Ljungfelt nr 1364

Från Biografiska anteckningar

Adliga ätten Ljungfelt nr 1364 †

Adlad 1698-09-13, introducerad på Riddarhuset 1699, † 1845-08-26

TAB 1

Lars Svensson Frimolin, frälseinspektor och gästgivare vid Ljungby i Sunnerbo härad, Kronobergs län, av vilket ställe barnen tog tillnamnet Ljungbergh. Gift med jungfrun Margareta Larsdotter Falkman.

Son:

Abraham Ljungbergh, adlad Ljungfelt, till Aby i Berga sn, Kronobergs län; född 1654-03-12 på Ljungby gästgivargård, Ljungby sn; student i Lund 1668-02-06; kronofogde i Sunnerbo härad 1674; landskamrerare i Kronobergs län 1681-01-31; adlad 1698-09-13 (introducerad 1699 under nr 1364); assessors karaktär 1721-03-01; † 1724-03-03. Han hade skaffat sig ett särskilt stort förtroende hos småländska allmogen och befalldes därför att uppbåda den och därmed besätta småländska gränsen. Drog med sig fyra kompanier till häst och fem till fot av samma allmoge till huvudkvarteret i Skåne, vilka bevistade fältslaget vid Landskrona, samt anförde under marschen åtskilliga partier mot snapphanarna, av vilka han slog ihjäl en del och tillfångatog en del. Gift 1683-02-13 med jungfrun Agneta Hilletan, † 1706-05-10, dotter till överkommissarien Gabriel Månsson Hilletan, adlad Hilletan och hans 1:a fru Elsa Rolufsdotter.

Barn:

 • Lars Ljungfelt, född 1683; generalguvernements- och amiralitetsfiskal; † 1730. se Tab 2.
 • Gabriel Ljungfelt, född 1685; överstelöjtnant; † 1755. se Tab 3.
 • Magnus Ljungfelt, född 1686; överkommissarie; † 1733. se Tab 4.
 • Elsa Margareta Ljungfelt, född 1687-11-17 på Kronobergs kungsgård, Växjö landsförsamling, † 1699-05-11.
 • Erik Ljungfelt, född 1688-11-22 på Telestad; sekundfänrik vid livgardet 1707-10-23; † ogift och barnlös 1712-02-20 i Solvytsegodsk under rysk fångenskap, som han råkade hamna i vid Poltava, där han även blesserades.
 • Elisabet Ljungfelt, född 1690-03-28, † 1690-04-04.
 • Johan Ljungfelt, till Åby; född 1692-01-25; bokhållare vid Amiralitetet i Karlskrona; † ogift och barnlös 1751-12-12 på Åby.
 • Catarina Elisabet Ljungfelt, född 1694-05-26, † 1729-05-04 på Kråkerum. Gift med kaptenen Lorens von Numers, † 1735 i Karlskrona. Paret fick 6 barn.
 • Paulus Ljungfelt, född 1698-05-26, † 1700-03-06.
 • Gustaf Adolf Ljungfelt, född 1699; vice häradshövding; † 1765. se Tab 7.
 • Elsa Margareta Ljungfelt, född tvilling 1699-10-01, † 1699-11-25.

TAB 2

Lars Ljungfelt, (son till Abraham Ljungbergh, adlad Ljungfelt, Tab 1), född 1683-12-02 på Kronobergs kungsgård, Växjö landsförsamling; student i Uppsala 1698 och i Lund 1702-11-15; vice fiskal i Göta hovrätt 1707-06-12; generalguvernenients- och amiralitetsfiskal i Göteborg; † 1730-04-27, begravd 1730-05-13 i Långaryds sn, Jönköpings län. Trolovad med jungfrun Juliana van Eiten, † 1748-10-28 på Sjöbacka, dotter till stadsfältskären och rådmannen i Jönköping Ulfert Fredrik van Eiten och Ingrid Holm.

Dotter:

 • Laurentia Juliana Ljungfelt, född 1712, som genom dom blev förklarad äkta, † 1763-09-11. Gift 1732-05-25 med häradshövdingen i Finspångs län, Bråbo, Gullberg och Bobergs häraders domsagor Anders Ahlgren, född 1702-08-15 i Skärkinds sn, döpt 19/8 (föddes före middag, källa: Genline ID 374.19.74100), † 1751-12-07 på Sjöbacka säteri, Ljungs sn, begravd 23/12 (59 år gammal, källa: Genline ID 334.15.8700). Paret fick 5 barn.

TAB 4

Magnus Ljungfelt, (son till Abraham Ljungbergh, adlad Ljungfelt, Tab 1), född 1686-06-16 på Kronoberg; kammarskrivare i kammarrevisionen 1708-02-05; kommissarie vid Amiralitetet 1711-09-23 och i Amiralitetskollegium 1712-02-12; överkommissarie vid Amiralitetet i Karlskrona 1714-01-21; † 1733-11-25 på Telestad Gift 1712-08-04 med jungfrun Hedvig Eleonora Lagerbielke, född 1694-09-11, † 1773-06-17 på Telestad, dotter till amiralitetskammarrådet Johan Eugenius Fistulator, adlad Lagerbielke och hans 1:a fru Christina Stenström.

Barn:

 • Johan Abraham Ljungfelt, född 1713-06-05, † 1714-07-20.
 • Magnus Ljungfelt, född 1714; ryttmästare; † 1760. se Tab 5.
 • Carl Hans Ljungfelt, född 1716-05-13; regementsadjutant vid Kronobergs regemente 1738-10-21; fänrik vid Kronobergs regemente 1741-09-02; † ogift och barnlös 1741-11-13 under finska kriget.
 • Agneta Christina Ljungfelt, född 1717-02-08, † 1717-02-17.
 • Fredrik Ljungfelt, född 1718-10-20, † 1719-04-24.
 • Hedvig Eleonora Ljungfelt, född 1720-02-10, † 1791-03-29 på Stojby, Gårdsby sn, Kronobergs län (lungsot, 71 år gammal). Gift 1740-07-18 i Växjö med regementsskrivaren vid Smålands kavalleriregemente Hans Hadders, född 1707-02-28 i Kalmar stadsförsamling, † 1779 i Söraby sn. Paret fick 7 barn.
 • Carl Axel Ljungfelt, född 1721-02-02; jägerifiskal; † ogift och barnlös 1769-05-08 på Telestad.
 • Fredrik Ljungfelt, född tvilling 1726-05-08 i Karlskrona, † där 1726, begravd 10/5.
 • Rutger Ljungfelt, född tvilling 1726-05-08 i Karlskrona, † där s å, begravd 10/5.
 • Joakim Ljungfelt, född 1727-08-25 i Karlskrona, † där 1727-10-27, begravd 30/10.
 • Fredrika Ljungfelt, född 1728-11-11 i Karlskrona, † 1807-03-08 på Dänningelanda Östregård, Dänningelanda sn, begravd 16/3 (bröstsjuka, 79 år gammal, källa: Genline ID 821.5.60300); bouppteckning (källa: Kinnevalds häradsrätt FII:13 s.527, AID: v76076.b283.s527). Gift 1754-10-18 med kaptenen vid Kronobergs regemente Johan Gustaf Mallmén född 1700, † 1764-02-26 på Södra Rottne, Söraby sn, Kronobergs län (källa: Genline ID 442.20.79200). Paret fick 3 barn.
 • Henrietta Ljungfelt, född 1732-04-21 i Karlskrona, † där 1732-10-31, begravd 3/11.

TAB 5

Magnus Ljungfelt, (son till Magnus Ljungfelt, Tab 4), till Ingelstad, Östra Torsås sn, Kronobergs län; född 1714-12-21; ryttare vid Smålands kavalleriregemente 1733; korpral vid Smålands kavalleriregemente 1735; kornett 1744-01-12; löjtnant 1749-02-18; regementskvartermästare 1750-09-19; ryttmästares karaktär 1752-10-30; † 1760-03-23 i Grischow i Pommern under preussisk fångenskap. Gift 1:o 1745-05-01 på Orraryd, Nöbbele sn (källa: Genline ID 458.28.84600) med jungfrun Margareta Beata Branting, född 1728-08-07, † 1754-11-28, dotter till assessorn Gabriel Branting och Sara Gahm; 2:o 1759-04-20 på Bjurvik, Nävelsjö sn med jungfrun Hedvig Eleonora Rothlieb, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o 1750-08-24 med ryttmästaren Fredrik Hierta, född 1723, † 1756; 3:o 1761-06-02 på Eksebo med majoren Henrik Rikard Riddersköld, född 1726, † 1816), född 1724-09-26 † 1799-12-05 i Stockholm, begravd i sin halvbrors grav på Jakobs kyrkogård, dotter till landshövdingen Gustaf Fredrik Rothlieb och hans 2:a fru, friherrinnan Catharina Eleonora Faltzburg.

Barn 1:o:

 • Hedvig Eleonora Ljungfelt, född 1746-01-22, † 1746-01-22 på Orraryd, Nöbbele sn.
 • Hedvig Eleonora Ljungfelt, född 1747-02-15 på Orraryd, Nöbbele sn, levde änka 1781. Gift 1764-08-11 på Torsjö säteri, Östra Torsås sn (källa: Östra Torsås C:1 s.89, AID: v29785.b50.s89) med kvartermästaren Johan Gustaf Kraak, † 1780 i Stockholm.
 • Sara Elisabet Ljungfelt, född 1748-04-10 på Ingelstad, Östra Torsås sn, † 1814-01-25 på Karstorp, Skövde. Gift 1766-07-01 på Stensholm i Hakarps sn, Jönköpings län med majoren Hans Isak von Liphardt, född 1728, † 1801.
 • Anna Sofia Ljungfelt, född 1749-06-04, på Ingelstad, Östra Torsås sn, † 1805-12-23. Gift 1765-06-25 på Orraryd, Nöbbele sn med löjtnanten Sven Tilliander, född 1735 i Hardeberga sn, Malmöhus län.
 • Magnus Gabriel Ljungfelt, född 1750-05-15 på Ingelstad, Östra Torsås sn, † där 1751-06-03.
 • Maria Fredrika Ljungfelt, född 1751-05-13 på Ingelstad, Östra Torsås sn, † där 1751-09-02.
 • Margareta Beata Ljungfelt, född 1752-05-29 på Ingelstad, Östra Torsås sn, † 1827-02-20 Källtorp. Gift 1771-10-12 på Ramnåsa med landssekreteraren i Kalmar län Johan Magnus Flygare, född 1732, † 1804-10-09 på Källtorp.
 • Adolf Fredrik Ljungfelt, född 1753-12-12 på Ingelstad, Östra Torsås sn, † där 1753-12-18.
 • Henrik Vilhelm Ljungfelt, född 1754; krigsråd; † 1830. se Tab 6.

TAB 7

Gustaf Adolf Ljungfelt, (son till Abraham Ljungbergh, adlad Ljungtelt, Tab 1), till Bräkentorp, Södra Ljunga sn, Kronobergs län; född tvilling 1699-10-01 på Aby; student i Uppsala 1718-10-02; vice häradshövding; † 1765-03-01 på Bräkentorp, Södra Ljunga sn. Gift 1:o 1743 med jungfrun Anna Catharina Leijonadler, född 1721-09-29, † 1751-06-03 i Ryssby sn, Kronobergs län, dotter till majoren Carl Berg, adlad Leijonadler och Catharina Kiellman; 2:o 1752-04-13 (äktenskapsförord) med jungfrun Christina Maria Ridderstedt, född 1726-09-23 på Bergsgård, † 1805-11-01 i på Bräkentorp, Södra Ljunga sn, dotter till löjtnanten Stefan Ridderstedt och Hedvig Juliana Wäsman.

Barn 1:o:

 • Carl Erik Ljungfelt, född 1744-03-27, † 1744-04-04 på Bräkentorp, Södra Ljunga sn.
 • Agneta Catharina Ljungfelt, född 1745-04-15, † 1760-05-19 på Bräkentorp, Södra Ljunga sn.
 • Eva Elisabet Ljungfelt, född 1746-08-26, † ogift och barnlös 1774-07-01 på Hårdanäs, begravd s å 6/9.
 • Daniel Abraham Ljungfelt, född 1747-12-12 på Bräkentorp, † 1765-07-11 på Bräkentorp.
 • Sigrid Margareta Ljungfelt, född 1749-06-16 på Bräkentorp, Södra Ljunga sn, † 1807-12-14 i Karlskrona. Gift 1772-12-29 i Nye sn, Jönköpings län med vice häradshövdingen Anders Westdahl, född 1747-07-19 på Gölaryd, Åseda sn, döpt 26/7 (dopvittnen kornetten herr Törne Klint, Olaus Bruhn, Nicolaus Bruhn, källa: Åseda CI:1 s.271, AID: v29849.b140.s271), † 1802-03-01 på Spörsås, Örs sn (källa: Ör AI:12 s.15, AID: v21572.b14.s15). Paret fick 7 barn.

Barn 2:o:

 • Erik Stefan Ljungfelt, född 1753; löjtnant; † 1833. se Tab 8.
 • Anna Lovisa Ljungfelt, född 1754-03-09, † 1754-04-15.
 • Anna Juliana Ljungfelt, född 1755-04-04, † 1802-09-07. Gift 1778-12-29 på Bräkentorp, Södra Ljunga sn med kaptenen Jonas Magnus Reinhold von Moltzer, född 1754, † 1838. Paret fick flera barn.
 • Gustaf Gabriel Ljungfelt, född 1756-12-30, † 1757-06-02 på Bräkentorp, Södra Ljunga sn.
 • Gustaf Gabriel Ljungfelt, född 1759-10-26 på Bräkentorp, Södra Ljunga sn, † där 1760-07-17.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; Folke Rudelius - Kalmar Regementes chefer 1623-1907, biografiska anteckningar; Carl Almgren - Kungl. Första livgrenadjärregementets historia del 6. Sammanställt av: Mattias Loman.