Lothigius

Från Biografiska anteckningar

Släkten Lothigius

Släkten härstammar från Nicolaus Andræe († 1677), vilken efter att ha varit kaplan i Smedby på Öland blev kyrkoherde i Löts pastorat, också på Öland, 1652. Dennes söner Gabriel och Samuel antog släktnamnet efter hemsocknen.

TAB 1

Sekreteraren i Göta hovrätt, lagmannen och godsägaren Johan Samuel Lothigius, (1750-1818).

Nicolaus Andræe, (son till Anders Persson), född på Mörby, Löts socken, Öland, Kalmar län; prästvigd och komminister i Smedby och Gårdby 1637; präst vid överste Irvings regemente 1651; vikarierande pastor i Löts och Alböke pastorat samma år; kyrkoherde i Löt 1652; † 1677. Gift 1643 på Smedby prästgård med Ingrid Mattsdotter, † 1684, dotter till kyrkoherden Mattias Jonæ och Carin Larsdotter.

Barn:

 • Gabriel Lothigius, född 1645; kyrkoherde; † 1688. se Tab 2.
 • Samuel Lothigius, född 1650; advokatfiskal; † 1695. se Tab 3.
 • Henrik Lothigius, borgmästare; † 1702. se Tab .
 • Judit Lothigius, född i Smedby socken, Öland, Kalmar län. Gift med kyrkoherden i Glömminge och Algutsrums pastorat Petrus Erici Hwessing, född 1647, † 1694-05.

TAB 3

Samuel Lothigius, (son till Nicolaus Andræe, Tab 1), född 1650 på Smedby prästgård, Smedby socken, Öland, Kalmar län; student i Uppsala 1667; auskultant i Göta hovrätt 1670; lagläsare i Östra härad 1673—75 och i Norra och Södra Vedbo 1673—80; notarie i hovrätten 1676; riksdagsman 1676-08-12 advokatfiskal där 1689; † 1695-03-17 i Jönköpings Kristina församling, Jönköpings län. Gift 1:o med jungfrun Margareta Göransdotter; 2:o med jungfrun Sigrid Hult, † 1710 i Jönköpings Kristina församling, Jönköpings län, dotter till assessorn i Göta hovrätt Johan Nilsson Hultenius och Alitha Pedersdotter.

Söner 2:o:

 • Johan Lothigius, född 1681; häradshövding; † 1724. se Tab 4.
 • Nils Lothigius, född 1689-02-12 i Jönköpings Kristina församling, Jönköpings län; fänrik vid artilleriet 1706; fången vid Poltava och vistades under fångenskapen i Klinkow.

TAB 4

Johan Lothigius, (son till Samuel Lothigius, Tab 3), född 1681-08-03 i Jönköpings Kristina församling, Jönköpings län; häradshövding i Dal och Lysings häraders domsagor; † 1724-02 i Jönköpings Kristina församling, Jönköpings län. Gift 1709 med jungfrun Anna Catharina Ekeroth, född 1684 (åu) i Jönköpings Kristina församling, Jönköpings län, † där 1765, dotter till räntmästaren Johan Ekeroth och Annika Lindeblad.

Barn:

 • Sigrid Anna Lothigius, född 1710 i Jönköpings Kristina församling, Jönköpings län, † 1795-05-10 på Kopparbo, Kalmar län. Gift med komministern i Älghult och Hälleberga pastorat Erik Bärman, född 1706 i Sandseryds socken, Jönköpings län.
 • Samuel Lothigius, född 1712; notarie; † 1754. se Tab 5.
 • Nils Lothigius, född 1719; student i Uppsala 1738-09-01; disputerade 1745; filosofie kandidat i Uppsala 1746-04-15; promoverad till filosofie magister i Greifswald samma år 23/12; e o predikant vid amiralitetet i Stockholm 1752; kyrkoherde i Danviks och Sicklaö församlingar i Stockholms län 1760; † barnlös 1766-04-03 i Jönköpings Kristina församling, Jönköpings län. Gift 1:o med Sara Margareta Ström, född 1718, † 1763-09-17; 2:o med Anna Beata Holm, född 1739 i Stockholm, dotter till skeppsbyggmästaren Bengt Holm och Anna Maria N.N.
 • Elisabet Beata Lothigius, född 1716 (åu) i Jönköpings Kristina församling, Jönköpings län, † där 1782-10-03, begravd 8/10 (lungsot, 66 år gammal, källa: Genline ID 1153.37.66900). Gift 1753 i Jönköpings Kristina församling med provincialapotekaren i Jönköping Jakob Henrik Grapengiesser, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1738-08-10 i Jönköpings Kristina församling (källa: Genline ID 1153.102.52000) med jungfrun Anna Christina Falk, född 1710 i Jönköpings Kristina församling, Jönköpings län, döpt 11/11 (källa: Genline ID 1153.92.101000), † där 1751-07-27 (59 år gammal, källa: Genline ID 1153.37.62900), dotter till guldsmeden och bokbindaren Anders Falk), född 1708 i Parchim, Sachsen, † 1790-04-28 i Jönköpings Kristina församling, Jönköpings län, begravd 4/5 (källa: Genline ID 1153.37.68500). Paret fick 2 gemensamma döttrar.
 • Helena Maria Lothigius, född 1723 i Jönköpings Kristina församling, Jönköpings län, † 1790-06-06 på Attorp. Gift 1752-10-15 på Åsen, Sandseryds socken, Jönköpings län med vice häradshövdingen Axel Conrad Roos af Hjelmsäter, född 1729, † 1763-09-06 på Klämmestorp, begravd 13/3. Paret fick 3 barn, men bara äldsta dottern överlevde och har efterlämnat talrika ättlingar.

TAB 5

Samuel Lothigius, (son till Johan Lothigius, Tab 4), född 1712 i Jönköpings Kristina församling, Jönköpings län; student i Uppsala 1731-09-17; auskultant i Göta hovrätt 1735-12-02; kanslist och aktuarie 1744-03-09; notarie 1752-12-17; † 1754-03-30 i Jönköpings Kristina församling, Jönköpings län. Gift 1745-07-30 i Jönköpings Kristina församling med jungfrun Rakel Charlotta Falk, född 1725 i Jönköpings Kristina församling, Jönköpings län, dotter till guldsmeden och rådmannen Anders Falk och hans 2:a fru Anna Charlotta Meyer.

Barn:

 • Catharina Charlotta Lothigius, född 1746-09-01 i Jönköpings Kristina församling, Jönköpings län, † där s å 15/10.
 • Catharina Charlotta Lothigius, född 1747-10-08 i Jönköpings Kristina församling, Jönköpings län, † där s å 10/11.
 • Johan Samuel Lothigius, född 1750; sekreterare, lagman, godsägare; † 1818. se Tab 6.

TAB 6

Johan Samuel Lothigius, (son till Samuel Lothigius, se Tab 5), född 1750-03-11 i Jönköpings Kristina församling, Jönköpings län; student i Lund 1765-01-11; auskultant i Göta hovrätt 1767-06-18; vice aktuarie; aktuarie 1776-03-11; notarie 1780-02-10; sekreterare 1783-03-07; lagmans nåd heder och värdighet 1805-03-12; godsägare på Samset vid Jönköping; † 1818-02-04 på Samset, Jönköpings Kristina församling, Jönköpings län. Gift 1793-10-03 på Överums bruk, Lofta socken, Kalmar län med jungfrun Gertrud Helena Steen, född 1768-10-05 i Västervik, Kalmar län, † 1845-10-28 i Jönköpings Kristina församling, Jönköpings län, dotter till brukspatronen Johan David Steen och Helena Mæchel.

Barn:

 • Johan Fredrik Samuel Lothigius, född 1794; civilnotarie; † 1857. se Tab 7.
 • Carl Adolf Lothigius, född 1795; stadskassör; † 1866. se Tab 8.
 • Sten August Lothigius, född 1797; hovrättsråd; † 1849. se Tab 11.
 • Helena Charlotta Lothigius, född 1800-02-12 i Jönköpings Kristina församling, Jönköpings län, † 1876-01-04 i Nässjö, Jönköpings län. Gift 1822-08-02 på Samset med sekreteraren i Göta hovrätt, RNO Gustaf Emanuel Stridbeck, född 1795-12-13 i Halmstad, Hallands län, † 1874-04-22 på Mosseryd, Haurida socken, Jönköpings län. Paret fick 8 barn.
 • David Vilhelm Lothigius, född 1804; häradshövding; † 1851. se Tab .
 • Maria Sofia Clementina Lothigius, född 1806-06-08 i Jönköpings Kristina församling, Jönköpings län, † där ogift och barnlös 1870-05-16.

