Müller från Stockholm

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Grosshandlaren och kommerserådet, RVO Jürgen Christian Müller, (1748-1831). Målning av Carl Fredrik von Breda 1802.

Jürgen Christian Müller, född 1748 i Kiel, Schleswig-Holstein; kom till Sverige i unga år och fick anställning hos det stora handelshuset Claës och Johan Abraham Grill, där han lärde sig de stora svenska export- och bruksaffärerna grundligt; burskap som grosshandlare 1775 och drev från mitten av 1770-talet en handelsrörelse tillsammans med Jacob De Ron vid namn Müller & De Ron; De Ron bröt sig ur den gemensamma firman 1782 då han själv fick burskap det året; De Ron fortsatte sin verksamhet under namnet De Ron & Co medan Müller fortsatte som J.C. Müller & Co; vid denna tid, troligen 1784, anställdes Bernhard Beskow i Müllers firma; 1789 fick Beskow eget burskap och startade en egen handelsfirma; J.C. Müller var bland de tio största exportföretagen i Stockholm många år under 1790-talet och de första årtiondena på 1800-talet; blev 1791 ägare till Voxna bruk och lät bygga herrgården; köpte 1800 Nianfors och Iggesund; kommerseråd; RVO; † 1831-06-06 i Stockholm (84 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:469 s.225, AID: v223111a.b2930.s225). Bouppteckning 1832-02-29 med 521289 riksdaler banco i tillgångar, 21980 riksdaler banco i skulder och 499359 riksdaler banco i total behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:469 s.225, AID: v223111a.b2930.s225). Paret adopterade Jeanette, men var hon egentligen deras riktiga dotter? Köpte 1800-08-25 fastigheten Skeppsbron 1 efter grosshandlaren och skeppsredaren Niclas Pauli juniors konkursbo. Fastigheten ärvdes av dottern. Gift med jungfrun Johanna Elisabet Hollström, född 1749, † 1833-02-05 i Stockholm (83 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:473 s.225, AID: v223115.b2540.s225); bouppteckning 1833-03-20 168431 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:473 s.225, AID: v223115.b2540.s225); i testamente 1816-03-18 kallas Jeanette Müller deras dotter (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:473 s.226, AID: v223115.b2550.s226); i hennes bouppteckning upptogs ett stenhus vid Skeppsbron i kvarteret Eolus under nr 1, med taxeringsvärde 60000 riksdaler banco; dotter till grosshandlaren Johan Hollström och hans 1:a fru Elisabet Bourdet.

Dotter?:

  • Jeanette Müller, född 1795-07-19, † 1851-06-01 i Stockholm, jordfäst samma år 12/6 i Klara kyrka. Gift 1811-04-26 i Stockholm med hovmarskalken och brukspatronen, RNO, friherre Gustaf Ridderstolpe, född 1785-05-28, † 1845-03-15 i Stockholm. Paret fick 5 barn.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman