Malmborg

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Bengt Malmberg, tullinspektor i Uppland; bokhållare vid Salberget med fullmakt 1715-02-28; kamrerare vid Sala silverbergslag och rådman i Sala; † 1729-04-21. Gift med jungfrun Catharina Hoffvenius, dotter till professorn vid Uppsala universitet, medicine doktorn Petrus Hoffvenius och Anna Lenander.

Son:

Jonas Malmborg, född 169(0); sekreterare i generaltullarrendesocieteten och i reduktions- och likvidationskommissionen; konsthistoriker; † 1756-01-26 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:165 s.490, AID: v222519.b5100.s490). Bouppteckning 1756-03-06 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:165 s.490, AID: v222519.b5100.s490). Gift 1:o med jungfrun Ingeborg Christina Retzell, † 1747-03-25 i Stockholm, dotter till sekreteraren vid stora sjötullen Olof Retzell och Christina Wallerius; 2:o 1749 med jungfrun Christina Maria Roland, † 1751-02-13 i Stockholm, dotter till rådmannen Johan Roland och Margareta Boström; 3:o 1752-04-13 med jungfrun Margareta Charlotta de la Grange, född 1721-04-13 i Torpa socken, Västmanlands län, † 1782-09-03 i Arboga, Västmanlands län, begravd 8/9, dotter till kaptenen Erik Gustaf de la Grange och Sara Adlerfelt.

Barn 1:o:

  • Bengt Olof Malmborg, född 1730; konduktör vid Fortifikationen; † ung.
  • Catharina Charlotta Malmborg, ogift och barnlös.
  • Jonas Malmborg, född 1736; kanslist vid Generallandtullkontoret 1756; vice notarie 1762; † 1762.
  • Per Adolf Malmborg, född 1737; överstelöjtnant, RSO; † 1797. se Tab 2.
  • Anna Elisabet Malmborg, ogift och barnlös.

Son 3:o:

  • Erik Gustaf Malmborg, född 1754 i Maria Magdalena församling, Stockholm, † där 1756.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman