Ljunglöf

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Tobaksfabrikören Jakob Fredrik Ljunglöf, (1796-1860).
Tobaksfabrikören "Snuskungen" Knut Fredrik Ljunglöf, (1833-1920). Han gjorde stora vinster i tobaksfabriken, som han investerade i lantegendomar utanför Stockholm. Vid sin död ägde han bland annat Råcksta, Vällingby, Beckomberga, Blackeberg och Lilla Ängby.
Den Ljunglöfska snusfabrikren som grundades 1821 i Kungsbacken på Drottninggatan 81 av Jakob Fredrik Ljunglöf, efter att han övertagit en av landets äldsta tobaksfabriker. År 1839 flyttades verksamheten till Luntmakargatan 19 i kvarteret Träsket. Med tiden blev den en av världens ledande snusfabriker och 1822 föddes snusmärket "Ljunglöfs N:o 1" eller "ettan", som nu är ett av Sveriges äldsta aktiva varumärken. Verksamheten övertogs på 1920-talet av Svenska AB Tobaksmonopolet som lade ner driften.

Petter Liunglööf, (son till Jahan Christiansson), född 1685-11-23 i Lilla Malma socken, Södermanlands län; kronolänsman; † 1734 i Lilla Malma socken, Södermanlands län. Gift med jungfrun Catharina Lund, född 1691 i Tolfta, Lerbo socken, döpt 28/1, † 1752 i Sköldinge socken, Södermanlands län, dotter till Erik Jonsson Lund och Elsa Teller.

Barn:

 • Brita Sofia Ljunglöf, född 1715 i Lilla Malma socken, Södermanlands län, † 1790 i Sköldinge socken, Södermanlands län. Gift 1734 i Lilla Malma kyrka med Lars Åstedt, född 1700 i Bettna socken, Södermanlands län, † 1784 i Sköldinge socken, Södermanlands län.
 • Elsa Catharina Ljunglöf, född 1717 i Lilla Malma socken, Södermanlands län.
 • Carl Petter Ljunglöf, född 1718; komminister, domkyrkosyssloman; † 1803. se Tab 2.
 • Peter Adolf Ljunglöf, född 1721 i Lilla Malma socken, Södermanlands län.
 • Jonas Ljunglöf, född 1725 i Lilla Malma socken, Södermanlands län.
 • Olof Ljunglöf, född 1728 i Lilla Malma socken, Södermanlands län.

TAB 2

Carl Petter Ljunglöf, (son till Petter Liunglööf, Tab 1), född 1718 i Lilla Malma socken, Södermanlands län; komminister i Nyköpings östra; domkyrkosyssloman i Strängnäs; † 1803-10-24 i Strängnäs, Södermanlands län (ålderdom, 86 år gammal, källa: Strängnäs lands- och stadsförsamlingar F:1 s.64, AID: v61770.b68.s64). Gift 1:o med jungfrun Anna Maria Bjurberg, född 1723, † 1755-11-19 i Helgona socken, Södermanlands län (källa: Nyköpings rådhusrätt och magistrat FIIa:4 s.607, AID: v199648.b611.s607); bouppteckning 1756-05-17 med 1115 daler kopparmynt i behållning (källa: Nyköpings rådhusrätt och magistrat FIIa:4 s.607, AID: v199648.b611.s607); dotter till kyrkoherden i Trosa pastorat Axel Julius Bjurberg och Ebba Beata Kjulman; 2:o med jungfrun Margareta Charlotta Norman, född 1731 i Nyköpings Sankt Nicolai församling, Södermanlands län, † 1814-10-12 i Strängnäs, Södermanlands län (ålderdom, 83 år gammal, källa: Strängnäs lands- och stadsförsamlingar F:1 s.86, AID: v61770.b90.s86), dotter till Abraham Norman.

Barn 1:o:

 • Erik Julius Ljunglöf, född 1749 i Trosa landsförsamling, Södermanlands län, † ung.
 • Beata Catharina Ljunglöf, född 1751 i Trosa landsförsamling, Södermanlands län.
 • Carl Petter Ljunglöf, född 1752; kunglig hovpredikant, kyrkoherde; † 1817. se Tab 3.
 • Maria Christina Ljunglöf, född 1754 i Nyköping, Södermanlands län, † ogift och barnlös 1817-06-02 i Strängnäs, Södermanlands län (vattusot, 62 år gammal, källa: Strängnäs lands- och stadsförsamlingar F:1 s.91, AID: v61770.b95.s91).

Barn 2:o:

 • Elsa Charlotta Ljunglöf, född 1764 i Nyköping, Södermanlands län.
 • Margareta Sofia Ljunglöf, född 1766 i Nyköpings Alla Helgona församling, Södermanlands län.
 • Johan Fredrik Ljunglöf, född 1768 i Nyköpings Alla Helgona församling, Södermanlands län.
 • Gustaf Erik Ljunglöf, född 1771 i Nyköpings Alla Helgona församling, Södermanlands län, † där 1772.

TAB 3

Carl Petter Ljunglöf, (son till Carl Petter Ljunglöf, Tab 2), född 1752 i Trosa landsförsamling, Södermanlands län; kunglig hovpredikant hos hertig Karl (Karl XIII); kyrkoherde i Kjula och Sundby pastorat; † 1817-09-08 i Kjula prästgård, Södermanlands län, begravd 18/8 (vattusot, 64 år gammal, källa: Kjula C:2 s.206, AID: v59651a.b211.s206). Gift 1:o 1782 i Julita med jungfrun Hedvig Catharina Hedberg, född 1755-07-10 på Boda, Julita socken, Södermanlands län, † 1795 i Sundby socken, Södermanlands län, dotter till Jöns Hedberg och Magdalena Person; 2:o med jungfrun Carolina Lovisa Fredrika Markander, född 1775-03-02 i Rytterne socken, Västmanlands län, † 1826-11-29 på Sabbatsbergs sjukhus, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:449 s.334, AID: v223088.b3470.s334); bouppteckning 1827-03-09 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:449 s.334, AID: v223088.b3470.s334); dotter till frälseinspektorn Mathias Markander och Christina Elisabet Forselius.

Barn 1:o:

 • Carl Ljunglöf, född 1783; inspektor; † 1823. se Tab 4.
 • Nils Leonhard Ljunglöf, född 1785 i Sundby socken, Södermanlands län; trädgårdsmästare.
 • Hedvig Magdalena Ljunglöf, född 1788 i Sundby socken, Södermanlands län, † ung.
 • Christina Charlotta Ljunglöf, född 1790 i Sundby socken, Södermanlands län, † 1833 i Stockholm.
 • Per Adolf Ljunglöf, född 1794 i Sundby socken, Södermanlands län; handlande.

Barn 2:o:

 • Jakob Fredrik Ljunglöf, född 1796; fabrikör, RVO; † 1860. se Tab 5.
 • Olof Ulrik Ljunglöf, född 1798; kommissionslantmätare; † 1852. se Tab .
 • Carolina Apollonia Ljunglöf, född 1801 i Sundby socken, Södermanlands län, † 1879. Gift med prosten och kyrkoherden Carl Fredrik Häggman, född 1794 i S:t Petersburg, Ryssland, † 1860 i Kolbäcks prästgård, Kolbäcks socken, Västmanlands län.

TAB 4

Carl Ljunglöf, (son till Carl Petter Ljunglöf, Tab 3), född 1783-04-13 i Julita socken, Södermanlands län, döpt 15/4 (källa: Julita C:2 s.122, AID: v59548a.b1260.s122); inspektor: † 1823-06-24 på Ribbingelund, Kjula socken, Södermanlands län, begravd 28/6 (nervfeber, 40 år gammal, källa: Kjula C:2 s.211, AID: v59651a.b216.s211). Gift med jungfrun Anna Charlotta Forsman, född 1789-05-04 i Torshälla, Södermanlands län, döpt 7/5 (källa: Torshälla C:2 s.68, AID: v62401.b71.s68; Torshälla AI:10a s.62, AID: v62362.b77.s62), dotter till postmästaren och stadsfiskalen Johan Fredrik Forsman och Sara Charlotta Ramstedt.

Barn:

 • Carolina Charlotta Ljunglöf, född 1812-04-29 i Torshälla, Södermanlands län, döpt 1/5 (källa: Torshälla AI:10a s.62, AID: v62362.b77.s62), † 1889-09-12 på Kummelnäs säteri, Boo socken, Stockholms län (77 år gammal, källa: Värmdö skeppslags häradsrätt FII:43 s.2, AID: v161438.b40.s2). Bouppteckning 1889-10-07 med 67025 kronor i behållning (källa: Värmdö skeppslags häradsrätt FII:43 s.2, AID: v161438.b40.s2). I hennes bouppteckning upptogs 3/4 mantal säteri Kummelnäs 45000 kronor; Revsättra 1 mantal frälse 25000 kronor; Skarpnäs 1/4 mantal frälse 5000 kronor; Lövvarga kvarnlägenhet 10000 kronor; Carvik lägenhet 3000 kronor; Hasseludden 2000 kronor. Gift med fabriksförvaltaren August Fredrik Smith, född 1806-08-27 i Stockholm, † 1851. Paret fick 2 söner.
 • Hedvig Albertina Margareta Ljunglöf, född 1813-10-28 i Torshälla, Södermanlands län (källa: Torshälla AI:10a s.62, AID: v62362.b77.s62).
 • Carl Fredrik Ljunglöf, född 1816-05-30 i Torshälla, Södermanlands län (källa: Torshälla AI:10a s.62, AID: v62362.b77.s62).
 • Adolf Wilhelm Ljunglöf, född 1818-03-20 i Torshälla, Södermanlands län (källa: Torshälla AI:10a s.62, AID: v62362.b77.s62); ingenjör; † ogift och barnlös 1906 på Nybygget, Kummelnäs, Boo socken, Stockholms län (88 år gammal, källa: Värmdö skeppslags häradsrätt FII:47 s.435, AID: v505464.b4500.s435). Bouppteckning 1906-02-19 (källa: Värmdö skeppslags häradsrätt FII:47 s.435, AID: v505464.b4500.s435).

TAB 5

Jakob Fredrik Ljunglöf, (son till Carl Petter Ljunglöf, Tab 3), född 1796-10-22 i Sundby socken, Södermanlands län; elev vid Strängnäs trivialskola; anställd hos sockerbruksidkaren G Östermark i Stockholm 1810; magasinsbetjänt och handelsbokhållare hos tobaksfabrikören Peter Helin våren 1813-okt 1820; fabriksföreståndare hos tobaksfabrikören Petter Lundgren 1820; fick kommerskollegiums tillstånd att driva tobaksfabrik 1821-11-06; förvärvade genom köp och drev sistnämnda rörelse från 1822-01-01 (köpet slutreglerat 1827-03-30; drev företaget under firma Jac Fr Ljunglöf), burskap som tobaksfabrikör 1822-01-15; ledamot av Sällskapet Par Bricole 1828; av Adolf Fredriks församlings kyrkoråd 1833-04-21; av Borgerskapets äldste 1843-01; av direktionen för Borgerskapets gubbhus 1847-09-07, allt i Stockholm; RVO; † 1860-09-21 i Adolf Fredriks församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:592 s.104, AID: v223302.b4530.s104). Lanserade 1822 snuset Ljunglöfs N:o 1, ett snus som idag är känt som Ljunglöfs ”Ettan”; i slutet av 1820-talet var han den främste snusfabrikanten i landet; inledde 1839 tillverkning av cigarrer och cigaretter. I mitten av 1800-talet arrenderade familjen herrgården Agnesberg i Ulriksdal, Solna socken, uppförd 1820. Bouppteckning 1861-03-20 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:592 s.104, AID: v223302.b4530.s104). Ägde egendomen nr 2 i kvarteret Träsket i Adolf Fredriks församling, adress Badstugatan 24, taxerad till 105000 riksdaler riksmynt; 1/3-del i huset Luntmakargatan 9, taxerad till 13500 riksdaler riksmynt. Varulagret omfattade svenska tobaksblad för 68811 riksdaler riksmynt, utländska blad+stjälk 143843 riksdaler riksmynt, snus, cigarrer, presstobak och diverse för 82809 riksdaler riksmynt. Gift 1822-02-02 i Järfälla socken, Stockholms län med fröken Tullia Henriette Nettelbladt, född 1797-07-27 i Svea livgardes församling, Stockholm, † 1884-01-10 i Adolf Fredriks församling, Stockholm, dotter till grosshandlaren Carl Felix Nettelbladt och Lovisa Tullia Denisson.

Barn:

 • Henriette Louise Ljunglöf, född 1822-11-03 i Stockholm, † där 1903-01-13. Gift 1846-10-20 i Stockholm med överstelöjtnanten, RSO Fredrik August Akrell, född 1815-05-01 på Karlbergs slott, Solna socken, Stockholms län, † 1885-09-22 i Stockholm. Paret fick 5 barn.
 • Jakob Theodor Ljunglöf, född 1825 i Stockholm; grosshandlare; † 1855-11-09 i Stockholm (30 år, 9 månader, 25 dagar gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:572 s.129, AID: v223282.b6480.s129). Bouppteckning 1856-04-01 med 2397 riksdaler banco i behållning (Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:572 s.129, AID: v223282.b6480.s129).
 • Carolina (Lina) Matilda Ljunglöf, född 1826-03-12 i Stockholm.
 • Emma Charlotta Ljunglöf, född 1827 i Stockholm, † 1873. Gift med notarien i riksgäldskontoret August Emanuel Neijber, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o med fröken Johanna Matilda Owen, född 1826-07-19, † 1905-02-08, dotter till brukspatronen, RVO Samuel Owen och Johanna Magdalena Elisabet Strindberg), född 1820-07-10 i Stockholm, † där 1914-12-21. Paret fick 1 gemensam son.
 • Jakobina Theresia Ljunglöf, född 1829 i Stockholm, † där 1847.
 • Agnes Augusta Ljunglöf, född 1831-07-08 i Stockholm, † där 1924-01-22 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:967 s.566, AID: v770899.b3860.s566). Bouppteckning 1924-04-02 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:967 s.566, AID: v770899.b3860.s566). Gift med grosshandlaren och försäkringsagenten Carl Magnus Leonard Kruse, från vilken hon skildes, född 1824-08-01 i Adolf Fredriks församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:502 s.646, AID: v223180.b6660.s646), † där 1877-04-11 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:657 s.205, AID: v223425.b7680.s205). Paret fick 5 barn.
 • Knut Fredrik Ljunglöf, född 1833; fabrikör; † 1920. se Tab 6.
 • Carl Robert Ljunglöf, född 1835-07-06 i Stockholm; tobaksfabrikör; † ogift och barnlös 1868-06-11 i Basel, Schweiz (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:624 s.133, AID: v223385.b5360.s133). Bouppteckning 1869-04-15 med 224799 riksdaler riksmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:624 s.5450, AID: v223385.b5450). Ägde ½ av egendomen nr 2 i kvarteret Träsket i Adolf Fredriks församling, med adress Badstugatan 24 och Luntmakargatan 9, med taxeringsvärde 100000 riksdaler riksmynt (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:624 s.5370, AID: v223385.b5370).

TAB 6

Knut Fredrik Ljunglöf, (son till Jakob Fredrik Ljunglöf, Tab 5), född 1833-06-30 i Adolf Fredriks församling, Stockholm; inskrevs vid Uppsala Universitet 1850-06-11; anställd på firman Molls kontor i Stockholm 1850—52; praktik på tobaksfirman Migault & Ruyter i Bremen 1852—55 och i Liverpool 1856-omkr 59; anställd i firma Jac Fr Ljunglöf, Stockholm 1860-01-01; ensam innehavare 1860-09-21 — 1861-02-19 och juni 1868—95; tillsammans med brodern Robert 1861—68 och tillsammans med sonen Robert från 1912-02-17; VD för Jac Fr Ljunglöfs tobaksfabriksab 1895-12-16 - 1912-02-10; ledamot av kyrkorådet i Adolf Fredriks församling; ledamot av stadsfullmäktige i Stockholm 1868—70; ledamot av överstyrelsen för prins Carls uppfostringsinrättning för fattiga barn i Stockholm (Gålöstiftelsen) 1890-12-03 - 1913-12-22; † 1920-04-17 i Adolf Fredriks församling, Stockholm. Bouppteckning 1920-12-14 till 1921-01-12 med 16534651 kronor i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:937 s.41, AID: v770869.b2060.s41). Ägde 3/8 mantal Lilla Ängby i Bromma socken 30000 kronor; 3 mantal Beckomberga i Bromma socken 150000 kronor - båda dessa fastigheter köpte han in 1912-05-06. Han ägde även två lustjachter Tullia och Anna med inventarier värda 15000 respektive 5000 kronor. I hans omfattande aktieportfölj fanns bland annat 12915 aktier i Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag 3693690 kronor. Han hade fordringar på 1137360 hos friherrinnan Anna Lilliecreutz, 318378 kronor hos friherrinnan Tullia Lilliecreutz arvingar, 999551 kronor hos fabrikören Knut Fredrik Ljunglöf junior med mera. Hans andel i firma Jac. Fr. Ljunglöf enligt avräkning var värd 8758995 kronor. Han hade 1861 även köpt in stora områden i Spånga och Blackeberg och 1890-93 lät han uppföra en stor villa med tillhörande park som kallades Ljunglöfska slottet. I bouppteckningen upptogs det som 1 mantal Rocksta nr 1 med kvarn och såg, Kvarnviken, lägenheten Blackeberg, 1 mantal Vällingby nr 1 jämte båtmanstorp och lägenheten Holmbacken nr 1, avsöndrad från 1/8 mantal Vällingby nr 1, 1 mantal Vällingby Lillgård, skogsintagor i Sjöhagen och Sjövreten med nr 9, 10, 12, 13, 14 och 15, avsöndrade från 1/4 mantal Vällingby, samt lägenheten Sjöhagen nr 1, avsöndrad från 1/8 mantal Vällingby nr 1, 1/6 mantal Grimsta kallat Kanaan samt lägenheten Lilla Beckomberga nr 1, avsöndrad från 2 3/4 mantal Nälsta, allt i Spånga socken med en total behållning på 645000 kronor. Gift 1:o 1860-04-21 i Hedvig Eleonora kyrka med fröken Hilma Aurora Lovisa Öhrström, född 1832-10-02 på Tullgarns slott, Hölö socken, Södermanlands län, † 1900-01-05 i Kärda socken, Jönköpings län, dotter till grosshandlaren Gustaf Hartman Öhrström och hans 2:a fru Anna Leonora Michaal; 2:o 1884-09-03 i Göta livgardes församling, Stockholm med fröken Hulda Henrietta Maria Krook, i hennes 2:a äktenskap (gift 1o med kaptenen Max Carl Gustaf Broman, med vilken hon fick 3 döttrar, född 1838 i Stockholm, † där 1883), född 1841-08-08 i Brännkyrka socken, Stockholms län, † 1924-11-25 i Adolf Fredriks församling, Stockholm, dotter till apotekaren Carl Adolf Krook och Christina Sofia Krook.

Barn 1:o:

 • Anna Jakobina Ljunglöf, född 1861-10-16 i Stockholm. Gift 1881-03-09 i Stockholm med löjtnanten i Karlskrona grenadjärregementes reserv, brukspatronen, RVO, friherre Adolf Magnus Lilliecreutz, född 1852-04-22 på Kristineberg, † 1918-08-11 på Åminne bruk, Kärda socken, Jönköpings län. Paret fick 5 barn.
 • Tullia Aurora Ljunglöf, född 1865-01-12 i Stockholm, † där 1909-11-02. Gift 1884-12-05 på Åminne bruk med sin systers svåger, hospitanten vid Ultuna lantbruksinstitut, godsägaren, friherre Axel Julius Lilliecreutz, född 1855-02-22 på Källunda, † 1931-01-17 i Oskars församling, Stockholm. Paret fick 5 döttrar.
 • Knut Fredrik Ljunglöf junior, född 1873; fabrikör, godsägare; † 1946. se Tab 7.

Son 2:o:

 • Knut Robert Ljunglöf, född 1885; grosshandlare; † barnlös 1950. Gift 1924-12-23 (källa: Skå AIIa:2 s.18, AID: v272858.b330.s18) i Engelbrektskyrkan i Stockholm med änkan Emma Westervelt, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o med tandläkaren August Westerberg, i hans 2:a äktenskap, född 1868-08-23 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm (källa: Ringarum C:12 s.83, AID: v178343.b90.s83), † 1917-12-27 i Frankfurt am Main (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:909 s.988, AID: v770841.b1380.s988)), född 1868-08-03 i New York, USA (källa: Skå AIIa:2 s.18, AID: v272858.b330.s18).

TAB 7

Knut Fredrik Ljunglöf junior, (son till Knut Fredrik Ljunglöf, Tab 6), född 1873-06-30 i Stockholm; fabrikör; godsägare; anges vara omyndigförklarad; † 1946--11-14 i Ljungby (källa: Västra Värends domsaga FIIIa:46 s.99, AID: v499221.b2030.s99). Bouppteckning 1947-02-14 (källa: Västra Värends domsaga FIIIa:46 s.99, AID: v499221.b2030.s99). Gift 1902-12-04 i Strängnäs med fröken Maria (Maja) von Heijne, född 1877-07-29 i Stockholm, † där 1910-06-15, dotter till kaptenen i Upplands regementes reserv, VD:n Carl Theodor Salomon von Heijne och friherrinnan Maria Theresia von Rosen.

Barn:

 • Knut Jakob Ljunglöf, född 1903-09-04 i Salems socken, Stockholms län (källa: Västra Värends domsaga FIIIa:46 s.99, AID: v499221.b2030.s99); försäljare.
 • Karin Sigrid Aurore Theresia Ljunglöf, född 1906-09-01 (källa: Västra Värends domsaga FIIIa:46 s.99, AID: v499221.b2030.s99), † 1996-04-23 i Hornslet, Danmark. Gift 1937-10-23 med baron Holger Julius Frederik Knud Lavard Josef Rosenkrantz, född 1902-12-09 på Rosenholms slott, Danmark, † 1975-10-26 i Hornslet, Danmark. Paret fick 1 son.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman