Lundholm från Stockholm

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Anders Lundholm, född 1723; timmermästare; byggmästare; bisittare i byggmästarämbetet; † 1778-08-13 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm, begravd 16/8 (gikt, 55 år, 4 månader, 23 dagar gammal, källa: Hedvig Eleonora FI:4 s.147, AID: v85669.b147). Bouppteckning 1778-11-18 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:255 s.70, AID: v222871.b770.s70). Ägde en brandförsäkrad gård vars hus byggt i trä på Ladugårdslandet, i kvarteret Repslagaren på Stora Humlegatan 67 taxerad till 333 riksdaler banco Gift med jungfrun Christina Gustaviana Frick, född 1730, † 1803-03-09 i Stockholm (73 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:351 s.811, AID: v222989.b7280.s811); bouppteckning 1803-06-07 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:351 s.811, AID: v222989.b7280.s811).

Barn:

 • Johan Didrik Lundholm, född 1750; löjtnant, stadsbyggmästare; † 1809. se Tab 2.
 • Alexander Lundholm, född 1757; grosshandlare; † 1816. se Tab 3.
 • Juliana Christina Lundholm, född 1764 i Stockholm, ogift och barnlös.
 • Josef Lundholm, född 1765; grosshandlare; † 1820. se Tab 4.
 • Christina Gustaviana Lundholm, född 1771 i Stockholm, ogift och barnlös.

TAB 2

Johan Didrik Lundholm, (son till Anders Lundholm, Tab 1), född 1750 i Stockholm; löjtnant vid Borgerskapets infanterikorps; stadsbyggmästare; † 1809-06-18 i Stockholm (59 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:375 s.202, AID: v223013.b2120.s202). Bouppteckning 1809-08-03 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:375 s.202, AID: v223013.b2120.s202). Gift med jungfrun Catharina Hedvig Berg, † 1777-11-07 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:251 s.72, AID: v222867.b790.s72); bouppteckning 1778-07-03 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:251 s.72, AID: v222867.b790.s72)

Döttrar:

 • Lovisa Lundholm, född 1773 i Stockholm, ogift och barnlös.
 • Eva Christina Lundholm, född 1775 i Stockholm, ogift och barnlös.

TAB 3

Alexander Lundholm, (son till Anders Lundholm, Tab 1), född 1757-03-06 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm; grosshandlare; † 1816-05-22 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:408 s.754, AID: v223047.b7660.s754). Bouppteckning 1818-06-13 med 48154 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:408 s.754, AID: v223047.b7660.s754). Ägde hälften i stenhuset i kvarteret Castor vid Skeppsbron nr 1, taxerat till 12500 riksdaler banco. Gift med jungfrun Hedvig Catharina Starbus, född 1772-12-21 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:527 s.85, AID: v223215.b4270.s85), † 1846-02-01 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:527 s.85, AID: v223215.b4270.s85); bouppteckning 1846-04-24 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:527 s.85, AID: v223215.b4270.s85); dotter till grosshandlaren Johan Melchior Starbus och Ulrika Christina Willman.

Söner:

 • Jakob Alexander Lundholm, född 1797-01-03 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:408 s.754, AID: v223047.b7660.s754); grosshandlare; † ogift och barnlös 1833-01-19 på Långdunkers säteri, Hyltinge socken, Södermanlands län, begravd 25/1 på Hyltinge kyrkogård (vistades någon tid hos sin mor på Långdunker, där han dog stilla av vattusot, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:471 s.446, AID: v223113.b4580.s446). Bouppteckning 1833-04-12 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:471 s.446, AID: v223113.b4580.s446).
 • Robert Wilhelm Lundholm, född 1810-09-05 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:408 s.754, AID: v223047.b7660.s754), † barn.

TAB 4

Josef Lundholm, (son till Anders Lundholm, Tab 1), född 1765 i Jakob & Johannes församling, Stockholm; grosshandlare; † 1820-07-12 i Stockholm (54 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:420 s.517, AID: v223059.b5330.s517). Bouppteckning 1821-04-17 med 55111 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:420 s.517, AID: v223059.b5330.s517). Ägde hälften i stenhuset vid Skeppsbron nr 1 i kvarteret Castor värt 16000 riksdaler banco. Gift med jungfrun Maria Johanna Starbus, född 1780-03-04 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:331 s.537, AID: v222970.b6420.s537), † 1847-01-07 i Stockholm (67 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:532 s.29, AID: v223221.b1950.s29); bouppteckning 1847-02-20 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:532 s.29, AID: v223221.b1950.s29); dotter till grosshandlaren Johan Melchior Starbus och Ulrika Christina Willman.

Barn:

 • Carolina Christina Lundholm, † 1871 på Lökaryd, Söderåkra socken, Kalmar län. Gift 1820 i Stockholm med grosshandlaren, skeppsredaren och brukspatronen Johan Gustaf Horneman, född 1783, † 1824-02-26 i Stockholm (41 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:434 s.282, AID: v223073.b3030.s282). Paret fick 3 barn.
 • Axel Melchior Lundholm, född 1803; kunglig sekreterare; † ogift och barnlös 1864-04-03 i Stockholm (61 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:9, AID: v223313.b340.s9). Bouppteckning 1864-07-01 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:9, AID: v223313.b340.s9).
 • Josef Ludvig Lundholm, född 1807; kyrkoherde, fil mag. se Tab .
 • Carl Otto Lundholm, född 1810 i Stockholm; grosshandlare; † ogift och barnlös 1854-11-06 i Stockholm (44 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:567 s.184, AID: v223276.b2360.s184). Bouppteckning 1855-08-01 och 21/8 med 86547 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:567 s.184, AID: v223276.b2360.s184). Ägde stenhus i kvarteret Gloucus i Storkyrkoförsamlingen taxerat till 45000 riksdaler banco, fastebrev utfärdat 1854-01-16; nr 7-11 i kvarteret Långholmsbron i Maria Magdalena församling, som han fick fasta på 1850-09-30, vilket han använde som sommarställe taxerat till 8000 riksdaler banco.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman