Lundborg från Källstad

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Per Lundborg, (son till hattmakaren Per Lundberg), född 1738-07-18 i Söderköping (källa: Herrestad AI:3 s.179, AID: v25890.b95.s179); prästvigd 1766; komminister i Herrestads och Källstads pastorat 1775; kyrkoherde där 1791; prost 1800; riksdagsman s å; † 1817-05-10 på Herrestads prästgård, Herrestads sn, begravd 22/5 (slag, 78 år och 10 månader gammal, källa: Herrestad C:3 s.325, AID: v37739.b167.s325; Dals häradsrätt FII:11 s.111, AID: v76595.b57.s111). Gift med jungfrun Christina Elisabet Kindahl, född 1746-08-03 i Norrköping (källa: Herrestad AI:3 s.179, AID: v25890.b95.s179).

Barn:

 • Maria Elisabet Lundborg, född 1769-03 i Östra Husby sn (källa: Herrestad AI:3 s.179, AID: v25890.b95.s179).
 • Erik Peter Lundborg, född 1771; lanthushållare; † 1852. se Tab 2.
 • Johan Lundborg, född 1773; kyrkoherde, kontraktsprost, teol dr; † 1831. se Tab 3.
 • Anna Christina Lundborg, född 1776-02-08 i Källstads sn, döpt 10/2 (källa: Källstad C:1 s.351, AID: v38597.b181.s351), † barn.
 • Anna Christina Lundborg, född 1777-02-16 i Källstads sn, döpt 18/2 (källa: Källstad C:1 s.353, AID: v38597.b182.s353), † barn.
 • Claës Gustaf Lundborg, född 1779-12-05 i Källstads sn (källa: Källstad C:1 s.359, AID: v38597.b185.s359).
 • Anders Samuel Lundborg, född 1782-10-16 i Källstads sn, döpt 18/10 (källa: Källstad C:1 s.363, AID: v38597.b187.s363); sekreterare. Gift med jungfrun Anna Margareta Blohm], född 1786-09-16 på Ingevaldstorps Storgård, Röks sn (källa: Rök AI:10 s.449, AID: v28830.b232.s449), † barnlös 1852 på Ingevaldstorps Storgård, Röks sn, dotte rtill frälsekamreraren Carl Adolf Blohm och Hedvig Lovisa Rundén.
 • Eva Christina Lundborg, född 1785-12-24 i Källstads sn, döpt 25/12 (källa: Källstad C:1 s.369, AID: v38597.b190.s369); † ogift och barnlös 1846-06-08(2) på Valla, Källstads sn (källa: Dals häradsrätt FII:20 s.147, AID: v76604.b76.s147).
 • Carl Jakob Lundborg, född 1792; fältläkare; † 1846. se Tab .

TAB 2

Erik Peter Lundborg, (son till Per Lundborg, Tab 1), född 1771 i Östra Husby sn (källa: Herrestad AI:3 s.137, AID: v25890.b74.s137); lanthushållare och ägare till ½ mtl Svälinge Sjögård rusthåll (källa: Herrestad AI:6 s.261, AID: v25893.b136.s261); † 1852 på Svälinge, Herrestads sn. Gift 1804 i Herrestads sn (källa: Herrestad AI:5 s.145, AID: v25892.b77.s145) med fröken Eva Christina Johansdotter, född 1785-01-29 i Herrestads sn (källa: Herrestad AI:3 s.137, AID: v25890.b74.s137).

Barn:

 • Per Ludvig Lundborg, född 1805-11-20 på Svälinge Sjögård, Herrestads sn (källa: Herrestad AI:3 s.137, AID: v25890.b74.s137); flyttade till Linköping 1844 (källa: Herrestad AI:6 s.261, AID: v25893.b136.s261).
 • Christina Johanna Matilda Lundborg, föddd 1812-10-27 på Svälinge Sjögård, Herrestads sn, döpt 5/11 (källa: Herrestad C:3 s.143, AID: v37739.b74.s143), † barnlös 1883-10-28 på Charlottenborg, Väversunda sn (källa: Genline ID 425.15.62500). Gift 1851-11-04 i Herrestads sn (källa: Genline ID 425.15.62500 och 302.14.88700) med sergeanten vid Kungliga Andra livgrenadjärreg:t Alfred Theodor Enander, född 1823-06-07 i Rogslösa sn (källa: Genline ID 425.4.21800), † barnlös 1891-09-05 på Charlottenborg, Väversunda sn (källa: Genline ID 425.15.62500). Paret hade 2 fosterbarn.

TAB 3

Johan Lundborg, (son till Per Lundborg, Tab 1), född 1773-05-17 i Östra Husby sn (källa: Orlunda AI:3 s.187, AID: v28398.b99.s187); filosofie doktor 1797; docent i Uppsala 1800; gymnasieadjunkt i Linköping 1805; rektor i Söderköping 1809; prästvigd 1810; rektor i Vadstena och kyrkoherde i Orlunda pastorat 1814; lektor i Linköping 1818; kyrkoherde i Herrestads och Källstads pastorat 1819; prost 1820; kontraktsprost 1830; teologie doktor s å; † 1831-10-06 på Herrestads prästgård, Herrestads sn (källa: Herrestad AI:4 s.185, AID: v25891.b97.s185). Gift 1:o med jungfrun Catharina Maria Schenmark, född 1791-05-04 på Konungsunds prästgård, Konungsunds sn, döpt 6/5 (källa: Konungsund CI:3 s.84, AID: v38220.b87.s84; Orlunda AI:3 s.187, AID: v28398.b99.s187), dotter till kyrkoherden och prosten Johan Schenmark och Anna Charlotta Juringius; 2:o med fröken Johanna Lovisa Mæchel, född 1801-02-20 på Liljestad, Skönberga sn, döpt 21/2 (källa: Skönberga C:3 s.149, AID: v40632.b78.s149; Herrestad AI:4 s.185, AID: v25891.b97.s185), dotter till överdirektören Gustaf Mæchel och Anna Lovisa Sjöberg.

Barn 1:o:

 • Per Ludvig Lundborg, född 1816-09-27 på Orlunda prästgård, Orlunda sn, döpt 2/10 (källa: Orlunda AI:3 s.187, AID: v28398.b99.s187).
 • Johan Wilhelm Lundborg, född 1819-05-24 på Orlunda prästgård, Orlunda sn, döpt 1/6 (källa: Orlunda CI:4 s.37, AID: v39605.b23.s37).
 • Christina Charlotta Amalia Lundborg, född 1821-11-07 på Herrestads prästgård, Herrestads sn, döpt 11/11 (källa: Herrestad C:3 s.161, AID: v37739.b83.s161). Gift med filosofie doktorn, apologisten Johan Peter Kylander, född 1806-04-19 i Asby sn, döpt 20/4 (källa: Asby C:3 s.100, AID: v36841.b98.s100). Paret fick flera barn.

Söner 2:o:

 • Georg Axel Lundborg, född 1825-04-03 på Herrestads prästgård, Herrestads sn, döpt 10/4 (källa: Herrestad C:3 s.171, AID: v37739.b88.s171), † där 1832-03-14 (källa: Herrestad AI:4 s.185, AID: v25891.b97.s185).
 • Herman Edvard Lundborg, född 1827-07-22 på Herrestads prästgård, Herrestads sn, döpt 29/7 (källa: Herrestad C:3 s.175, AID: v37739.b90.s175).
 • Carl Frithiof Lundborg, född 1831-02-09 på Herrestads prästgård, Herrestads sn, döpt 16/2 (källa: Herrestad C:3 s.185, AID: v37739.b95.s185).

Noter

2. Bouppteckning 1846-07-06 efter demoiselle Eva Christina Lundborg i Valla, hvilken den 8de nästledne juni genom döden afled, och efterlemnade Bröderne Herr Petrus Lundborg i Svälinge, Tullinspektoren Herr G J Lundborg i Valla, Sekreteraren Herr S Lundborg i Ingevaldstorp, Fältläkaren Medicine Doktorn och Riddaren Herr C J Lundborg i Norrköping, hvilka härmed personligen sig infunnit. Behållning i boet var 2664 riksdaler banco. Källa: Dals häradsrätt FII:20 s.149, AID: v76604.b77.s149.

Källor

Kyrkböcker; Linköpings stifts herdaminne av Westerlund & Setterdahl; Rudelius, Folke, Kalmar regementes personhistoria I 1693.(1953); Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman Ej komplett - under utredning