Nentwig

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Handlandens Carl Nentwig namnteckning i systern Anna Christinas bouppteckning 1755 Källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:168 s.72, AID: v222528.b810.s72.

Christian Nentwig.

Barn:

 • Anna Christina Nentwig, † barnlös 1755-12-09 i Holländsk Reformerta församlingen, Stockholm, begravd 16/12 (80 år gammal, källa: Holländsk-Reformerta församlingen F:1 s.3, AID: v218389.b5.s3). Bouppteckning 1756-02-03 med 1165 daler kopparmynt i tillgångar och 1497 daler kopparmynt i skulder (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:168 s.69, AID: v222528.b780.s69). Gift med handlanden Peter von Breda, † barnlös 1722-12-10 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:91 s.868, AID: v222397.b8880.s868).
 • Johan Nentwig, född 1678 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, döpt 21/4 (monsieur Bréant med fru var dopvittnen, källa: Storkyrkoförsamlingen CIa1:4 s.112, AID: v90667.b63.s112); bokhållare vid Ostindiska Kompaniet i Amsterdam.
 • Carl Nentwig, född 1685; handlande; † 1771. se Tab 2.

TAB 2

Carl Nentwig, (son till Christian Nentwig, Tab 1), född 1685; stadsmäklare; handlande; † 1771-02-23 i Holländsk-Reformerta församlingen, Stockholm (86 år gammal, källa: Holländsk-Reformerta församlingen F:1 s.9, AID: v218389.b10.s9). Bouppteckning 1771-03-09 med 111828 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:220 s.71, AID: v222812.b860.s71). Ägde stenhus på Södermalm i Maria Magdalena församling i kvarteret Överkikaren vid Hornsgatan, på fri och egen grund under nr 6 och värt 50000 daler kopparmynt. Gift med jungfrun Maria Charlotta Carré, född 1700, döpt 2/7, † 1763, dotter till juveleraren Johan Carré och Hendrina Clavering.

Barn:

 • Sara Hendrina Nentwig, född 1720 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, döpt 22/8. Gift med kammarskrivaren vid Generaltullarrendesocieteten, sterbhuskamreraren Erik Anders Darelius, född 1728 (källa: Gottröra AI:2 s.194, AID: v84994a.b2060.s194), † 1808-02-24 på Vängsjöberg, Gottröra socken, Uppsala län, begravd 1/3 (79 år, 4 månader, 15 dagar gammal, källa: Gottröra FI:1 s.110, AID: v85024.b110).
 • Johan Christian Nentwig, född 1722; grosshandlare; † 1803. se Tab 3.
 • Maria Charlotta Nentwig, född 1723 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, döpt 9/6. Gift 1750-05-08 med silkesfabrikören Jakob Hongelin, född 1719 i Stockholm, † 1793-07-01 på Vårby gård, Huddinge socken, Stockholms län (slag, 75 år gammal, källa: Huddinge CI:4 s.75, AID: v85797.b77.s75). Paret fick 4 barn.
 • Johanna Fredrika Nentwig, född 1727 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, döpt 16/4. Gift med stadsfältskären i Norrköping Daniel Nauman, född 1732, † 1803-06-05.
 • Anna Amalia Nentwig, född 1730 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, döpt 27/9, † 1769-12-10 i Holländsk Reformerta församlingen, Stockholm (39 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:218 s.800, AID: v222806.b8070.s800). Bouppteckning 1770-05-09 med 68155 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:218 s.800, AID: v222806.b8070.s800). I bouppteckningen upptogs ett stenhus på Södermalm i Maria Magdalena församling och kvarteret Västergötland, vid Östgötagatan, jämte nyuppmurat uthusoch en liten trähusbyggnad med trädgård, på fri och egen grund, nr 46 och 49, upptogs till försäkringsvärde 80000 daler kopparmynt. Gift med grosshandlaren och skeppsredaren Charles Toutin, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o med jungfrun Catharina Maria Bäck, i hennes 2:a äktenskap, född 1731-01-07 i Sydafrika, † 1801-03-08 i Stockholm (69 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:346 s.752, AID: v222985.b7640.s752), dotter till Johannes Zacharias Bäck och Geertruyd Christina Blanckenberg), född 1732 i Stockholm, † där 1810. Paret fick 1 gemensam dotter som dog späd.

TAB 3

Johan Christian Nentwig, (son till Carl Nentwig, Tab 2), född 1722 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, döpt 23/3; grosshandlare; grundande firman Nentwig & C:o tillsammans med Carl Gustaf Avén; inköpte "van der Nootska palatset" vid S:t Paulsgatan 21 B i kvarteret Paris 1, som byggts på 1670-talet av holländaren Thomas van der Noot med intriörritningar av Mathias Spihler; bedrev tobaksspinneri på gården och företaget hade försäljningsbod vid Slussen i huset som inrymde restaurang Pelikan; företaget gick i konkurs 1794 och ansökte om boskillnad 1798 (källa: Tidigmoderna konkurser); † 1803-03-05 i Stockholm. Gift med jungfrun Maria Elisabet Rachel, född 1736, † 1804-01 i Stockholm (68 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:355 s.292, AID: v222993.b3010.s292); bouppteckning 1804-03-07 med 72 riksdaler banco tillgångar och 180 riksdaler banco i skulder (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:355 s.292, AID: v222993.b3010.s292).

Barn:

 • Carl Gustaf Nentwig, född 1763-03-29 i Maria Magdalena församling, Stockholm; flyttade utomlands. Han hade barn.
 • Johanna Maria Nentwig, född 1764-07-23 i Maria Magdalena församling, Stockholm (källa: Gottröra AI:2 s.194, AID: v84994a.b2060.s194), † barnlös 1828-10-06 på Vängsjöberg. Gift 1783-05-01 i Stockholm med lanthushållaren och godsägaren, RVO Isak af Darelli, född 1756-04-19, † barnlös 1834-12-16 på Vängsjöberg, varpå ätten utgick på svärdssidan med honom, begravd och nedlagd i familjegraven i Gottröra kyrka, varpå vapenskölden krossades av kammarherren friherre Carl Samuel Hermelin.
 • Johan Andreas Nentwig, född 1766-07-12 i Maria Magdalena församling, Stockholm; flyttade utomlands.
 • Christian Henrik Nentwig, född 1769-07-02 i Maria Magdalena församling, Stockholm; skänkte en dopskål med fat av tenn till Vallentuna kyrka 1782, och var då bosatt på Odenslunda (källa: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1244059/FULLTEXT01.pdf Kyrkor i Vallentuna härad]); flyttade utomlands.
 • Elisabet Charlotta Nentwig, född 1773-07-12 i Maria Magdalena församling, Stockholm, † 1840-07-25 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:506 s.564, AID: v223188.b5870.s564). Bouppteckning 1840-10-20 med 9284 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:506 s.564, AID: v223188.b5870.s564). Gift 1789 med rådmannen och kornetten vid Borgerskapets kavallerikorps, riksdagsmannen Lorentz Wilhelm Richnau, född 1759 i Stockholm, † 1841-01-23 i Klara församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:509 s.207, AID: v223194.b2260.s207). Paret fick 4 söner.
 • Sofia Fredrika Nentwig, född 1774-10-05 i Maria Magdalena församling, Stockholm.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman