Papke

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Biskopen i Lunds stift, professorn och riksdagsmannen Christian Papke, (1634-1694). Målning av okänd konstnär, Lunds universitetsbibliotek.
Biskopen i Lunds stift, professorn och prokanslern vid Lunds Universitet Carl Papke, (1687-1740). Målning av okänd konstnär, Lunds universitetsbibliotek.

Herman Papke, svärdfejare i Greifswald, Pommern. Gift med Maria Koten

Son:

Christian Papke, född 1634-12-22 i Greifswald, Pommern, där han härstammade från en gammal borgarsläkt; inskrevs vid universitet i Greifswald 1648-05-18; skolstudier i Anklam och Stettin; åter inskriven i Greifswald 1654-10-20; promoverades till magister där 1662; inskrevs vid Lunds Universitet höstterminen 1669; teologie adjunkt 1670; professor i logik och metafysik 1672-06-24, även extra ordinarie professor vid teologiska fakulteten 1674-12-12, allt vid Lunds Universitet; kyrkoherde ad interim i Stävie och Lackalänga, Malmöhus län 1680-07-04; teologie professor vid Lunds Universitet; tysk kyrkoherde i Lund och "domprost" i Lunds stift 1682-04-26; biskop i Lund och Lunds Universitets prokansler från 1688-12-15; biskopsvigd i Stockholms slottskyrka 1689-01-31; TD (absens) vid Uppsala Universitet 1693-03-03; Lunds Universitets rektor höstterminen 1675 och höstterminen 1685; deltog i riksdagarna 1689 (led av SU) och 1693; † 1694-03-09 i Åhus socken, Kristianstads län. Gift 1675-10-17 i Lunds Domkyrka med jungfrun Cecilia Torslow, † 1716 (själaringning 11/11 i Lund), dotter till förste stadskomministern Hans Mortensen Torslow och Johanna Hansdotter.

Barn:

 • Johanna Maria Papke, född 1676-07-23 i Lunds Domkyrkoförsamling, Malmöhus län, † 1756-01-12 på Strö, Norra Strö socken, Malmöhus län. Gift 1691-06-09 i Lunds Domkyrka med överdirektören Georg Danckwardt, adlad Danckwardt, född tvilling 1664-07-10 i Norrköpings S:t Olai församling, Östergötlands län, † 1721-01-09 på Torsebo, begravd samma år 18/4 i Färlövs kyrka. Paret fick 14 barn.
 • Carl Papke, född 1687; professor, biskop; † 1740. se Tab 2.

TAB 2

Carl Papke, (son till Christian Papke, Tab 1), född 1687-10-01 i Lunds Domkyrkoförsamling, Malmöhus län; inskrevs vid Lunds Universitet 1703; filosofie magister 1706; bedrev studier i Tyskland 1708-10; utnämnd till professor i "romersk vältalighet" av kung Karl XII 1716; inspektor för den Skånska nationen vid Lunds Universitet 1718-39; professor i logik och metafysik 1730; tredje professor i teologi 1731, andre dito 1733 och förstaprofessuren i detta ämne 1735 och den därtill kopplade befattningen som domprost; biskop i Lunds stift 1738 och universitetets prokansler; publicerade under sin bana åtskilliga avhandlingar på latin och lät också utge av trycket ett antal likpredikningar han hållit över olika personer, däribland sin läromästare Rydelius; † 1740-02-01 i Lunds Domkyrkoförsamling, Malmöhus län. Gift 1715-01-02 i Lunds Domkyrka med jungfrun Christina Repplera, född 1686-03-19 i Ryssby socken, Kalmar län, döpt 10/3, † 1775-10-06 i Åbo, Finland, dotter till kyrkoherden i Ljungby församling av Kalmar stift, lektorn i Kalmar Olof Repplerus och Helena Swebilia.

Barn:

 • Cecilia Helena Papke, född 1715-02-22 i Lunds Domkyrkoförsamling, Malmöhus län, † 1745. Gift 1743-08-28 med domprosten i Linköping Levin Möller, född 1709, † 1768-10-22 i Linköpings Domkyrkoförsamling, Östergötlands län. Paret fick 1 dotter.
 • Elisabet Papke, född 1716-03-17 i Lunds Domkyrkoförsamling, Malmöhus län, döpt 21/3, † 1764-04-02 i Borrby socken. Gift 1736-06-18 i Lunds Domkyrka med kyrkoherden i Borrby församling, prosten Johannes Engstedt, i hans 1:a äktenskap, född 1711-07-29 i Borrby socken, Kristianstads län, † 1782-01-12 i Borrby prästgård, Kristianstads län. Paret fick 11 barn.
 • Christian Papke, född 1718-07-25 i Lunds Domkyrkoförsamling, Malmöhus län; assessor Göta Hovrätt; extra ordinarie professor i Åbo 1749; † 1761-07-03 i Jönköpings Kristina församling, Jönköpings län. Gift 1:o 1758-03 med jungfrun Ingeborg Margareta Hård av Segerstad, född 1735-05-24, † 1759-06-21 i Jönköpings Kristina församling, Jönköpings län, dotter till överstelöjtnanten Johan Adolf Hård av Segerstad och Catharina Silfversparre; 2:o 1760-10-31 med jungfrun Helena Svensson, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o med ryttmästaren Carl Stålhammar, i hans 1:a äktenskap, född 1740, † 1810), född 1740, † 1771, dotter till borgmästaren i Västervik Sven Johansson och Christina Johansdotter.
 • Charlotta Christina Papke, född 1719-08-06 i Lunds Domkyrkoförsamling, Malmöhus län, † 1779-02-22 i Häglinge socken, Kristianstads län. Gift 1757-06 med kyrkoherden i Vinslövs församling, riksdagsmannen Carl Kröger, född 1711-11-20 i Karlshamn, Blekinge län, † 1773-08-11 i Vinslövs socken, Kristianstads län. Paret fick flera barn.
 • Olof Papke, född 1720-10-28 i Lunds Domkyrkoförsamling, Malmöhus län; kapten vid Björneborgs regemente 1752; major 1766; † 1773-08-11 på Sveaborg, Nylands län. Gift med jungfrun Maria Teresia ter Poorten, född 1731 i Coevorden, † där 1797-05-15, dotter till borgmästaren Meijndert ter Poorten.
 • Johanna Catharina Papke, född 1721-12-24 i Lunds Domkyrkoförsamling, Malmöhus län, † 1772-06-25 i Åbo, Finland. Gift 1747 i Borrby prästgård med professorn i logik och metafysik i Åbo Carl Mesterton, född 1713 i Göteborg, Göteborgs & Bohus län, † 1773-11-23 i Åbo, Finland. Paret fick flera barn.
 • Carl Papke, född 1723; kyrkoherde, prost, överhovpredikant; † 1767. se Tab 4.
 • Jonas Papke, född 1725; häradshövding; † 1785. se Tab 6.

TAB 3

Christian Papke, (son till Carl Papke, Tab 2), född 1718-07-25 i Lunds Domkyrkoförsamling, Malmöhus län; assessor Göta Hovrätt; extra ordinarie professor i Åbo 1749; † 1761-07-03 i Jönköpings Kristina församling, Jönköpings län. Gift 1:o 1758-03 med jungfrun Ingeborg Margareta Hård av Segerstad, född 1735-05-24, † 1759-06-21 i Jönköpings Kristina församling, Jönköpings län, dotter till överstelöjtnanten Johan Adolf Hård av Segerstad och Catharina Silfversparre; 2:o 1760-10-31 med jungfrun Helena Svensson, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o med ryttmästaren Carl Stålhammar, i hans 1:a äktenskap, född 1740, † 1810), född 1740, † 1771, dotter till borgmästaren i Västervik Sven Johansson och Christina Johansdotter.

Son 2:o:

 • Christian Fredrik Papke, född 1761-09-03 i Jönköpings Kristina församling, Jönköpings län; volontär vid Kalmar regemente 1777; förare där samma år 27/12; sekundfänrik 1778-02-18; stabsfänrik 1780-12-06; löjtnant 1785-05-18; stabskapten 1788-07-24; kapten och chef för Konga kompani 1793-03-14; RSO; ryttmästare vid Adelsfaneregementet 1795-06-08; under kriget mot Ryssland 1788-90 var han kommenderad på stora flottan 1788 och 1789 samt på skärgårdsflottan 1790; † ogift och barnlös 1796-05-14 på Grimmansmåla, Algutsboda socken, Kronobergs län.

TAB 4

Carl Papke, (son till Carl Papke, Tab 2), född 1723-03-30 i Lunds Domkyrkoförsamling, Malmöhus län; nationens kurator 1742-43; prästvigd till extra ordinarie predikant vid artilleriregementet i Stockholm 1744; magister i Lund 1745; kunglig hovpredikant och andre pastor vid livkåren 1746; primarus pastor vid samma kår samt assessor i hovkonsistorium 1750; teologie doktor i Halle 1751; kyrkoherde i Västra Vingåkers pastorat av Strängnäs stift 1755; prost 1756; överhovpredikant 1757; förlorade allt han och familjen ägde vid prästgårdens i Vingåker brand; hade 1764 andra förslagsrummet till biskop i Kalmar; † 1767-05-15 i Västra Vingåkers prästgård, Södermanlands län. Gift 1:o 1752 med jungfrun Lucia Molitor, född 1729 i Stockholm, † 1756-05-23, dotter till apotekaren i Stockholm Christoffer Molitor och Anna Birgitta Zachau; 2:o med jungfrun Maria Magdalena Steen, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1775-01-20 i Lofta socken med kaptenen vid Kungliga livgardet Christer Mörner, med vilken hon fick 5 barn, född 1744-03-16, † 1809-04-24 på Hinsekind, Värnamo socken), född 1738 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † 1811-04-21 på Eds bruk, Kalmar län, dotter till brukspatronen Carl Steen och Maria Magdalena Dassau.

Barn 1:o:

 • Anna Christina Papke, född 1754, † 1812-02-18 på Stubbetorp, Åby socken, Kalmar län. Gift 1770-10-11 på Totebo med sekundmajoren vid Kalmar regemente, friherre Johan Per Hummerhielm, född 1740-12-05 på Stora Greby, Askeby socken, Östergötlands län, † 1811-04-05 på Stubbetorp, Åby socken, Kalmar län. Paret fick 6 barn.

Barn 2:o:

 • Magdalena Carolina Papke, född 1762-11-30 i Västra Vingåkers prästgård, Södermanlands län, † 1823-01-25. Gift 1788-08-19 med hovjägmästaren Johan Abraham Reenstierna, född 1758-09-25 på Håkentorp, † 1844-11-11 i Stockholm. Paret fick 8 barn.
 • Carl Papke, född 1763; kapten; † 1816. se Tab 5.
 • Maria Gustava Papke, född 1764-12-19 i Västra Vingåkers prästgård, Södermanlands län, † 1842. Gift med vice häradshövdingen, assessorn Elias Christoffer Monthan, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1792-07-22 på Rosendal med jungfrun Ulrika Mannerfelt, född 1757-11-15 på Rosendal, † 1793-05-31 på Hallanda, dotter till löjtnanten vid Älvsborgs regemente Assar Adolf Mannerfelt och Sofia Brita Belfrage), född 1762, † 1830-07-24 på Ed, Våxtorps socken, Hallands län. Paret fick 1 gemensam dotter.
 • Christian Papke, född 1765-12-07 i Västra Vingåkers prästgård, Södermanlands län.
 • Cecilia Helena Papke, född 1766-12-14 i Västra Vingåkers prästgård, Södermanlands län.

TAB 5

Carl Papke, (son till Carl Papke, Tab 4), född 1763-12-04 i Västra Vingåkers prästgård, Södermanlands län (källa: Bro AI:10 s.81, AID: v10489.b87.s81); kapten; † 1816 på Östra Brosäters säteri, Bro socken, Värmlands län. Gift 1794 med jungfrun Gustava Sofia Bratt, född 1776 i Botilsäters socken, Värmlands län (källa: Bro AI:10 s.81, AID: v10489.b87.s81), † 1804-03-01 på Östra Brosäters säteri, Bro socken, Värmlands län, begravd 8/3 (källa: Bro EI:1 s.123, AID: v5862.b65.s123; Näs häradsrätt FII:5 s.917, AID: v48051.b461.s917); bouppteckning 1804-06-04 med 8092 riksdaler banco i tillgångar, 6250 riksdaler banco i skulder och 1827 riksdaler banco i behållning (källa: Näs häradsrätt FII:5 s.917, AID: v48051.b461.s917); i hennes bouppteckning upptogs Östra Brosäters säteri i Bro socken värt 7000 riksdaler banco; dotter till hovsekreteraren, lagmannen och brukspatronen Lars Gustaf Bratt och hans 1:a fru Anna Elisabet Wennerstierna.

Barn:

 • Anna Elisabet Papke, född 1794-12-22 (källa: Bro AI:10 s.81, AID: v10489.b87.s81), † 1870-06-18 på Ugglebol, Ölme socken, Värmlands län. Gift 1813-12-31 på Kålsäters bruk, Långseruds socken, Värmlands län med löjtnanten vid Värmlands regemente Gustaf Wilhelm von Wicken, född 1777-01-09 i Landskrona, Malmöhus län, † 1828-06-12 på Ugglebol, Ölme socken, Värmlands län. Paret fick 8 barn.
 • Magdalena Papke, född 1795-12-27 på Östra Brosäters säteri, Bro socken, Värmlands län (källa: Bro AI:10 s.81, AID: v10489.b87.s81), † 1890-12-27 på Bolstad, Gift 1815 med kyrkoherden i Hammarö pastorat av Karlstad stift, RNO Johan Fredrik Lisell, född 1777-11-02 på Sörsäters, Råggärds socken, † 1841-08-22 i Karlstad, Värmlands län (hastigt slag). Paret fick 3 barn.
 • Carl Papke, född 1797 (källa: Bro AI:10 s.81, AID: v10489.b87.s81); sergeant vid Värmlands infanteriregemente; † ogift och barnlös 1820-12-10 på Lövås, Glava socken, Värmlands län, begravd 1821-01-21 (källa: Glava FI:2 s.61, AID: v6569.b35.s61).
 • Lovisa Papke, född 1800-09-22 på Östra Brosäters säteri, Bro socken, Värmlands län (källa: Bro AI:10 s.81, AID: v10489.b87.s81), † 1834. Gift med kyrkoherden Carl Magnus Bågenholm, född 1790, † 1867. Paret fick flera barn.

TAB 6

Jonas Papke, (son till Carl Papke, Tab 2), född 1725-11-25 i Lunds Domkyrkoförsamling, Malmhöshus län; landssekreterare; häradshövding i Norra Möre och Strands häraders domsagor; † 1785-11-25 i Ryssby socken, Kronobergs län. Gift 1754-01-02 i Kristianstad (käla: Kristianstads stadsförsamling (L) CI:5 (1750-1766) Bild: 149 Sida: 6, AID: v100047.b149.s6) med jungfrun Catharina Maria Hyphoff, född 1721, † 1784-12 i Danserums socken, Kalmar län (63 år gammal), dotter till lanträntmästaren i Kristianstads län Joakim Melchior Hyphoff och Anna Maria Holst.

Barn:

 • Helena Christina Papke, född 1754-10-16 i Kristianstad, Kristianstads län.
 • Carl Papke, född 1756; kapten, salpetersjuderiförståndare; † 1826. se Tab 7.
 • Anna Maria Papke, född 1759-06-10 i Kristianstad, Kristianstads län. Gift 1783-01-07 i Danserum med löjtnanten vid örlogsflottan Johan Georg Ädelberg, född 1752-08-05, † 1832-01-28 på Tillingeby. Paret fick 7 barn.
 • Joakim Papke, född 1761-09-30 i Kristianstad, Kristianstads län.
 • Magdalena Sofia Papke, född 1762-10-09 i Kristianstad, Kristianstads län.

TAB 7

Carl Papke, (son till Jonas Papke, Tab 6), född 1756-01-19 i Kristianstad, Kristianstads län; sergeant vid Kalmar regemente 1773; fänrik där samma år 12/10 "i anseende till dess skicklighet samt flera förvärvade kunskaper"; löjtnant 1781-11-28; stabskapten 1784-10-18; avsked 1785-12-14 som stabskapten; salpetersjuderiföreståndare i Jönköpings län, från vilken befattning han av Krigskollegium fick begärt avsked 1800-11-15, med vitsordet att han "redeligen och väl förvaltat sin syssla"; kapten och chef för 2 kompani 1 bataljonen av Kalmar lantvärnsbrigad 1808 samt regementskvartermästare och redogörare där; † 1826-12-30 i Kalmar, Kalmar län (källa: Kalmar rådhusrätt och magistrat FI:53 s.57, AID: v78376.b59.s57). Bouppteckning 1827-02-16 (källa: Kalmar rådhusrätt och magistrat FI:53 s.57, AID: v78376.b59.s57). Ägde hus och gård nr 44 i vid Larmtorget i Kalmar värt 800 riksdaler banco. Gift med jungfrun Anna Juliana Holmstedt, född 1765, † 1834.

Son:

 • Jonas Olivier Papke, född 1792-05-20 i Ryssby socken, Kalmar län; furir vid Finska artilleriregementet 1796-06-30; studerade vid Kalmar gymnasium, varifrån han avgick 1812; sergeant vid Kalmar regemente samma år 26/8; fänrik på extra stat där 1813-04-06; fick penninglön 1814; avsked 1817-02-04 som fänrik; VXIVJM; deltog i kriget 1813-14 och hade arbetskommendering vid Göta kanal 1815; † ogift och barnlös 1880-07-24 i Kalmar, Kalmar län.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; Folke Rudelius - Kalmar Regementes chefer 1623-1907, biografiska anteckningar. Forskare: Mattias Loman