Meurling

Från Biografiska anteckningar

Olaus Meurling efterträdde sin svärfar Johannes Bartholdi Duræus som kyrkoherde i Kristdala, och samma släkt innehade kyrkoherdeämbetet i socknen från 1582 till 1953.

TAB 1

Kyrkoherden i Kristdala pastorat, kontraktsprosten Pehr Meurling d ä, (1707-1794). Målning 1748.
Prostinnan Johanna Westia, hustru till Pehr Meurling d ä, (1714-1787). Målning 1748.
Fältväbelns vid Kalmar regemente Olof Segert Meurling namnteckning och sigill i hustruns bouppteckning, daterad Flackemåla, Älghults sn 1780-02-12. Källa: Uppvidinge häradsrätt FII:2 s.1151, AID: v76286.b584.s1151.
Jöns Meurlings namnteckning (källa: Genline ID 427.26.19800).

Håkan Olofsson, (son av skattebonden, nämndemannen och ryttaren Olof Håkansson i Träthult, Kristdala sn), född före 1630; köpdräng i Döderhultsvik till 1661, därefter rusthållare i Träthult i Kristdala sn; † där 1690. Gift före 1658 med Karin Bringia, † 1712-12-14 i Kristdala, dotter av kyrkoherden i Mörlunda Magnus Bringius och N.N Banck.

Barn:

 • Olaus (Olof Håkansson) Haquini Meurling, född 1658; kyrkoherde; † 1738. se Tab 2.

TAB 2

Olaus (Olof) Haquini Meurling, (son av Håkan Olofsson Tab 1), född 1658 (å u) i Träthult, Kristdala sn. Olofs förfäder har på raka fädernet ägt och innehaft skattehemmanet Träthult med säkerhet från år 1547, möjligen ännu längre tillbaka. Olof kallade sig Meurling efter Mörlunda socken, men namnet hade ursprungligen antagits av hans morbor, revisionssekreteraren Lars, som år 1688 adlades Mörling. Elev i Vimmerby skola våren 1670, och hösten 1672; student i Åbo 1680; prästvigd 1687-09-10 i Linköping; kyrkoherde i Kristdala, Linköpings stift; † 1738-02-08 i Kristdala prästgård. Gift 1687 med jungfrun Maria Duræa, född 1659, † 1732-11-26 i Kristdala sn, dotter till makens företrädare, kyrkoherden Johannes Bartholdi Duræus och Anna Jönsdotter Hircinia.

Barn:

 • Lars (Lorentz) Meurling, född 1688; sekundlöjtnant; † 1740. se Tab 3.
 • Nils Meurling, född 1690; kyrkoherde, kontraktsprost; † 1761. se Tab 18.
 • Håkan Meurling, född 1692, döpt 16/11, drunknade som skolgosse i Kalmar.
 • Elisabet Meurling, född 1694, döpt 18/11, † 1745-11-27. Gift 1720-01-03 med handlanden Johan Chræmer. Paret fick flera barn.
 • Magnus Meurling, sjöman; † på Ceylon.
 • Carl Meurling, född 1697; löjtnant; † 1784. se Tab 27.
 • Karin Meurling, född 1699, döpt 5/2, † späd.
 • Johan Meurling, född 1700, döpt 26/12; fältväbel; skjuten på Ålands hav 1719.
 • Jöns Meurling, född 1703; kyrkoherde, kontraktsprost; † 1778. se Tab 36.
 • Pehr Meurling d ä, född 1707; kyrkoherde, kontraktsprost; † 1794. se Tab 53.

TAB 3

Lars (Lorentz) Meurling, (son av Olaus (Olof) Haquini Meurling Tab 2), född 1688 i Kristdala sn; löjtnant vid Smålands kavallerireg:te; † 1740-03-17. Gift med jungfrun Catharina Hornæa, dotter till kyrkoherden i Rogberga pastorat Andreas Amberni Hornæus.

Söner:

 • Anders Johan Meurling, född 1718; fil kand, kyrkoherde, kontraktsprost; † 1793. se Tab 4.
 • Georg Meurling, född 1730; komminister; † 1771. se Tab 16.

TAB 4

Anders Johan Meurling, (son av Lars Meurling Tab 3), född 1718-06-08; fil kand; kyrkoherde i Hult & Edshults pastorat; kontraktsprost i Södra Vedbo kontrakt; † 1793-08-01 på Hults prästgård, Hults sn, begr 11/8 (invärtes slag, 75 år gammal, källa: Genline ID 1093.19.72000). Gift 1750-05-20 med jungfrun Maria Charlotta Lindcrantz, född 1722-10-01 på Stavsjö, Hällestads sn, † 1805-03-31 på Farskog, Hults sn, begr 14/4 (källa: Genline ID 1093.19.73000), dotter till löjtnanten Johan Lindqvist och Margareta Charlotta Rosenstråle.

Barn:

 • Vendla Charlotta Meurling, född 1750-11-24 i Långvik, Kristdala sn (källa: Genline ID 1093.2.104000), † 1821-02-22 på Hults prästgård, Hults sn (källa: Genline ID 1093.5.49100). Gift 1785-12-06 (källa: Genline ID 1093.4.18500) med kyrkoherden i Hults och Edshults pastorat, fil kand Jöns Adam Rosinius, född 1754-05-06 på Holmen, Ingatorps sn, döpt 9/5 (källa: Genline ID 261.27.61900, 1093.2.104000), † 1833-10-08 i Hults sn. Paret fick 4 barn.
 • Lars Johan Meurling, född 1753; fältväbel; † 1827. se Tab 5.
 • Maria Catharina Meurling, född 1755-12-07, † 1828-01-18 på Moaryd, Hults sn, begr 3/2 (nervfeber, 72 år gammal, källa: Genline ID 1093.19.75600). Gift 1793-09-17 i Hults sn (källa: Genline ID 1093.19.84800) med sergeanten Josef Forsberg, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1762 i Hässleby sn med Gertrud Broddesdotter, född 1719 i Ukna sn), född 1731 i Hässleby sn (källa: Genline ID 1093.19.73000), † 1805-01-01 på Sundstorp, Edshults sn, begr 11/1 (74 år gammal, källa: Genline ID 1093.19.73000). Paret fick 2 gemensamma barn.
 • Magnus Meurling, född 1760; handelsman; † 1813. se Tab 11.
 • Adolf Meurling, född 1762; sergeant; † 1838. se Tab 15.
 • Johanna Meurling, född 1765-09-28 i Pelarne sn (källa: Genline ID 1093.19.80100), † ogift och barnlös 1846-07-22 på Västraby, Hults sn, begr 28/7 (ålderdomsbräcklighet, 80 år gammal, källa: Genline ID 1093.19.80100).

TAB 5

Lars Johan Meurling, (son av Anders Johan Meurling Tab 4), född 1753-10-14 i Kristdala socken, Kalmar län (källa: Genline ID 1093.5.30300, 1093.19.75500); fältväbel vid Kalmar regemente; bosatt på Fläsås, Hults socken; † 1827-05-20 i Hults socken, begravd 3/6 (bråck, 74 år gammal, källa: Genline ID 1093.19.75500). Gift 1781-02-13 (källa: Genline ID 1093.19.75500) med jungfrun Elsa Christina Sinclair, född 1752-01-03 på Skärsjö, Bälaryds socken (källa: Genline ID 1093.19.76600), † 1832-08-04 på Fläås, Hults socken, begravd 19/8 (ålderdom, 80 år gammal, källa: Genline ID 1093.19.76600), dotter till kaptenen Anders Frans Sinclair och Catharina Maria Stålhammar.

Barn:

 • Anders Johan Meurling, född 1781 på Ädderyd, Björkö sn, † barn.
 • Catharina Charlotta Meurling, född 1782 på Ädderyd, Björkö sn, † där s å.
 • Catharina Charlotta Meurling, född 1783-12-17 på Ädderyd, Björkö sn, † 1848-01-20. Gift 1810-04-24 med kvartermästaren vid Smålands dragonregemente Arvid Magnus von Wendel, född 1766, † 1837. Paret fick flera barn.
 • Lars Fredrik Meurling, född 1785; kronofogde; † 1847. se Tab 6.
 • Frans Georg Meurling, född 1786 på Ädderyd, Björkö sn, † där s å.
 • Carl Gustaf Meurling, född 1787 på Ädderyd, Björkö sn, † där s å.
 • Lovisa Christina Meurling, född 1791-02-19 på Ädderyd, Björkö socken, Jönköpings län (källa: Genline ID 1093.5.30300). Gift 1824-01-27 i Hults sn (källa: Genline ID 1093.19.86500) med rustmästaren vid Kalmar regemente Carl Christoffer Leonhard Falk, född 1791-02-26 på Stensåkra, Bäckseda socken, Jönköpings län, döpt 3/3 (källa: Bäckseda BI:2 s.261, AID: v33373.b136.s261), † 1857 i Virserums socken, Kalmar län. Paret fick 3 barn.
 • Gustava Maria Meurling, född 1793-09-25 på Ädderyd, Björkö sn (källa: Genline ID 1093.5.30300), † 1875-12-08. Gift 1813-01-06 i Hults sn med bonden Peter Petersson, född 1790-03-24 i Norrsunda, Edshults sn (källa: Genline ID 1093.5.30300), † 1871-05-19. Paret fick flera barn.

TAB 6

Lars Fredrik Meurling, (son till Lars Johan Meurling, Tab 5), född 1785; kronofogde i Östbo härads fögderi; † 1847. Gift 1810 med jungfrun Anna Brita Jeansson, i hennes 2:a äktenskap, född 1781, † 1847.

Barn:

 • Johan August Meurling, född 1811; hovrättskommissarie, kronolänsman; † 1881. se Tab 7.
 • Frans Vilhelm Meurling, född 1821; sekreterare; † 1869. se Tab 10.
 • Anna Beata Meurling, född 1823-03-01 i Värnamo socken, Jönköpings län (källa: Genline ID 1149.9.39300). Gift med hovrättskommissarien, godsägaren Johan Gustaf Rosengren, född 1819-02-02 på Götarp, Byarums socken, Jönköpings län (källa: Byarum C:3 s.277, AID: v33323.b142.s277). Paret fick flera barn.

TAB 7

Johan August Meurling, (son till Lars Fredrik Meurling, Tab 6), född 1811-04-23 i Voxtorps sn (källa: Genline ID 384.29.32000); hovrättskommissarie; kronolänsman; † 1881-11-22 på Fornby nr 3 o 4 Kronolänsmansboställe, Styrstads sn (70 år, 7 månader gammal, källa: Genline ID 100005.76.52100). Gift 1:o med Margareta Mathilda Svanbeck, född 1817-03-30 på Sjöstorp, Ödeshögs sn, döpt 31/3 (källa: Genline ID 431.21.30700, 384.16.39500), dotter till auditören Carl Adam Svanbeck och Fredrika Lovisa Enander; 2:o 1872 (källa: Genline ID 384.29.32000) med Emma Margareta Kruckenberg, född 1817-09-26 i Hisingen, Göteborg (källa: Genline ID 384.29.32000).

Barn 1:o:

 • Carl Fredrik Meurling, född 1840-07-08 i Voxtorps sn (källa: Genline ID 384.16.39500); bokhållare; † 1911. Gift 1891-04-12 med fröken Amalia Vilhelmina Svanbeck, född 1837-03-25 på Färjestad Boställe, Stora Åby sn, döpt 1/4 (källa: Stora Åby C:3 s.295, AID: v40779.b151.s295), dotter till fanjunkaren Jonas Gustaf Svanbeck och Anna Märta Nyström.
 • Augusta Sofia Meurling, född 1842-08-28 i Östra Husby sn (källa: Genline ID 384.16.39500). Gift med assessorn i Göta hovrätt Carl Olof Ekman, född 1823, † 1868. Paret fick 2 söner.
 • Lars August Meurling, född 1843; telegrafdirektör, RNO, RVO. se Tab 8.
 • Johan Arvid Meurling, född 1845-12-10 i Östra Husby sn (källa: Genline ID 384.16.39500); ingenjör; emigrerade till Nordamerika; † 1902. Gift 1871-09-20 med Eva Carolina Lindholm, född 1850-01-27.
 • Anna Mathilda Meurling, född 1850-12-03 på Fornby, Styrstads sn (källa: Genline ID 384.29.32000); mamsell; bosatt ogift och barnlös hos yngste brodern och dennes familj i Norrköping.
 • Hedda Fredrika Meurling, född 1852-12-05 på Fornby, Styrstads sn (källa: Genline ID 384.16.39500), † där 1857-08-02 (källa: Genline ID 384.16.39500).
 • Hanna Erika Margareta Meurling, född 1854-10-23 på Fornby, Styrstads sn (källa: Genline ID 384.16.39500), † där 1857-08-02 (källa: Genline ID 384.16.39500).
 • Bror Gustaf Robert Meurling, född 1859; bokhållare; † 1913. se Tab 9.

TAB 8

Lars August Meurling, (son till Johan August Meurling, Tab 7), född 1843-10-21 i Östra Husby sn (källa: Genline ID 384.16.39500); telegrafdirektör. Gift 1884-05-15 med fröken Helfrid Charlotta Salén, född 1857-12-02 i Maria Magdalena fs, Stockhol.

Döttrar:

 • Gerda Matilda Meurling, född 1886-09-01 i Kungsholms fs, Stockholm.
 • Signe Helfrid Elisabet Meurling, född 1888-04-10 i Kungsholms fs, Stockholm.
 • Ellen Sofia Meurling, född 1891-01-03 i Maria Magdalena fs, Stockholm.

TAB 10

Frans Vilhelm Meurling, (son till Lars Fredrik Meurling, Tab 6), född 1821-09-22 i Voxtorps sn (källa: Genline ID 1149.11.12700); sekreterare; † 1869-10-17 i Värnamo köping nr 78, Värnamo sn (källa: Genline ID 1149.11.12700). Gift med fröken Carolina Bergström, född 1822-10-11 i Kållerstads sn (källa: Genline ID 1149.11.12700); bagare.

Dotter:

 • Maria Meurling, född 1843-05-15 i Voxtorps sn (källa: Genline ID 1149.11.12700); ogift och barnlös.

TAB 11

Magnus Meurling, (son av Anders Johan Meurling Tab 4), född 1760-01-29; handelsman i Figeholm, Misterhults sn; † där 1813-04-17. Gift 1787-09-26 med Catharina Maria Holmstedt, född 1768-05-27, † 1823-10-08, dotter till handelsmannen i Figeholm Peter Holmstedt och Christina Charlotta Forsman.

Barn:

 • Christina Charlotta Meurling, född 1791-05-12 i Figeholm, † där 1850-02-12. Gift 1815-06-09 i Misterhult med handelsmannen i Figeholm Carl Wijkman, född 1785, † 1846. Paret fick flera barn.
 • Johan Peter Meurling, född 1810; grosshandlare; † 1865. se Tab 12.

TAB 12

Johan Peter Meurling, (son av Magnus Meurling Tab 11), född 1810-02-21 i Figeholm, Misterhults sn; grosshandlare i Kalmar; † 1865-02-06 i Kalmar sfs. Gift 1836-11-11 i Kalmar sfs med jungfrun Henriette Wilhelmina Kræmer, född 1816-08-15 i Kalmar sfs, † 1891-04-04 i Kalmar sfs av lungkatarr, dotter till handelsmannen Johan Gottfried Kræmer och Johanna Maria Lovén.

Barn:

 • Johan Gottfried Leopold Meurling, född 1837; handelsbokhållare. se Tab 13.
 • Emelie Marie Wilhelmina Meurling, född 1839-09-24 i Kalmar sfs. Gift 1861-11-11 i Kalmar sfs med handlanden Oskar Rudolf Frick, född 1834.
 • Hilma Augusta Charlotta Meurling, född 1841-09-02 i Kalmar sfs. Gift 1861-11-09 i Kalmar sfs med Gustaf Leonard Tillberg, född 1833-09-27 på Grönlid, Tuna sn.
 • Jenny Ida Henriette Meurling, född 1843-04-09 i Kalmar sfs. Gift 1864-12-18 i Kalmar sfs med sin svåger Axel Fredrik Tillberg, född 1837-04-15 på Grönlid, Tuna sn.
 • Henry Albert Leopold Meurling, född 1848-05-23 i Kalmar sfs. se Tab 14.

TAB 13

Johan Gottfried Leopold Meurling, (son till Johan Peter Meurling Tab 12), född 1837-11-30 i Kalmar sfs; handelsbokhållare. Gift 1863-02-21 i Kalmar sfs med jungfrun Augusta Sofia Sundberg, född 1840-09-30 i Kalmar sfs, dotter till tobaksfabrikören i Kalmar Carl Peter Sundberg och Petronella Wetterström.

Döttrar:

 • Wilhelmina Leonora Meurling, född 1863-11-11 i Kalmar sfs.
 • Elin Augusta Maria Meurling, född 1865-07-19 i Kalmar sfs.

TAB 15

Adolf Meurling, (son till Anders Johan Meurling, Tab 4), född 1762-08-07 i Kulla, Pelarne socken, Kalmar län (källa: Mellby AI:5 s.1, AID: v21079.b18.s11); sergeant vid Kalmar regemente; † 1838-03-21 i Mellby södergård, Mellby socken, Jönköpings län. Gift 1791-12-27 i Mellby kyrka med jungfrun Anna Pihl, född 1771-09-14 i Rakenäs, Lönneberga socken, Kalmar län (källa: Mellby AI:5 s.1, AID: v21079.b18.s11), † 1842-05-18 i Mellby södergård, Mellby socken, dotter till rusthållaren Sven Månsson och Helena Jonsdotter.

Dotter:

 • Anna Charlotta Meurling, född 1794-10-26 i Hults socken, Jönköpings län, † 1841-01-21 i Mellby, Mellby socken, Jönköpings län. Gift med hästläkaren Magnus Ahlberg, född 1801-06-25 i Raskarum, Sankt Olofs socken, † 1870-09-10 i Grebbestad. Paret fick 3 barn.

TAB 16

Georg Meurling, (son till Lars (Lorentz) Meurling, Tab 3), född 1730-06-23 i Lekaryds sn; student i Uppsala 1752; prästvigd 1757-05-08-14; komminister i Hässleby pastorat 1767-10-07, tillträdde 1768; † där 1771-05-30. Gift 1762-07-27 på Ingatorps prästgård, Ingatorps sn (källa: Genline ID 261.27.58500) med jungfrun Elisabeth Margareta Bruzelia, född 1738-04-14 på Ingatorps prästgård, Ingatorps sn, döpt 20/4 (källa: Genline ID 261.22.3100), dotter till kyrkoherden i Ingatorp och Bällö pastorat Nicolaus Bruzelius och hans 1:a fru Catharina Torling.

Barn:

 • Nils Lorentz Meurling, född 1763; kyrkoherde; † 1818. se Tab 17.
 • Catharina Charlotta Meurling, född 1765-03-27, † s å 27/5.
 • Catharina Meurling, född 1766-11-11, † 1856-04-18. Gift 1786-06-05 med kronolänsmannen Samuel Johan Liedholm, född 1756-02-14, † 1823-04-12 i Eksjö. Paret fick flera barn.
 • Charlotta Juliana Meurling, född 1769 i Hässleby sn. Gift med kyrkoherden i Rumskulla pastorat Lars Gabriel Duvær, född tvilling 1758-03-04 på Ytterby, Locknevi sn, † 1822-04-22 på Rumskulla prästgård, Rumskulla sn. Paret fick flera barn.

TAB 17

Nils Lorentz Meurling, (son till Georg Meurling, Tab 16), född 1763-06-25 på Ingatorps prästgård, Ingatorps sn (källa: Genline ID 420.9.16100); student i Lund 1783; prästvigd 1788; komminister i Hägerstads pastorat 1799, i Skeda 1809; kyrkoherde i Västra Husby pastorat 1815; † 1818-03-16 på Västra Husby prästgård, Västra Husby sn, begravd 27/3 (förkylning, 54 år gammal, källa: Genline ID 420.23.70700). Gift 1799 med demoiselle Anna Charlotta Rydbeck, född 1766-09-26 på Bruzaholms Bruk, Hults sn (källa: Genline ID 420.9.16100), dotter till bruksinspektorn Johan Rydbeck och Beata Maria Cratz.

Barn:

 • Elisabet Maria Meurling, född 1801-08-09 i Oppeby sn (källa: Genline ID 420.9.16100)
 • Henrietta Charlotta Meurling, född 1804-07-27 i Oppeby sn (källa: Genline ID 420.9.16100).
 • Nils Lorentz Meurling, född 1808-07-19 i Oppeby sn (källa: Genline ID 420.9.16100).

TAB 18

Nils Meurling, (son till Olaus (Olof) Haquini Meurling Tab 2), född 1690 i Kristdala socken, Kalmar län, döpt 16/11; student i Uppsala 1712-07-01; prästvigd 1717; adjunkt i Kristdala sn hos fadern s å; bataljonspräst vid Kalmar reg:te 1720-02-17, tjänstgörande under Gustaf Axelssons fångenskap i Sibirien; regementspräst 1723-04-06; sökte 1731 Skärkinds pastorat, och hans regementschef generallöjtnant Gustaf Zülich rekommenderade onom i skrift till Kunglig Majestätet 1731-06-16 "i synnerhet såsom han är en beskedelig och meriterad prästman, som uti 14 års tjänst, men med hustrun och många barn uti ett fattigt tillstånd sitter"; han fick inte pastoratet, men i Kalmar reg:tes generalmönsterrulla 1739 meddelas, att han "efter konsistorii i Linköping fullmakt blifvit kyrkoherde i Hults pastorat 1736"; prost över Hults och Edshults pastorat 1759-09-05; † 1761-05-04 i Hults socken, Jönköpings län. Gift 1:o med jungfrun Margareta Hellenstierna, född 1696, † 1732 i Kristdala socken, Kalmar län, dotter till häradshövdingen Johan Heller, adlad Hellenstierna och Christina Arendt; 2:o 1734 med jungfrun Juliana Ehrenström, född 1713, † 1783-12-09 i Fliseryds socken, Kalmar län (källa: Handbörds häradsrätt FII:13 s.69, AID: v78297.b37.s69); bouppteckning 1784-02-19 (källa: Handbörds häradsrätt FII:13 s.69, AID: v78297.b37.s69); dotter till stadsmajoren i Kalmar Arvid Ehrenström och Catharina Billingberg.

Barn 1:o:

 • Barthold Meurling, född 1721; komminister; † 1788. se Tab 19.
 • Carl Magnus Meurling, född 1723; länsman; † 1804. se Tab .
 • Olof Segert Meurling, född 1725; fältväbel; † 1794. se Tab 31.
 • Jöns Meurling, född 1728 i Hults socken, Jönköpings län; tullkommissarie på Ceylon. Gift med Maria Joosten.
 • Christina Maria Meurling, född 1732-11-12 på Träthult, Kristdala sn. Gift 1766-12-28 i Fliseryds sn (han var styrman vid vigseln, källa: Genline ID 27.13.25200) med kaptenen Carl Höök. Paret fick flera barn.

Barn 2:o:

 • Abraham Meurling
 • Sara Maria Meurling. Gift med adjunkten N.N. Sjöstedt.
 • Margareta Catharina Meurling, född 1737 (källa: Jönköpings Kristina församling AI:5 s.283, AID: v23228.b149.s283). Gift med urmakaren och fabrikören Severin Ebbeltoft, † 1772 i Jönköpings Kristina församling, Jönköpings län. Paret fick 3 barn.

TAB 19

Barthold Meurling, (son till Nils Meurling, Tab 18), född 1721 i Kristdala socken, Kalmar län; komminister i Asby pastorat; † 1788-05-07 i Asby sn, begravd 13/5 (67 år gammal, källa: Genline ID 269.28.21800). Gift 1:o med sin styvmors syster Lovisa Ehrenström, född 1709 i Fliseryds socken, Kalmar län, dotter till kaptenen, stadsmajoren i Kalmar Arvid Ehrenström och Catharina Billingberg; 2:o 1752-03-31 i Eksjö med jungfrun Sigrid Sara Knagg, född 1732-01-28 i Eksjö, Jönköpings län, † 1829-05-19, dotter till handlanden i Eksjö Jöns Knagg.

Barn 2:o:

 • Nils Meurling, född 1752; kvartermästare; † 1819. se Tab 20.
 • Jöns Meurling, född 1754; förare; † 1841. se Tab 23.
 • Per Meurling, född 1757; † 1835. se Tab .
 • Olof Meurling, född 1759-08-12 i Hults socken, Jönköpings län, † där s å.
 • Olof Meurling, född 1761 i Hults sn, † ogift och barnlös 1832-10-26.
 • Johan Gabriel Meurling, född 1762; † 1819. se Tab .
 • Margareta Lovisa Meurling, född 1764-11-19 i Asby sn, † där barnlös 1853-03-15. Gift 1795-05-21 i Asby sn med löjtnanten vid Östgöta kavallerireg:te Magnus Ulrik Livijn, född 1758-01-07, † barnlös 1812-12-16 på Ruda, Asby sn.
 • Gustaf Meurling, född 1768-02-22 i Asby sn, † ogift och barnlös 1835.
 • Sara Helena Meurling, född 1771-07-07 i Asby sn, † 1838-03-15 i Andarums sn. Gift 1:o med Lars Petter Holmström, med vilken hon fick 3 barn, född 1760 i Skurups sn, † 1808 i Andarums sn; 2:o 1811 i Andarums sn med Johan Wilhelm Michael Sundius, med vilken hon fick 1 son, född 1771 i Grönby sn, † 1839 i Andarums sn.
 • Magnus Göran Meurling, född 1774-09-19 i Asby sn, † barnlös 1812-10-01.

TAB 20

Nils Meurling, (son till Barthold Meurling, Tab 19), född 1752-10-23 i Hults socken, Jönköpings län (källa: Tuna AI:6 s.8, AID: v24217.b17.s8); kvartermästare; † 1819-04-16 på Blixtorp, Tuna socken, Kalmar län (tärande sjukdom, 66 år gammal). Bouppteckning 1819-04-26 (källa: Tunaländs häradsrätt FIIIa:18 s.543, AID: v78571.b293.s543). Gift 1788 (källa: Genline ID 167.5.35100) med jungfrun Hedvig Sofia Lundman, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o med häradsskrivaren Carl Magnus Kihlstedt), född 1747-09-29 på Fyrby, Tåby socken (källa: Tuna AI:6 s.8, AID: v24217.b17.s8), † 1828-12-17 på Blixtorp, Tuna socken, Kalmar län, dotter till regementsskrivaren Nils Gustaf Lundman och Hedvig Charlotta Calén.

Söner:

 • Barthold Meurling, född 1788; jaktuppsyningsman, hemmansägare; † 1838. se Tab 21.
 • Carl Gustaf Meurling, född 1792 i Stockholm, † barn.
 • Bertil Meurling, född 1798 i Stockholm, † barn.

TAB 21

Barthold Meurling, (son till Nils Meurling, Tab 20), född 1788-10-02 i Hägerstads socken (källa: Tuna AI:2 s.34, AID: v24213.b25.s34); jaktuppsyningsman; hemmansägare; † 1838-12-30 på Blixtorp, Tuna socken, Kalmar län (lungsot, 50 år gammal). Bouppteckning 1839-02-25 (källa: Tunaläns häradsrätt FIIIa:30 s.65, AID: v78583.b68.s65). Gift 1816-01-29 i Tuna socken, Kalmar län med Anna Abrahamsdotter, född 1793 i Gladhammars socken, Kalmar län

Barn:

 • Agathon Meurling, född 1816; hemmansägare; † 1843. se Tab 22.
 • En dotter, född och † 1819-07-20 på Blixtorp, Tuna socken, Kalmar län.
 • Adolfina Sofia Meurling, född 1820-06-07 på Blixtorp, Tuna socken, Kalmar län, † 1903-03-11 på Pipetorp, Tuna socken, Kalmar län. Gift 1846-09-19 i Tuna socken med Erik Magnus Eriksson.
 • Augusta Eugenia Meurling, född 1827-05-04 på Blixtorp, Tuna socken, Kalmar län, † 1901-12-28 på Fjälster, Tuna socken, Kalmar län. Gift 1:o med gästgivaren Anders Peter Jonsson, † 1856-12-04 på Fjälster, Tuna socken, Kalmar län (bröstfeber, 50 år gammal); 2:o 1860-11-16 i Tuna socken med Carl Erik Karlsson, född 1826 i Tuna socken, Kalmar län, † där 1913. Paret fick 2 söner.
 • Gustaf Leonhard Meurling, född 1829-03-03 på Blixtorp, Tuna socken, Kalmar län, † där s å 26/7.
 • Ulrika Kalista Meurling, född 1830 på Blixtorp, Tuna socken, Kalmar län, † 1912-01-05 på Gåsefall, Tuna socken, Kalmar län (lungkatarr, astma). Gift 1858-01-01 i Tuna socken med Lars Magnus Nilsson.
 • Dina Barbara Meurling, född 1832-03-30 på Blixtorp, Tuna socken, Kalmar län.

TAB 22

Agathon Meurling, (son till Berthold Meurling, Tab 21), född 1816; hemmansägare; † 1843-03-18 på Blixtorp, Tuna socken, Kalmar län (lungsot, 26 år gammal). Bouppteckning 1843-03-27 (källa: Tunaläns häradsrätt FIIIa:34 s.14, AID: v78587.b17.s14). Bouppteckning 1844-03-15 (källa: Tunaläns häradsrätt FIIIa:34 s.372, AID: v78587.b374.s372). Gift 1839-12-01 i Tuna socken, Kalmar län med Anna Catharina Persdotter

Dotter:

 • Augusta Matilda Meurling, född 1841-09-26 på Blixtorp, Tuna socken, Kalmar län, † 1915-03-15 på Salem, Blixtorp, Tuna socken, Kalmar län (slag). Gift med Sven Erik Petersson. Paret fick 2 söner.

TAB 23

Jöns Meurling, (son till Barthold Meurling, Tab 19), född 1754-10-04 på Hults prästgård, Hults socken, Jönköpings län (källa: Hult C:2 s.265, AID: v34272.b139.s265); sergeant; förare; † 1841-04-20 i Horns socken, Östergötlands län. Gift 1789 i Kisa socken, Östergötlands län med jungfrun Maria Helena Lundberg, född 1770 i Kisa socken, Östergötlands län, † 1852 i Horns socken, Östergötlands län, dotter till Nils Lundberg och Margareta Sofia Wetterstrand.

Barn:

 • Sara Sofia Meurling, född 1792 i Kisa socken, Östergötlands län, † 1866 i Horns socken, Östergötlands län. Gift 1817 i Södra Vi socken, Kalmar län med Carl Håkansson, † 1854 i Horns socken, Östergötlands län.
 • Anna Charlotta Meurling, född 1799-10-06 på Blixtorp, Tuna socken, Kalmar län, † barn.
 • Maria Charlotta Meurling, född 1801-02-02 på Blixtorp, Tuna socken, Kalmar län. Gift 1827-05-28 i Vimmerby stadsförsamling, Kalmar län med färgaren Johan Henrik Sebaldt, född 1783-01-02 i Södra Vi socken, Kalmar län, † 1849-04-17 i Vimmerby stadsförsamling (feber). Paret fick 1 son, som upptog moderns efternamn Meurling. Han dog i gula febern på sjöresa 1869.
 • Per Vilhelm Meurling, född 1805.

TAB 31

Olof Segert Meurling, (son till Nils Meurling, Tab 17), född 1725-02-19 (källa: Älghult AI:4 s.301, AID: v21494.b159.s301); fänrik vid Kalmar regemente; ägare till Flackemåla, Älghults socken; † 1794-02-19 i Rotterdam, Nederländerna (källa: Älghult AI:4 s.301, AID: v21494.b159.s301). Bouppteckning 1797-11-29 (källa: Uppvidinge häradsrätt FII:9 s.57, AID: v76293.b32.s57). Gift 1755-05-25 på Kråkesjö, Algutsboda sn med jungfrun Maria Christina Rudebeck, född 1739-05-13 på Kråkesjö, Algutsboda socken, Kalmar län, † 1779-02-19 på Flackemåla, Älghults socken, Kronobergs län (källa: Uppvidinge häradsrätt FII:2 s.1135, AID: v76286.b576.s1135); bouppteckning 1780-02-10 (källa: Uppvidinge häradsrätt FII:2 s.1135, AID: v76286.b576.s1135); dotter till löjtnanten vid Kronobergs regemente Paul Gustaf Rudebeck och hans 1:a fru Catharina Elisabet Gärffelt.

Barn:

 • Catharina Margareta Meurling, född 1756 i Ljuders socken, Kronobergs län. Gift 1786 i Älghults socken med sjömannen Zachris Sjölin. Ej upptagen i faderns bouppteckning 1797.
 • Juliana Meurling, född 1758 i Ljuders sn, † barn.
 • Paul Gustaf Meurling, född 1762 i Ljuders socken; fältväbel.
 • Johan Carl Meurling, född 1764 i Ljuders socken; styckjunkare.
 • Olof Segert Meurling, född 1765 i Algutsboda socken, Kalmar län, † barn.
 • Nils Meurling, född 1767; amiralitetskonstapel; † 1807. se Tab 32.
 • Anna Magdalena Meurling, född 1769 i Algutsboda socken, Kalmar län. Gift 1794-08-29 i Älghults socken med drängen Peter Olsson, född 1768 (källa: Älghult AI:4 s.301, AID: v21494.b159.s301). Paret fick flera barn.
 • Magnus Meurling, född 1773-09-20 i Älghults socken (källa: Älghult AI:4 s.301, AID: v21494.b159.s301); bokhållare.
 • Christina Sofia Meurling, född 1775-10-08 i Älghults socken, † barn.
 • Sara Rebecka Meurling. Gift med inspektorn Per Georg Wallenkamp.

TAB 36

Jöns Meurling, (son till Olaus (Olof) Haquini Meurling Tab 2), född 1703-01-06 i Kristdala; filosofie kandidat 1730; prästvigd 1731; skvadronspredikant vid Smålands kavalleriregemente 1731; kyrkoherde i Askeryd och Bredestads pastorat 1742, i Stora Åby och Ödeshög 1763 (år 1763 d 18 Octobris tillflytta och tillträdde Jag Jöns Meúrling Åby och Ödeshögs Pastorat efter Kongl Mayts allernådigste fullmackt af den 15 Augusti samma åhr, källa: Genline ID 427.26.19200); prost 1753; kontraktsprost 1768; ägare till Salebo i Västra Ryds sn; riksdagsman 1760; var en lärd och angenäm man; † 1778-12-16 på Stora Åby prästgård, Stora Åby socken, Östergötlands län, begravd 29/12 (källa: Genline ID 427.26.15400). Gift 1:o 1732-10-02 med jungfrun Maria Juliana Malmström, född 1710, † 1750-09-23, dotter till professorn i Uppsala Johan Malmström och Maria Juliana Tranhielm. Gift 2:o 1754-01-22 i Bredestads kyrka (morgongåva efter lag av kunglig förordning, källa: Genline ID 252.21.101900) med högvälborna fröken, friherrinnan Elisabeth Wrangel af Lindeberg, född 1730-02-06 på Aneby, Bredestads socken, † 1767-06-10, dotter till ryttmästaren vid Livregementet, friherre Axel Per Wrangel af Lindeberg och hans 1:a fru Juliana von Rosen.

Barn 1:o:

 • Anna Catharina Meurling, född 1736-03-01, † 1826-09-13 på Näs, Adelövs socken, Östergötlands län. Gift 1774-10-23 med häradshövdingen Anders Jansson.
 • Juliana Meurling, född 1738-04-15, † 1808-02-22. Gift 1760 med borgmästaren och porslinsfabrikören i Växjö Mikael Anders Cöster, född 1729-02-05 i Helsingborg, † 1786-07-13 i Växjö. Paret fick flera barn.
 • Margareta Johanna Meurling, född 1742-12-20, † 1833-07-29. Gift 1763-01-12 med kontraktsprosten och kyrkoherden i Runsten Abraham Fornander, född 1723, † 1801.
 • Johan Christer Meurling, född 1744; lantjägare, lantbrukare; † 1820. se Tab 37.
 • Magdalena Meurling, född 1745-06-26, † 1797-05-04 på Sunds prästgård, Sunds sn, begravd 12/5 (enkefru efter framlidne kyrkoherden Bruzelius. Av sinnessvaghet mördade hon sig själv med en rakkniv, 52 år gammal, källa: Genline ID 385.20.48000). Gift 1773-09-10 med kyrkoherden i Sunds pastorat Magnus Bruzelius, född 1740 i Ingatorps sn (källa: Genline ID 385.2.54200), † 1797-02-09 på Sunds prästgård, Sunds sn, begravd 9/2 (slag, 57 år gammal, källa: Genline ID 385.20.48000). Paret fick 3 barn.
 • Carl Gustaf Meurling, född 1749-05-27 på Aneby, Bredestads sn; kapten; † 1842-07-16.
 • Maria Juliana Meurling, född 1750-09-23 på Askeryds prästgård, Askeryds sn (källa: Genline ID 251.39.90900), † 1833-12-15 på Traneryds sätesgård, Säby sn, begravd 29/12 (hos sin måg och enda dotter, ålderdomsbräcklighet, 84 år gammal, källa: Genline ID 251.39.90900). Gift 1782-02-25 i Stora Åby sn med auditören vid livgardet, häradshövdingen i Ale, Bjärke och Vätle häraders domsaga, krigsrådet Claës Livijn, född 1747-09-18 i Skänninge (källa: Genline ID 251.39.87400), † 1823-04-17 på Traneryds sätesgård, Säby sn (ålderdom, 77 år gammal, källa: Genline ID 251.39.87400). Paret fick 1 dotter.

Barn 2:o:

 • Charlotta Maria Meurling, född 1755-01-02 på Askeryds prästgård, Askeryds sn, † barnlös 1821-12-09. Gift 1792-12-13 med assessorn i Svea hovrätt Per Henrik Akatius Liljensparre, född 1767-05-17, † barnlös 1795-05-09.
 • Axel Olof Meurling, född 1756-09-20 i Askeryds sn, † där 1759-01-23.
 • Jöns Adolf Meurling, född 1757; protokollsekreterare, godsägare; † 1838. se Tab 38.
 • Axel Per Meurling, född 1763-07-13 på Askeryds prästgård, Askeryds sn, döpt 17/7 (källa: Genline ID 253.19.50200).
 • Hedvig Meurling, född 1766-01-28 på Stora Åby prästgård, Stora Åby socken, Östergötlands län, döpt 31/1 (källa: Genline ID 427.21.14000), † 1804-12-05 i Adelövs socken, Jönköpings län. Gift 1791-07-14 på Ultuna kungsgård, Helga Trefaldighets församling, Uppsala län (copulerade af domprosten Doct. Joh. Lostbom, källa: Helga Trefaldighet EI:1 s.65, AID: v124738.b65) med assessorn och regementsfältskären vid Smålands kavalleriregemente Johan Teophilus Nathorst, född 1760-06-27 i Maria Magdalena församling, Stockholm (källa: Maria Magdalena CIa:8 s.187, AID: v88229.b96.s187), † 1798-07-25 på Knutstorp, Flisby socken, Östergötlands län, begravd 7/8 (inflammation, 37 år gammal, källa: Genline ID 221.20.41400). Paret fick 2 söner.

TAB 37

Johan Christer Meurling, (son till Jöns Meurling, Tab 36), född 1744-04-29 i Askeryds socken, Östergötlands län; student i Lund 1765; hejderidare i Dals härad 1773; lantjägare på Omberg 1775; lantbrukare; † 1820 i Skänninge, Östergötlands län. Gift 1776-09-17 i Skänninge, Östergötlands län med fröken Anna Maria Livijn, född 1756-04-08 i Linköping, Östergötlands län, † 1827-03-14 i Stockholm, dotter till kyrkoherden i Skänninge pastorat, kontraktsprosten Claës Livijn och Christina Catharina Götherhielm.

Barn:

 • Johan Peter Meurling, född 1784 i Askeryds socken, Östergötlands län.
 • Hedvig Juliana Meurling, född 1786 i Askeryds socken, Östergötlands län.
 • Fredrika Charlotta Meurling, född 1788 i Askeryds socken, Östergötlands län.

TAB 38

Jöns Adolf Meurling, (son till Jöns Meurling, Tab 36), född 1757-09-14 i Askeryds prästgård, Askeryds socken, Jönköpings län; student i Lund 1778; auskultant i Svea hovrätt 1780; kanslist i Justitierevisionsexpeditionen 1795; titulär protokollsekreterare; avsked 1795; arrendator på Visingsborgs kungsgård 1797-1805; godsägare på Aranäs, Gränna 1806; var under studietiden Linnés lärljunge och sändes 1778 på hans förslag till Köpenhamn för att ordna botaniska trädgården där. Under hans arrendetid fick han oaktat laggiltigt kontrakt befallning att avträda kungsgården, men stämde då kung Gustaf IV Adolf inför häradsrätten och reste själv upp till Stockholm och delgav kungen stämningen, varpå avträdelsen återkallades; † 1838-12-19 på Aranäs, Gränna, Östergötlands län. Gift 1:o 1783 i Bredestads socken med friherrinnan Eleonora Wrangel af Lindeberg, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o 1772-11-10 i Stockholm med löjtnanten Lars Fredrik Gyllenram, från vilken hon skildes och med vilken hon fick 1 dotter, född 1745-09-25 i Malmö, † 1819-07-19 på Karlshult), född 1751-02-06 i Aneby socken, † 1793-04-24 på Hammarsberg, Flisby socken, dotter till lagmannen, friherre Fredrik Otto Wrangel af Lindeberg och Ingeborg Catharina Lilliehöök af Fårdala; 2:o 1803-10-11 på Klotens bruk, Ramsbergs socken, Örebro län med änkan Lovisa Ottiliana Klöfverskjöld, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o 1793-06-13 på Snällebo med brukspatronen Per Ludvig Eneström, född 1755, † 1801-10-02 (mördad av sin forne inspektor under en resa på landsvägen i Ramsbergs socken, Örebro län), född 1772-01-08 på Hjorteds säteri, Hjorteds socken, Kalmar län, † 1852, dotter till ryttmästaren vid Kungliga andra livgrenadjärregementet Lars Klöfverskjöld och hans 1:a fru Axelina Christina Schildt.

Dotter 1:o:

 • Fredrika Elisabet Meurling, född 1783 i Ödeshögs socken, Östergötlands län, † ogift och barnlös 1824-01-12 på Aranäs, Gränna landsförsamling, Östergötlands län, begravd 23/1 (convulsioner, källa: Gränna C:8 s.789, AID: v34022.b398.s789).

Söner 2:o:

 • Henrik Otto Meurling, född 1804; major, godsägare, RSO; † 1875. se Tab 39.
 • Ludvig Vilhelm Meurling, född 1805; bankkamrer; † 1866. se Tab 43.
 • Claës Axel Meurling, född 1809; överste; † 1888. se Tab 44.
 • Herman August Meurling, född 1810; grosshandlare; † 1887. se Tab 45.
 • Hampus Mauritz Meurling, född 1812; tullförvaltare; † 1873. se Tab 47.

TAB 39

Henrik Otto Meurling, (son till Jöns Adolf Meurling, Tab 38), född 1804-07-31 på Visingsborg, Visingsö, Jönköpings län (källa: Genline ID 251.25.8500); kadett vid Karlberg 1819-08-27; utexaminerad 1822-09-20; fänrik vid Kalmar regemente s å 10/12; 3. adjutant där 1827-04-25; 2. adjutant 1833-11-23; löjtnant i regementet 1834-04-26; löjtnant vid regementet 1835-05-06; 2. kapten 1848-08-22; kompanichefs lön 1849-05-22; 3. major 1851-04-22; RSO 1853-04-28; avsked 1856-02-14 som major; han var kommenderad vid den i Skåne sammandragna armékåren 1848; † 1875-03-12 i Gränna, Östergötlands län. Gift 1:o 1839-05-28 på Odensviholms säteri, Odensvi socken, Kalmar län (källa: Genline ID 129.29.25300) med fröken Fredrika Charlotta Cederbaum, född 1814-11-21 på Fredriksbergs herrgård, Döderhults socken, Kalmar län (källa: Genline ID 251.20.45600, 251.25.8500), † 1863, dotter till brukspatronen Per Christoffer Cederbaum och Christina Helena Maria Granschoug; 2:o 1867 med fröken Eva Charlotta Ulrika Sofia Reutercrona, i hennes 2:a äktenskap, född 1818, † 1895, dotter till överstelöjtnanten Axel Fredrik Reutercrona och friherrinnan Sofia Charlotta Falkenberg af Trystorp.

Söner 1:o:

 • Svante Johan Fredrik Meurling, född 1844-12-24 på Traneryds säteri, Säby socken, Jönköpings län (källa: Genline ID 251.20.45600).
 • Carl Otto Sigvard Theodor Meurling, född 1849; överste; † 1912. se Tab 40.

TAB 40

Carl Otto Sigvard Theodor Meurling, (son till Henrik Otto Meurling, Tab 39), född 1849-11-09 på Traneryd säteri, Säby socken, Jönköpings län, döpt 25/11 (källa: Genline ID 251.39.97700); kadett vid Karlberg 1865-11-01; underlöjtnant i Kungliga Andra livgrenadjärregementet 1870-05-10 och vid regemente 1874-06-05; 2:e regementsadjutant 1876-09-22; löjtnant i regemente 1878-08-24; regementskvartermästare 1885-09-03; kapten i regemente 1887-08-11; kapten 1kl 1889-05-01; major 1895-08-19; överstelöjtnant vid Jönköpings regemente 1900-08-08; överstes avsked 1907-10-11; RSO; † 1912-02-28 i Ystad, Malmöhus län. Gift 1873-04-26 med fröken Selma Johanna Åhrberg, född 1850-05-08 i Maria Magdalena församling, Stockholm, döpt 29/5 (källa: Maria Magdalena CIa:13 s.658, AID: v88234.b334.s658; Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:603 s.91, AID: v223313.b3740.s91), † 1936-06-10, dotter till grosshandlaren Hans Gustaf Fredrik Åhrberg och Brita Helena Ljungberg.

Barn:

 • Selma Helena Charlotta Meurling, född 1874-02-05 i Linköpings Domkyrkoförsamling, Östergötlands län, † 1935-06-28 i Sofia församling, Stockholm. Gift 1895-10-07 med översten och brigadchefen, generalsekreteraren, RSO Gabriel Hedengren, född 1869-06-17 på Riseberga, Edsbergs socken, Örebro län, † 1936-07-22 i Sofia församling, Stockholm. Paret fick 2 barn.
 • Carl Henrik Fredrik Meurling, född 1876; kommunikationsminister, fastighetsborgarråd; † 1963. se Tab 41.
 • Selma Fredrika (Dika) Elisabet Meurling, född 1882-01-05 i Åsbo socken, Östergötlands län (källa: Jönköpings Kristina EI:7 s.2, AID: v170905.b9.s2), † 1968 i Florida, USA. Gift 1:o 1904-10-12 i Jönköpings Kristina församling, Jönköpings län (källa: Jönköpings Kristina EI:7 s.2, AID: v170905.b9.s2) med löjtnanten Claës Henning Melcher Unger, med vilken hon fick 1 son, född 1880-04-02 i Fjällsjö socken, Jämtlands län (källa: Jönköpings Kristina EI:7 s.2, AID: v170905.b9.s2); 2:o med löjtnanten i Smålands husarregementes reserv, godsägaren Fredrik Gustaf de Berg, född 1884 i Adolf Fredriks församling, Stockholm, Stockholms län.
 • Carl Otto Axel Meurling, född 1886; disponent, kapten, RSO, RVO; † 1969. se Tab 42.

TAB 41

Carl Henrik Fredrik Meurling, (son till Carl Otto Sigvard Theodor Meurling, Tab 40), född 1876-05-29 i Linköping, Östergötlands län; väg- och vattenbyggnadsingenjör; kommunikationsminister; fastighetsborgarråd; † 1963-09-21 i Engelbrekts församling, Stockholm. Gift 1904-02-10 i Malmö S:t Petri församling med fröken Maria (Maggie) Christina Hedberg, född 1876-02-04 i Malmö S:t Petri församling, Skåne län, † 1967-09-21 i Engelbrekts församling, Stockholm, dotter till bankdirektören och bokförläggaren Johan Gustaf Hedberg och Maria Sahlström.

Barn:

 • Margareta Meurling, född 1905.
 • Maja Meurling, född 1907.
 • Olof Meurling, född 1914; civilingenjör; † 1942.

TAB 44

Claës Axel Meurling, (son till Jöns Adolf Meurling, Tab 38), född 1809-02-13 i Gränna, Östergötlands län (källa: Bankeryd AI:14 s.58, AID: v18909.b73.s58); överste; regementschef vid Norra skånska infanteriregementet 1860-1867; distriktschef för södra tulldistriktet 1867 till 1871; KSO1kl; KDDO; † 1888-12-29 på Granbäck, Bankeryds socken, Jönköpings län, begravd 1889-01-09 (hjärtförlamning, 79 år, 10 månader, 11 dagar gammal, källa: Bankeryd C:7 s.48, AID: v32100.b48). Ägde godsen Aranäs och Hjelmsäter. Gift 1840-07-14 i Misterhults kyrka, Kalmar län med fröken Fredrika Ulrika Emerentia Svensson, född 1819-12-29 på Wirums säteri, Misterhults socken, Kalmar län (källa: Misterhult AI:2b s.192, AID: v23313.b199.s192), dotter till ryttmästaren Isak Adolf Svensson och Anna Maria Cederbaum.

Barn:

 • Fredrika Eleonora Maria Lovisa Meurling, född 1841-04-26 i Linköping, Östergötlands län (källa: Bankeryd AI:14 s.58, AID: v18909.b73.s58).
 • Carolina Augusta Charlotta Meurling, född 1843-05-27 i Örtomta socken, Östergötlands län (källa: Bankeryd AI:14 s.58, AID: v18909.b73.s58).
 • Anna Gabriella Ottilia Meurling, född 1845-08-20 i Örtomta socken, Östergötlands län (källa: Bankeryd AI:14 s.58, AID: v18909.b73.s58).
 • Emma Matilda Emerentia Meurling, född 1847-03-17 i Örtomta socken, Östergötlands län (källa: Bankeryd AI:14 s.58, AID: v18909.b73.s58).

TAB 53

Pehr Meurling d ä, (son till Olaus (Olof) Haquini Meurling Tab 2), född 1707-07-10 på Stensö prästgård, Kristdala socken, Kalmar län; kyrkoherde och kontraktsprost där; † där 1794-02-23. Gift 1736-09-16 i Skogs-Tibble prästgård, Tibble socken med jungfrun Johanna Westia, född 1714, † 1787-04-22 i Kristdala socken, Kalmar län, dotter till kyrkoherden i Tibble pastorat och Åland Martinus Erici Westius och Magdalena Tibelia.

Barn:

 • Mårten Gustaf Meurling, född 1737-07-07 på Stensö prästgård, Kristdala socken, Kalmar län (källa: Tuna C:2 s.347, AID: v41391.b179.s347); magister i Uppsala 1761; docent i grekiska i Lund 1764; frälsekamrer över de piperska fideikommissen i Skåne 1770; fick år 1800 av greve C G Piper Syserums säteri Tuna socken, Kalmar län, som sedan tillhörde ättlingar till hans yngste bror i flera generationer; † ogift och barnlös 1805-04-05 på Syserum säteri, Tuna socken, Kalmar län, begravd 14/4 (feber, 68 år gammal, källa: Tuna C:2 s.347, AID: v41391.b179.s347). Bouppteckning 1805-05-14 (källa: Tunaläns häradsrätt FIIIa:10 s.329, AID: v78563.b176.s329).
 • Maria Elisabet Meurling, född 1738 på Stensö prästgård, Kristdala socken, Kalmar län, † där 1741.
 • Olof Meurling, född 1740-07-13 på Stensö prästgård, Kristdala socken, Kalmar län; magister i Uppsala 1764; kyrkoherde i Ängsö pastorat 1771; kyrkoherde i Södra Vi pastorat 1782 (tillträdde 1783); prost 1788; † barnlös 1815-09-26 på Södra Vi prästgård, Södra Vi socken, Kalmar län, begravd 8/10 (församlingarnes hedervärde lärare, prosten och kyrkoherden, högvördige och höglärde herr magister, ålderdom, 76 år gammal, källa: Södra Vi C:4 s.580, AID: v41120.b259.s580). Bouppteckning 1815-11-23 (källa: Sevede häradsrätt FIIIa:10 s.295, AID: v78629.b153.s295). Gift 1771-03-19 i Kristdala socken (källa: Södra Vi C:4 s.646, AID: v41120.b292.s646) med mamsell Clara Margareta Malmström, född 1744 i Uppsala Domkyrkoförsamling, Uppsala län, † 1825-04-30 på Södra Vi prästgård, Södra Vi socken, Kalmar län, begravd 10/5 (änka, ålderdom, 80 år gammal, källa: Södra Vi C:4 s.646, AID: v41120.b292.s646); bouppteckning 1825-05-11 (källa: Sevede häradsrätt FIIIa:12 s.929, AID: v78631.b473.s929); dotter till häradshövdingen Christer Malmström och Anna Margareta Flach.
 • Maria Magdalena Meurling, född 1742-01-20 på Stensö prästgård, Kristdala socken, Kalmar län, † 1826-08-18 i Döderhults socken, Kalmar län. Gift 1758-10-12 med filosofie doktorn, kyrkoherden i Torpa pastorat, kontraktsprosten i Ydre kontrakt Magnus Constans Pontin, född 1726, † 1797. Paret fick flera barn.
 • Catharina Elisabet Meurling, född 1745-01-01 på Stensö prästgård, Kristdala socken, Kalmar län, † 1792-11-29 på Hägerstads prästgård, Hägerstads socken, Östergötlands län. Gift 1767-08-30 med sin svåger, kyrkoherden i Hägerstads pastorat David Pontin, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1793-12-27 med Maria Christina Hedelius, född 1753-08-15, † 1813-08-18, dotter till komministern S Hedelius), född 1733, † 1809.
 • Pehr Meurling d y, född 1746; kyrkoherde, kontraktsprost; † 1826. se Tab 54.
 • Ulrika Meurling, född 1748-07-18 på Stensö prästgård, Kristdala socken, Kalmar län, † där 1749-07-25 (kikhosta), begravd s d.
 • Johan Jakob Meurling, född 1750-12-14 på Stensö prästgård, Kristdala socken, Kalmar län, † där 1751.

TAB 54

Pehr Meurling d y, (son till Pehr Meurling d ä Tab 53), född 1746-09-28; magister i Uppsala 1773; efterträdde fadern som kyrkoherde i Kristdala pastorat 1790; prost 1794; † 1826-09-21. Gift 1:o 1783-01-28 med jungfrun Fredrika Törner, född 1760-07-08, † 1791-10-30, dotter till lektorn i Linköping, kyrkoherden i Skeda pastorat, prosten, filosofie och teologie doktorn Johan Törner och Fredrika Sofia Schmiedeberg; 2:o 1792-08-07 med Christina Catharina Kastman, född 1757-11-30, † 1833-12-01, dotter till kyrkoherden i Lönneberga pastorat, filosofie doktor Petrus Kastman och Christina Segersteen.

Barn 1:o:

 • Per Johan Meurling, född 1783-12-26 i Träthult, Kristdala socken, Kalmar län (källa: Tuna AI:5 s.126, AID: v24216.b138.s126); filosofie doktor; assessor; † barnlös 1856-04-04 på Stensö, Kristdala socken, Kalmar län, begravd s å 13/4. Gift med fröken Louise Bethén, född 1798-02-20 (källa: Tuna AI:5 s.126, AID: v24216.b138.s126).
 • Mårten Albert Meurling, född 1784; jur kand, expeditionssekreterare; † 1820. se Tab 55.
 • Carl Meurling, född 1787; kyrkoherde; † 1873. se Tab 58.
 • Fredrika Johanna Meurling, född 1789-12-28 på Stensö, Kristdala socken, Kalmar län, † 1824-08-29 på Lilla Aby, Tveta socken, Kalmar län (nervfeber). Gift 1814-06-28 i Kristdala med advokatfiskalen Carl Johan Ugarph, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1827-03-13 i Kristdala med Maria Dorothea Moberger, född 1804-02-11 i Västervik, † änka 1873-06-22 på Axelholm, Tveta sn, dotter till rektorn Olof Moberger och Christina Kastman), född 1780-06-27 på Virserums länsmansgård, Virserums socken, Kalmar län, † 1849-03-01 på Lilla Aby, Tveta socken, Kalmar län. Paret fick 7 gemensamma barn.

TAB 55

Mårten Albert Meurling, (son till Pehr Meurling d y Tab 54), född 1784-11-16 i Kristdala socken, Kalmar län (källa: Tuna C:2 s.389, AID: v41391.b200.s389); juridisk kandidat; kunglig förste expeditionssekreterare; † 1820-01-15 på Syserums säteri, Tuna socken, Kalmar län, begravd 25/1 (vattusot, 35 år gammal, källa: Tuna C:2 s.389, AID: v41391.b200.s389; Tuna AI:6 s.144, AID: v24217.b153.s144). Bouppteckning 1820-03-21 (källa: Tunaläns häradsrätt FIIIa:19 s.131, AID: v78572.b74.s131). Gift 1817 i Stockholm med änkan Christina Charlotta Fris, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o med grosshandlaren Hans Jakob Wallis, med vilken hon fick 1 dotter, född 1780 i Stralsund, Tyskland, † 1813-11-27 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, Stockholms län), född 1785 i Stockholm, Stockholms län, † 1852-09-22 på Syserum, Tuna socken, Kalmar län (änka, nervfeber, 66 år gammal), dotter till grosshandlaren Carl Magnus Fris och Christina Nordström.

Son:

 • Carl Peter Meurling, född 1818; kapten, RVO; † 1887. se Tab 56.

TAB 56

Carl Peter Meurling, (son till Mårten Albert Meurling, Tab 55), född 1818-10-08 på Syserums säteri, Tuna socken, Kalmar län (källa: Tuna C:2 s.295, AID: v41391.b151.s295; Tuna AI:6 s.144, AID: v24217.b153.s144); kapten; RVO; † 1887-02-23 på Syserums säteri, Tuna socken, Kalmar län, begravd 4/3 (slag, 68 år gammal, källa: Tuna BI:4 s.181, AID: v41389.b97.s181). Gift med fröken Johanna Eufrosyne Strömberg, född 1825-02-01 i Stockholm, Stockholms län (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:454 s.306, AID: v223093.b3240.s306; Tuna AI:24 s.1, AID: v24236.b10.s1), † 1914-06-26 på Neglinge 674, Saltsjöbaden, Stockholms län (källa: Saltsjöbaden AIIa:2 s.1848, AID: v270429.b2490.s1848), dotter till tobaksfabrikören Anders Gustaf Strömberg och Johanna Ulrika Steen.

Barn:

 • Carl Gustaf Albert Meurling, född 1845; kapten; † 1881. se Tab 57.
 • Charlotta Augusta Ulrika Meurling, född 1847-12-06 i Stockholm, Stockholms län (källa: Tuna AI:17 s.351, AID: v24228.b67.s351), † 1927. Gift 1868-08-18 på Syserums säteri, Tuna socken, Kalmar län (källa: Tuna AI:28 s.416, AID: v24240.b132.s416) med överstelöjtnanten och godsägaren, revisorn, RSO, RVO Gustaf Fredrik Lothigius, född 1838-12-23 på Samset, Jönköping, Jönköpings län (källa: Tuna AI:28 s.416, AID: v24240.b132.s416), † 1915-03-22 i Stockholm, Stockholms län. Paret fick 6 barn.

TAB 57

Carl Gustaf Albert Meurling, (son till Carl Peter Meurling, Tab 56), född 1845-10-18 i Stockholm, Stockholms län (källa: Tuna AI:17 s.351, AID: v24228.b67.s351); kadett vid Karlberg 1859-06-01; utexaminerad 1863-10-30; underlöjtnant utan lön vid Kalmar regemente s å 10/11; fick lön där 1864-06-14; löjtnant 1869-10-05; 2:e kapten 1880-05-14; kapten; † 1881-04-15 på Ekeby, Tuna socken, Kalmar län, begravd 21/4 på Tuna kyrkogård. Han passerade graderna vid Svea livgarde 1863; genomgick skjutskolan på Drottningholm 1865; överbefälhavare för Misterhults frivilliga skarpskytteförening 1866-1868; kommenderad till högre elementarläroverk i Västervik för att leda skolungdomens vapenövningar 1870 och 1872; garnisonstjänstgöring i Karlskrona 1874. Han avled efter 3 dagars difterisjukdom på Ekeby, en utgård till hans fädernehem Syserum. I Västerviks-Posten stod det s å 23/4 bl a: "Det var mer än vanligt gripande att stå vid den unge, kraftige och förhoppningsfulle mannens bår - ett dödsfall så hastigt och oväntat. Den avlidne var en förebild i ordentlighet och redbarher samt ägde en ovanlig arbetsförmåga. Han var framstående både som militär, jordbrukare och kommunalman. Tuna kommun såg i honom sin styresman". Gift med fröken Ida Carolina Siljeström, född 1849-09-06 på Binga, Hossmo socken, Kalmar län, † 1889-04-15 på Ekeby, Tuna socken, Kalmar län (kräfta, 39 år, 7 månader, 5 dagar gammal), dotter till kronofogden Gustaf Siljeström och Christina Elisabet Palme.

Döttrar:

 • Ebba Christina Erika Meurling, född 1874-05-22 på Ekeby, Tuna socken, Kalmar län, † 1963 i Katarina församling, Stockholm, Stockholms län. Gift 1898 med hovfotografen Carl Ernst Oliver Florman, född 1862-09-20 i Karlstads Domkyrkoförsamling, Värmlands län, † 1952 i Katarina församling, Stockholm, Stockholms län. Paret fick 2 barn.
 • En son, född och † 1876-03-25 på Ekeby, Tuna socken, Kalmar län.
 • Gertrud Eufrosyne Meurling, född 1877-09-25 på Ekeby, Tuna socken, Kalmar län (källa: Saltsjöbaden AIIa:2 s.1848, AID: v270429.b2490.s1848). Gift 1905-05-17 (källa: Saltsjöbaden AIIa:2 s.1848, AID: v270429.b2490.s1848) med järnvägsläkaren Carl Gustaf Bernhard von der Burg, född 1877-01-31 i Klara församling, Stockholm, Stockholms län (källa: Saltsjöbaden AIIa:2 s.1848, AID: v270429.b2490.s1848). Paret var barnlösa.

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; Från flydda tiders Kristdala och Tunalän II av Sven Bankeström. Forskare: Mattias Loman