Neüman

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Erik Neüman, född i Livland, men bördig från Ingermanland; inspektor på Arnö. Gift 1638-08-14? i Storkyrkan, Stockholm med jungfrun Margareta Probsting, dotter till Mårten Probsting och Margareta Clostermannia.

Son:

Mårten Neüman, handlande; † 1691 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:52 s.445, AID: v222336.b4710.s445). Bouppteckning 1695-09-03 med 43156 daler kopparmynt i tillgångar och 12272 daler kopparmynt i skulder och 30884 daler kopparmynt i total behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:52 s.445, AID: v222336.b4710.s445). Ägde stenhus på Västerlånggatan, på fri och egen grund, värt 16000 daler kopparmynt. I bouppteckningen upptogs bland annat en ring med 7 diamanter och ytterligare en ring med 3 diamanter, en stor mängd förgyllt och oförgyllt silver med mera. Gift med jungfrun Margareta Blom, i hennes 1:a äktenskap (gift 2o 1695 med advokaten Jonas Auséen), dotter till handlanden Jakob Blom.

Barn:

 • Jakob Neüman, född 1672; kunglig direktör; † 1746. se Tab 2.
 • Catharina Neüman, född 1673, † 1729-06-18 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:118 s.1, AID: v222434.b110.s1). Bouppteckning 1732-02-06 med 122394 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:118 s.1, AID: v222434.b110.s1). I parets bouppteckning upptogs ett stenhus vid Storkyrkobrinken med gård och brunn, inköpt 1728-08-31 för 60000 daler kopparmynt men upptogs till 54000 daler kopparmynt. En grav i Storkyrkan på prästgången nr 70 300 daler kopparmynt. En grav i Klara kyrka vid stora gången nr 112 60 daler kopparmynt. En gravdel i Maria Magdalena kyrka utan värde. Vidare fanns en stor mängd juveler och guld, förgyllt och oförgyllt silver, tenn, mässing, linne, möbler och en omfattande boksamling med mera. Gift 1:o med handlanden Anton Küper, med vilken hon fick 2 barn, † 1714-08-31 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:82 s.141d, AID: v222383.b1550.s141d); 2:o med handlanden Wilhelm Eyre, † barnlös 1732-02-06 i Stockholm.
 • Carl Neüman, född 1676.
 • Rosina Neüman, född 1678, † 1701-03-03 i Maria Magdalena församling, Stockholm (klockan 8 om morgonen, källa: Erik Esseens biografi), begravd i faderns grav i Maria Magdalena kyrka (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:61 s.444, AID: v222349.b4540.s444). Bouppteckning 1703-05-29 med 17735 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:61 s.444, AID: v222349.b4540.s444). Gift 1696-10-23 med kommissarien i Kungliga Hovkontoret och Posten, kunglige kanslisekreteraren Erik Esseen, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1703-06-20 med jungfrun Elisabet Eyre, med vilken han fick 3 barn; 3:o 1710-10-03 med jungfrun Elisabet Charitas Strauch, med vilken han fick 6 barn), född 1662-09-30 i Västerås Domkyrkoförsamling, Västmanlands län, † 1742-10-09 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:133 s.650, AID: v222457.b6680.s650). Paret fick 3 gemensamma barn.
 • Mårten Neüman, adlad Mannercrona, född 1680; major; † 1737. se adliga ätten Mannercrona.
 • Anna Margareta Neüman, född 1682. Gift med Erik Dahlgren.
 • Elisabet Neüman, född 1684, † ogift och barnlös 1715.
 • Maria Eufrosine Neüman, född 1688 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, döpt 28/3 (källa: Storkyrkoförsamlingen CIa1:5 s.6, AID: v90668.b9.s6), † 1698.

TAB 2

Jakob Neüman, (son till Mårten Neüman, Tab 1), född 1672; faktor vid Jäders kronobruk vid Arboga; kunglig direktör vid Arboga; † 1746-12-10 på Jäders kronobruk, Arboga landsförsamling, Västmanlands län, begravd 1747-01-15 i sin grav i kyrkan (slag, 74 år, 11 månader gammal, källa: Arboga landsförsamling C:2 s.192, AID: v71727.b196.s192). Gift 1700 med jungfrun Anna Maria Schaeij, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o med inspektorn Johan Philip Schiötz, med vilken hon fick 1 son), född 1679 på Jäders bruk, Arboga landsförsamling, Västmanlands län, döpt 21/4 (källa: Arboga landsförsamling C:1 s.12, AID: v71726.b16.s12), † där 1720-01-29, begravd 12/2 (wälborna, kiära och dygdiga fru, 42 år gammal, källa: Arboga landsförsamling C:1 s.104, AID: v71726.b108.s104), dotter till faktorn vid Jäders kronobruk Wilhelm Schaeij och Anna Erdtman.

Barn:

 • Jakob Neüman, född 1701-12-18 på Jäders bruk, Arboga landsförsamling, Västmanlands län; landssekreterare i Kopparbergs län; hovrättsråd; † 1751-10-06 i Stockholm. Gift 1733-08-07 på Bockhammars bruk (källa: Gunnilbo C:3 s.150, AID: v72163.b152.s150) med jungfrun Anna Elisabet Edman, född 1716-08-26, † 1751-10-06, begravd i Jakobs kyrka i Stockholm, därefter jordfäst i Gunnilbo, dotter till landssekreteraren i Västmanland, auskultanten i Svea Hovrätt Erik Edman och Elisabet Eleonora Christiernin.
 • Margareta Christina Neüman, född 1703-02-23 på Jäders bruk, Arboga landsförsamling, Västmanlands län, † 1771-06-27 i Löderups socken, Malmöhus län. Gift med kyrkoherden i Löderups pastorat, kontraktsprosten Nils Bryngelsson Östman, född 1694-02-04, † 1771-04-03 i Löderups socken, Malmöhus län. Paret fick 1 dotter.
 • Martin Neüman, född 1704; packhusinspektor; † 1756. se Tab 3.
 • Beata Charlotta Neüman, född 1707-11-20 på Jäders bruk, Arboga landsförsamling, Västmanlands län. Gift med slottsfogden i Västerås Abraham Sahlstedt, född 1690-07-19, † 1767-02-03. Paret fick 4 barn.
 • Carl Neüman, kapten vid amiralitetet; † 1742. Gift med jungfrun Magdalena Dorothea von Boij, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1746-10-01 med sin kusin, prosten och kyrkoherden Axel Erik Bröms, adlad Lilliestråle, född 1709, † 1799), född 1712-05-29, † 1796-04-26 i Stora Mellösa prästgård, Örebro län, dotter till kaptenen vid Närkes och Värmlands regemente Anton von Boij och Catharina Wetzler.
 • Andronetta Catharina Neüman, född 1709 på Jäders kronobruk, Arboga landsförsamling, Västmanlands län, † 1741 i Arboga stadsförsamling, Västmanlands län. Gift med Johan Schaeij, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o med jungfrun Margareta Charlotta Cour, med vilken han fick 1 dotter), född 1698 i Arboga stadsföramling, Västmanlands län, † där 1762. Paret fick 3 gemensamma barn.
 • Petronella Elisabet Neüman, född 1710-06-01, † barnlös 1791-01-23 på Glömsta, Huddinge socken, Stockholms län. Gift med kaptenen vid livregementet till häst Lars von Hylteen, född 1706, † barnlös 1783-01-12 på Glömsta, Huddinge socken, Stockholms län och slöt ätten.
 • Johan Wilhelm Neüman, adlad Mannerstråle, född 1711; överdirektör; † 1789. se adliga ätten Mannerstråle.

TAB 3

Martin Neüman, (son till Jakob Neüman, Tab 2), född 1704-04-17 på Jäders kronobruk, Arboga landsförsamling, Västmanlands län; inspektor vid Packhuset i Göteborg; † 1756-10-15 i Göteborgs Kristine församling, Göteborgs & Bohus län. Gift med jungfrun Elisabet Charitas Esseen, född 1715-04-02 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm (källa: Storkyrkoförsamlingen (A, AB) CIa1:6 (1705-1717) Bild: 218 Sida: 427, AID: v90669.b218.s427), † 1796-06-28 i Göteborgs Kristine församling, Göteborgs & Bohus län (källa: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 EIIIa:35 s.1895, AID: v67681.b964.s1895); bouppteckning 1796-12-29 (källa: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 EIIIa:35 s.1895, AID: v67681.b964.s1895); ägde hus och gård vid Västra Hamnen i 4:e roten sub nr 49 värt 1666 riksdaler banco; dotter till kommissarien i Svea Hovrätt Erik Esseen och hans 3:e fru Elisabet Charitas Strauch.

Barn:

 • Maria Elisabet Neüman, född 1736, † ogift och barnlös 1810-05-17 i Göteborgs Kristine församling, Göteborgs & Bohus län (källa: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 (O) EIIIa:53 (1817) Bild: 490 Sida: 973, AID: v67699.b490.s973). Bouppteckning 1817-12-08 (källa: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 (O) EIIIa:53 (1817) Bild: 490 Sida: 973, AID: v67699.b490.s973).
 • Helena Carolina Neüman, född 1739-11-17, † 1827. Gift med teologie doktorn och pastorn Magnus Roempke, född 1717-06-23 i Göteborg, Göteborgs & Bohus län, † 1784-07-24. Paret fick 13 barn.
 • Anna Maria Neüman, född 1742. Gift med Olof Törnbom, † 1789-03-26 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Göteborgs & Bohus län. Paret fick 1 dotter, som efterlämnade talrika ättlingar.
 • Martin Neüman, född 1744; kassör; † 1799. se Tab 4.
 • Lovisa Charitas Neüman, född 1748; ogift och barnlös.
 • Martina Charlotta Neüman, född 1757; ogift och barnlös.

TAB 4

Martin Neüman, (son till Martin Neüman, Tab 3), född 1744-03-20; kassör; medlem i The Royal Bachelor´s Club i Göteborg 1769; kontorist; † 1799-03-21 i Göteborgs Kristine församling, Göteborgs & Bohus län, begravd 24/3 (55 år gammal, källa: Göteborgs Kristine CI:5 s.223, AID: v12266.b114.s223). Gift 1781-08-12 i Göteborgs Domkyrka med jungfrun Maria Christina Berndtsson, född 1748, † 1823-04-17 i Varberg, Hallands län (källa: Varbergs rådhusrätt och magistrat FIIb:3 s.405, AID: v219998.b2570.s405); bouppteckning 1823-05-29 (källa: Varbergs rådhusrätt och magistrat FIIb:3 s.405, AID: v219998.b2570.s405).

Barn:

 • Elisabet Brita Neüman, född 1781-09-15 i Göteborgs Kristine församling, Göteborgs & Bohus län, döpt 17/9 (källa: Göteborgs Kristine CI:5 s.7, AID: v12266.b6.s7); kom 1802 som fosterdotter till rådman Marcus Brunius och fru Anna Catharina Berndtsson; † 1857-04-17 på Locknevi säteri, Locknevi socken, Kalmar län. Gift 1815-12-01 i Varberg med kaptenen vid Göta artilleriregemente, lantjägmästaren i Älvsborgs län Axel Henrik Rothlieb, född 1785-01-06 på Annaberg, † 1847-11-30 på Locknevi säteri, Locknevi socken, Kalmar län. Paret fick 5 barn.
 • Martin Neüman, född 1783; handlande; † 1820. se Tab 5.
 • Johanna Christina Neüman, född 1785-01-19 i Göteborgs Kristine församling, Göteborgs & Bohus län, döpt 21/1 (källa: Göteborgs Kristine CI:5 s.33, AID: v12266.b19.s33); kom 1802 som fosterdotter till rådman Marcus Brunius och fru Anna Catharina Berndtsson; † 1876-10-02 på Åsen. Gift 1810 i Göteborg med löjtnanten i armén Gustaf Adolf Wästfelt, född 1784-11-23 i Böne socken, Älvsborgs län, † 1849-01-28 och begravd i Ryda socken i Skaraborgs län. Paret fick 9 barn.

TAB 5

Martin Neüman, (son till Martin Neüman, Tab 4), född 1783-08-16 i Göteborgs Kristine församling, Göteborgs & Bohus län, döpt 17/8 (källa: Göteborgs Kristine CI:5 s.23, AID: v12266.b14.s23); handlande; † 1820 i Varberg, Hallands län. Bouppteckning 1820-09-04 med 4024 riksdaler banco i behållning (källa: Varbergs rådhusrätt och magistrat FIIa:6 s.77, AID: v156831.b420.s77). Ägde hus och tomt under nr 99 med tillhörande utmarksjord värt 1333 riksdaler banco. Gift med fröken Anna Helena Börjesson, † 1847.

Son:

 • Martin Berndt Neüman, född 1819; kyrkoherde, prost; † 1888. se Tab 6.

TAB 6

Martin Berndt Neüman, (son till Martin Neüman, Tab 5), född 1819-10-07 i Varberg, Hallands län (källa: Varbergs stadsförsamling AI:14 s.31, AID: v93742.b92.s31); magister 1844; prästvigd 1845; kyrkoherde i Sönderums pastorat 1863; titulär prost; † 1888-07-03 i Söndrums prästgård, Hallands län (källa: Söndrum AI:15 s.189, AID: v93446.b167.s189). Gift 1851-12-23 (källa: Söndrum AI:12 s.144, AID: v93443.b133.s144) med fröken Maria Hallberg, född 1825-07-20 i Laholm, Hallands län (källa: Söndrum AI:12 s.144, AID: v93443.b133.s144), † 1897-04-6, dotter till apotekaren i Laholm Pehr Hallberg.

Barn:

 • Anna Carolina Neüman, född tvilling 1852-09-11 i Halmstad, Hallands län (källa: Söndrum AI:12 s.144, AID: v93443.b133.s144).
 • Leopold Martin Neüman, född tvilling 1852-09-11 i Halmstad, Hallands län (källa: Söndrum AI:12 s.144, AID: v93443.b133.s144).
 • Niklas Natanael Neüman, född 1855-09-25 i Halmstad, Hallands län (källa: Söndrum AI:12 s.144, AID: v93443.b133.s144).
 • Per Gottfrid Neüman, född 1858-08-24 i Halmstad, Hallands län (källa: Söndrum AI:12 s.144, AID: v93443.b133.s144).
 • Marie Louise Neüman, född 1861-10-14 i Halmstad, Hallands län (källa: Söndrum AI:12 s.144, AID: v93443.b133.s144).

Fosterdotter:

 • Anna Elisabet Westerberg, född 1856-01-18 i Eldsberga socken, Hallands län (källa: Söndrum AI:12 s.144, AID: v93443.b133.s144).

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman