham Pauli, född 1726 (åu); fabrikör; † ogift och barnlös 1792-08-11 i Tyska S:ta Gertruds församling, Stockholm (66 år gammal).
 • Carl Gustaf Pauli, fabrikör; † ogift och barnlös 1781-09-24 i Tyska S:ta Gertruds församling, Stockholm.
 • Margareta Pauli, född 1734, † ung.
 • Samuel Pauli, född 1737; handlande; † ogift och barnlös 1817-01-24 i Stockholm (81 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:409 s.1, AID: v223048.b120.s1). Bouppteckning 1818-07-01 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:409 s.1, AID: v223048.b120.s1).
 • Christina Pauli, född 1738 (åu i broderns bouppteckning), † ogift och barnlös 1802-12-06 i Stockholm (65 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:353 s.123, AID: v222991.b1310.s123). Bouppteckning 1803-01-29 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:353 s.123, AID: v222991.b1310.s123).

TAB 3

Johan Pauli d ä, (son till Christoffer Pauli, Tab 2), född 1714 i Stockholm; fabrikör; † 1794 i Stockholm. Gift med jungfrun Anna Worster, född 1725, † 1774, dotter till grosshandlaren Samuel Worster och Margareta Luther.

Barn:

 • Christoffer Pauli, född 1748; fabrikör; † ogift och barnlös 1812-11-22 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:392 s.478b, AID: v223031.b5150.s478b).
 • Johan Pauli, född 1752 (åu); handelsbokhållare; † ogift och barnlös 1819-06-01 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:413 s.317, AID: v223052.b3580.s317).
 • Niclas Anton Pauli, handelsbokhållare, † ogift och barnlös.
 • Sara Pauli, född 1754 (åu i fasterns bouppteckning, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:353 s.124, AID: v222991.b1320.s124), † ogift och barnlös.
 • Anna Pauli, född 1756 (åu i fasterns bouppteckning, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:353 s.124, AID: v222991.b1320.s124), † ogift och barnlös.

TAB 4

Niclas Pauli d y, (son till Christoffer Pauli, Tab 2), född 1714 i Stockholm; grosshandlare; strumpfabrikör; efterträdde 1746 Hinrich Hahr som spinnhusdirektör; † 1781 i Stockholm. Köpte 1767 in ett stenhus på Skeppsbron 26, i kvarteret Apollo, senare kallat Pauliska huset.Gift 1738 i Stockholm med jungfrun Maria Küsel, född 1714 i Stockholm, † där 1778-09-17 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:249 s.8880, AID: v222865.b8880); bouppteckning 1778-12-12 med 69618 riksdaler specie i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:249 s.8880, AID: v222865.b8880); dotter till grosshandlaren Simon Fredrik Küsel och hans 1:a fru Margareta Albrecht.

Barn:

 • Niclas Pauli junior, född 1742; burskap som fabrikör 1769; grosshandlare; skeppsredare; grundade tillsammans med sin bror firman Pauli & Co; blev 1787 delägare i Västindiska kompaniet och blev en av fyra direktörer i kompaniet; deltog i Stockholms styrelse, dels 1777—88 som en av borgerskapets taxeringsmän, dels som ledamot av borgerskapets äldste 1786—94; tillhörde Borgerskapets änkehus direktion; köpte 1780 Saltkompaniets före detta hus i hörnet av Skeppsbron och Slottsbacken i kvarteret Æolus, av revisionskammarrådinnan Regina Christina Ekebom, född Röhl, och hennes syster änkefru Anna Maria Ehrenhielm. Under 1790-talet började skeppsfarten gå med förlust och utländska handelskriser förvärrade hans ekonomiska situation och han drogs in i en lånekarusell, varpå han 1796 var tvungen att sälja malmgården på Södermalm. 1799 drabbades han av en våldsam affärskrasch och konkurs. Bland dem som drogs med i fallet fanns skulptören Sergel, konstnären Adolf Ulrik Wertmüller, generalmajoren Pontus Ulrik Lilliehorn, landshövdingen Jean de Bedoire, grevinnan Ebba Charlotta Gyldenstolpe, bryggaren Gustaf Richnau och August Strindbergs farfar, stadsmajoren och kryddkrämaren Zacharias Strindberg. I rådhusrättens värderingshandling 1800-03-06 (källa: Westinska samlingen, Uppsala universitetsbibliotek) framgår att huset på Skeppsbron var brandförsäkrat till 18333 riksdaler specie, men värderingsmännen ansåg att huset var så pass välbehållet att det var värt 25000 riksdaler specie. Firman Pauli & Co fortsatte dock och övertog 1803 verksamheten från firman Wahrendorff & Co; † barnlös 1812-03-19 i Stockholm (70 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:389 s.413, AID: v223027.b4980.s413). Bouppteckning 1812-09-15 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:389 s.413, AID: v223027.b4980.s413). Läs mer om konkursen i artikeln Den Pauliska konkursen. Gift 1771 med jungfrun Lovisa Fredrika Wertmüller, född 1747, † barnlös 1816-02-28 i Stockholm (69 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:401 s.49, AID: v223040.b2630.s49); bouppteckning 1816-04-04 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:401 s.49, AID: v223040.b2630.s49); dotter till hovapotekaren och kunglige livmedikus Johan Ulrik Wertmüller och Maria Ravens.
 • Johan Christoffer Pauli, född 1743; grosshandlare, skeppsredare, brukspatron; † 1823. se Tab 5.
 • Sara Christina Pauli, född 1744 (åu), † 1821-11-26 i Stockholm (77 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:422 s.130, AID: v223061.b1380.s130). Bouppteckning 1822-02-18 med 34379 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:422 s.130, AID: v223061.b1380.s130). Gift 1:o 1767 med sin kusin, grosshandlaren Baltzar Nettelbladt, med vilken hon fick 3 söner, född 1730, † 1784 i Stockholm; 2:o 1787 med sin 1:e mans svåger, grosshandlaren, kommerserådet och politikern Joakim Brandenburg, i hans 3:a äktenskap (gift 1:o med jungfrun Johanna Catharina Starbus, med vilken han fick 2 döttrar, född 1716 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † 1760 i Stockholm, dotter till porträttmålaren Johan Starbus och Catharina Böttiger; 2:o 1763 med jungfrun Ulrika Nettelbladt, född 1729, † 1778, dotter till grosshandlaren Baltzar Nettelbladt och Margareta Küsel), född 1724 i Göteborg, † 1794-08-18 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm (70 år, 2 månader gammal).

TAB 5

Johan Christoffer Pauli, (son till Niclas Pauli d y, Tab 4), född 1743 i Stockholm; grosshandlare; skeppsredare; brukspatron; grundade tillsammans med sin bror firman Pauli & Co; † 1823-03-11 i Stockholm (80 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:429 s.430, AID: v223068.b4490.s430). Bouppteckning i Stockholm 1823-06-07 med 204062 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:429 s.430, AID: v223068.b4490.s430). Ägde stenhuset nr 26 på Skeppsbron; stenhus på Ladugårdslandet i kvarteret Edelman; Olofsfors järnbruk med masugn och såg i Nordmalings socken i Norrland; Stora Lassåna bruk i Örebro län; 2/25-delar i Utö gruvor värda 2700 riksdaler banco; ägde även 4 skepp. Bouppteckning 1823-05-29 på Olofsfors järnbruk med 114502 riksdaler banco i behållning (källa: Nordmalings och Bjurholms tingslags häradsrätts arkiv (SE/HLA/1040116) FII:4, nr 65, AID: v153115.b2560.s65). I den bouppteckningen upptogs Olofsfors järnbruk med 2 stångjärnshamrar med 4 härdar, ett finbladigt sågverk och en mjölkvarn, frälselägenheten Järholmen allt tillsammans 70650 riksdaler banco; ett flertal skattekronohemman tillsammans värda 10550 riksdaler banco; Gift 1787 med jungfrun Maria Rosina Ekerman, född 1764 i Stockholm, † där 1811-11-22 (47 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:386 s.399, AID: v223024.b4310.s399); bouppteckning 1812-04-15 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:386 s.399, AID: v223024.b4310.s399); dotter till handelsborgmästaren Johan Ekerman och Maria Christina Groth.

Barn:

 • Johan August Pauli, född 1790; grosshandlare, brukspatron; † 1848. se Tab 6.
 • Maria Lovisa Pauli, född 1793-02-21 i Stockholm; ägde del i Olofsfors bruk i Nordmalings socken Västerbottens län, huset nr 26 vid Drottninggatan samt hälften i husen nr 26 vid Skeppsbron och nr 3 Drakensgränd i Stockholm; † 1879-10-09 i Stockholm. Gift 1814-07-16 i Stockholm med protokollsekreteraren och kammarherren Johan Henrik Steuch, född 1790-08-31 på Måryd, Skaraborgs län, † 1821-01-21 på Stora Lassåna bruk, Bodarne socken, Örebro län. Paret fick 4 barn.
 • Carl Fredrik Pauli, född 1794; grosshandlare; brukspatron; † ogift och barnlös 1860-07-03 i Travemünde (67 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:590 s.25, AID: v223300.b900.s25). Bouppteckning 1861-01-29 med nära 558000 riksdaler riksmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:590 s.25, AID: v223300.b900.s25). Han ägde bl a hälften i fastigheterna nr 1, 3 och 4 i kvarteret Apollo vid Skeppsbron samt aktier i Göta kanalbolag och Finnboda beckbruksbolag.
 • Niclas Reinhold Pauli, född 1796; kapten, brukspatron; † 1834. se Tab 7.

TAB 6

Johan August Pauli, (son till Johan Christoffer Pauli, Tab 5), född 1790 i Stockholm; grosshandlare; brukspatron; † 1848-09-23 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm (58 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:536 s.94, AID: v223234.b4960.s94). Bouppteckning 1848-04-28 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:536 s.94, AID: v223234.b4960.s94). Bouppteckning på Olofsfors järnbruk 1848-02-18 med 39708 riksdaler banco i behållning (källa: Nordmalings och Bjurholms tingslags häradsrätts arkiv (SE/HLA/1040116), FII:7, nr 73). Ägde 1/4-del i Olofsfors järnbruk, bestående av 2 stångjärnshamrar med 4 härdar, en masugn, ett manufakturverk med en Spik- & Ämneshammare, ett finbladigt sågverk, en mjölkvarn, frälselägenheten Järholmen, 5/7-delar i Lögdeå och 1/4-del i fiske i Öre älv, totalt värt 80572 riksdaler banco; en lång rad hemman tillhöriga bruket värda tillsammans 15650 riksdaler banco; Djupsjö Finbladiga sägverk 3333 riksdaler banco; Gift 1:o 1823 i Maria Magdalena kyrka, Stockholm med fröken Hedvig Carolina Elisabet Schméer, från vilken han skildes, född 1802 i Stockholm, † 1862-01-26 (60 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:595 s.153, AID: v223305.b80.s153); bouppteckning 1862-07-03 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:595 s.153, AID: v223305.b80.s153); dotter till klädesfabrikören Carl Axel Schméer och Catharina Elisabet Roos; 2:o med fröken Constantia Clementina Pettersson, † barnlös 1857-01-29 i Stockholm (48 år, 3 månader, 19 dagar gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:574 s.127, AID: v223284.b6160.s127); bouppteckning 1857-04-28 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:574 s.127, AID: v223284.b6160.s127); dotter till hovrättsassessorn, RSO Hans Edvard Pettersson och Petrina Johanna Löfvander.

Dotter 1:o:

 • Augusta Elisabet Pauli, född 1834-12-28 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:536 s.94, AID: v223234.b4960.s94), † 1860-04-03 i Landskrona, Skåne län. Gift 1853-04-26 i Stockholm med löjtnanten, RDDO, RVO, KVO1kl, greve Sten Axel Lewenhaupt, född 1819-01-30 på Claestorps slott, † 1877-03-24 på Krämbols bruk, Östra Vingåkers socken, Södermanlands län, begravd i Lewenhauptska gravkoret vid Östra Vingåkers kyrka. Paret fick 2 barn.

TAB 7

Niclas Reinhold Pauli, (son till Johan Christoffer Pauli, Tab 5), född 1796-07-03 i Stockholm; fanjunkare vid Kalmar regemente 1816-08-02; avlade officersexamen 1817; fänrik vid Kalmar regemente 1818-01-13; fänrik vid livbeväringsregementet 1824-06-01; löjtnant där samma år 9/11; kapten 1831-10-01; brukspatron; † 1834-01-02 i Stockholm (37 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:479 s.550, AID: v223123.b5860.s550). Bouppteckning 1834-05-17 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:479 s.550, AID: v223123.b5860.s550). Bouppteckning 1834-02-28 och följande dagar på Olofsfors järnbruk med 30143 riksdaler banco i behållning (källa: Nordmalings och Bjurholms tingslags häradsrätts arkiv (SE/HLA/1040116), FII:5, nr 79). Ägde 1/4-del i Olofsfors järnbruk varav hans del var värd 16666 riksdaler banco. Bouppteckning 1834-03-08 på Torsätra säteri, Västra Ryds socken i Uppsala län med 38194 riksdaler banco i tillgångar, 20639 riksdaler banco i skulder och 17555 riksdaler banco i tillgångar, där största skuldposten på 20000 riksdaler banco var till kammarrådet Isak Ouchterlony i återstående köpeskilling för egendomen, bestående 2 intecknade reverser på vardera 10000 riksdaler banco. I denna bouppteckning upptogs 2 mantal Torsätra frälsesäteri upptogs, inköpt 1831-05-04 och värt 35000 riksdaler banco (källa: Bro häradsrätt (SE/ULA/10145), F I:9, nr 92). Var kommenderad till storlägret i Skåne 1819 och till övningslägret vid Etterstad i Norge 1821 samt hade arbetskommendering vid Göta kanal 1820. Gift 1830-05-15 i Stockholm (källa: Post och Inrikes Tidningar) med fröken Augusta Teresia Medberg, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o med kaptenen vid kungliga livbeväringsregementet Nils Adolf Georg Ekerman, med vilken hon fick 3 döttrar, född 1797-06-06 på Gripenbergs herrgård, Gällaryds socken (källa: Genline ID 1087.3.36200), † 1880), född 1809 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, † 1872, dotter till sidenkramhandlaren Carl Fredrik Medberg och Gustava Hallardt.

Dotter:

 • Gustava Maria Teresia Pauli, född 1831-02-13 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:479 s.550, AID: v223123.b5860.s550), † 1875-06-14 på Näsby, Runtuna socken, Södermanlands län. Gift 1849-12-15 i Stockholm med kammarherren, RSO, friherre Carl Fredrik Emil von Rosen, född 1814-04-08 på Åreda Norregård, † 1887-07-31 på Näsby, Runtuna socken, Södermanlands län. Paret fick 5 barn.

TAB 8

Carl Christoffer Pauli, (son till Christoffer Pauli, Tab 2), född 1718; grosshandlare; stadsmäklare; † 1794. Gift 1747-12-10 med jungfrun Sara (Sally) Worster, † 1789-01-07 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:293 s.403, AID: v222932.b4300.s403); bouppteckning 1789-06-10 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:293 s.403, AID: v222932.b4300.s403); dotter till grosshandlaren Samuel Worster och Margareta Luther.

Barn:

 • Carl Christoffer Pauli, född 1753; sjökapten; † 1794.
 • Christina Lovisa Pauli, född 1755, † barnlös 1818-08-25. Gift 1801-04-09 med ryttmästaren i armén Anders Johan Gyllensvärd, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1786-05-12 i Stockholm med Ulrika Orrsköld, från vilken han skildes, född 1753, † 1817-01-25 på Hacksta, dotter till krigsrådet Lars Orre, adlad Orrsköld och Petronella Horster), född 1753-12-22 på Vänsjö, † 1831-10-04 i Stockholm.
 • Samuel Worster Pauli, född 1760; löjtnant; † 1825. se Tab 9.

TAB 9

Samuel Worster Pauli, (son till Carl Christoffer Pauli, Tab 8), född 1760 (åu); amiralitetslöjtnant; † 1825-04-18 i Maria Magdalena församling, Stockholm (i mycket fattigt tillstånd, 65 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:440 s.583, AID: v223079.b5920.s583). Bouppteckning 1825-07-11 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:440 s.583, AID: v223079.b5920.s583). Gift 1797-01-03 på Koltorp, Lidingö socken, Stockholm län (källa: Lidingö CI:1 s.56, AID: v87780.b56) med sin kusindotter, demoisselle Johanna Christina Falksson, född 1772-07-07 på Hersby gård, Lidingö socken, Stockholms län (källa: Lidingö AI:2 s.1, AID: v87756.b9.s1), † 1799-10-23 på Koltorp, Lidingö socken, Stockholms län, begravd 27/10 (koppor, 27 år gammal, källa: Lidingö CI:1 s.83, AID: v87780.b83), dotter till revisorn Johan Falksson och Margareta Elisabet Triewald.

Döttrar:

 • Margareta Johanna Pauli, född 1796-11-27 på Koltorp, Lidingö socken, Stockholms län, döpt 28/11 (Lidingö CI:1 s.25, AID: v87780.b25).
 • Charlotta Lovisa Pauli, född 1798-01-14 på Koltorp, Lidingö socken, Stockholms län, döpt 16/1 (källa: Lidingö CI:1 s.27, AID: v87780.b27), † barnlös? 1873-01-11 i Stockholm (75 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1: avdelning F1A:640 s.28, AID: v223401.b870.s28). Bouppteckning 1873-01-23 (källa: Stockholms rådhusrätt 1: avdelning F1A:640 s.28, AID: v223401.b870.s28). Gift med vaktmästaren Erik Molin. Paret hade fosterdottern Carolina Andersson.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; Carl Forsstrand - Köpmanhus i Gamla Stockholm, nya bidrag till skeppsbroadelns historia (1917). Forskare: Mattias Loman