Lindeman

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Vinhandlaren Hans Lindemans namnteckning i 1:a fruns bouppteckning år 1712. Källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:77 s.1773, AID: v222376.b8340.s1773.

Hans Lindeman, (son till Nils Andersson Lindeman), vinhandlare; † 1730-04-22 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:105 s.11, AID: v222419.b210.s11). Bouppteckning 1731-12-02 med 114583 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:105 s.11, AID: v222419.b210.s11). Ägde stenhus nr 57 på Österlånggatan i Storkyrkoförsamlingen, värderat till 24000 daler kopparmynt och stenhus nr 56 värderat till 8000 daler kopparmynt, en murad grav i Katarina kyrka och en murad grav i Klara kyrka, allt upptaget i bouppteckningen 1731 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:105 s.12, AID: v222419.b220.s12). Gift 1:o 1699-10-01 i Storkyrkan, Stockholm (källa: Storkyrkoförsamlingen EII:1 s.377, AID: v90740.b194.s377) med jungfrun Johanna Maria L´Eclair, född 1682 (åu), † 1712 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:77 s.1772, AID: v222376.b8330.s1772); bouppteckning 1712 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:77 s.1772, AID: v222376.b8330.s1772); dotter till handlanden Collin L´Eclair och Anna Perdotter Åhs; 2:o med änkan Catharina Iander, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o med brukspatronen och skeppsredaren Johan Hjerpe, med vilken hon fick 5 barn, † 1712), † 1759-09-30 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:181 s.1292, AID: v222548.b13500.s1292); bouppteckning 1760-11-06 med 5717 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:181 s.1292, AID: v222548.b13500.s1292); dotter till handlanden Samuel Iander.

Barn 1:o:

  • Hans Lindeman, född 1701; handlande, skeppsredare, rådman; † 1761. se Tab 2.
  • Collin Lindeman, född 1702 (11 år gammal i moderns bouppteckning 1712, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:77 s. 1773, AID: v222376.b8340.s1773), † ung.
  • Maria Lindeman, född 1703 i Stockholm. Gift med Anders Winckelman.
  • Johan Lindeman, född 1706; handlande; skeppsredare; † ogift och barnlös 1742-10-22 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:133 s.232, AID: v222457.b2500.s232). Bouppteckning 1743-02-28 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:133 s.232, AID: v222457.b2500.s232). Ägde 1/16-del i skeppet Stockholm, 1/16-del i skeppet Anna Christina och 1/8-del i skeppet Neptunus, totalt värde 19447 daler kopparmynt i bouppteckningen 1743 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:133 s.233, AID: v222457.b2510.s233).

Barn 2:o:

  • Jakob Lindeman, född 1713 i Stockholm, handelsbokhållare.
  • Isak Lindeman, född 1714 i Stockholm, handlande.
  • Catharina Lindeman, född 1716 i Stockholm. Gift med tenngjutaråldermannen Jakob Sauer.

TAB 2

Hans Lindeman, (son till Hans Lindeman, Tab 1), född 1701 i Stockholm (12 år gammal i moderns bouppteckning 1712, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:77 s. 1773, AID: v222376.b8340.s1773); handlande; skeppsredare; rådman 1754; fullmäktige i manufakturkontoret 1760-61; † 1761-05-16 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:253 s.542, AID: v222869.b5950.s542). Bouppteckning 1764-02-11 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:253 s.542, AID: v222869.b5950.s542). Hans förmögenhet innefattade bl a stenhus nr 66 på Österlånggatan i Storkyrkoförsamlingen och egen fri grund jämte en obebyggd tomt mot Slottsgränden, med upptaget värde 52146 daler kopparmynt; 1/8 part i skeppet Adolf Fredrik, 1/4 part i skeppet Wälkomsten, 1/8 part i skeppet Hoppet, 1/4 part i galären Hazard, 1/8 part i skeppet Wänskapen, 1/8 part i skeppet St Niclas, 1/8 part i skeppet Elisabeth, totalt värde 76407 daler kopparmynt; 1/32 part i stadsvarvet värt 12000 daler kopparmynt; innestående kapital i Ostindiska kompaniet för 9720 daler kopparmynt; 10st lotter i Assurance Compagniet 6000 daler kopparmynt; statskontorets obligationer av fösta lotteriet 9733 daler kopparmynt; statskontorets obligationer av andra lotteriet 2800 daler kopparmynt; kontanter för 49821 daler kopparmynt; juveler, guld och silver, möbler, böcker, viner och när skulderna var avräknade återstod 149768 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:253 s.553, AID: v222869.b6060.s553). Gift med jungfrun Christina Steenman, född 1709 i Stockholm, † 1787-02-28 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm (76 år, 11 månader gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:289 s.704, AID: v222928.b7260.s704); bouppteckning 1787-07-04 med 10119 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:289 s.704, AID: v222928.b7260.s704); ägde stenhus på Österlånggatan i Storkyrkoförsamlingen; dotter till borgaren och hökaren Johan Persson Steenman och Margareta Olofsdotter Pihl.

Barn:

  • Margareta Lindeman, † ogift och barnlös 1774-02-13 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:273 s.246, AID: v222895.b2870.s246). Bouppteckning 1783-06-04 med 2296 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:273 s.246, AID: v222895.b2870.s246).
  • Hans Lindeman, grosshandlare; skeppsredare; † barnlös 1785-12-25 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:286 s.4690, AID: v222925.b4690). Bouppteckning 1786-08-14 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:286 s.4690, AID: v222925.b4690). Ägde stenhus vid Ferckens gränd, stenhus vid Stadsgården, stenhus på Södermalm och 5/24-delar av stenhuset på Österlånggatan, totalt värde 7750 riksdaler banco; 1/2 part i skeppet Minerva; 1/2 part i skeppet Gustaf; 1/16 part i skeppet Bättre Tider, totalt 1890 riksdaler banco; guld, juveler, nipper, silver, möbler och böcker m.m med 22386 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:286 s.4800, AID: v222925.b4800). Gift med jungfrun Elisabet Grönlund.
  • Christina Lindeman, född 1733-11-24, † barnlös 1801-10-15 på Värnanäs herrgård, Halltorps socken, Kalmar län (68 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:347 s.200, AID: v222986.b2080.s200). Bouppteckning 1802-02-11 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:347 s.200, AID: v222986.b2080.s200). Ägde stenhus vid Drottninggatan på Norrmalm, Värnanäs herrgård i Kalmar län och en gård i Sickla, Nacka socken Arvingar var hennes 3 kusiner Steenman, men av faderns enorma förmögenhet återstod endast en spottstyver (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:347 s.200, AID: v222986.b2080.s200). Gift 1:o med brukspatronen Johan Hierpe; 2:o 1786-09-03 med majoren Carl Råbergh, adlad och adopterad Mannerskantz, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1803-04-17 i Stockholm med stiftsjungfrun Anna Charlotta von Arbin, med vilken han fick flera barn, född 1777-02-13, † 1849-11-15 i Karlskrona, Blekinge län, dotter till generallöjtnanten Axel Magnus Arbin, adlad von Arbin och Adolfina Fredrika Hästesko-Fortuna.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman