Pasch

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Hovintendenten och läraren vid konstakademin Johan Pasch d ä, (1706-1769).
Hovporträttmålaren och professorn vid Konstakademin Lorentz Pasch, (1733-1805). Självporträtt.
Målaren och ledamoten av Konstakademin Ulrika (Ulla) Fredrika Pasch, (1735-1796). Självporträtt från ca 1770.
Handlanden Christian Paschs namnteckning i faderns bouppteckning 1734 källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:111 s.780, AID: v222426.b780.
Grosshandlaren Chrisoffer Paschs namnteckning i faderns bouppteckning 1734 källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:111 s.780, AID: v222426.b780.

Danckwardt Pasche och Anna von Gehren.

Söner:

 • Danckwardt Pasch d ä, född 1660; målarålderman; † 1727. se Tab 2.
 •  ?Johan Pasch, född 1661; handlande; † 1733. se Tab 5.

TAB 2

Danckwardt Pasch d ä, (son till N.N., Tab 1), född 1660 i Lübeck; kom troligen till Sverige på 1690-talet och antogs som mästare vid Stockholms målarämbete 1702; bisittare i Målarämbetet 1713; ålderman 1724 men avsade sig åldermansbefattningen 1726; hans huvudsakliga verksamhet bestod av dekorationsmåleri och han utförde rumsdekorationer och målningsarbeten för Jakobs kyrka i Stockholm och församlingshus under en följd av år på 1710- och 1720-talen; † 1727-06-05 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:97 s.957, AID: v222407.b9730.s957). Bouppteckning 1728-08-06 med 7285 daler kopparmynt i tillgångar, 2374 daler kopparmynt i skulder och 4911 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:97 s.957, AID: v222407.b9730.s957). Ägde 2st gårdar på Ålandsgatan på Norrmalm, på ofria grunder totalt värda 2700 daler kopparmynt. Gift med jungfrun Judit Larsdotter, † 1733-10-03 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:107 s.1327, AID: v222422.b6260.s1327); bouppteckning 1733-11-24 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:107 s.1327, AID: v222422.b6260.s1327); ägde stenhus på Ålandsgatan på Norrmalm samt murad grav i Jakobs kyrka.

Barn:

 • Danckwardt Pasch d y, född 169(9); målare; † 1750. se Tab 2.
 • Anna Christina Pasch, † barnlös 1762-03-26 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:192 s.417, AID: v222749.b4940.s417). Bouppteckning 1762-06-09 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:192 s.417, AID: v222749.b4940.s417). Gift med svärdfejarmästaren Jörgen Höppert.
 • Lorentz Pasch, född 1702; porträttmålare; † 1766. se Tab 3.
 • Johan Pasch d ä, född 1706-03-12 i Stockholm; studerade vid den nybildade Kungliga Ritareakademien; blev den förste helsvenske konstnären som lämnade Akademiens undervisning; han var också noga med att markera sin ställning som fri konstnär gentemot hantverkarna; studerade därefter i Holland och Paris; dekoratör vid slottsbygget; hovmålare 1748; hovintendent 1758; lärare vid konstakademin; † barnlös 1769-01-16 i Stockholm. Gift 1737-09-08 i Jakob och Johannes församling med jungfrun Anna Catharina Fristedt, född 1720 i Stockholm, döpt 18/3, † 1778-07-10 i Stockholm, dotter till stenhuggaråldermannen Olof Fristedt och Margareta Gillberg.
 • Samuel Pasch, född 1709; snickarmästare.
 • Maria Pasch, född 1714 i Stockholm (14 år gammal i faderns bouppteckning 1728, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:97 s.958, AID: v222407.b9740.s958). Gift med assistenten Sven Widerberg. Paret fick flera barn.

TAB 3

Danckwardt Pasch d y, (son till Danckwardt Pasch d ä, Tab 2), född 169(9); gick i lära för sin far 1717–1721 där han blev gesäll; antogs som mästare vid Stockholms målarämbete 1721; bisittare 1727 men avsade sig uppdraget 1733; porträttmålare; bisittare i målarämbetet; † 1750. Carl Eldh gav 1725 ut en samling bröllops- och begravningsdikter, som delvis hade pietistisk anknytning, men han skrev även kärleksdikter och skämtvisor, mestadels på alexandriner eller i sonettform. 1725 diktade han för Danckwardt Pasch följande: "Kiärlekens mestarstycke uti målare-konsten / Då ereborne och konstrijke herren / herr Dankwardt Pasch, med ereborna och dygdälskande jungfrun / jungfru Rebecca Jæger, sammanvigdes den 17. januarii, anno MDCCXXV". Gift 1725-01-17 i Tyska Sankta Gertruds kyrka, Stockholm (källa: Tyska Sankta Gertrud CI:1a s.133, AID: v91445.b71.s133) med jungfrun Rebecka Jäger, född 1707, † 1780 i Jakob & Johannes församling, Stockholm, begravd 28/4 (källa: Jakob och Johannes FIa:2 s.102, AID: v86434.b56.s102), dotter till snörmakaråldermannen Mårten Jäger och Catharina Ekman.

Barn:

 • Judit Pasch, född 1726 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, döpt 7/10, † 1757-08-05. Gift med juveleraren Johan Boberg. Paret fick 1 son.
 • Danckwardt Pasch, född 1728 i Jakob & Johannes församling, Stockholm, döpt 11/12; murargesäll; bosatt i Helsingfors, Finland.
 • Catharina Elisabet Pasch, född 1730 i Jakob & Johannes församling, Stockholm, döpt 8/12, † 1789-10-03 i Klara församling, Stockholm, begravd 8/10 (59 år gammal, källa: Klara FIa:4 s.190, AID: v87407.b100.s190). Gift med porträtt- och tapetmålaren, fabrikören Lorentz von Cöln, född 1718, † 1772-06-18 i Stockholm. Paret fick flera barn.
 • Mårten Pasch, i dansk krigstjänst.

TAB 4

Lorentz Pasch d ä, (son till Danckwardt Pasch d ä, Tab 2), född 1702-03 i Stockholm; elev i David von Kraffts ateljé i Stockholm 1714; konststudier i London 1721—28; verksam som porträttmålare i Stockholm från 1728; † 1766-04-27 i Klara församling, Stockholm. Gift 1730-08-06 i Jakob & Johannes församling med jungfrun Anna Helena Beckman, född 1706 (åu), † 1756-08-26 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm (50 år gammal), dotter till slaktaråldermannen Olof Beckman och Catharina Roth.

Barn:

 • Lorentz Pasch d y, född 1733-06-06 i Stockholm; var lärjunge till sin far, och begav sig 1752 till Köpenhamn, där han studerade under Carl Gustaf Pilo samt vid akademin under Jacques Saly och Johann Martin Preisler; fortsatte sina studier i Paris 1757-64 under Alexander Roslin, Jean-Baptiste Marie Pierre, Jean-Baptiste-Henri Deshayes och François Boucher vid akademin, samt vistades 1765-66 i Flandern, Haag och Tyskland innan han 1766 kom till Stockholm; övertog 1768 teckningsundervisningen vid Konstakademin; professor där 1773; direktör för akademin 1793; † ogift och barnlös 1805-04-29 i Stockholm.
 • Ulrika (Ulla) Fredrika Pasch, född 1735-07-10 i Stockholm; målare; ledamot av Konstakademin; † ogift och barnlös 1796-04-02 i Stockholm.
 • Hedvig Lovisa Pasch, född 1744 i Stockholm, † ung.

TAB 5

Johan Pasch, (son till Danckwardt Pasche?, Tab 1), född 1661; handlande; kryddkrämare; † 1733-02-27 vid Järntorget nr 28, Storkyrkoförsamlingen, Stockholm (källa: Storkyrkoförsamlingen FIa:1 s.47, AID: v90745.b28.s47). Bouppteckning 1734-02-07 med 116356 daler kopparmynt i tillgångar, 9565 daler kopparmynt i skulder och 106790 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:111 s.730, AID: v222426.b730). Flera källor menar att Johan inte var släkt med den kända målarsläkten Pasch. Gift med jungfrun Elisabet Op de Camp, född 1666, † 1747 i Stockholm, dotter till vinhandlaren Lorentz Op de Camp och Alida Hidding.

Barn:

 • Christian Pasch, född 1693 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, döpt 5/11; handlande; † ogift och barnlös 1776-09-16 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm (82 år, 10 månader gammal).
 • Magdalena Pasch, född 1696 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, döpt 17/11, † ung.
 • Johan Pasch, född 1698 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, döpt 17/11, döpt 6/11; handlande i Amsterdam.
 • Henrik Pasch, född 1702; handlande i Amsterdam.
 • Lukas Pasch, född 1703 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, döpt 17/11, döpt 26/2, † ung.
 • Elisabet Pasch, född 1705 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, döpt 18/4, † 1733-05-16 vid Järntorget, Storkyrkoförsamlingen, Stockholm (källa: Storkyrkoförsamlingen FIa:1 s.51, AID: v90745.b30.s51). Gift med handlanden och kryddkrämaren Peter Gabriel Forstén, i hans 1:a äktenskap, med vilken hon fick 1 son, född 1703-03-22 i Helsingfors, Finland. † 1743-03-05 i Stockholm.
 • Christoffer Pasch, född 1706; grosshandlare; † 1773. se Tab 6.
 • Catharina Pasch, född 1710, † ung.
 • Maria Pasch, född 1711 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, döpt 24/11, † ogift och barnlös.

TAB 6

Christoffer Pasch, (son till Johan Pasch, Tab 5), född 1706 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm; grosshandlare; † 1773-03-09 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm (67 år gammal). Bouppteckning 1773-06-14 med 101953 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:227 s.1021, AID: v222827.b4190.s1021a). Ägde stenhus i Storkyrkoförsamlingen på Stora Nygatan i kvarteret Det Södra under nr 98 försäkrat till 60000 daler kopparmynt. Ägde aktier i Ostindiska kompaniet och hade kontanter för 38047 daler kopparmynt. Gift med jungfrun Maria Elisabet Robért, född 1714, † 1775, dotter till handlanden Elias Robért och Elisabet Morgange.

Söner:

 • Elias Pasch, född 1750; bokhållare, brukspatron; † 1809. se Tab 7.
 • Johan Pasch d.y, född 1752-06-03 i Stockholm; elev vid Konstakademien omkring 1770 och utsågs till ledamot av akademien 1803; målade porträtt i likhet med den övriga släkten Pasch; medverkade i akademiens utställning 1773 där han tilldelades den tredje medaljen och i utställningen 1777 där han erhöll den andra medaljen. I utställningen på akademin 1785 medverkade han med sex kopior i olja efter Frans Hals, Rubens och Nogari; † ogift och barnlös 1811-06-15 i Stockholm.
 • Christoffer Pasch, född 1754; kamrerare i Riksbanken; † ogift och barnlös 1820-10-16 i Stockholm (65 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:417 s.633, AID: v223056.b6550.s633). Bouppteckning 1820-11-21 med 792 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:417 s.633, AID: v223056.b6550.s633).
 • Christian Pasch, född 1755; bokhållare; † 1841.

TAB 8

Elias Pasch, (son till Christoffer Pasch, Tab 6), född 1750; bokhållare i Kungliga Generaltullkontoret; brukspatron i Norrköping; † 1809-04-17 vid Västerlånggatan 18, Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, begravd 22/4 i Tyska Sankta Gertruds församling (59 år gammal, källa: Storkyrkoförsamlingen FIa:4 s.163, AID: v90748.b87.s163). Bouppteckning 1809-07-13 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:377 s.48, AID: v223015.b590.s48). Bouppteckning 1809-07-14 i Norrköping med 321 riksdaler banco i behållning (källa: Norrköpings rådhusrätt och magistrat FIaaa62 s.105, AID: v79306.b691.s105). Ägde hälften i en gård med stenhus i Strandkvateret och kvadraten Storgatan i Norrköping, värt 1000 riksdaler banco. Gift 1778-11-19 med jungfrun Anna Ingrid Lagerman, född 1755-08-26, † 1815 i Norrköpings S:t Olai församling, Östergötlands län, dotter till kyrkoherden i S:t Olai församling i Norrköping, kontraktsprosten över Bråbo och Lösings härader, teologie doktorn Petrus Lagerman och Charlotta Catharina Löfgren.

Söner:

 • Per Christoffer Pasch, född 1782; notarie i Kungliga Poliskammaren; † 1810-01-08 i Stockholm (28 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:380 s.348, AID: v223018.b3520.s348). Bouppteckning 1810-03-31 med 222 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:380 s.348, AID: v223018.b3520.s348).
 • Henrik Anders Pasch, klädesfabrikör. se Tab 9.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; Svenskt konstnärslexikon del IV sid 367-368, Allhems Förlag, Malmö. LIBRIS-ID:8390296 Forskare: Mattias Loman