Murray

Från Biografiska anteckningar

Släkten Murray

Släkten har gemensamt ursprung med adliga ätten Murray

TAB 1

Fru Margareta Dorothea Murray, (1727-1815). Hon gifte sig med grosshandlaren David Müller, och drev efter hans död vidare handelshuset, men gjorde konkurs 1779.
Anatomen och kirurgen Adolf Murray, (1751-1803). Målning av N Hagelberg.

Anders Murray, (son till John Murray), född 1695-08-09 i Memel, Preussen. Filosofie magister i Jena 1717. Kyrkoherde i Slesvig och Haddeby 1725, vid Tyska kyrkan i Stockholm 1735. Pastor primarius där 1738. Teologie doktor 1752 vid kung Adolf Fredriks kröning. † 1771-11-26 i Stockholm. Han utgav bl. a. i Hamburg 1733–35 en tysk postilla i sex delar: Die Wahrheit und Göttlichkeit unsers christlichen Glaubens. Gift 1:o med Lovisa Catharina Strickert, född 1703, † 1731 i Stockholm, dotter till hovrådet vid hertigliga Eutinska hovet Otto Strickert; 2:o 1735-10-23 med Johanna Christina Golitz, † 1800-10-13 i Stockholm, dotter till kyrkoherden vid Tyska kyrkan, doktor Johan Natanael Golitz och Johanna Elisabet Mathei.

Barn 1:o:

 • Johann Philipp Murray, född 1726; professor; † 1776. släktgrenen dog ut i Tyskland 1953.
 • Margareta Dorothea Murray, född 1727-11-23, † barnlös 1815-03-14 på Vellinge gård, Botkyrka socken, Stockholms län (ålderdom, 89 år gammal, källa: Jakob och Johannes FIa:4 s.113, AID: v86436a.b62.s113). Bouppteckning 1815-05-30 med 226 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:398 s.630, AID: v223037.b7520.s630). Hon drev vidare makens handelshus efter dennes död, men gjorde konkurs 1779. Gift med grosshandlaren David Müller, i hans 2:a äktenskap, född 1703, † 1769.

Söner 2:o:

TAB 2

Adolf Murray, (son till Anders Murray, Tab 1), född 1751-02-04 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm; inskriven vid Uppsala universitet 1764-06-20; ämnessven i VA 1767-05-13; tf prosektor i anatomi i Sthlm 1770; filosofie examen vid Uppsala universitet 1771-06-07; MK 1771-06-29; ML 1771-11-26; disp pro gradu 1772-05-25; MD 1772-06-15, allt vid Uppsala universitet; anatomie prosektor i Stockholm 1774-04-13; professor i anatomi och kirurgi vid Uppsala universitet 1774-06-21 (tillträdde 1776-12-06); rektor där 1783 och 1794; förste livmedikus nhov 1799; kirurgie magister 1799-02-12; LVS 1777; LVA 1780 (preses 1794); † 1803-05-06 i Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala län. Gift 1:o 1783-06-04 i Uppsala domkyrka med jungfrun Hedvig Charlotta Aurivillius, född 1760-11-12 i Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala län, † där 1788-05-01, dotter till språkforskaren, översättaren och professorn Carl Aurivillius och Eva Ulrika Ekerman; 2:o 1789-10-23 med jungfrun Anna Sofia Lamberg, född 1762-08-19 i Göteborg, † 1820-02-10, dotter till biskopen Erik Lamberg och Anna Helena Troilia, adlad von Troil.

Son 1:o:

 • Carl Adolf Murray, född 1785; grosshandlare, konsul; † 1847. se Tab 3.

Barn 2:o:

 • Erik Fredrik Uno Murray, född 1791; grosshandlare, sångare; † 1870. se Tab 6.
 • Sofia Johanna Helena Murray, född 1793-03-02 i Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala län, † 1870. Gift med brukspatronen Claës Adam Grill, född 1786, † 1863. Paret fick 2 döttrar.
 • Margareta Gustava Vilhelmina Murray, född 1797-05-18 i Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala län, † 1841-04-05 på Österby. Gift 1820-01-06 i Uppsala med majoren Adolf Ludvig von Engeström, född 1793-03-08 i Västmanlands län, † 1855-02-08 på Österby. Paret fick 6 barn.

TAB 3

Carl Adolf Murray, (son till Adolf Murray, Tab 2), född 1785-01-10 i Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala län; grosshandlare i Göteborg 1813; USA:s konsul där 1828; föreståndare för Göteborgs handelsinstitut 1829; † 1847. Gift 1:o 1818 i Göteborgs domkyrka med fröken Maria Catharina Svenberg; 2:o med Fredrika Maria Bergman.

Dotter 1:o:

 • Hedda Murray, född 1818 i Göteborgs domkyrkoförsamling, † 1886 i Lurs socken, Västra Götalands län. Gift med George Fredrik Koch, född 1807 i Göteborgs Kristine församling, Västra Götalands län, † 1856 i Kville socken, Västra Götalands län. Paret fick 1 dotter.

Söner 2:o:

 • George Murray, född 1844-04-23 i Göteborg; studerade vid Göteborgs Handelsinstitut 1858-60 och fick därefter anställning i Edward Dicksons kolonialvarufirma där han arbetade fram till 1872; lärare vid Göteborgs Handelsinstitut 1868-72; innehade agenturfirman George Murray & Co 1872-1903; styrelseledamot i Brand- och Livförsäkrings AB Svea; föreståndare för huvudkontoret för Tändsticksfabriks AB Vulcan i Göteborg 1872; VD där 1875, som under hans ledning under några år kom att bli världens största tändsticksfabrik och mot slutet av seklet sysselsattes mer än 1 300 arbetare; ledamot av Göteborgs stadsfullmäktige 1893-96; styrelseledamot i Robert Dicksons stiftelse 1885-1900; ledamot i styrelsen för Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset 1889-1908 och hade utöver det ytterligare en mängd förtroendeuppdrag i staden; † barnlös 1911-10-30 i Leipzig, Tyskland. Gift 1909-05-08 med fröken Elsa Koch, född 1875-04-20 i Göteborg, † 1954-04-19 i Karlsborg, dotter till Edvard Rudolf Koch och Edla Rosa Maria Norström.
 • Robert Murray, född 1846; professor, med lic, överlärare; † 1932. se Tab 4.

TAB 7

Erik Fredrik Uno Murray, (son till Carl Adolf Murray, Tab 2), född 1791-12-23 i Uppsala, Uppsala län (källa: Öggestorp AI:10 s.1, AID: v22903.b9.s1); grosshandlare; † 1870-03-23 på Ulvsnäs säteri, Öggestorps socken, Jönköpings län (78 år gammal, källa: Öggestorp CI:5 s.257, AID: v36732.b132.s257). Gift 1828-10-09 i Stockholm med fröken Sofia Charlotta Wenus, född 1803-03-05 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:552 s.93, AID: v223252.b6290.s93), † 1866-03-29 i Stockholm, dotter till majoren Carl Vilhelm Wenus och Catharina Sofia Widman.

Barn:

 • Emma Sofia Murray, född 1829-09-03 i Stockholm (källa: Öggestorp AI:10 s.1, AID: v22903.b9.s1), † 1891-04-15 på Ulvsnäs säteri, Öggestorps socken, Jönköpings län. Gift 1852-07-10 på Nyckelvikens herrgård, Nacka socken med majoren, hovmarskalken och fideikommissarien, RSO, RNO Carl Christoffer Ribbing, född 1826-08-08 på Ulvsnäs säteri, Öggestorps socken, Jönköpings län (källa: Öggestorp AI:10 s.1, AID: v22903.b9.s1), † där 1899-08-16. Paret fick 6 barn.
 • Adolf Vilhelm Murray, född 1831; major, RSO; † 1894. se Tab 8.
 • Anna Matilda Murray, född 1833, † 1908. Gift 1855-07-07 med byrådirektören Per Axel Bernhard Beskow, född 1831-07-11, † 1912-06-30. Paret fick 7 barn.
 • Jeanette Charlotta Murray, född 1834-03-08 i Stockholm, † 1899-12-23 i Göteborg. Gift 1855-10-17 i Stockholm med brukspatronen, RVO, RNO Per Erland Lagerhjelm, född 1829-05-28 på Bofors, † 1890-12-10 i Stockholm. Paret fick 7 barn.
 • Hélène Gustava Murray, född 1843-12-16 i Stockholm, † 1925-07-26 i Engelbrekts församling, Stockholm. Gift 1864-08-27 i Stockholm med brukspatronen och riksdagsmannen, KVO1kl Vollrath Henrik Sebastian Tham, född 1837-10-27 på Samuelsdal, Falun, † 1909-10-28 i Engelbrekts församling, Stockholm. Paret fick 9 barn.

TAB 8

Adolf Vilhelm Murray, (son till Erik Fredrik Uno Murray, Tab 7), född 1831-05-23 i Stockholm; major i armén; kapten i Smålands grenadjärkårs reserv; RSO; † 1894-09-18 i Stockholm. Gift 1860-08-30 på Lannafors, Vintrosa socken, Örebro län med fröken Sofia Vendela Lagerhjelm, född 1834-09-11 på Rörstrand, † 1926-11-01 i Stockholm, dotter till assessorn i bergskollegium och brukspatronen, RNO Per Lagerhjelm och hans 2:a fru Johanna Elisabet (Jeanna) Lagerlöf.

Barn:

 • Per Gustaf Uno Murray, född 1861; major, RSO; † 1910. se Tab 9.
 • Carl Adolf Alfred Murray, född 1862; ståthållare, överste; † 1947. se Tab 10.
 • Ellen Johanna Charlotta Murray, född 1866 i Vetlanda socken, Jönköpings län. Gift med Johan Widén, född 1856 i Kumla socken, Örebro län.
 • Emma Sofia Murray, född 1867 i Karlskoga, Örebro län.
 • Walter Murray, född 1871; landshövding; † 1957. se Tab 11.
 • Johan Henrik Murray, född 1874 i Karlskoga, Örebro län, † 1953 i Danderyd, Stockholms län.
 • Gustaf Carl August Murray, född 1877 i Nyköpings Västra församling, Södermanlands län.

TAB 9

Per Gustaf Uno Murray, (son till Adolf Vilhelm Murray, Tab 8), född 1861-06-30 i Vetlanda socken, Jönköpings län; major vid Smålands artilleriregemente; RSO; † 1910-04-14 i Jönköping, Jönköpings län. Gift 1898-09-15 i Storkyrkan, Stockholm med fröken Elisabet Tamm, född 1875-05-26 på Österby bruk, Films socken, Uppsala län, † 1958 i Sofia församling, Stockholm, dotter till överståthållaren, KNO, friherre Claës Gustaf Adolf Tamm och Ebba Carolina Tersmeden.

Barn:

 • Carl Adolf Murray, född 1899; revisor; † 1973.
 • Ebba Elisabet Murray, född 1902-01-19 i Smålands artilleriregementes församling, Jönköping, Jönköpings län. Gift 1937-12-18 i Lovö kyrka med löjtnanten Carl August Conrad Mascoll Silfverstolpe, i hans 2:a äktenskap, född 1902-07-10 i Ramlösa.

TAB 10

Carl Adolf Alfred Murray, (son till Adolf Vilhelm Murray, Tab 8), född 1862-09-07 i Vetlanda, Jönköpings län; adjutant hos kung Oscar II och senare hos kung Gustaf V; ståthållare på Stockholms slott från 1910-talet och blev senare samtidigt tillförordnad ståthållare på flera av de andra kungliga slotten; överste vid Kungliga fortifikationen; ordförande i Militärsällskapet 1926-1932; † 1947-06-20 i Drottningholm, Lovö socken, Stockholms län. Gift med fröken Ebba Henrietta de Champs, född 1872 i Stockholm, † 1944 i Drottningholm, Lovö socken, Stockholms län, dotter till kommendörkaptenen Charles Eugène de Champs och Eva Charlotta Skytte af Sätra.

Barn:

 • Charles Gustaf Uno Malcolm Murray, född 1904; generallöjtnant, riksmarskalk; † 1995.
 • Maud Fanny Murray, född 1899-09-20 i Stockholm, † där 1959. Gift 1921-05-19 i slottskyrkan med överstelöjtnanten, friherre Gustaf Magnus (Gösta) von Stedingk, född 1897-06-28 på Hammarskog. Paret fick 4 barn.
 • Adolf Gilbert Murray, född 1914-08-16 i Stockholm; överste; † 2008 i Stockholm.

TAB 11

Walter Murray, (son till Adolf Vilhelm Murray, Tab 8), född 1871-10-09 i Malmö; statsråd; landshövding i Västmanlands län; † 1957 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm. Gift 1907-01-03 i Stockholm med fröken Emma Uggla, född 1881-11-10 i Stockholm, † 1965 i Lidingö socken, Stockholms län, dotter till majoren Albert Axel Uggla och hans 2:a fru Hilda Carolina Benedicks.

Barn:

 • Adolf William Albert Murray, född 1907 i Stockholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; bouppteckningar; Kyrkböcker. Forskare: Mattias Loman