Oldenburg

Från Biografiska anteckningar

Släkten anses härstamma från Frankfurt och kom till Sverige omkring 1740.

TAB 1

Handelsborgmästaren i Stockholm, brigadchefen vid Borgarskapets kavalleri- & infanterikorps, RVO Carl Ernst Oldenburg, (1744-1812). Bildkälla: Stockholms Borgerskap (1929).

Henrik Oldenburg, född 1670.

Söner:

 • Georg Henrik Oldenburg, född 1705. se Tab 2.
 • Frans Ernst Oldenburg, född 1710; brukspatron; † 1762. se Tab .
 • Christian Oldenburg, född 1717; † 1772. se Tab .

TAB 2

Georg Henrik Oldenburg, (son till Henrik Oldenburg, Tab 1), född 1705. Gift med N.N.

Dotter:

 • Christina Sofia Oldenburg, född 1737, † 1823-05-17 i Stockholm (86 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:430 s.253, AID: v223069.b2720.s253). Bouppteckning 1823-08-29 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:430 s.253, AID: v223069.b2720.s253). Gift 1759-06-29 i Tyska Sankta Gertruds kyrka (källa: Tyska Sankta Gertrud EII:1 s.59, AID: v91455.b33.s59) med brukspatronen Joakim Gottfrid Elbfas, född 1732. Paret fick 4 döttrar.

TAB 4

Frans Ernst Oldenburg, (son till Henrik Oldenburg, Tab 1), född 1710; fick 1748 burskap som gulddragare; brukspatron; † 1762-05-20 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm (källa: Genline ID 2708.18.97200). Gift med jungfrun Brita Malm, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o med grosshandlaren och brukspatron Magnus Adamsson Zelling, i hans 2:a äktenskap, född 1700, † 1771).

Barn:

 • Carl Ernst Oldenburg, född 1744; handelsborgmästare, brigadchef, RVO; † 1812. se Tab 5.
 • Christian Ludvig Oldenburg, född 1751; sekreterare; † 1813. se Tab 6.
 • Johan Fredrik Oldenburg, född 1756; överstelöjtnant, postmästare, RSO; † 1826. se Tab 14.

TAB 5

Carl Ernst Oldenburg, (son till Frans Ernst Oldenburg, Tab 4), född 1744 i Stockholm; rådman från 1790; handelsborgmästare i Stockholm 1802; brigadchef vid Borgarskapets kavalleri- & infanterikorps; RVO; † 1812-11-21 i Stockholm (65 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:392 s.278, AID: v223031.b3060.s278). Bouppteckning 1813-02-25 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:392 s.277c, AID: v223031.b3050.s277c). Deputerad Stormästare i Par Bricole i 13 år, generalordförande i 26 år. Han var en äkta gustavian, känd för sin varma rojalism. Gift med sin styvfars dotter, jungfrun Brita Elisabet Zelling, född 1744 (åu, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:391 s.505, AID: v223030.b5840.s505), † 1812-12-21 i Stockholm (68 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:392 s.278, AID: v223031.b3060.s278); bouppteckning 1813-02-25 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:392 s.278, AID: v223031.b3060.s278); dotter till grosshandlaren och brukspatronen Magnus Zelling Margareta Williamsson.

Barn:

 • Carl Ernst Oldenburg, kapten.
 • Brita Maria Oldenburg, född 1765-08-26 i Stockholm, † 1830-02-18 på Älvsta. Gift 1789-12-20 med understallmästare hos kungen Nils Mauritz Malmerfelt, född 1755-10-07 på Österby, † 1815-10-18 i Stockholm. Paret fick 4 barn.
 • Lovisa Christina Oldenburg, född 1771 (åu) i Stockholm, † där 1846-04-22 (75 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:529 s.158, AID: v223217.b8790.s158). Bouppteckning 1846-06-12 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:529 s.158, AID: v223217.b8790.s158). Gift med bryggaren och rådmannen Johan Georg Rehn, i hans 3:e äktenskap, född 1752 i Stockholm, † 1819-03-02 i Adolf Fredriks församling, Stockholm (66½ år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:411 s.649, AID: v223050.b6640.s649). Paret fick 2 gemensamma barn.
 • Gustava Elisabet Oldenburg, född 1774-07-03 i Stockholm (källa: Botkyrka AI:13 s.176, AID: v83666a.b1810.s176), † 1839-06-19 på Elvesta säteri, Botkyrka socken, Stockholms län (blodslag, 64 år, 11 månader, 16 dagar gammal, källa: Botkyrka FI:1 s.560, AID: v83721a.b560), begravd 29/6. Gift 1792 i Klara kyrka, Stockholm med grosshandlaren Carl Fredrik Hebbe, född 1764-12-20 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm (källa: Botkyrka AI:13 s.176, AID: v83666a.b1810.s176), † 1843-06-09 på Elvesta säteri, Botkyrka socken, Stockholms län (inflammationsfeber, 78 år, 5 månader, 19 dagar gammal, källa: Botkyrka FI:1 s.630, AID: v83721a.b630), begravd 17/2. Paret fick 2 barn.
 • Fredrika Sofia Oldenburg, född 1782 i Stockholm (åu), † där ogift och barnlös 1846-03-30 (64 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:527 s.120, AID: v223215.b5870.s120). Bouppteckning 1846-05-29 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:527 s.120, AID: v223215.b5870.s120).

TAB 6

Christian Ludvig Oldenburg, (son till Frans Ernst Oldenburg, Tab 4), född 1750 i Stockholm; sekreterare; † 1813-05-11 i Stockholm (60 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:391 s.505, AID: v223030.b5840.s505). Bouppteckning 1813-09-21 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:391 s.505, AID: v223030.b5840.s505). Gift med sin styvfars dotter, jungfrun Lovisa Zelling, dotter till grosshandlaren och brukspatronen Magnus Zelling Margareta Williamsson.

Barn:

 • Frans Magnus Oldenburg, född 1777; häradsskrivare; † 1826. se Tab 7.
 • Brita Lovisa Oldenburg, född 1783 (åu).

TAB 14

Johan Fredrik Oldenburg, (son till Frans Ernst Oldenburg, Tab 4), född 1756-08-10 i Stockholm (källa: Rystad AI:4 s.243, AID: v28792.b129.s243); student i Uppsala; korpral vid Livreg:tet till häst 1774-10-10; livdrabant 1776-05-08; stabskornett vid Östgöta kavallerireg:te 1777-08-19; kornett 1780-03-01; löjtnant 1783-09-21; kapten vid Livgrenadjärreg:tets rusthållsdivision 1792-04-17; sekundmajor 1796-06-27; premiärmajor samma år 26/10; överstelöjtnants avsked 1805-06-11; RSO; postmästare i Lidköping 1822-1826; deltog i 1790 års sjöexpedition; ägde Boarps rusthåll i Östergötland; † 1826-10-06. Gift 1:o 1780-04-06 med Juliana Christina Dahlgren, född 1756-04-04, † 1788-08-23 i Ekeby socken, Östergötlands län, dotter till skönfärgaren i Stockholm Claes Jacob Dahlgren och Maria Elisabeth Colvin; 2:o 1791 med jungfrun Maria Magdalena Rath, född 1769-01-26 i Stockholm (källa: Rystad AI:4 s.243, AID: v28792.b129.s243), dotter till källarmästaren i Stockholm Johan Casper Rath och Christina Regina Heid.

Barn 1:o:

 • Brita Maria Oldenburg, född 1781-12-18 på Boarp, Ekeby socken, Östergötlands län, döpt 20/12 (källa: Genline ID 281.20.73200, 360.6.42900). Gift med handlanden och godsägaren Per Johan Bergman, född 1774-11-13 i Östra Hargs socken (källa: Genline ID 360.6.42900). Paret fick flera barn.
 • Henrik Julius Oldenburg, född 1780; grosshandlare, RNO; † 1861. se Tab 15.
 • Johan Abraham Oldenburg, född 1784; major; postmästare; RSO; † 1865. se Tab .
 • Claës Fredrik Oldenburg, född 1787; löjtnant; † 1864. se Tab .

Barn 2:o:

 • Johan Oldenburg, född 1797; major; länsarkitekt; † 1861.
 • Magdalena Oldenburg, född 1798-03-01, † 1837 i Lidköping. Gift 1829 med Johan Axel Huss, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1844 i Mariestad med fröken Charlotta Juliana Schulström, med vilken han fick 2 barn), född 1791 i Härnösand, † 1868 i Stockholm. Paret fick 2 barn.
 • Frans Carl Oldenburg, född 1799 (åu); grosshandlare; † ogift och barnlös 1824-07-29 i Stockholm (25 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:436 s.258, AID: v223075a.b1480.s258). Bouppteckning 1824-10-26 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:436 s.258, AID: v223075a.b1480.s258).
 • Fredrika Oldenburg, född 1801-08-08 på Näsby hingård, Rystads socken (källa: Rystad AI:4 s.243, AID: v28792.b129.s243).
 • Georg Oldenburg, född 1802-09-14 på Näsby hingård, Rystads socken (källa: Rystad AI:4 s.243, AID: v28792.b129.s243).
 • Carl Ernst Oldenburg, född 1804-08-30 på Näsby hingård, Rystads socken (källa: Rystad AI:4 s.243, AID: v28792.b129.s243), † 1816-11-30 (drunknad i Roxen, källa: Rystad AI:4 s.243, AID: v28792.b129.s243).
 • Johanna Maria Oldenburg, född 1811-09-14 på Näsby hingård, Rystads socken (källa: Rystad AI:4 s.243, AID: v28792.b129.s243).

TAB 15

Henrik Julius Oldenburg, (son till Johan Fredrik Oldenburg, Tab 14), född 1780 i Stockholm; grosshandlare; RNO; † 1861-03-23 i Stockholm (80 år, 2 månader, 25 dagar gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:592 s.173, AID: v223302.b7500.s173). Bouppteckning 1861-05-29 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:592 s.173, AID: v223302.b7500.s173). Gift med jungfrun Anna Ulrika Engel, född 1791 i Stockholm, † där 1867, dotter till viktualiehandlaren, RVO Abraham Engel och Ulrika Eleonora Dubois.

Barn:

 • Ulrika Antonia Oldenburg, född 1816-03-29 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm (källa: Storkyrkoförsamlingen CIa:15 s.41, AID: v90678a.b250.s41; Floda AI:12a s.346, AID: v54991.b353.s346), † 1902. Gift med kyrkoherden, prosten och hovpredikanten Carl Wilhelm Pettersson, född 1800-09-22 i Göteborg, Västra Götalands län (källa: Floda AI:12a s.346, AID: v54991.b353.s346), † 1872. Paret fick 5 barn.
 • Engel Abrahamina Oldenburg, född 1817 i Stockholm, † 1903. Gift med stadskommissarien, RNO Abraham Viktor Kock, född 1807, † 1864. Paret fick 1 son.
 • Hampus Julius Oldenburg, född 1819; handlande; † 1876. se Tab 16.
 • Henriette Eleonora Oldenburg, född 1821 i Stockholm, † där barnlös 1878-01-03 (57 år, 8 månader, 9 dagar gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:661 s.161, AID: v223429.b5530.s161). Bouppteckning 1878-04-04 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:661 s.161, AID: v223429.b5530.s161). Gift med kunglige sekreteraren och brukspatronen Frans Magnus Ekström, född 1815-08-23 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:683, AID: v223449.b1230.s200), † där 1882-03-30 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:683, AID: v223449.b1230.s200).
 • Abraham Oldenburg, född 1821; grosshandlare; † 1892. se Tab .
 • Anna Charlotta Theodora Oldenburg, född 1826-12-26 i Stockholm, † där 1885-10-29. Gift 1:o med vice konsuln i Björneborg Carl Johan Carlson, med vilken hon fick flera barn, född 1817-05-19, † 1873-07-18 i Björneborg, Finland; 2:o med tullförvaltaren Bror August Xenofon Björn Oldenburg, med vilken hon fick 1 son, född 1826-02-08, † 1891-11-10.
 • Hedvig Josefine Oldenburg, född 1830-04-12 i Stockholm, † där barnlös 1907-10-19. Gift 1868-09-14 i Stockholm med kaptenen, RVO Fredrik Hildmar von Gegerfelt, född 1819-02-15 i Jönköping, Jönköpings län, † barnlös 1897-01-07.
 • Johan Axel Oldenburg, född 1832; hovrättsnotarie; † 1915. se Tab .
 • Otto Wilhelm Theodor Oldenburg, löjtnant.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman Ej komplett - under utredning