TAB 7

Johan Fredrik Samuel Lothigius, (son till Johan Samuel Lothigius, Tab 6), född 1794-07-03 i Jönköpings Kristina församling, Jönköpings län; student i Lund 1811-02-02; auskultant i Göta hovrätt 1815-01-20; e o kriminalnotarie samma år 22/5; vice arkivarie 1821-05-01; fick första domarförordnandet samma år 12/10; e o civilnotarie samma år 10/12; vice häradshövding 1823; häradshövdings nåd heder och värdighet 1826; konstituerad kanslist 1827-06-07; första gången adjungerad ledamot 1828-02-01; kanslist samma år 23/4; fiskal 1830-05-27; civilnotarie 1832-12-14; † 1857-06-16 på Henriksbo, Jönköpings län. Gift 1844 i Jönköpings Kristina församling med fröken Augusta Johanna Nordholm, född 1822-03-28 på Björkö prästgård, Björkö socken, Jönköpings län, † 1901, dotter till pastorsadjunkten Johan Nordholm och Catharina Elmqvist.

Barn:

 • Victor Hjalmar Lothigius, född 1844-03-23 i Jönköpings Kristina församling, Jönköpings län; intagen i dåvarande allmänna läroverk 1854-06-30; kontorist i Stockholm 1867; kassör vid Eslövs stenkolsverk 1873; avgick därifrån för sjuklighet 1874; † ogift och barnlös 1876-12-16 i Stockholm.
 • Hanna Rakel Helena Lothigius, född 1849-12-26 i Jönköpings Kristina församling, Jönköpings län, † 1933, begravd 20/7. Gift 1870-12-26 i Jakobs församling, Stockholm med stadsingenjören och majoren, RVO Carl Herman Öhnell, född 1842-08-09 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, † 1907.
 • Ida Fredrika Signe Charlotta Lothigius, född 1857-07-13 på Henriksbo, Jönköpings län.

TAB 11

Sten August Lothigius, (son till Johan Samuel Lothigius, Tab 6), född 1797-02-26 i Jönköpings Kristina församling, Jönköpings län; student i Lund 1813-02-08; auskultant i Göta hovrätt 1816-07-10; e o kriminalnotarie samma år 21/10; fick första domarförordnandet 1818-09-20; vice häradshövding 1820-05-01; häradshövdings nåd heder och värdighet 1823-07-04; e o civilnotarie 1824-06-01; kanslist i Göta hovrätt 1830-03-16; fiskal samma år 27/5; adjungerad ledamot 1830; assessor 1831-01-15; hovrättsråd 1844-12-12; † 1849-08-27 i Jönköpings Kristina församling, Jönköpings län. Gift 1830-04-10 i Halmstad med fröken Lovisa Magdalena Stridbeck, född 1811-09-08 i Halmstad, † 185809-24 i Kungsholms församling, Stockholm, dotter till landssekreteraren i Hallands län Carl Severin Stridbeck och Lovisa Victoria Ursell.

Barn:'

 • Götilda Victoria Lothigius, född 1831-03-14 i Jönköpings Kristina församling, Jönköpings län, † 1857-08-16 i Kungsholms församling, Stockholm. Gift 1850-11-20 i Stockholm med grosshandlaren Johan Erik Sundblad, född 1821-07-24 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm.
 • Sofia Lovisa Charlotta Lothigius, född 1832-08-19 i Jönköpings Kristina församling, Jönköpings län; ägare till Tenhult i Rogberga socken. Gift 1850-06-07 på Tenhult, Rogberga socken med jägmästaren Anders Henrik Sundblad, född 1821-07-24 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, † 1896-06-01 på Tenhult, Rogberga socken, Jönköpings län.
 • Tullia Augusta Helena Lothigius, född 1834-05-02 på Samset, Jönköping, Jönköpings län, † 1912-10-20 i Södertälje, Stockholms län. Gift 1857-04-14 i Kungsholms församling, Stockholm med översten, RSO, RNO Erik Gustaf Klingenstierna, i hans 2:a äktenskap, född 1822-11-24 på Tistad, Södermanlands län, † 1894-02-12 i Stockholm. Paret fick 5 gemensamma barn.
 • Gustaf Fredrik Lothigius, född 1838; överstelöjtnant, RSO; † 1915. se Tab 9.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman