Möller på Hornsberg

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Stora Hornsberg, även kallat Hornsbergs slott, på Kungsholmen vid Ulvsundasjön. Det var en av Stockholms ståtliga Malmgårdar. På 1750-talet anlades bredvid slottet en textilfabrik som senare gjordes om till sockerbruk. Grosshandlaren Johan Philip Möller köpte slottet och sockerbruket 1759 för 90000 daler kopparmynt. Både Stora Hornsberg och sockerfabriken revs 1890 i samband med uppförandet av Stora Bryggeriet. (Bilden finns i Suecia antiqua et hodierna)
Grosshandlaren och brukspatronen Johan Philip Möllers namnteckning i hustruns bouppteckning, daterad i Stockholm 1775-08-12. Källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:237 s.2530, AID: v222848.b2530.

Jakob Philip Möller, inflyttade till Stockholm från Tyskland; handlare; klockare i Tyska Sankta Gertruds församling; † 1752-08-25 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm (källa: Tyska Sankta Gertrud F1a:1 s.11, AID: v91459.b8.s11). Gift 1724-02-20 i Tyska Sankta Gertruds kyrka, Stockholm (källa: Tyska Sankta Gertrud CI:1a s.131, AID: v91445.b70.s131) med jungfrun Anna Maria Brandel, född 1701 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † där 1765-11-07 (64 år, 2 månader gammal, källa: Tyska Sankta Gertrud F1A:1 s.67, AID: v91459.b36.s67), dotter till borgaren och körsnärsåldermannen Hans Brandel och hans 2:a fru Maria Balck.

Barn:

 • Maria Charlotta Möller, född 1725 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, döpt 7/5.
 • Johan Philip Möller d ä, född 1728; grosshandlare, skeppsredare, brukspatron, riksdagsman; † 1801. se Tab 2.
 • Anna Christina Möller, född 1729 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † där samma år.
 • Jakob Möller, född 1731 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † där samma år.
 • Jakob Fredrik Möller, född 1732 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm.
 • Carl Gustaf Möller, född 1734 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm.
 • Ulrika Möller, född 1736 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, döpt 12/7 (källa: Tyska Sankta Gertrud CI:2 s.23, AID: v91447.b17.s23), † 1819-09-18 i Stockholm (83 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:413 s.657, AID: v223052.b6990.s657). Bouppteckning 1819-11-06 med 8751 riksdaler banco i tillgångar, 819 riksdaler banco i skulder och 7932 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:413 s.657, AID: v223052.b6990.s657). Hon hade gjort stora ekonomiska försträckningar, bland annat 7480 till änkan C.P. Bolinder mot inteckning i hennes egendom i kvarteret Kornhamn på Västerlånggatan, efter 3 reverser; hos kryddkramhandlaren J.S. Bremer i hans egendom på Södermalm och Katarina församling i kvarteret Schulten 800 riksdaler banco. Gift med bläckslagaråldermannen Johan Jeremias Lange, född 1719 i Breslau, † 1794-10-08 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:316 s.593, AID: v222954.b6270.s593). Paret fick 2 döttrar.

TAB 2

Johan Philip Möller d ä, (son till Jakob Philip Möller d ä, Tab 1), född 1728 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm; grosshandlare; skeppsredare; brukspatron på Stora Hornsberg, beläget på nordvästra Kungsholmen i Stockholm mellan Ulvsundasjön och Stadshagen; den stora egendomen inklusive ett sockerbruk hade han köpt 1759-03-07 för 90000 daler kopparmynt av fabrikören Anders Gnospelius; under 1770-talet och 1780-talet hörde han regelbundet till de 10 värdemässigt största importörerna i Stockholm; instiftade genom testamente 1771-03-06 Hornsberg till fideikommiss för sin släkt (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:613 s.9050, AID: v223323.b9050); riksdagsman för mösspartiet 1765-66; † 1801-08-15 på Stora Hornsberg, Kungsholms församling, Stockholm (74 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:344 s.506, AID: v222983.b5170.s506). Bouppteckning 1801-11-05 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:344 s.506, AID: v222983.b5170.s506). Ägde förutom Hornsberg även ett stenhus på Triewalds gränd i kvarteret Medusa nr 47 värt 5555 riksdaler banco; ägde 1/3-dels part i skeppet Victoria om 34 läster, 1/3-dels part i skeppet Lovisa Albertina om 46 läster, 1/3-dels part i skeppet Sofia om 40 läster, 1/3-dels part i skeppet Lovisa Fredrika om 35 läster, 1/4-dels part i skeppet Hoppet om 23 läster, 1/6-dels part i skeppet Neptunus om 18 läster samt 1/12-dels part i skeppet Friheten om 10 läster, totalt värda 2099 riksdaler banco; 20st aktier i Riks Discont 1000 riksdaler banco. Gift 1760 med jungfrun Maria Hendrina Alnoor, född 1735 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:148 s.880, AID: v222477.b9600.s880), † 1775-04-17 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:237 s.2470, AID: v222848.b2470); bouppteckning 1775-08-12 med 428136 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:237 s.2470, AID: v222848.b2470); dotter till brukspatronen Johan Alnoor och Elisabet Diedrichs.

Barn:

 • Maria Elisabet Möller, född 1761 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:237 s.2470, AID: v222848.b2470); fideikommissarie efter yngre brodern Carl Jakobs död 1828(1); † 1837-06-09 på Stora Hornsberg, Stockholm (76 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:491 s.426, AID: v223153.b4340.s426). Bouppteckning 1837-09-25 med 36797 riksdaler banco i behållning, varav 20000 av dem avsåg det uppbundna fideikommisset Stora Hornsberg på Kungsholmen (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:491 s.426, AID: v223153.b4340.s426). Gift 1778-11-26 på Kunghsholmen i Stockholm (källa: Kungsholm EI:2 s.81, AID: v87633.b46.s81) med grosshandlaren, brukspatronen och direktören vid stora sjömanshuset i Stockholm Gustaf Bengt Westerberg, född 1747 i Norrköping, Östergötlands län, † 1812-03-08 i Stockholm (63 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:387 s.842a, AID: v223025.b9170.s842a). Paret fick 5 barn.
 • Johan Philip Möller d y, född 1763 (åu); grosshandlare; † barnlös 1792-12-13 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:311 s.90, AID: v222949.b940.s90). Bouppteckning 1793-02-09 med 1496 riksdaler specie i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:311 s.90, AID: v222949.b940.s90). Gift 1789-08-02 i Stockholm med jungfrun, senare statsfrun hos drottningen Elisabet Maria Hebbe, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1794-12-02 i Tyska Sankta Gertruds kyrka, Stockholm med hovmästaren vid ryska hovet, RSO, RRS:tAO1kl Otto Magnus Munck af Fulkila, friherre Munck, född 1764-09-09 på Leilaks överstelöjtnantsboställe i Rantasalmi socken, Finland, † 1853-07-09 i Karlsruhe, Tyskland, och slöt själv sin friherrliga ättegren), född 1773-02-10 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † 1840-09-16 i Karlsruhe, Tyskland, dotter till grosshandlaren och kommerserådet, RVO Christian Hebbe d y och Maria (Mimica) Palm.
 • Carl Jakob Möller, född 1766-06-13 på Hornsberg, Kungsholms församling, Stockholm (källa: Kungsholm AIa:18 s.827, AID: v87487.b449.s827); grosshandlare; brukspatron; fideikommissarie på Stora Hornsberg efter faderns död 1801; † barnlös 1828-04-05 i Stockholm (62 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:453 s.535, AID: v223092.b5470.s535). Bouppteckning 1828-05-31 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:453 s.535, AID: v223092.b5470.s535).
 • Elias Möller, född 1767; kunglig sekreterare; † ogift och barnlös 1803-10-27 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:352 s.700, AID: v222990.b7150.s700). Bouppteckning 1803-12-22 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:352 s.700, AID: v222990.b7150.s700).
 • Johanna Möller, född 1768-12-24 i Stockholm, † 1806-09-21. Gift 1795-06-02 med hovmarskalken, RNO Gustaf Paykull, friherre von Paykull, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1790-10-14 på Risberga med friherrinnan Anna Elisabet Ehrensvärd, född 1768-05-07, † 1794-06-16 på Valloxsäby, dotter av generalmajoren Carl Ehrensvärd, friherre Ehrensvärd och hans 2:a fru, grevinnan Anna Antoinetta Gyllenborg; 3:o 1807-04-30 med stiftsjungfrun Anna Catharina Sandels, född 1772-01-24, † 1845-02-25, dotter till bergsrådet Samuel Sandel, adlad Sandels och Catharina Elisabet Brandt. Paret fick 3 gemensamma barn.
 • Sofia Magdalena Möller, född 1770 i Stockholm, † 1796-09-27 på Risberga. Gift 1795-09-24 på Hornsberg med ryttmästaren vid livregementet till häst, greve Gustaf Didrik Taube, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1810-01-19 med stiftsjungfrun Anna Margareta Fredrika von Strokirch, född 1786-03-30, † 1861-07-03 i Stockholm och begravd på Nya kyrkogården, dotter till presidenten Henning Adolf von Strokirch, friherre von Strokirch och hans 2:a fru Fredrika Lucia Gyllenhaal. Paret fick 1 gemensam son som efterlämnade talrika ättlingar.
 • Samuel Möller, född 1771; grosshandlare, brukspatron; † ogift och barnlös 1825-03-16 i Stockholm (52 år, 8 månader gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:440 s.168, AID: v223079.b1770.s168). Bouppteckning 1825-08-04 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:440 s.168, AID: v223079.b1770.s168).

Noter

1. I bouppteckningen efter Maria Elisabet 1837 kan man läsa: "I följd av nu aflidna Fru Westerbergs Fader, Grosshandlaren Johan Philip Möllers och hans hustrus Maria Hendrina Alnoors Testamenterade Fideicommissbref af den 6 Martii 1771, intagit i Justitie Collegii Protocoll för den 15 Augusti 1775, har Enkefru Westerberg, sist varit Innehavare af detta Fideicommiss, hvilket vid hännes död, i enlighet med nämnde Testamente, tillträddes af hännes äldsta Son, Grosshandlaren Fredric August Westerberg. Källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:491 s.427, AID: v223153.b4350.s427.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman