Lybecker nr 119

Från Biografiska anteckningar

Version från den 15 november 2016 kl. 20.12 av Loman (Diskussion | bidrag) (TAB 4)

(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)

Friherrliga ätten Lybecker nr 119 †

Friherrlig 1707-04-13, introducerad på Riddarhuset 1719, † 1929-03-28

Friherre Georg Henrik Lybecker, (1720-1776)
Friherrinnan Hedvig Christina von Knorring, (1725-1801)
Underlöjtnanten vid Andra livgardet, statsrevisorn, friherre Otto Gustaf Lybecker, (1817-1904)

TAB 1

Georg Lybecker, friherre Lybecker, (son till Georg Henrik Lybecker, adlad Lybecker, se adliga ätten Lybecker), generallöjtnant 1710-08-30; † 1718-06-04 på Värsta, Askers sn, begravd s å 13/6. Gift 1689-12-10 i Malmö med jungfrun Susanna Christina Modée, född 1670-11-11 i Göteborg, † 1738 på Åsen, Lekåsa sn, begravd s å 1/5, dotter till översten Reinhold Modeus, adlad Modée och Maria Ulfvenklou.

Barn:

 • Georg Henrik Lybecker, född 1693; ryttmästare; † 1730. se Tab 2.

TAB 2

Georg Henrik Lybecker, (son till Georg Lybecker, Tab 1), född 1693-07-11 i Askers sn; volontär vid guvernörsreg:t i Wismar 1707-01-01; korpral där 1709; rustmästare s å i dec; förare 1710 i juli; sergeant 1711 i jan; fänrik s å 28/4; löjtnant vid svenska livreg:t till fot 1712; kapten vid livdragonreg:t s å 2/5; konfirm fullmakt 1713-03-28; genom byte löjtnants indelning vid livreg:t till häst 1727-04-30; ryttmästare där 1728-08-20; ägare till Lehtis, Virmo sn och Yläne, Pöytis sn, Finland; blev blesserad i träffningen vid Wismar 1711; † 1730-07-11 i Stockholm under resa till Finland och begravd under altaret i Lofta kyrka. Gift 1720-02-14 på Åkerholms säteri, Lofta sn med friherrinnan Ebba Elenora Creutz, född 1703-04-17 på Vindö säteri, Östra Eds sn, † 1730-03-13 på Åkerholms säteri, Lofta sn, dotter till överstelöjtnanten vid Livdragonerna, friherre Claës Creutz och friherrinnan Agnes Christina Wachtmeister af Björkö.

Barn:

 • Georg Henrik Lybecker, född 1720; ryttmästare, R S O, godsägare; † 1776. se Tab 3.
 • Claës Bleckert Lybecker, född 1721; hovjunkare, godsägare; † 1779. se Tab 7.
 • Carl Bleckert Lybecker, född 1723; † 1781. se Tab 14.
 • Agnes Christina Lybecker, född 1725-06-24 på Åkerholms säteri, Lofta sn, † ogift och barnlös 1766-02-21 i Vimmerby,
 • Johan Fredrik Lybecker, född 1726 på Åkerholms säteri, Lofta sn; korpral vid livreg:t; † ogift och barnlös 1743-09-18 på Åkerholms säteri, Lofta sn, begravd s å 25/9.

TAB 3

Georg Henrik Lybecker, (son till Georg Henrik Lybecker, Tab 2), till Åkerholm, Ottinge och Hesselby i Lofta sn, Bjursund i Loftahammars sn och Djursnäs i Eds sn, född 1720-12-19 på Åkerholms säteri, Lofta sn; rustmästare vid livgardet 1734; kornett vid livreg:t till häst 1736; kornett där 1742-07-08; löjtnant 1747-03-18; ryttmästare 1750-02-30; RSO 1757-04-28; avsked 1760-06-23; † 1776-10-20 på Åkerholms säteri, Lofta sn (tvinsot, 55 år, 10 månader gammal). Gift 1741-08-09 med friherrinnan Hedvig Christina von Knorring, född 1725-07-07, † 1801-03-16 på Bjursund, Loftahammars sn (ålderdom, 75 år gammal), dotter till överstelöjtnanten, friherre Isak von Knorring och Eva Christina De Besche.

Barn:

 • Agnes Christina Lybecker, född 1742-11-28 på Åkerholms säteri, Lofta sn, † 1790 i Norrköping, begravd s å 9/2. Gift 1778-12-27 i Loftahammars sn med stadsfältskären i Norrköping Nils Gustaf Neander, född 1751, † 1788-03-16 i Norrköping. Paret fick flera barn.
 • Georg Henrik Lybecker, född 1744-05-03 på Åkerholms säteri, Lofta sn; ryttmästare; † barnlös 1789-09-25 på Kisa, Kisa sn. Gift med Maria Elisabet Pihlgren, † 1820-04-03 på Svanslund, Lunda sn, dotter till kyrkoherden i Stigtomta och Nykyrka pastorat Nils Pihlgren och Christina Beata Nyman.
 • Carl Bleckert Lybecker, född 1747-10-04 på Åkerholms säteri, Lofta sn; adjutant 1767-06-22; avsked 1771-10-09; † barnlös 1779-11-22. Gift 1772-09-18 på Hällerö, Västra Eds sn med sin kusin Eva Catharina Götherhielm, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1781-11-13 på Lidhem, Locknevi sn med löjtnanten Christian Filip Rothlieb, född 1752, † 1822), född 1754-03-25 på Forsby, Västra Eds sn, † 1821-02-05 på Skrikefall, Locknevi sn, dotter till kaptenlöjtnanten Fredrik Johan Götherhielm och friherrinnan Eva Catharina von Knorring.
 • Ebba Eleonora Lybecker, född 1749 på Åkerholms säteri, Lofta sn, † 1815-02-03 på Gråmanstorps prästgård, Gråmanstorps sn. Gift 1773-04-18 på Åkerholms säteri med hovpredikanten, kyrkoherden i Gråmanstorps pastorat Magnus Barfoth, född 1746-09-01 i Strö sn, † 1828-12-05. Paret fick flera barn.
 • Hedvig Magdalena Lybecker, född 1751-01-01 på Åkerholms säteri, Lofta sn (källa: Genline ID 29.6.6700). Gift med inspektorn Lars Österberg, född 1748 i Odensvi sn (källa: Genline ID 29.6.6700), † 1798-05-07 på Släta, Frödinge sn, begravd 13/5 (blodstörtning, 52 år gammal). Paret fick flera barn.
 • Adolf Fredrik Lybecker, född 1753; fänrik; † 1807. se Tab 4.
 • Ulrika Lovisa Lybecker, född 1754-09-03 på Åkersholms säteri, Lofta sn, † 1813-10-18 på Larum, Dalhems sn, begravd 2/11 (slag, källa: Genline ID 15.27.56700). Gift 1784-03-16 på Bjursund, Loftahammars sn (källa: Genline ID 15.27.56700) med kaptenen vid Arméns flotta Wilhelm Mauritz Pauli, född 1758-05-05 på Locknevi säteri, Locknevi sn (källa: Genline ID 15.27.49500), † 1821-08-13 vid Äsperyds gästgivaregård, Dalhems sn, begravd 26/8 (dödde ute gående wid Esperyds Gästgivaregård, slag, 63 år gammal, källa: Genline ID 15.27.49500). Paret fick 3 barn.
 • Claës Erik Lybecker, född 1755-11-15 på Åkerholms säteri, Lofta sn; löjtnant; † barnlös 1791-04-08 på Telleda Norregård, Vetlanda sn. Gift 1784-01-20 med Ingela Christina Hansdotter, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o med jägmästaren Jonas Bjelkström), född 1732, † 1801-10-01 på Fröviks rusthåll, Järsnäs sn, begravd s å 9/10.
 • Maria Henrietta Lybecker, född 1756-02-27 på Åkerholms säteri, Lofta sn, † 1803-10-15 i Västra Hults sn. Gift 1776-12-06 med fänriken Christoffer Adam Löwenadler, född 1747-02-22 i Djursdala sn, † 1818-04-02. Paret fick 1 dotter.
 • Isak Hubert Wilhelm Lybecker, född 1760-05-06 på Åkerholms säteri, Lofta sn; † barn.
 • Axel Gustaf Lybecker, född 1762-08-30 på Åkerholms säteri, Lofta sn; fänrik vid Södermanlands reg:te; † ogift och barnlös 1827-01-31.
 • Catharina Sofia Lybecker, född 1764-10-21 på Åkerholm, Lofta sn, † 1818-04-07 på Hällerö, Västra Eds sn (vådligt fall, 53 år gammal, källa: Genline ID: 199.40.56700). Gift 1793-09-17 i Loftahammars sn (källa: Genline ID: 100.25.42000) med kronobefallningsmannen och assessorn Samuel Rydelius, född 1758-12-06 på Rispetorp, Hallingebergs sn, † 1825-01-31 på Hällerö, Västra Eds sn, begravd 1/2 (God menniska, redlig Embetsman, Efterlemnar en Dotter, och flera Dotterbarn, och 2ne mågar, Capitenen Rosin och Ryttmästar Rosenmüller. Afled hastigt på ett Landtställe vid Westerwik, misstag med Medicamenten, 66 1/6 år gammal, enkling, källa: Genline ID: 199.40.58400). Paret fick 2 döttrar.
 • Otto Wilhelm Lybecker, född 1767; kapten, RSO; † 1829. se Tab 5.

TAB 4

Adolf Fredrik Lybecker, (son till Georg Henrik Lybecker, Tab 3), född 1753-03-18 på Åkerholms säteri, Lofta sn; korpral vid Östgöta kavallerireg:te 1766; sergeant utan lön vid Kalmar reg:te 1774-10-02; sergeants indelning där 1775-03-01; avsked 1778-04-30 som sergeant. Överste Fredrik Posse insände i skrivelse till Kunglig Majestät, daterat "Lägret vid Staby" 1778-06-16 (källa: RA), ett memorial från Lybecker, där Åkerholm s å 15/4, vari han anhöll om officers karaktär. Denna ansökan tillstyrktes, utan sedvanliga kommentarer, av Posse, och Lybecker fick fänriks karaktär 1778-07-20. † 1807-08-06 på Vittinge, Lofta sn. Gift 1777 med jungfrun Fredrika Amalia Reincke, född 1753-12-24 i Greifswald (källa: Genline ID 99.40.15100), † 1826-08-05 på Vittinge, Lofta sn, begravd 11/8 (var länge sjuk och slutligen blind, nervfeber, 72½ år gammal, källa: Genline ID 99.40.15100), dotter till Peter Reincke och Anna Maria Waselia.

Barn:

 • Georg Henrik Lybecker, född 1777-11-06; levde utan tjänst; ägare till 3/4 mtl Grånsten nr 3 i Lofta sn (källa: Adelns bouppteckningar EXIBA:125 s.74, AID: v181309.b237.s74); † ogift och barnlös 1818-09-23 på Vittinge, Lofta sn (feber, källa: Genline ID 99.40.10800). Bouppteckning 1818-10-22 på Vittinge (källa: Adelns bouppteckningar EXIBA:125 s.74, AID: v181309.b237.s74). Var möjligen far till Stina Kajsa (Christina Catharina Göransson), som föddes oäkta 1811 på Grånsten, och som senare gifte sig med fanjunkaren Staffan Klingspor.

TAB 5

Otto Wilhelm Lybecker, (son till Georg Henrik Lybecker, Tab 3), född 1767-09-30 på Åkerholms säteri, Lofta sn (källa: Genline ID 199.44.9900); kapten vid kungliga Åbo reg:te; R S O; avsked 1797; † 1829-03-14 i Stockholm, begravd 21/3 i Västra Eds sn (efter en kort sjukdom, nervfeber, 61 år gammal, källa: Genline ID 199.44.9900). Gift 1798-05-25 på Odensviholms säteri, Odensvi sn med mademoiselle Fredrika Sofia Granschoug, född 1781-10-21 på Odensviholms säteri, Odensvi sn (källa: Genline ID 199.12.78600), † 1863-05-06 på Forsby säteri, Västra Eds sn (änka, 82 år gammal, källa: Genline ID 199.46.35100), dotter till lagmannen och godsägaren, K S O Johan Fredrik Granschoug och Fredrika Jönsson.

Barn:

 • Christina Sofia Lybecker, född 1799-02-17 på Forsby säteri, Västra Eds sn (källa: Genline ID 199.12.78600); stiftsjungfru. Gift 1822-09-24 på Forsby med generaladjutanten och landshövdingen Claës Gabriel Bergenstråle, friherre Bergenstråle, född 1787, † 1864 i Stockholm. Paret fick flera barn.
 • Fredrika Wilhelmina Lybecker, född 1801-01-28 på Forsby säteri, Västra Eds sn (källa: Genline ID 199.12.78600); stiftsjungfru; † 1879-07-24 på Hornsberg, Tryserums sn (78 år, 5 månader, 29 dagar gammal). Gift 1:o 1823-02-26 med sin systers svåger, generalmajoren Gustaf Bergenstråle, friherre Bergenstråle, född 1771, † 1829; 2:o 1832-10-18 på Forsby med generalmajoren, greve Claës Fredrik Posse, född 1785, † 1839.
 • Maria Lovisa Lybecker, född 1802-05-29 på Forsby säteri, Västra Eds sn (källa: Genline ID 199.12.78600); stiftsjungfru; † ogift och barnlös 1894-07-13 på Djursnäs, Västra Eds sn (lunginflammation, 92 år gammal).
 • Virginia Charlotta Lybecker, född 1803-05-15 på Forsby säteri, Västra Eds sn (källa: Genline ID 199.12.78600); stiftsjungfru; † ogift och barnlös 1881-12-16 på Djursnäs, Västra Eds sn (lungiflammation, 79 år gammal).
 • Göran Isak Lybecker, född 1806-12-10 på Forsby säteri, Västra Eds sn (källa: Genline ID 199.12.78600), † där 1819-05-06.
 • Johan Fredrik Lybecker, född 1807-11-13 på Forsby säteri, Västra Eds sn, † där 1808.
 • Henrietta Carolina Lybecker, född 1810-12-01 på Forsby säteri, Västra Eds sn; stiftsjungfru; † ogift och barnlös 1884-11-31 på Djursnäs, Västra Eds sn (74 år gammal).
 • Otto Gustaf Lybecker, född 1817; underlöjtnant, godsägare; † 1904. se Tab 6.
 • Agnes Ottiliana Lybecker, född 1819-09-01 på Forsby säteri, Västra Eds sn; stiftsjungfru. Gift 1853-09-25 på Forsby med sin systrars svågrars brorsson, kaptenen Knut Bergenstråle, född 1816.
 • Emilie Ulrika Lybecker, född 1822-11-08 på Forsby säteri, Västra Eds sn; stiftsjungfru; ägde och bebodde Forsby samt ägde del i Djursnäs; † ogift och barnlös 1917-02-06 på Forsby säteri, Västra Eds sn (ålderdom).

TAB 6

Otto Gustaf Lybecker, (son till Otto Wilhelm Lybecker, Tab 5), till 2 mtl Forsby frälsesäteri och 1 mtl frälse Djursnäs i Västra Eds sn; född 1817-01-28 på Forsby säteri, Västra Eds sn (källa: Genline ID 199.46.35200); kadett vid Karlberg; underlöjtnant vid Kungliga andra livgardet 1837; avsked 1842; statsrevisor; † 1904-02-09 på Forsby säteri, Västra Eds sn (hjärtförlamning). Gift 1843-10-19 i Stockholm med friherrinnan Henrietta Jakobina Cederström, född 1820-11-06 i Stockholm (källa: Genline ID 199.46.35200), † 1897-04-10 på Forsby säteri, Västra Eds sn (njurlidande, 76 år gammal), dotter till presidenten, friherre Jakob Cederström och Anna Margareta von Cederwald.

Barn:

 • Georg Henrik Otto Lybecker, född 1844-07-26 på Djursnäs, Västra Eds sn (källa: Genline ID 199.46.35200); levde utan tjänst; † barnlös 1883-09-11 på Forsby säteri, Västra Eds sn (källa: Genline ID 199.54.16100). Gift 1875-10-10 (källa: Genline ID 199.54.16100) med fröken Maria Wilhelmina Hesselius, född 1848-03-16 i Falun (källa: Genline ID 199.54.16100); flyttade från Forsby till Stockholm 1895-03-21 (källa: Genline ID 199.60.2700).
 • Anna Sofia Ottilia Lybecker, född 1846-08-23 på Djursnäs, Västra Eds sn (källa: Genline ID 199.46.35200); ogift och barnlös.
 • Henrietta Wilhelmina Agnes Lybecker, född 1847-10-12 på Djursnäs, Västra Eds sn (källa: Genline ID 199.46.35200). Gift 1875-11-16 på Forsby, Västra Eds sn med kaptenen i Kalmar reg:tes reserv, kontrollören för brännvins- och maltdryckstillverkningen i Stockholm, R S O Carl Axel Gustaf Liljenstolpe, född 1844-06-06. Paret fick 3 döttrar.
 • Axel Carl Jakob Lybecker, född 1850-01-12 på Djursnäs, Västra Eds sn, † 1929-03-28 barnlös 1929-03-28 i Strängnäs, och slöt friherrliga ätten Lybecker. Gift 1888 med grevinnan Ingeborg Gertrud Wilhelmina von Schwerin, född 1851 i Östra Hargs sn, † barnlös 1908 i Strängnäs, dotter till Fredrik Wilhelm Werner von Schwerin och Gertrud Ingeborg Koskull.
 • Gustaf Claës Bleckert Lybecker, född 1851-10-26 på Djursnäs, Västra Eds sn, † där 1855-03-30.
 • Märta Fredrika Charlotta Lybecker, född 1857-07-20 på Djursnäs, Västra Eds sn (källa: Genline ID 199.46.35200). Gift 1882-10-19 på Forsby säteri, Västra Eds sn (källa: Genline ID 199.54.16100) med godsägaren Claës Arvid Gustaf Lagerstråle, född 1835-11-07. Paret fick 1 son.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Ej komplett - under utredning