Mörner nr 91

Från Biografiska anteckningar

Adliga ätten Mörner nr 91

Naturaliserad 1627-12-24; introducerad på Riddarhuset samma år

TAB 1

Ottohelmer.jpg
Stellanmörner.jpg

Ludvig von Mörner, (son till Hans Christoffer von Mörner), herre till Zellin och Klossow i Brandenburg; övereste för ett Brandenburgskt infanterireg:te; brandenburgskt Geheime-råd; † 1521 på Clossow, Brandenburg. Gift med jungfrun Dorothea von Bellin, dotter till Joakim von Bellin och Magdalena Bardeleben.

Söner:

 • Henrik von Mörner, överjägmästare; † 1547. se Tab 2.
 • Joakim von Mörner, född 1506; levde utan tjänst; † 1576. se Tab 5.

TAB 2

Henrik von Mörner, (son till Ludvig von Mörner, Tab 1), herre till Zellin och Clossow; var 1536 överjägmästare i kurfurstlig brandenburgsk tjänst; † 1547 och begravd i Zellins kyrka i Brandenburg. Gift 1:o med jungfrun Gertrud von Ellinge; 2:o med jungfrun Dorothea von Arnheim; 3:o med jungfrun Gertrud von Barfuss.

Son:

Ludvig von Mörner, herre till Zellin och Clossow; född 1541; var 1560 överste i kejserlig tjänst mot turkarna; Geheime-råd och hovmarskalk hos kurfursten Joakim II av Brandenburg 1567; hauptman på Chorins slott 1572 och på Angermünde 1576; råd i kejserliga rikskammarrätten i Wetzlar 1585; kurbrandenburgskt legat till kung Johan III i Sverige 1586; † 1593-03-10 på Chorins slott (hastigt), och begravdes där. Han vistades 1587 under nästan ett halvt år i Sverige för att med hjälp av en framställning från den brandenburgske kurfursten Johan Georg av Johan III fordra 3000 dalr, som en brandenburgsk köpman Jöran Eckhardt var skyldig Ludvig. Köpmannen hade nämligen en fordran på sv staten på 92 600 dalr för varor, som 1574 uppbringats i Narva-bukten. Besöket i Sverige ska emellertid enligt släkttraditionen endast ha lett till att Ludvig måste skuldsätta sig för 14000 riksdaler för sitt uppehälle där och för mutor till riksråden. Gift 1:o med jungfrun Catharina von Marvitz, † 1585-05-21 och begravd i Chorins slottskyrka, dotter till Otto von Marvitz och Elisabet von Beuthen; 2:o 1588 med jungfrun Margareta von Dewitzen, dotter till Berndt von Dewitzen.

Söner 1:o:

 • Otto Helmer von Mörner, född 1569; landshövding, kammarråd; † 1612. se Tab 3.
 • Berndt Didrik von Mörner, född 1570; hovmarskalk; † 1611. se Tab 4.

TAB 3

Otto Helmer von Mörner, (son till Ludvig von Mörner, Tab 2), född 1569-05-08 i Zellin, Brandenburg; studier i Strassburg 1579—87 och 89—93; trädde i hertig Karls tjänst 1596; hovmarskalk hos hertigen 1600; häradshövding i Sunnerbo härad, Kronoberg från 1603; jämte Peder Nilsson ståthållare på Åbo slott i Finland 1606-06-20 - maj 1609; ombud vid underhandlingar med Polen om fångutväxlingar 1608-07-25; ombud vid underhandlingar med Ryssland inför fördraget i Viborg 1609-02-28; kammarråd senast 1611-03-20; † 1612 i Nyköping. Gift 1604-05-13 på Nyköpings slott med jungfrun Maria von der Grünau, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o med sin 1:a mans syssling, landshövdingen Stellan Otto von Mörner, naturaliserad Mörner, † 1643 i Umeå, begravd i Vreta Klosters kyrka), född 1585, † 1634-08-09 i Stockholm, dotter till ståthållaren Georg von der Grünau och Anna von Lippardt.

Barn:

 • Carl Mörner, friherre Mörner af Tuna, född 1605; president, häradshövding; † 1665. se friherrliga ätten Mörner af Tuna.
 • Ludvig Otto Mörner, född 1607-08-13 i Åbo, Finland, † 1609.
 • Christina Mörner, född 1610-12-16 på Tuna, Rystads sn, † 1663-04-14 på Löfstads slott, Kimstads sn. Gift 1630-05-16 på Stockholms slott med riksrådet, fältmarskalken och generalguvernören Axel Gustafsson Lillje, friherre och greve Lillie, född 1603-07-23 på Berga säteri, Högsby sn, † 1662-12-20 på Löfstads slott, Kimstads sn. Paret fick flera barn.

TAB 5

Joakim von Mörner, (son till Ludvig von Mörner, Tab 1), till Zellin och Clossow; född 1506; levde utan tjänst; † 1576-07-14 och begravd i Clossows kyrka. Gift med jungfrun Elisabet von Steinbecken, dotter till Casper von Steinbecken och Catharina von Zunnen.

Son:

Baltzar von Mörner, till Zellin coh Clossow; född 1538; överste i kejserlig tjänst mot turkarna. Gift med jungfrun Hedvig von Holtzendorff, dotter till Anton von Holtzendorff och Ottilia von Wenckstern.

Son:

Stellan Otto von Mörner, naturaliserad Mörner, arvherre till Zellin och Clossow samt herre till Högsäter i Vreta Klosters sn i Östergötland; skall ha vuxit upp hos morfadern Anton von Holtzendorff till Sydow i Brandenburg (Adolf Mörners släktkrönika 1739). Då han inte haft fast egendom att ärva eller tjänst att få där skall han enligt släktkrönikan ha kommit till Sverige 1597 och på sin syssling Otto Helmer Mörners rekommendation fått anställning som fänrik. Denna uppgift har dock ej kunnat verifieras i KrA. Först i brev 1605 och 1609, i klädkammarens räkenskaper 1608 och i räntekammarböcker för 1608—09 nämnes han, och då som en av K M:ts kammardrängar. "Drängkammaren" gav dessa pager av såväl frälse som ofrälse börd nyttig praktik för framtida statstjänst. Ståthållare över Västerbotten och Lappmarkerna 1611; överjägmästare 1613; ståthållare över Åland 1622; naturaliserad svensk adelsman 1627-12-24 (introducerad s å och dag under nr 91); landshövding i Södermanland 1634; landshövding i Västernorrland s å och i Västerbotten med Umeå, Luleå, Piteå, Torneå och Kemi lappmarker 1638; † 1645-12-08 i Vreta Klosters sn och begravd i Vreta Klosters kyrka. Gift 1:o 1618-06 med sin sysslings änka Maria von der Grünau, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o 1604-05-13 på Nyköpings slott med landshövdingen och kammarrådet Otto Helmer von Mörner, med vilken hon fick 3 barn, född 1569-05-08 i Zellin, Brandenburg, † 1612 i Nyköping), född 1585, † 1634-08-09 i Stockholm, dotter till ståthållaren Georg von der Grünau och Anna von Lippardt; 2:o med jungfrun Catharina Månesköld af Seglinge, dotter till Arendt Carlsson Månesköld af Seglinge och hans 2:a fru Ingeborg Ivarsdotter Ulfsparre.

Barn 1:o:

 • Maria Mörner, född 1619 på Tuna, Rystads sn, † 1643-02-06 på Kanckas, Finland (barnsäng), begravd i Hornska gravkoret i Åbo domkyrka. Gift 1638-08-29 i Stralsund med riksrådet, fältmarskalken och generalguvernören Gustaf Horn af Kanckas, friherre Horn af Marienborg, i hans 1:a äktenskap, född 1614, † 1666.
 • Stellan Otto Mörner, till Högsäter och Ulfstorp; ryttmästare vid ett tyskt reg:te; överste; slagen vid Erfurt i tyska kriget på sitt 2o:e år.
 • Hans Georg Mörner, friherre Mörner af Morlanda, född 1623; guvernör; † 1685. se friherrliga ätten Mörner af Morlanda.
 • Hedvig Mörner, † 1705. Gift 1646 i Leipzig med riksrådet och fältmarskalken Robert Douglas, greve Douglas, född 1611-03-17 på Standingstone, Skottland, † 1662-05-28 på Blasieholmen, Stockholm, begravd i Douglaska gravkapellet i Vreta Klosters kyrka. Paret fick flera barn.

Barn 2:o:

 • Christina Mörner.
 • Aron Gustaf Mörner, född 1639; major. se Tab 6.
 • Gustaf Mörner, född 1640, † ung.
 • Anna Sofia Mörner, född 1641, † ung.
 • Ingeborg Mörner, född 1642, † 1672. Gift 1668 med översten Nils Kagg, i hans 2:a äktenskap, född 1624, † 1673.

TAB 6

Aron Gustaf Mörner, (son till Stellan Otto Mörner, Tab 5), född 1639-07-27 på Umeå landshövdingeresidens; ägde Eke i Bro sn och Norrgarn i Bladåkers sn, båda i Roslagen, samt Ulvsparrenäs; student i Uppsala 1649; kapten 1663; major vid Västmanlands reg:te 1667. I en duell 1665 på Gursten, stack han ihjäl majoren Alexander Irving och flydde därefter ut ur Sverige. Han återkom och blev 1666 dömd att böta 200 daler silvermynt. Gift med jungfrun Christina Svinhufvud af Qvalstad, född 1642, dotter till översten vid Södermanlands regemente, kommendanten i Trondheim Christer Svinhufvud af Qvalstad och Johanna Elisabet von Schomburg.

Barn:

 • Stellan Mörner, född 1661-03-03 på Eke, Bro sn; fänrik, först vid Västerbottens reg:te, därefter vid Livgardet; † ogift och barnlös 1678-12-18 på Eke och begravd i Roslags-Bro kyrka.
 • Otto Mörner, född 1662; regementskvartermästare. se Tab 7.
 • Carl Mörner, född 1663; kapten; † 1709. se Tab 8.
 • Aron Mörner, född 1665-05-11; underofficer vid överste Skyttes infanterireg:te; fänrik vid tyska Livreg:tet till fot; löjtnant vid Västerbottens reg:te; † ogift och barnlös 1689 i Karlskrona.
 • Anna Christina Mörner, född 1666, † 1744. Gift 1693 med fil mag Didrik Johansson.
 • Christina Mörner, född 1667-11-11, † 1742. Gift med löjtnanten Johan Klingspor. Paret fick 3 barn.
 • Maria Elisabet Mörner, född 1669, † 1736-11-16 i Hjorteds socken, Kalmar län (änka, 80 år gammal = felaktig årsuppgift). Gift 1693-06-19 i Hjorteds kyrka med bokhållaren Peter Ackerman, född ca 1661 i Våthults socken, † 1732-01-16 på Askebo, Våthults socken. Paret fick 7 barn, varav 2 har efterlämnat talrika ättlingar.
 • Hans Mörner, född 1670; kapten; † 1728. se Tab 9.
 • Christer Mörner, född 1671-06-16; fänrik vid tyska Livreg:tet till fot 1691; löjtnant där; regementskvartermästare; † barnlös. Gift med jungfrun Brita Kafle, i hennes 2:a äktenskap.
 • Ingeborg Mörner, född 1673, † 1743. Gift 1703 med befallningsmannen Anders Knutsson. Paret fick flera barn.

TAB 9

Hans Mörner, (son till Aron Gustaf Mörner, Tab 6), till Mjöhult i Burseryds sn samt Eke; född 1670-05-26; löjtnant vid Västmanlands reg:te; kaptens avsked; † 1728-09-27 på Gårdveda, Målilla sn. Gift 1:o: med jungfrun Anna Christina Ekenberg, född 1677-05-14, † på Eke, dotter till kommendören Johan Ekenberg och Christina Elisabeth Hammarskjöld;

Barn 1:o:

 • Carl Johan Mörner, född 1698; major; † 1782. se Tab 10.
 • Christer Mörner, född 1701; överstelöjtnant; † 1768. se Tab 14.
 • Vendela Christina Mörner, född 1703, † 1754. Gift 1735 med löjtnanten Johan Jakob Braun, i hans 1:a äktenskap, född 1709, † 1778. Paret fick 1 gemensam dotter.
 • Anna Maria Mörner, född 1706, † 1761 på Öland. Gift med kornetten Johan Fredrik Kalmberg, född 1692, † 1763.
 • Dorothea Catharina Mörner, född 1708, † 1788-11-14. Gift med sin systers svåger, kaptenen Göran Kalmberg, född 1702, † 1780.

Barn 2:o:

 • Christina Elisabeth Mörner, född 1717, † 1795-02-26 i Vimmerby. Gift 1738 med sin halvsysters svåger, överjägmästaren Cornelius Alexander Braun, född 1713, † 1775. Paret fick flera barn.
 • Hedvig Mörner, född 1720, † barn på Gårdveda, Målilla sn.

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.