Myhrman

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Brukspatronen och riksdagsmannen, RVO Christoffer Myhrman d.ä. (1712-1775). Målning av J H Scheffel, källa: Svenskt biografiskt lexikon (SBL).
Bergsrådet och brukspatronen Christoffer Myhrman d.y. (1751-1811). Målning av N Hagelberg, källa: Svenskt biografiskt lexikon (SBL).
Biskopinnan och amatörkonstnärinnan Anna Maria Gustava Myhrman (1785-1853).

Johan Myhrman, född 1682; handlande och vågmästare i Filipstad; † 1717 i Filipstad, Värmlands län (34 år gammal, källa: Filipstad F:1 s.165, AID: v5821.b86.s165). Gift 1708 i Filipstad med änkan Elisabet Fernell, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o 1702 med handlanden, postmästaren och bruksförvaltaren Christoffer Knöppel, född 1678, † 1707 i Filipstad, Värmlands län; 3:o 1718 i Filipstad med vägmästaren och hyttägaren Sven Bjuggren, med vilken hon fick 2 barn, född 1689 i Hovby socken, † 1742 i Filipstad, Värmlands län), född 1683, † 1758 i Filipstad, Värmlands län, dotter till rådmannen i Filipstad Magnus Fernell och Christina Dionysia Chenon.

Son:

Christoffer Myhrman d.ä., född 1712-09-05 i Filipstad, Värmlands län; elev vid Karlstads gymnasium; inskrevs vid Uppsala Universitet 1729-03-07; fick akademisk testimonium därifrån 1733-04-07; auskultant i bergskollegium 1733-04-21; deltog i riksdagen 1746; RVO 1772 (en av de fyra första då ordern instiftades detta år); † 1775-09-16 på Rämens bruk, Gåsborns socken, Värmlands län. Arrenderade 1737 n del av Björkefors stångjärnsbruk vid övre Frykens östra strand och ungefär samtidigt etablerade han sig som handelsman i Filipstad, där han bosatte sig i egen gård, som han övertagit efter sin svärfars styvfar, Christian von Nackreij. Köpte 1742 strömfallet Stöpan vid övre Fryken i avsikt att där anlägga ett järnbruk. I väntan på myndigheternas tillstånd lät han uppföra den herrgårdsbyggnad som efter vissa ombyggnader ännu är bevarad och anses vara en av de ståtligaste i Fryksdalen. Fick 1747-07-01 privilegier att anlägga Stöpafors Järnbruk, som senare skulle bli förebild för Lötafors i Gösta Berlings saga. Hans kompanjon Johan Dreilich hade 1744 börjat köpa in sig i Näsrämshyttan. Han hamnade i ekonomiska svårigheter och överlät delar av sin egendom till Christoffer och med det ägarinflytandet som grund anlade Christoffer 1748-49 ett gjuteri vid hyttan. 1749 gjorde Dreilich konkurs, varpå Christoffer övertog de övriga delarna av konkursboets egendom i Rämmen. I Näsrämshyttan fortsatte han skaffa sig andelar och i början av 1750-talet ägde han över hälften av andelarna där. Den gamla masugnen revs och en ny stenugn uppfördes 1753—54. Det blev nu nödvändigt för M att permanent bosätta sig där han hade sin huvudsakliga verksamhet, varför han lät uppföra en herrgård nära Näsrämshyttan vid västra sidan av sjön Näsrämen. 1757 var herrgården inflyttningsklar. På den plats vid Fjällrämsälven där han tidigare tänkt anlägga masugn och järnverk inköpte han 1757 vattenrätten och sökte samtidigt tillstånd för att anlägga ett stålverk. Det dröjde dock ända till 1764 innan bergskollegiet utfärdade privilegier härtill. Den då ödsliga platsen och det nya stålverket fick namnet Liljendal efter presidenten i bergskollegium, greve J G Lillienberg. I samband med Liljendalsverkets tillkomst sålde M Stöpaforsbruket. Det nyanlagda bruket expanderade snabbt; 1767 tillkom ett järnmanufakturverk och tre år senare byggdes ny stålugn. Även gjuteriet vid Näsrämshyttan fortsatte att expandera och blev känt som en av landets förnämsta tillverkare av järnkakelugnar. På Rämmens herrgård byggde han upp ett ovanligt omfattande herrgårdsbibliotek och hans sätt att umgås med alla väckte beundran. Han skänkte 1742 tillsammans med sin fru en oblatask i silver till Sunne kyrka. Gift 1738-11-30 på Rottneros med sin syssling, jungfrun Eva Christina Bratt, född 1720-01-01 på Rottneros, Sunne socken, Värmlands län, † 1752-09-08 i Filipstad, Värmlands län, dotter till överkrigskommissarien och brukspatronen Jonas Bratt och hans 1:a fru Eva Herwegh.

Barn:

 • Elisabet Catharina Myhrman, född 1741-01-16 i Filipstad, Värmlands län.
 • Eva Christina Myhrman, född 1742 i Filipstad, Värmlands län, † 1807. Gift borgmästaren i Filipstad, riksdagsmannen Assmund Salmodin, född 1724-10-04 i Laxarby socken, † 1807-12-09 i Filipstad, Värmlands län. Paret fick 4 barn.
 • Jean Myhrman, född 1743 i Filipstad, Värmlands län, † där 1744-08-21.
 • Jonas Myhrman, född 1746 i Filipstad, Värmlands län, † där samma år.
 • Lovisa Ulrika Myhrman, född 1750-08-04 i Filipstad, Värmlands län.
 • Christoffer Myhrman d.y., född 1751; bergsråd, brukspatron; † 1811. se Tab 2.

TAB 2

Christoffer Myhrman d.y., (son till Christoffer Myhrman d.ä., Tab 1), född 1751-12-02 i Filipstad, Värmlands län; auskultant i Bergskollegium 1771-10-23; bergsråds titel 1810-12-03; brukspatron på Rämmens bruk; † 1811-06-19 på Rämmens bruk, Rämmens socken, Värmlands län (källa: Färnebo häradsrätt FIIa:28 s.279, AID: v47584.b144.s279). Bouppteckning 1811-09-02 och följande dagar, med 81159 riksdaler banco i tillgångar, 20252 riksdaler banco i skulder och 61804 riksdaler banco i behållning (källa: Färnebo häradsrätt FIIa:28 s.279, AID: v47584.b144.s279). Ägde Rämmens bruk med flera egendomar totalt 25000 riksdaler banco; Liljendals stångjärnsbruk med flera egendomar totalt 35000 riksdaler banco. Gift 1777-01-30 i Filipstad med jungfrun Anna Maria Tingberg, född 1757-09-10 i Karlstad stadsförsamling, Värmlands län, † 1847-05-03 på Rämmens bruk, Rämmens socken, Värmlands län, dotter till kyrkoherden och prosten Bengt Didrik Tingberg och Anna Maria Simonia.

Barn:

 • Christoffer Myhrman, född 1777-11-05 på Rämmens bruk, Rämmens socken, Värmlands län; student vid Lunds Universitet; † 1796-02-14 i Lunds Domkyrkoförsamling, Malmöhus län.
 • Bengt Didrik Myhrman, född 1778-11-12 på Rämmens bruk, Rämmens socken, Värmlands län (källa: Karlskoga AI:22 s.267, AID: v51552.b275.s267); brukspatron; † 1827-10-14 på Björkborns bruk, Karlskoga socken, Värmlands län. Gift 1816-09-01 i Ulricehamn med fröken Julie Albertina Hammarstrand, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1830-08-26 på Björkborns bruk med kaptenen vid Närkes regemente, fängelsedirektören i Mariestad, RSO Carl Fredrik De Laval, född 1801-03-02 på Åreberg, † barnlös 1865-10-30 i Mariestad, Skaraborgs län), född 1796-05-25 i Ulricehamn (källa: Karlskoga AI:22 s.267, AID: v51552.b275.s267), † barnlös 1860 i Mariestad, Skaraborgs län, dotter till tullinspektorn och rådmannen i Ulricehamn Johan Lorentz Hammarstrand och Sofia Albertina Bagge af Söderby.
 • Gustaf Myhrman, född 1780; kansliråd, hovkansler, RNO; † 1872. se Tab 3.
 • Olof Myhrman, född 1781-03-08 på Rämmens bruk, Rämmens socken, Värmlands län; brukspatron; † ogift och barnlös 1836-06-28 i Stockholm.
 • Magnus Myhrman, född 1782-12-03 på Rämmens bruk, Rämmens socken, Värmlands län; aktuarie; † ogift och barnlös 1874-09-05.
 • Eva Christina Myhrman, född 1784-01-16 på Rämmens bruk, Rämmens socken, Värmlands län, † 1863-01-01 i Sala, Västmanlands län. Gift med bergmästaren Gustaf Billow, född 1779 i Stockholm, † 1856. Paret fick flera barn.
 • Anna Maria Gustava Myhrman, född 1785-09-12 på Rämmens bruk, Rämmens socken, Värmlands län, † 1853-08-18 på Källtorps gård, Malmöhus län. Gift med biskopen i Växjö stift, ledamoten av Svenska Akademien, RNO Esaias Tegnér, född 1782-11-13 i Kyrkeruds komministerboställe, By socken, Värmlands län, † 1846-11-02 i Växjö Domkyrkoförsamling, Kronobergs län. Paret fick flera barn.
 • Johan Myhrman, född 1786; kapten; † 1837. se Tab 8.
 • Asmund Myhrman, född 1788; protokollssekreterare; † 1819. se Tab .
 • Alrik Myhrman, född 1791; kapten; † 1858. se Tab .
 • Götrik Myhrman, född 1796-01-17 på Rämmens bruk, Rämmens socken, Värmlands län; brukspatron; † ogift och barnlös 1862-02-03 på Rämmens bruk, Rämmens socken, Värmlands län.

TAB 3

Gustaf Myhrman, (son till Christoffer Myhrman d.y., Tab 2), född 1780-07-20 på Rämmens bruk, Rämmens socken, Värmlands län; student vid Lunds Universitet, där han tog kansli- och hovrättsexamen; ingick 1800 i kungens kansli; kanslist i kammarrätten 1803; kanslist i hovkanslerexpeditionen 1810; kansliråd; RNO; sekreterare och ombudsman i Jernkontoret 1826-34, där han organiserade och skötte en pensionsinrättning för kontorets tjänstemän; hovkansler 1837; lämnade alla sina uppdrag 1838; † 1872-01-06 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:637 s.427, AID: v223398.b4700.s427). Han var nära vän med Erik Gustaf Geijer och var en av stiftarna av Götiska förbundet. Bouppteckning 1872-09-24 med 181815 riksdaler riksmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:637 s.427, AID: v223398.b4700.s427). Bouppteckning 1872 på Rämmens bruk i Värmland med 79349 riksdaler riksmynt i behållning (källa: Färnebo häradsrätt FIIa:57 s.1081, AID: v47614.b552.s1081). Gift 1812-01-06 med fröken Lovisa Gerle född 1793-01-17, † 1878-05-22 i Jakobs församling, Stockholm, dotter till sadelmakaråldermannen och kornetten i Borgerskapets kavallerikorps Johannes Gerle och Lovisa Maria Boberg.

Barn:

 • Christoffer Myhrman, född 1813-03-18 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:485 s.517, AID: v223140.b5350.s517); extra ordinarie notarie i Svea Hovrätt; † ogift och barnlös 1835-08-28 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:485 s.517, AID: v223140.b5350.s517). Bouppteckning 1835-11-21 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:485 s.517, AID: v223140.b5350.s517).
 • Louise Myhrman, född 1814 i Stockholm, † ogift och barnlös 1853.
 • Gustaf Myhrman, född 1816; notarie, brukspatron; † 1872. se Tab 4.
 • Eva Sofia Myhrman, född 1819-11-15 i Stockholm, † 1855-12-13. Gift med bruksförvaltaren Carl Gustaf Lagergren, född 1811-07-02 i Falkenberg, Hallands län, † 1866-02-24. Paret fick flera barn.
 • Justus Myhrman, född 1822; revisor; † 1908. se Tab 5.
 • Augusta Charlotta Myhrman, född 1824-01-04 i Stockholm (källa: Färnebo häradsrätt FIIa:57 s.1081, AID: v47614.b552.s1081), † där 1912-03-28.
 • Engelbrekt Myhrman, född 1825; byråchef; † 1917. se Tab 6.
 • Oscar Myhrman, född 1820; arrendator; † 1907. se Tab 7.

TAB 4

Gustaf Myhrman, (son till Gustaf Myhrman, Tab 3), född 1816-01-30 i Jakobs församling, Stockholm; notarie i kammarrätten; brukspatron; † 1872-09-30. Gift 1854-08-14 på Rämmens bruk med sin kusin, fröken Svea Beata Myhrman, född 1819-09-19 på Rämmens bruk, Rämmens socken, Värmlands län, † 1910-03-11 i Adolf Fredriks församling, Stockholm, dotter till kaptenen Johan Myhrman och Anna Beata Hammarstrand.

Barn:

 • Gustaf Johan Götrik Myhrman, född 1855, † 1858.
 • Signe Beata Myhrman, född 1857-07-31; folkskollärarinna.
 • Yngve Götrik Myhrman, född 1858; bokhållare i sjöförsäkringsbolaget Ägir; † 1887.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman