Nettelbladt

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Assessorn i Rikskammarrätten i Wetzlar Christian Nettelbladt, adlad och romersk riksfriherre von Nettelbla, (1696-1775).
Byggnadsritning daterad 1770-08-28 för stenhuset i kvarteret Latona 11 vid Västerlånggatan i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm. Ritningen gällde en reparation av hus och tak med fasadritning och förslag till förändringar av taket. Beställare var grosshandlaren och skeppsredaren Baltzar Nettelbladt (Nettelbladtska handelshuset), som dock avled året innan ritningen godkändes. Källa: Stockholmskällan.

Johann Nettelbladt, född 1627 i Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, † där 1690. Gift med Catharina Elisabet Thurmann, född 1630, † 1661 i Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, dotter till Caspar Thurmann och Margarethe Zander.

Barn:

 • Caspar Nettelbladt, född 1658; handlande; † 1726. se Tab 2.
 • Anna Nettelbladt, † 1736-02 i Stockholm. Gift med vinhandlaren Johan Kruse, † 1741-03-10 i Stockholm. Paret fick 7 barn.

TAB 2

Caspar Nettelbladt, (son till Johann Nettelbladt, Tab 1), född 1658 i Rostock, Mecklenburg-Vorpommern; handlande; † 1726 i Stockholm. Gift med jungfrun Anna Dorothea Brandenburg, född 1652 i Stralsund, Mecklenburg-Vorpommern, † 1732-10-25 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:108 s.867, AID: v222423.b8970.s867); bouppteckning 1733-06-07 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:108 s.867, AID: v222423.b8970.s867); ägde ett stenhus (det s k Coijetska huset), som maken köpte 1711, mellan Västerlånggatan och Prästgatan, taxerat till 25000 daler kopparmynt år 1733 samt en murad grav i Storkyrkan (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:108 s.869, AID: v222423.b8990.s869); dotter till rådsherren Baltzar Brandenburg och Dorothea Buchow.

Barn:

 • Johan Nettelbladt, inspektor.
 • Casper Nettelbladt, bruksförvaltare på Furudalshammar, Ore socken.
 • Baltzar Nettelbladt, född 1691; grosshandlare, skeppsredare; † 1769. se Tab 3.
 • Catharina Dorothea Nettelbladt.
 • Christian Nettelbladt, adlad och romersk riksfriherre von Nettelbla, född 1696-10-02 i Stockholm; student i Uppsala 1714; vistades därefter vid åtskilliga tyska högskolor till 1720; kanslist vid en beskickning till Braunschweig 1720; for därifrån till Hamburg och Greifswald, där han 1724 utnämndes till juris professor; juridisk grad i Groningen samma år; tillträdde sin professur 1740; "presenterades" till assessor i Rikskammarrätten i Wetzlar, vilken befattning han tillträdde 1743; adlad av kejsaren 1746 och upphöjdes 1762 till romersk riksfriherre (hette först Nettelbladt). Vid en visitation 1774 blev han avsatt. Anledningen är ej fullt känd. Enligt en vidlyftig defensionsskrift beskylldes han för försummelse av ämbetsplikt, mutor och respektvidrigt uppförande mot visitatorerna. Nettelbla var en mycket alsterrik författare och kompilator, men hans skrifter har fallit i glömska, om man undantar hans vidlyftiga Schwedische Bibliothek (5 "stycken", 1728-1736), som innehåller översättningar av handlingar rörande svenska historien. † 1775-08-20 i Wetzlar
 • Henrik Nettelbladt.

TAB 3

Baltzar Nettelbladt, (son till Caspar Nettelbladt, Tab 2), född 1691 i Stockholm; grosshandlare; hans grosshandlarfirma var en av Stockholms 10 största importörer år 1760; † 1769-04-17 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:217 s.6250, AID: v222804.b6250). Bouppteckning 1769-10-23 med ett inventarievärde på 709969 daler kopparmynt (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:217 s.6250, AID: v222804.b6250). Ägde ett stenhus på Västerlånggatan nr 21 och 31 enligt den gamla nummerserien, taxerad år 1769 till 42000 daler kopparmynt, en bod med taxeringsvärde 9000 daler kopparmynt, flera skeppsparter bl a 1/10 i skeppet Lovisa Ulrika, 3/4 i skeppet Fredrik, 3/4 i skeppet Emanuel, 1/2 i skeppet Merkurius, hela skeppet Johanna, hela skeppet Fri Svensk, hela skeppet Christina, totalt värde 278000 daler kopparmynt, juveler till ett värde av 3506 daler kopparmynt, guld och förgyllt silver med mera (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:217 s.6260, AID: v222804.b6260). Gift 1:o 1725-11-25 i Tyska Sankta Gertruds kyrka, Stockholm (källa: Tyska Sankta Gertrud CI:1a s.133, AID: v91445.b71.s133) med jungfrun Margareta Küsel, född 1709 i Stockholm, † 1737-09-01 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:120 s.398, AID: v222437.b4030.s398); bouppteckning 1738-05-08 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:120 s.398, AID: v222437.b4030.s398). I bouppteckningen efter henne, som hade en total behållning på 120000 daler kopparmynt, upptogs ett stenhus mellan Präst- & Västerlånggatorna värt 30000 daler kopparmynt; en handelsbod mitt emot stenhuset på Prästgatan 5000 daler kopparmynt; juveler silver och husgeråd 9000 daler kopparmynt, samt skeppsparter m.m. 76754 daler kopparmynt; 1/4-del i mannens föräldrars grav i Storkyrkan; dotter till grosshandlaren Simon Fredrik Küsel och Margareta Albrecht; 2:o 1738-07-02 i Tyska Sankta Gertruds kyrka, Stockholm (källa: Tyska Sankta Gertrud EII:1 s.9, AID: v91455.b8.s9) med sin kusin, jungfrun Margareta Kruse, född 1713 i Stockholm, † där 1752, dotter till vinhandlaren Johan Kruse och Anna Nettelbladt.

Barn 1:o:

 • Anna Margareta Nettelbladt, född 1728-06 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, döpt 12/6 (källa: Tyska Sankta Gertrud CI:1b s.1059, AID: v91446.b195.s1059), † barnlös 1763-04-04 i Göteborg, Västra Götalands län. Gift 1759-11-18 med grosshandlaren och kommersrådet, RVO Christian Arfwidsson, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o med sin kusin, jungfrun Christina Levina Ström, † 1759, dotter till grosshandlaren, riksdagsmannen och brukspatronen Hans Olofsson Ström och Anna Elisabet Sahlgren, 3:o 1764-01-29 med jungfrun Margareta Christina Ekerman, född 1740, † 1797-07-06, dotter till borgmästaren Paul Ekerman), född 1717-01-22 i Göteborg, Västra Götalands län, † där 1799-04-16.
 • Ulrika Nettelbladt, född 1729 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, döpt 3/9 (källa: Tyska Sankta Gertrud CI:1b s.1081, AID: v91446.b206.s1081), † barnlös 1778-12-28 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm (49 år, 2 månader, 26 dagar gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:254 s.57, AID: v222870.b640.s57). Bouppteckning 1779-07-10, där ett stenhus på Skeppsbron med taxeringsvärde 7000 riksdaler specie togs upp, samt del i flera skeppsparter värda 8350 riksdaler specie (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:254 s.57, AID: v222870.b640.s57). Gift 1763 med grosshandlaren, skeppsredaren, kommersrådet och politikern, RVO Joakim Brandenburg, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o med jungfrun Johanna Catharina Starbus, med vilken han fick 2 döttrar, född 1716 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † 1760 i Stockholm, dotter till porträttmålaren Johan Starbus och Catharina Böttiger; 2:o 1787 med änkan Sara Christina Pauli, i hennes 2:a äktenskap, född 1744 (åu), † 1821-11-26 i Stockholm (77 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:422 s.130, AID: v223061.b1380.s130), dotter till grosshandlaren och strumpfabrikören Niclas Pauli d y och Maria Küsel), född 1724 i Göteborg, † 1794 i Stockholm.
 • Baltzar Nettelbladt, född 1730; grosshandlare; † 1784. se Tab 4.
 • Fredrik Nettelbladt, född 1731; stadsmäklare; † 1794. se Tab 10.
 • Casper Nettelbladt, född 1734; brukspatron; † 1806. se Tab 11.
 • Dorothea Christina Nettelbladt, född 1736 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, döpt 9/9 (källa: Tyska Sankta Gertrud CI:2 s.27, AID: v91447.b19.s27), † där barnlös 1805. Gift med grosshandlaren Fredrik van Stock, född 1727, † 1806.

Barn 2:o:

 • Johanna Margareta Nettelbladt, † 1808-12-21 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:376 s.505, AID: v223014.b5400.s505). Bouppteckning 1809-03-09 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:376 s.505, AID: v223014.b5400.s505). Gift med stadsmäklaren Jakob Winstedt. Paret fick 3 barn.
 • Johan Nettelbladt, lantbrukare på Vretaberg.
 • Carl Nettelbladt, född 1741; handlande; † 1781. se Tab .

TAB 4

Baltzar Nettelbladt, (son till Baltzar Nettelbladt, Tab 3), född 1730 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, döpt 1/10 (källa: Tyska Sankta Gertrud CI:1b s.1095, AID: v91446.b213.s1095); grosshandlare: † 1784-04-11 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm (54 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:277 s.205, AID: v222904.b2270.s205). Bouppteckning 1784-10-30 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:277 s.205, AID: v222904.b2270.s205). Gift 1767 med sin kusin, jungfrun Sara Christina Pauli, i hennes 1:a äktenskap (2:o 1787 med sin 1:e mans svåger, grosshandlaren, kommerserådet och politikern Joakim Brandenburg, i hans 2:a äktenskap, född 1721, † 1794), född 1744 (åu), † 1821-11-26 i Stockholm (77 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:422 s.130, AID: v223061.b1380.s130); bouppteckning 1822-02-18 med 34379 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:422 s.130, AID: v223061.b1380.s130); dotter till grosshandlaren och strumpfabrikören Niclas Pauli och Maria Küsel.

Söner:

 • Niclas Baltzar Nettelbladt, född 1770-09-15 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:277 s.205, AID: v222904.b2270.s205); bokhållare; † ogift och barnlös 1811-01-16 i Norrköpings S:t Olai församling, Östergötlands län (källa: Norrköpings rådhusrätt och magistrat FIaaa:64 s.7, AID: v79308.b75.s7). Bouppteckning 1811-04-13 (källa: Norrköpings rådhusrätt och magistrat FIaaa:64 s.7, AID: v79308.b75.s7).
 • Gustaf Nettelbladt, född 1772; grosshandlare; † 1855. se Tab 5.
 • Adolf Nettelbladt, född 1775-04-18 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:277 s.205, AID: v222904.b2270.s205); sockerfabrikör. se Tab 7.

TAB 5

Gustaf Nettelbladt, (son till Baltzar Nettelbladt, Tab 4), född 1772 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm; grosshandlare; † 1855-10-05 i Stockholm (83 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:569 s.161, AID: v223278.b8860.s161). Bouppteckning 1855-11-21 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:569 s.161, AID: v223278.b8860.s161). Gift med fröken Ulrika Christina Starbus, född 1775-09-05 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:331 s.537, AID: v222970.b6420.s537), † 1850-05-22 i Stockholm (74 år, 8 månader gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:547 s.46, AID: v223247.b3200.s46); bouppteckning 1850-08-10 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:547 s.46, AID: v223247.b3200.s46); dotter till grosshandlaren Johan Melchior Starbus och Ulrika Christina Willman.

Barn:

 • Ulrika Theresia Nettelbladt, född 1802 i Stockholm, † där 1853. Gift 1819 i Stockholm med hovpredikanten Johan Samuel Drysén, född 1787 i Stockholm, † där 1828. Paret fick 2 döttrar.
 • Gustaf Melcher Nettelbladt, född 1803; grosshandlare Umeå; † 1854. Hade 6 barn.
 • Amalia Wilhelmina Nettelbladt. Gift 1826-12-16 i Storkyrkan, Stockholm (källa: Storkyrkoförsamlingen EIa:7 s.64, AID: v90715.b35.s64) med handlanden i Köpenhamn Carl Mauritz Groth.
 • Conrad Nettelbladt, född 1810; stadsmäklare; † 1886. se Tab 6.

TAB 10

Fredrik Nettelbladt, (son till Baltzar Nettelbladt, Tab 3), född 1731 i Stockholm; stadsmäklare; † 1794-05-27 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm (63 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:316 s.226, AID: v222954.b2340.s226). Bouppteckning 1794-08-25 med 1394 riksdaler specie i tillgångar och 11930 riksdaler specie i skulder, vilket lämnade ett omfattande underskott i dödsboet (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:316 s.226, AID: v222954.b2340.s226). Han gick i konkurs 1763 och hans förmögne far vägrade hjälpa honom genom att låna ut pengar. Gift med jungfrun Anna Elisabet Wallenstrand, född 1766 i Stockholm, † där 1834-09-16 (68 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:481 s.190, AID: v223128.b2050.s190); bouppteckning 1834-11-12 med 111 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:481 s.190, AID: v223128.b2050.s190); dotter till tullinspektorn Erik Wallenstrand och hans 1:a fru Margareta Helena Öman.

Barn:

 • Erik Wilhelm Nettelbladt, född 1787-08-27 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:316 s.226, AID: v222954.b2340.s226); mantalsskrivare.
 • Dorotea Elisabet Nettelbladt, född 1789-03-10 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:316 s.226, AID: v222954.b2340.s226). Gift med grosshandlaren och skeppsredaren Olof Johan Åbom, född 1787, † 1829. Paret fick flera barn.

TAB 11

Casper Nettelbladt, (son till Baltzar Nettelbladt, Tab 3), född 1734-03-10 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm (källa: Hallstahammar F:1 s.113, AID: v72303.b116.s113); brukspatron; † 1806-05-23 på Hallsta bruk, Hallstahammars socken, Västmanlands län, begravd 7/6 (stenpassion, 73 år gammal, källa: Hallstahammar F:1 s.113, AID: v72303.b116.s113). Gift 1764-06-17 (källa: Hallstahammar F:1 s.113, AID: v72303.b116.s113) med jungfrun Maria Lovisa Refunck, född 1738 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † 1776-09-03 i Maria Magdalena församling, Stockholm (38 år gammal), dotter till grosshandlaren Valentin Felix Refunck och Maria Hardt.

Barn:

 • Johanna Maria Nettelbladt, född 1765-08-06 i Stockholm.
 • Lovisa Ulrika Nettelbladt, född 1767-05-26 i Stockholm, † där 1832-07-02. Gift 1795-06-30 med brukspatronen Anders Timm, född 1766-04-17 på Semla bruk, Västanfors socken, Västmanlands län (källa: Västanfors AI:6 s.181, AID: v74576.b186.s181), † där 1819-05-09. Paret fick flera barn.
 • Johan Baltzar Nettelbladt, född 1768; brukspatron, fabrikör; † 1860. se Tab 12.
 • Margareta Charlotta Nettelbladt, född 1769.
 • Hedvig Sofia Nettelbladt, född 1770.
 • Carl Felix Nettelbladt, född 1772; grosshandlare; † 1861. se Tab 16.
 • Fredrik Nettelbladt, född 1775.

TAB 12

Johan Baltzar Nettelbladt, (son till Casper Nettelbladt, Tab 11), född 1768; brukspatron; fabrikör; † 1860 i Stockholm. Gift med jungfrun Johanna Amalia Ulrika Denisson, född 1768 i Stockholm, dotter till preussiske sekreteraren Henrik Denisson Fernenbom och Anna Rosina Herberger.

Son:

 • Rickard Theodor Nettelbladt, född 1810

TAB 16

Carl Felix Nettelbladt, (son till Casper Nettelbladt, Tab 11), född 1772 i Stockholm; grosshandlare; † 1861. Gift med fröken Lovisa Tullia Denisson, född 177(5), † 1827-02-12 i Stockholm (52 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:447 s.780, AID: v223086.b7980.s780); bouppteckning 1827-05-09 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:447 s.780, AID: v223086.b7980.s780); dotter till preussiske sekreteraren Henrik Denisson Fernenbom och Anna Rosina Herberger.

Barn:

 • Tullia Henriette Nettelbladt, född 1797-07-27 i Svea livgardes församling, Stockholm, † 1884-01-10 i Adolf Fredriks församling, Stockholm. Gift 1822-02-02 i Järfälla socken, Stockholms län med tobaksfabrikören Jakob Fredrik Ljunglöf, född 1796-10-22 i Sundby prästgård, Sundby socken, Södermanlands län, † 1860-09-21 i Adolf Fredriks församling, Stockholm. Paret fick flera barn.
 • Lovisa Mathilda Nettelbladt, född 1800-02-17 i Stockholm, † 1892. Gift med sin kusin, brukspatronen och fideikommissarien på Engelsberg Gabriel Casper Timm, född 1799-12-30 på Semla bruk, Västanfors socken, Västmanlands län, † 1870-12-30 på Engelsbergs bruk, Västervåla socken, Västmanlands län (källa: Gamla Norbergs bergslags häradsrätt FII:20 s.839, AID: v150519.b8410.s839). Paret fick 4 barn.
 • Carl Robert Nettelbladt, född 1803; grosshandlare; † 1862. se Tab 17.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman