Livijn

Från Biografiska anteckningar

Släkten Livijn (Livin, Livijn och Liwijn)

Släkten Livijn härstammar enligt uppgift från borgaren i Söderköping Jon Månsson († ca 1642), som uppges ha varit gårdsfogde på det i pfalzgreven Johan Kasimirs brudskattsförpantning ingående Liljestad i Skönberga socken, Östergötland. Ett indicium för att sistnämnda uppgift är riktig borde vara att "Jon Månsson i Söderköping" förekommer i Skönberga tiondelängd 1630, dock utan närmare adress.

TAB 1

Författaren, poeten, notarien och krigsjustitiarien Claës Johan Livijn, (1781-1844).

Jon Månsson, förekommer i Skönberga tiondelängd 1630.

Söner:

 • Magnus Jonæ Livinus, född 1622; kyrkoherde, titulärprost, riksdagsman; † 1681. se Tab 2.
 • Botvid Livijn, borgmästare; † före 1691. se Tab 25.

TAB 9

Claës Livijn, (son till Magnus Jonæ Livinus, Tab 2), född 1666-02-24 i Norrköping, Östergötlands län; student i Östgöta nation vid Uppsala universitet 1682; filosofie doktor 1694; docent i Uppsala 1695; fick fullmakt som rektor vid Norrköpings skola 1696 men avsade sig denna befattning; föreslogs till eloquentie professor vid Uppsala universitet 1698; kyrkoherde i Skänninge-Allhelgona-Bjälbo pastorat av Linköpings stift 1698-07-30; titulärprost s å; prästvigd 1699; riksdagsman 1713, 1723 och 1726; preses vid prästmötet 1715; kyrkoherde i Norrköpings S:t Olai och S:t Johannes församlingar 1727-04-27; † 1732-09-10 i Norrköping, Östergötlands län, begravd 1734-01-23 i Skänninge kyrka. Gift 1699-05-31 i Skänninge, Östergötlands län med jungfrun Helena Margareta Dyk, född 1682-10-14 i Skänninge, Östergötlands län, † där 1762-07-11, dotter till kyrkoherden i Skänninge-Allhelgona-Bjälbo pastorat Andreas Petri Dyk och Margareta Dalina.

Barn:

 • Margareta Livin, född 1701-06-04 i Skänninge, Östergötlands län, † 1778-01-21 på Östra Stenby prästgård, Östra Stenby socken, Östergötlands län. Gift 1:o 1724-01-31 i Skänninge med rektorn vid Norrköpings skola, filosofie doktorn Israel Melander, född 1686-11-26 i Vena socken, Kalmar län, † 1732-03-16 i Norrköping, Östergötlands län; 2:o 1734-01-15 i Norrköping med kyrkoherden i Östra Stenby pastorat av Linköpings stift, filosofie doktorn Petrus Tempelman, med vilken hon fick 5 barn, född 1703-11-02 i Vadstena, Östergötlands län, † 1759-06-23 på Östra Stenby prästgård, Östra Stenby socken, Östergötlands län.
 • Magnus Livin, född 1702-05-21 i Skänninge, Östergötlands län, † där 1703-10-12.
 • Magnus Livin, född 1704-04-02; student i Östgöta nation vid Uppsala universitet 1720; prästvigd 1736; rektor vid Vimmerby skola s å och vid Skänninge skola 1737; † ogift och barnlös 1738-05-17 i Skänninge.
 • Andreas Livin, född 1706-09-06 i Skänninge, Östergötlands län, † där 1708-03-09.
 • Helena Livin, född 1710-10-20 i Skänninge, Östergötlands län, † 1803 i Norrköping, Östergötlands län. Gift 1:o 1729-12-11 i Norrköping med handlanden Erik Fahlsten, † 1750-03-11; 2:o 1751 i Norrköping med justitieborgmästaren Gustaf Henrik Hökerstedt, född 1706 i Stockholm, † 1766-05-28 i Norrköpings S:t Olai församling.
 • Claës Livijn, född 1713; kyrkoherde, kontraktsprost, fil dr; † 1778. se Tab 10.
 • Elisabet Catharina Livin, född 1719-01-09 i Skänninge, Östergötlands län, † där 1720-02-06.

TAB 10

Claës Livin, (son till Claës Livijn, Tab 9), född 1713-09-11 i Skänninge, Östergötlands län; student i Östgöta nation vid universitetet i Uppsala 1731; filosofie doktor 1740; prästvigd 1741; huspredikant hos riksrådet, greve Gyllenborg; vice pastor i Skänninge 1742; kyrkoherde där 1749-05-01; respondens vid prästmötet 1753; titulärprost 1755; vice kontraktsprost 1774; kontraktsprost i Göstrings härad av Linköpings stift 1777; † 1778-07-23 i Skänninge. Gift 1743-10-12 på Liljeberg, Viby socken, Östergötlands län med fröken Christina Catharina Götherhielm, född 1718-12-23, † 1799-09-20 i Säby socken, Östergötlands län, dotter till kommendören vid amiralitetet, RSO Johan Alexander Göthe, adlad Götherhielm och hans 1:a fru, friherrinnan Catharina Maria von Danckwardt.

Barn:

 • Johan Alexander Livijn, född 1743; kyrkoherde; † 1802. se Tab 11.
 • Catharina Helena Livijn, född 1745-02-28 i Skänninge, Östergötlands län. Gift 1798-08-30 i Skänninge med tullförvaltaren i Skara Jakob Olof Kylander.
 • Märta Christina Livijn, född 1746-04-06 i Skänninge, Östergötlands län, † 1817-05-26 i Målilla socken, Kalmar län. Gift 1772-05-26 i Skänninge med kyrkoherden i Målilla-Gårdveda pastorat av Linköpings stift, kontraktsprosten i Aspelands härad Lars Bernhard Hult, född 1735-10-14 i Västra Ny socken, Östergötlands län (källa: Genline ID 421.19.62500), † 1812-08-20 på Målilla prästgård, Målilla socken, Kalmar län. Paret fick 9 barn.
 • Claës Livijn, född 1747; häradshövding, krigsråd; † 1823. se Tab 19.
 • Magnus Livijn, född 1749-07-28 i Skänninge, Östergötlands län; sekundkorpral vid Östgöta kavalleriregemente; tredje korpral 1774-08-17; kvartermästare s å 15/9; avsked 1780-05-23; † 1790 vid Viborg, Finland.
 • Anders Livijn, född 1750-09-19 i Skänninge, Östergötlands län, † där 1757-07-10.
 • Peter Henrik Livijn, född 1751; bryggare; † 1808. se Tab 20.
 • Eva Ulrika Livijn, född 1753-07-08 i Skänninge, Östergötlands län, † där 1758-05-20.
 • Elisabet Margareta Livijn, född 1755-01-31 i Linköping, Östergötlands län, döpt 2/2, † 1809. Gift 1778-11-13 i Linköping med borgmästaren i Skänninge Michaël Weijdling, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o med Margareta Hammar), född 1749-02-28 i Linköping, Östergötlands län, † där 1820-01-13 i Linköping (slag, 70 år gammal), begravd 24/1. Paret fick 4 gemensamma barn.
 • Anna Maria Livijn, född 1756-04-08 i Linköping, Östergötlands län, † 1827-03-14 i Stockholm. Gift 1776-09-17 i Skänninge, Östergötlands län med lantjägaren på Omberg Johan Christer Meurling, född 1744-04-29 på Askeryds prästgård, Askeryds socken, Östergötlands län, † 1820 i Skänninge. Paret fick 3 barn.
 • Hedvig Charlotta Livijn, född 1757-09-11 i Skänninge, Östergötlands län, † där s å 21/12.
 • Fredrika Lovisa Livijn, född 1760-06-28 i Skänninge, Östergötlands län, † där 1792-12-12. Gift 1792-01-29 i Skänninge med tullinspektorn, vice häradshövdingen Gustaf Bildstein Sommelius, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1801-09-19 med Hedvig Fredrika Tingstadius, född 1744-07-11, † 1832-06-28), född 1761-10-28 i Lund, Malmöhus län, † 1831-08-15 i Krokeks socken, Östergötlands län.

TAB 11

Johan Alexander Livijn, (son till Claës Livijn, Tab 10), född 1743-12-10 på Skänninge prästgård, Östergötlands län; student i Östgöta nation vid Uppsala universitet 1765; prästvigd till pastorsadjunkt i Skänninge 1772; filosofie doktor 1773; kommninster i Skänninge 1776; kyrkoherde i Högby-Västra Skrukeby-Hogstads pastorat av Linköpings stift 1795; † 1802-07-17 på Högby prästgård, Högby socken, Östergötlands län. Gift 1781-01-19 i Skeda socken, Östergötlands län med demoisselle Juliana Christina Törner, född 1757-09-15 i Linköping, Östergötlands län, † 1823-11-10 i Norrköping, Östergötlands län, dotter till kyrkoherden i Skeda pastorat, prosten och teologie lektorn vid Linköpings gymnasium, teologie och filosofie doktorn Johan Törner och Fredrika Sofia Schmiedeberg.

Barn:'

 • Claës Johan Livijn, född 1781; generaldirektör; † 1844. se Tab 12.
 • Carl Alexander Livijn, född 1783-03-14 i Skänninge, Östergötlands län, † där 1785-08-19.
 • Fredrika Christina Livijn, född 1784-11-30 i Skänninge, Östergötlands län, † 1820. Gift 1810-03-29 i Eksjö med garverifabrikören Johan Gustaf Wessman, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1824-09-24 med Christina Charlotta Trysén, född 1785-12-23, † 1825-11-13), född 1786-09-06 i Eksjö, Jönköpings län, † 1824. Paret fick flera barn.
 • Carolina Juliana Livijn, född 1787-06-16 i Skänninge, Östergötlands län, † 1848 i Stockholm.
 • Carl Alexander Livijn, född 1790; löjtnant, tullförvaltare; † 1858. se Tab 14.
 • Lars Israel Livijn, född 1791-12-06 i Skänninge, Östergötlands län, † där 1792-03-08.
 • Helena Margareta Livijn, född 1793-04-22 i Skänninge, Östergötlands län, † 1866-05-05 i Norrköpings S:t Olai församling, Östergötlands län. Gift 1825-04-10 i Drothems socken, Östergötlands län med gulsmedsåldermannen Anders Vilhelm Rahm, född 1781-04-30 på Hisingen, Göteborg, † 1840-08-09 i Norrköpings Hedvigs församling, Östergötlands län.
 • Sofia Vilhelmina Livijn, född 1798-06-12 i Högby socken, Östergötlands län. Gift 1837 med inspektorn Johan Peter Lindström, född 1782.

TAB 12

Claës Johan Livijn, (son till Johan Alexander Livijn, Tab 11), född 1781-11-12 i Skänninge, Östergötlands län; elev vid trivialskolan i Linköping 1794-04-14; vid gymnasiet där 1795—1800; inskrevs vid Lunds universitet 1800-10-10; vid Uppsala universitet 1802-10-19; kansliexamen och juridisk examen där 1805; auskultant vid Svea hovrätt 1805-06-21; kammarskrivare i kammarrätten 1805-10-30; extra ordinarie kanslist i krigsexpeditionen 1805-12-19; extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1805-12-20; förordnad att göra revisionstjänst i kammarrätten 1806-11-20; förordnad vid revisionen av Pommerska krigsräkenskaperna 1808-05-11; kopist i krigsexpeditionen 1808-08; auditör vid Skaraborgs regemente 1808-12-07 till 1817-04-15 (tjänstledig från 1815-03-12); assessors n h o v 1812; ledamot av krigsrätten vid arméns andra division 1813-05-31; av krigsdomstolen vid arméns första division 1814-09-03; sekreterare i bevillningsutskottet vid riksdagarna 1817—18 och 1823; krigsjustitiarie vid krigshovrätten från 1819-05-11 (tillträdde 1/7, från 1827-04-25 med titeln krigshovrättsråd); ledamot av kommissionen angående tryckfrihetens vård 1823; ang rust- o rotehållares skyldigheter från 1825 (komm:s arb oavslutat); ombudsman i civilstatens pensionsinrättning och ledamot av dess direktion 1827-10-17; ledamot av kommissionen angående ordnings- o tjänstgöringsreglemente för armén 1834—37; generaldirektör och ordförande i styrelsen över fängelserna o arbetsinrättningarna i riket från 1835-03-13; ledamot av kommissionen angående fattigvården 1838— 39; angående arbetsinrättningarna i Sthlm juni 1843. Förf. — LKrVA 1825; LPS 1829; LSkS 1836; ledamot av Svenska fornssällskapet 1844; † 1844-10-12 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm. Gift 1822-09-21 i Danderyds kyrka, Stockholms län med fröken Beata Sofia Löwenborg, född 1794-10-12 på Sveaborgs fästning, Finland, † 1868-10-19 i Stockholm, dotter till lagmannen Christoffer Mauritz Reinhold Löwenborg och Johanna Sofia Wirsén.

Barn:

 • Engelbrekt Carl Livijn, född 1828
 • Edla Sofia Christina Livijn, född 1834 i Stockholm, Stockholms län, † där 1919. Gift 1873 med grosshandlaren Axel [[Brandt från Gävle|Brandt], i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1865 med fröken Augusta Christina Tahlin, med vilken han fick 3 barn, † 1869), född 1836-11-20 i Gävle, Gävleborgs län, † 1898. Paret fick 1 dotter, som dog ogift och barnlös.

TAB 19

Claës Livijn, (son till Claës Livijn, Tab 10), född 1747-09-18 i Skänninge, Östergötlands län (källa: Genline ID 251.39.87400); student i Östgöta nation vid universitet i Uppsala 1766; auskultant i Göta hovrätt; vice häradshövding; vice auditör vid Livgardet; auditör där 1781 och följde regementet under 1789 års krig i Finland; häradshövding i Ale, Bjärke och Vätle häraders domsagor i Älvsborgs län 1791; avsked 1793; titulärt krigsråd 1803; † 1823-04-17 på Traneryds säteri, Säby socken, Östergötlands län (ålderdom, 77 år gammal, källa: Genline ID 251.39.87400). Gift 1782-05-25 i Stora Åby socken med jungfrun Maria Juliana Meurling, född 1750-09-23 på Askeryds prästgård, Askeryds socken, Östergötlands län (källa: Genline ID 251.15.26700), † 1833-12-15 på Traneryds säteri, Säby socken, Östergötlands län, begravd 29/12 (hos sin måg och enda dotter, ålderdomsbräcklighet, 84 år gammal, källa: Genline ID 251.39.90900), dotter till kyrkoherden i Stora Åby och Ödeshögs pastorat, kontraktsprosten och riksdagsmannen Jöns Meurling och hans 2:a fru, friherrinnan Elisabeth Wrangel af Lindeberg.

Dotter:

 • Ebba Carolina Livijn, född 1784-05-20 på Traneryds säteri, Säby socken, Östergötlands län, † där barnlös 1860-03-19. Gift 1:o 1801-01-06 i Säby socken med kaptenen vid artilleriet Adolf Fredrik Rosenborg, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o med jungfrun Fredrika Carolina Billström, † 1800 på Restads säteri, Säby socken, Östergötlands län), född 1766-09-25 i Jönköping (källa: Genline ID 251.38.45800), † 1816-10-11 på Traneryds sätesgård, Säby socken, Östergötlands län, begravd 25/10 (slag, 50 år gammal, källa: Genline ID 251.38.45800); 2:o 1818-01-18 i Säby socken (källa: Genline ID 251.38.50800) med handelsmannen och arrendatorn Gustaf Weman, född 1787 i Ilmola, Finland (källa: Genline ID 251.10.14500), † barnlös 1860-01-12 i Säby socken, Östergötlands län.

TAB 25

Botvid Livijn, (son till Jon Månsson, Tab 1), rådman i Falun; titulär borgmästare; † före 1691. Gift med jungfrun Christina Hansdotter, född 1629, † 1691.

Barn:

 • Botvid Livijn, handlande, rådman; † 1710. se Tab 29.
 • Maria Livijn, † 1712-12-30 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:83 s.82, AID: v222384.b970.s82). Bouppteckning 1716-11-22 (ägde bl a stenhus på Österlånggatan, stenhus på Bastugatan, en gård på Rådmansgatan på Södermalm och del i murad grav i Maria Magdalena kyrka, juveler bl a 2st diamantringar, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:83 s.82, AID: v222384.b970.s82). Gift 1:o med Tomas Rücker, † 1669 i Stockholm; 2:o med handlanden Dietrich von der Liedt, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o med Anna Maria Benning, † 1671 i Stockholm), † 1700-02 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:57 s.1122, AID: v222343.b11440.s1122). Bouppteckning 1700-11-24 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:57 s.1122, AID: v222343.b11440.s1122). Paret fick 5 gemensamma barn.
 • Brita Livijn. Gift 1:o med handlanden Parman Hilcke, med vilken hon fick flera barn, född 1649-11-08 i Bremen, Tyskland, † 1696-04-14 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm; 2:o med Johan Luther.

TAB 29

Botvid Livijn, (son till Botvid Livijn, Tab 25), student i Västmanland-Dala nation vid Uppsala Universitet 1665-10-17; rådman i Stockholm; handlande; † 1710. Gift med jungfrun Engel Ritter, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o med handlanden Henning Gagenholtz, med vilken hon fick 1 dotter, född 1676-10-20, † 1743-04-11), † 1739-05-26 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:122 s.631, AID: v222441.b6550.s631); bouppteckning 1739-07-16 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:122 s.631, AID: v222441.b6550.s631); dotter till handlanden i Norrköping Gerdt Ritter.

Döttrar:

 • Margareta Livijn, född 1696, † 1758-10-19 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:173 s.373, AID: v222534.b3950.s373). Bouppteckning 1758-11-29 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:173 s.373, AID: v222534.b3950.s373). Gift 1722 i Stockholm med handlanden Anders Corsar, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o med jungfrun Elisabet Gawen, † 1721 i Stockholm), född 1669 i Skottland, † 1745. Paret fick 7 gemensamma barn.
 • Maria Livijn, född 1698, † 1784-01-03 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:276 s.2020, AID: v222902.b2020); bouppteckning 1784-02-13 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:276 s.2020, AID: v222902.b2020). Gift 1:o 1722 med handlanden Daniel Burghard, med vilken hon fick 3 barn, † 1727-09-25 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:99 s.184, AID: v222409.b1940.s184); 2:o 1729 med grosshandlaren Leonhard Pinckhardt, född 1699 i Stockholm, † där 1775-03-11 (källa: Stockolms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:237 s.694b, AID: v222848.b3170.s694b). Paret fick 1 son.
 • Juliana Livijn, född 1703-11-25, † 1737-01-04. Gift 1724-03-17 med bankofiskalen Johan Martin Bellman, född 1697-12-16, † 1737-12-25. Paret fick 4 barn.

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman