Nyman - Bryggarsläkten

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Bygglovsritning daterad 1749-02-22 för stenhuset i kvarteret Islandet på Drottninggatan, som beställdes av handlanden och bryggaren Niklas Nyman. Källa: Stockholmskällan.
Byggnadsritning daterad 1784-04-06 för fastigheten Memnon 1, som tidigare hade kallats Memnon 139. Huset låg vid Munkbron och köptes 1783 av den rika änkan Christina Westman, känd som madam Nyman. Hon lät bygga på fastigheten med två våningar för teaterdirektören Carl Stenborg som skulle inrätta en teaterscen med parkett och salong för 400 personer Källa: Stockholmskällan.

Nils Jakobsson Nyman, borgare och rådman i Härnösand; † 1705. Gift med jungfrun Magdalena Jonsdotter Wijk(1), † 1702, dotter till Joen Persson Wijk och Malin Pålsdotter.

Söner:

  • Jakob Nyman, född 1677 i Härnösand; borgare; † 1716.
  • Nils Nyman, född 1683 i Härnösand; regementspräst vid Skånska kavalleriregementet; † 1742
  • Jonas Nyman, född 1685; borgare, bryggare; † 1723. se Tab 2.
  • Magnus Nyman.

TAB 2

Jonas Nyman, (son till Nils Jakobsson Nyman, Tab 1), född 1685 i Härnösand; borgare; bryggare; † 1723-05-27 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:92 s.619, AID: v222398.b6320.s619). Bouppteckning 1723-11-12 med 35545 daler kopparmynt i tillgångar, 17249 daler kopparmynt i skulder och behållning på 18295 daler kopparmynt (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:92 s.619, AID: v222398.b6320.s619). I bouppteckningen upptogs en gård med bryggeri- & brännervivärk på Norrmalm vid Styckgjutargränden och kvarteret Gropen, på fri och egen grund värd 10000 daler kopparmynt; en gård vid Kungsbacken och Kammakargatan på ofri grund värd 1000 daler kopparmynt; en diamantring med sju rosenstenar 240 daler kopparmynt; en dito med stor kristallsten och fina taffelstenar 100 daler kopparmynt; en guldmedalj om 10 dukater 180 daler kopparmynt med mera. Gift 1:o med jungfrun Anna Christina Hedman, † 1715-03-23 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:82 s.1055, AID: v222383.b10860.s1055); bouppteckning 1715-08-19 med 12129 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:82 s.1055, AID: v222383.b10860.s1055); i bouppteckningen upptogs ett stenhus på Norrmalm vid Barnhusgatan på fri och egen grund värt 9000 daler kopparmynt; en diamantring med 7 rosenstenar värd 240 daler kopparmynt samt en diamantring med en stor kristallsten och små fina stenar runt omkring 100 daler kopparmynt; dotter till N.N. och Sara Johansdotter Rahm; 2:o med jungfrun Catharina Melkersdotter

Barn:

  • Sara Nyman, född 1705 i Stockholm.
  • Magdalena Nyman, född 1706 i Stockholm. Gift med destillatorn Mathias Berg, i hans 3:e äktenskap, † 1758-10-01 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:171 s.152, AID: v222531.b1610.s152). Paret fick 4 gemensamma barn.
  • Niklas Nyman, född 1709; handlande, bryggare, kyrkoråd; † 1762. se Tab 3.

TAB 3

Niklas Nyman, (son till Jonas Nyman, Tab 2), född 1709 (6 år gammal i moderns bouppteckning 1715, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:82 s.1055, AID: v222383.b10860.s1055); handlande; bryggare; kyrkoråd i Klara församling och en av församlingens föreståndare; hjälpte efter 1751 års eldsvåda "Sta Clara kyrka och församlingens fattighus ur ödesmål"; blev genom köp 1734 ägare till tre tomter i kvarteret Islandet, där han senare lät uppföra ett praktfullt stenhus med tillhörande bryggeriverk; † 1762-06-21 i Jakobs församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:190 s.627, AID: v222747.b2510.s627). Bouppteckning 1762-09-15 med 113057 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:190 s.627, AID: v222747.b2510.s627). Ägde stenhus med tillhörigt bryggverk på Norrmalm vid Drottninggatan i kvarteret Islandet nr 4, 5 & 6, på fri och egen grund, värt 50000 daler kopparmynt; ett stenhus vid Klara Västra Kyrkogata i kvarteret Sköldpaddan nr 38 på fri och egen grund 30000 daler kopparmynt; en gård vid Regeringsgatan i kvarteret Väderkvarnen 4000 daler kopparmynt; en grav under byggnad på Klara kyrkogård på västra sidan. Gift 1736-02-05 (källa: http://runeberg.org/fcstorborg/0026.html) med jungfrun Christina Westman, född 1719 i Stockholm; var känd som "madame Nyman"; köpte 1783 det så kallade Piperska palatset vid Munkbron, där hon för teaterdirektören Carl Stenborg lät bygga på huset i två våningar for att ge plats åt en teaterscen med parkett och salong för 400 personer; arkitekt för detta bygge var slottsbyggmästaren Adolf Ulrik Kirstein, och han köpte vid hennes död fastigheten, ej att förväxlas med Kirsteinska huset; † 1795-10 i Klara församling, Stockholm, begravd samma år 27/10 på Klara kyrkogård, där hon för sig och sin man till vänster om södra porten i kyrkogårdsmuren hade låtit uppföra ett större gravkor, dotter till bryggaren Lorentz Eriksson Westman och Magdalena Lütkensvager.

Dotter:

  • Christina Nyman, född 1740 i Stockholm, † 1791-05-03 i Jakobs församling, Stockholm (50 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:301 s.5, AID: v222939.b120.s5). Bouppteckning 1791-09-09 med 24798 riksdaler specie i tillgångar, 9584 riksdaler specie i skulder och 15214 riksdaler specie i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:301 s.5, AID: v222939.b120.s5). I bouppteckningen upptogs ett stenhus vid Ny- & Kråkgränderna i kvarteret Python under nr 45, på fri och egen grund värt 916 riksdaler specie; ett stenhus vid Hopargränden i kvarteret Det Östra 333 riksdaler specie; ett stenhus mellan Skott- & Hoparegränden i kvarteret Pollux under nr 77 och 86 3000 riksdaler specie; ett stenhus vid Trädgårdsgatan i kvarteret Phaeton under nr 157 värt 1111 riksdaler specie; ett stenhus vid Bollhusgränden i kvarteret Europa nr 165 värt 916 riksdaler specie; ett stenhus på Norrmalm i Jakobs församling och Ålandsgränden i kvarteret Torsken under nr 45, 46 & 47 på fri och egen grund, med inrättat brygg- & bränneriverk av koppar 6666 riksdaler specie; ett stenhus intill under nr 48 på fri och egen grund 555 riksdaler specie; ett stenhus på Norrmalm i Johannes församling i kvarteret Torkan under nr 29 & 30 på fri och egen grund 3000 riksdaler specie; ett stenhus i Johannes församling i kvarteret (?) på stadens grund 2611 riksdaler specie; ett stenhus i Adolf Fredriks församling i kvarteret Sanden under nr 50 på stadens grund 666 riksdaler specie; ägde grav i Storkyrkan, Jakobs kyrka och Klara kyrka; ägde utanför Stockholm frälselägenheterna Stora och Lilla Höggarn, bestående av 2 holmar i Lidingö församling; en skattefrälselägenhet Norra Långholmen i Östra Ryds församling; 1 briljantring, 1 ring med äkta pärlor, 1 halsband med äkta pärlor och rosenstenar med mera. Gift 1759-06-07 i Klara kyrka, Stockholm (källa: Klara EI:1 s.381, AID: v87372.b199.s381) med bryggaråldermannen och ryttmästaren i Borgerskapets kavallerikorps Carl Johan Wier, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o med jungfrun Anna Charlotta Söderström, † barnlös 1838-03-28 i Stockholm (68 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:497 s.830, AID: v223169.b8740.s830), dotter till Anders Söderström och hans 1:a fru Catharina Sofia Wire), född 1733, † 1800-01-21 i Jakobs församling, Stockholm (66 år gammal, källa: Danderyds skeppslags häradsrätt FII:5 s.1, AID: v161005.b40.s1). Paret fick 4 gemensamma barn.

Noter

1. Familjen är omnämnda i Magdalenas systers och svågers bouppteckning 1711, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:74 s.1291, AID: v222373.b13150.s1291 .

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar. Forskare: Mattias Loman