Meijer

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Kunglige styckgjutaren, överdirektören för Sveriges Styckgjuterier, RVO Gerhard Meijer, (1704-1784).
Den så kallade Styckgjutargården i kvarteret Fyrmörsaren, i hörnet av Beridarebansgatan och Styckgjutargränd i Stockholm, ett stenkast från Brunkebergstorg. Marken inköptes i mitten av 1600-talet för anläggning av ett styckgjuteri. Gården gick i arv från far till son i flera generationer. På 1700-talet utvidgades gjuteriet, som tack vare ekonomiska bidrag från Kronan kunde installera tidsenliga maskiner, så att även större kanoner kunde gjutas. Men då överdirektören Gerhard Meijer inte såg sig i stånd att överta inventarierna, sålde han och hans fru Juliana Kammecker hela styckgjuteriet för 50000 daler kopparmynt till Kunglig Majestät, genom salubrev daterat 1756-05-07. Så småningom flyttade Gymnastiska Centralinstitutet in i lokalerna, men hela det livliga kvarteret utplånades 1958 av Norrmalmsregleringens hänsynslösa grävskopor.
Epitafium i Klara kyrka över styckgjutarsläkten Meijer. Släktens anknytning till Klarakvarteren går ända tillbaka till 1640-talet. De ägde en murad grav inne i kyrkan och två jordgravar på kyrkogården.

Gert Meijer, (son till Hans Meijer), född i Riga, Lettland; efterträdde sin styvfar Mertadus Gessus som styckgjutare; fick kungliga privilegier av drottning Kristinas förmyndarregering 1641-06-08, och grundade det Meijerska styckgjuteriet på Beridarebanan i Stockholm; här göts kyrkklockor, och kanoner som rullade ut på Europas slagfält under Sveriges stormaktstid; hans ättlingar fick förnyade privilegier och drev verksamheten i fyra generationer; † 1653 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, begravd 18/10 (greve Gustaf Gustafssons tjänare), begravd i Jakobs församling. Gift med jungfrun Maria von der Linde, † 1678 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, dotter till kommerserådet Erik Larsson, adlad von der Linde och hans 1:a fru Helena Huusman.

Söner:

 • Johan Meijer, född 1636; kunglig styckgjutare; † 1679. se Tab 2.
 • Gerhard Meijer, född 1644; klock- & styckgjutare; † 1701. se Tab .

TAB 2

Johan Meijer, född 1636 i Riga, Lettland; tog vid unga år över ledningen för Meyerska Styckgjuteriet vid Beridarebanan i Stockholm efter fadern; fick kungligt privilegium 1655; † 1679 i Stockholm (som för 1! åhr sedan berättas vara dödt blefven, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:31 s.365, AID: v222315.b3840.s365). Bouppteckning 1681-03-28 med 45596 daler kopparmynt i tillgångar, 10256 daler kopparmynt i skulder och 35340 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:31 s.365, AID: v222315.b3840.s365). Ägde ett stenhus på Norrmalm ovan Drottninggatan i kvarteret Fyrmörsaren, i hörnet av Beridarebansgatan och Styckgjutargränden, kallat Styckgjutargården, med alla inventarier, på fri och egen grund, värt 40000 daler kopparmynt. I bouppteckningen upptogs bland annat 4st konterfej, 2 par pistoler, 3 bössor och en sabel, en björnhud med mera. Han hade en infordrande skuld hos Magnus Gabriel de la Gardie på 1695 daler kopparmynt, samt boets skuld uppgick till 10256 daler kopparmynt. Gift med jungfrun Maria Johansdotter Köpke, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o med inspektorn i Järnvågen Daniel Müller), född 1650, † 1705-05-15 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:64 s.628, AID: v222357.b6410.s628); bouppteckning 1705-07-18 och 19/7 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:64 s.628, AID: v222357.b6410.s628); i hennes bouppteckning upptogs Styckgjutarhuset, på fri och egen grund, värt 30000 daler kopparmynt; ett stenhus i Stenhuggargränden vid Drottninggatan, på fri och egen grund, värt 8000 daler kopparmynt; en murad grav i Klara kyrka med två stenar ovanpå samt en grav på kyrkogården; i bouppteckningen upptogs en lång rad juveler, pärlor och diamanter och rubiner, guld, förgyllt och oförgyllt silver, stolar med gyllenläder, speglar med förgyllda ramar, gardiner och tapeter, en perukstock, 6st konterfej, varav 4st som han fått av sin mor; dotter till stenhuggaråldermannen och hovbildhuggaren Johan Köpke och Hedvig Marmenstein.

Barn:

 • Hedvig Meijer, född 1665. Gift med handlanden Laurents Stralbohm. Paret fick 7 barn.
 • Gerhard Meijer, född 1666; kunglig styckjunkare; † 1710. se Tab 3.
 • Johan Meijer, född 1669; överkammartjänare; † 1726. se Tab 7.
 • Anna Maria Meijer, född 1671, † 1714-12-23 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:82 s.1298, AID: v222383.b13260.s1298). Gemensam bouppteckning med andre maken 1715-02-15 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:82 s.1298, AID: v222383.b13260.s1298). Gift 1:o med fältskären vid Kungliga Gardet Gustaf Boltenhagen, med vilken hon fick 4 barn, † 1709 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:74 s.757, AID: v222373.b7830.s757); 2:o med Christoffer Weiss, † barnlös 1715-01-12 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:82 s.1298, AID: v222383.b13260.s1298)
 • Christian Meijer, född 1672; styckgjutare.
 • Sara Meijer, född 1675. Gift med fältskären Valentin Embrich.

TAB 3

Gerhard Meijer, (son till Johan Meijer, Tab 2), född 1667 i Stockholm; kunglig styckgjutare; † 1710-11-23 i Stockholm (dog i pesten, tillsammans med flera av sina barn, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:90 s.127, AID: v222395.b1400.s127). Bouppteckning 1722-10-31 med 61292 daler kopparmynt i tillgångar, 14560 daler kopparmynt i skulder och 46731 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:90 s.127, AID: v222395.b1400.s127). Ägde 1/12 i Styckgjutargården i kvarteret Fyrmörsaren, hörnet Beridarebansgatan och Styckgjutarbacken, samt 1/12 i en murad grav i Klara kyrka samt lika stor del i tre andra gravar på kyrkogården, totalt 23066 daler kopparmynt för den fasta egendomen. Gift 1695 i Stockholm med jungfrun Catharina Kammecker, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1722 med klädesfaktorn och handlanden Adam Pinckhardt, i hans 2:a äktenskap, † 1736-08-03 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:115 s.1287, AID: v222430.b13140.s1287)), född 1676, † 1736 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:117 s.530, AID: v222432.b5540.s530); bouppteckning 1737-01-10 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:117 s.530, AID: v222432.b5540.s530); dotter till bagaråldermannen och riksdagsmannen Joakim Kammecker och Margareta Gerdes.

Barn:

 • Maria Meijer, född 1696 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † där 1741-10-02 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:137 s.31, AID: v222461.b460.s31). Bouppteckning 1741-10-24 och 15/12 med 22718 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:137 s.31, AID: v222461.b460.s31). Ägde 1/48-del i Styckgjutargården, värd 594 daler kopparmynt samt del i två gravar i Klara kyrka, varav den ena en familjegrav. I hennes bouppteckning upptogs flera juveler och pärlor. Gift med handlanden Jurgen Engelbrecht. Paret fick 2 barn.
 • Johannes Meijer, född 1698 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † där 1700.
 • Joakim Meijer, född 1699 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † där 1710.
 • Margareta Meijer, född 1702 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † där 1710.
 • Catharina Elisabet Meijer, född 1702 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † där 1710.
 • Sara Meijer, född 1703 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † där 1710.
 • Gerhard Meijer, född 1704; kunglig styckgjutare, direktör, RVO; † 1784. se Tab 4.
 • Carl Ludvig Meijer, född 1705 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † där 1710.
 • Eva Ulrika Meijer, född 1708 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † där 1710.
 • Conrad Meijer, född 1710 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † där samma år.

TAB 4

Gerhard Meijer, (son till Gerhard Meijer, Tab 3), född 1704-08-01 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm; inskrevs vid Uppsala Universitet 1717-05-28; styckgjutarlärling vid Meijerska styckgjuteriet i Stockholm 1720; studieresor i Europa 1724–27; ledare för det Meijerska styckgjuteriet 1728; sprutmästare vid kungliga slottet och Stockholms stad 1730; kunglig styckgjutare samma år 30/4; ledamot av Stockholms brandförsäkringskontors överstyrelse från 1746; ledamot av direktionen där 1750–52; direktörs nåd heder och värdighet 1748-01-12; ledamot av Klara församlings kyrkoråd 1752, av direktionen för Frimurarbarnhuset 1752, av Stockholms politi- och brandkommission mars 1759; överdirektörs karaktär 1764-08-66; pension 1772-11-15; – LVA 1740; hedersmedlem av Målar- och bildhuggarakademin 1776; RVO; † 1784-11-11 i Klara församling, Stockholm (källa: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar EIXb:124 s.1530, AID: v364259b.b1530). Bouppteckning 1785-01-22 (källa: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar EIXb:124 s.1530, AID: v364259b.b1530). Enligt Kunglig Majestäts nådiga resolution 1775-09-12, åtnjöt han adliga privilegier, fri- & rättigheter. Ägde ett stenhus på Norrmalm i Jakobs församling och kvarteret St Per, på fri och egen grund, under nr 34 & 35 på Regeringsgatan och Herculesgränd, värt 10000 riksdaler specie, vilket han och brodern gemensamt gjort till fideikommissrätt; ett stenhus mellan Lilla Nygatan, Munkbrogatan och Prechtens gränd i kvarteret Daedalus under nr 111 & 109½, på fri och egen grund, värt 6000 riksdaler specie; en murad grav i Klara kyrka, under nr 26 i 3:e öppningen; en jordgrav på Klara kyrkogård. Förutom styckgjutning åt krigsmakten göt han bland annat trofégrupperna på Stockholms slotts södra fasad och vapen och ornament på Karolinska gravkoret. 1778 lät Meyer gjuta (efter en modell av Pierre Hubert L'Archevêque) Sveriges första ryttarstaty, föreställande Gustav II Adolf, vilken idag står på Gustav Adolfs torg i Stockholm. Förvärvade 1754 det nedbrunna Sparreska palatset på Fredsgatan i Stockholm, vilket han lät återuppföra och 1775 skänkte till Målare- och bildhuggarakademien (senare Konstakademin). Gift 1728-02-04 i Hedvig Eleonora kyrka, Stockholm med sin mors halvkusin, jungfrun Maria Juliana Kammecker, född 1705, † 1758-02-20 i Klara församling, Stockholm, dotter till handlanden och brukspatronen David Kammecker och Christina Mackeij.

Söner:

 • Gerhard Meijer, född 1728; kunglig styckgjutare; † 1797. se Tab 5.
 • David Ludvig Meijer, grosshandlare i London.

TAB 5

Gerhard Meijer, (son till Gerhard Meijer, Tab 4), född 1728; tog över ledningen för Meyerska Styckgjuteriet vid Beridarebanan i Stockholm 1772 och var den siste i släkten som ledde det; † 1797-04-21 i Klara församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:326 s.703, AID: v222965.b7110.s703). Bouppteckning 1797-11-28 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:326 s.703, AID: v222965.b7110.s703). Genom Kunglig förordning 1794-06-07 ansåg man att styckgjuteriet hade otidsenliga metoder samt om Gerhard skulle dö fanns ingen inom Meijerska släkten som kunde anförtros ledningen av kanongjutningen. Det bestämdes att gjuteriet skulle flyttas till Marieberg samt gamla styckgjutargården säljas. Ägde ½ i fideikommisset, stenhuset på Norrmalm i Jakobs församling och kvarteret St Per, på fri och egen grund, under nr 34 & 35 på Regeringsgatan och Herculesgränd, totalt 10000 riksdaler specie och hans del 5000 riksdaler specie; en murad grav i Klara kyrka under 26 och en jordgrav på kyrkogården. I bouppteckningen nämns ett konvolut innehållande original privilegierna och dokumenten gällande Styckgjuteriet; ett konvolut innehållande köpebrev på huset nr 24 & 35 vid Regeringsgatan Gift med jungfrun Maria Margareta Norström, född 1752-05-26 (källa: Klara (A, AB) AI:23 (1822) Bild: 58 Sida: 97, AID: v87126.b58.s97); då Styckgjutargården efter mannens död skulle säljas, ansökte hon at "få under sönernas minderårighet styckgjutaregården behålla och förvalta eller motsvarande ersättning erhålla", vilken fick avslag då Kronan ansåg sig ha fri dispositionsrätt till huset (för vidare läsning Meijers släktförening).

Barn:

 • Maria Margareta Meijer, född 1780-04-08 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:326 s.703, AID: v222965.b7110.s703); bosatt ogift och barnlös i kvarteret Adam & Eva i Klara församling 1822.
 • Gerhard Meijer, född 1781-10-02 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:326 s.703, AID: v222965.b7110.s703); lärare vid de Fria Konsternas Akademi.
 • Sara Meijer, född 1782 (ej upptagen i faderns bouppteckning 1797, sannolikt ett slarvfel); hennes man startade rättegång mot Kunglig Majestät tillsammans med bokbindare Meijer och jungfru Margareta Meijer gällande försäljningen av Styckgjutargården; de ansåg sig "såsom Meijerska descendenter" berättigade att bebo och disponera styckgjutargården samt särskilt att Zethreaiis son "hvilken visade håg och lust för de kunskaper som gjorde honom skicklig att framledes kunna bli styckgjutar, hvartill han som meijersk descendent ägde rätt"; i sitt testamente kallar hon "öfver Directeuren och Riddaren Gerhard Meijer" sin "käre farfader" (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:353 s.646, AID: v222991.b6700.s646); vid sonens dop 1802 var änkan Maria Margareta Norström vittne (källa: Storkyrkoförsamlingen CIa1:14 s.28, AID: v90677.b33.s28); † 1802-11-22 i Stockholm (21 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:353, AID: v222991.b6580.s634). Bouppteckning 1803-06-23 med 21972 riksdaler banco i tillgångar, 17892 riksdaler banco i skulder och 4080 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:353, AID: v222991.b6580.s634). I hennes bouppteckning upptogs en gård, bebyggd dels av trä och dels av sten, med inrättat sockerbruk och övriga lägenheter, på Kungsholmen i kvarteret Vattuormen under nr 53, värd 10500 riksdaler banco; en andel i stenhuset nr 34 & 35 på Norrmalm vid Regeringsgatan i kvarteret St Per, nu tillhörig sonen Jakob Ludvig; andelar i två gravar, den ena i Klara kyrka och den andra på kyrkogården. Gift med grosshandlaren, brukspatronen och stadsmäklaren Jakob Zethræus, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1807 med fröken Anna Catharina Ålin, med vilken han fick flera barn), född 1770-08-07 i Kristinehamn, Värmlands län, † 1832-01-29 i Kungsholms församling, Stockholm (slag). Paret fick 1 gemensam son.
 • Johan Gerhard Meijer, född 1789-10-04 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:326 s.703, AID: v222965.b7110.s703); bokbindargesäll; † ogift och barnlös 1811-06-30 i Stockholm (21 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:383 s.354a, AID: v223021.b3920.s354a). I hans bouppteckning upptogs 1/20-del av fideikommisset, stenhuset nr 8 på Regeringsgatan, totalt värt 10000 riksdaler banco, hans del 500 riksdaler banco.
 • Juliana Meijer, född 1791-05-29 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:326 s.703, AID: v222965.b7110.s703), † ung.
 • Emerentia Meijer, född 1792-12-06 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:326 s.703, AID: v222965.b7110.s703), † ung.
 • Gustaf Gerhard Meijer, född 1794; bokbindarmästare; † 1849. se Tab 6.
 • Daniel Ludvig Meijer, född 1797-09-18 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:326 s.703, AID: v222965.b7110.s703); ogift och barnlös.

TAB 6

Gustaf Gerhard Meijer, (son till Gerhard Meijer, Tab 5, född 1794-07-18 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:326 s.703, AID: v222965.b7110.s703); bokbindarmästare; † 1849-06-18 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:543 s.87, AID: v223243.b4540.s87). Bouppteckning 1849-09-22 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:543 s.87, AID: v223243.b4540.s87). I bouppteckningen upptogs ett fideikommisskapital på 22000 riksdaler banco, avseende egendomen i kvarteret St Per, vilken enligt Kunglig Majestäts nådiga tillstånd försålts. Fideikommisskapitalet har vid dennes död övergått till hans söner. Gift med fröken Carolina Catharina Andersson.

Söner:

 • Gustaf Otto Gerhard Meijer, född 1831-05-18 i Jakobs församling, Stockholm (källa: Överståthållarämbetet, Skatteverket. Rotemännens arkiv. Rote 2 Klara kyrkorote (A, AB) DIa:414 (1878-1916) Bild: 60 Sida: 3a, AID: v918581.b60.s3a); kapten i Italiensk tjänst; ogift och barnlös.
 • Bror Johan Ludvig Gerhard Meijer, född 1833-09-23 i Jakobs församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:543 s.87, AID: v223243.b4540.s87); löjtnant vid Gotlands Nationalbeväring; anges vara sinnessvag och intagen på Konradsbergs dårhus; † 1878-01-28 på Stockholms Hospital för sinnessjuka (källa: Rådhusrätten-Magistraten i Visby stad F2:48 s.391, AID: v148079.b1970.s391). Bouppteckning 1878-06-03 (källa: Rådhusrätten-Magistraten i Visby stad F2:48 s.391, AID: v148079.b1970.s391).
 • Carl Axel Julius Gerhard Meijer, född 1838-03-11 i Jakobs församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:543 s.87, AID: v223243.b4540.s87); handelsbokhållare; † 1873-10-28 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:23 s.12, AID: v161241.b150.s12). Bouppteckning 1873-12-15 med 7990 kronor i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:23 s.12, AID: v161241.b150.s12). Han testamenterade hela sin kvarlåtenskap till anstalten för vård av obotligt sjuka "Hemmet för obotligt sjuka eller Stockholms sjukhem".

TAB 7

Johan Meijer, (son till Johan Meijer, Tab 2), född 1669 i Stockholm; överkammartjänare hos änkedrottningen; † 1726-04-10 i Stockholm (källa: Nedre Borgrätten F6:4 s.411, AID: v433431.b2090.s411). Bouppteckning 1725-05-06 och 9/5 med 29842 daler kopparmynt i behållning (källa: Nedre Borgrätten F6:4 s.411, AID: v433431.b2090.s411). Ägde 1/12-del i Styckgjutargården vid Drottninggatan 2000 daler kopparmynt. Gift med N.N.

Barn:

 • Johan Ulrik Meijer, född 1710 i Stockholm.
 • Hedvig Ulrika Meijer, född 1712 i Stockholm.
 • Maria Margareta Meijer, född 1713 i Stockholm.
 • Nicolaus Meijer, född 1715 i Stockholm.
 • Gerhard Meijer, född 1716 i Stockholm.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman