Liljenstolpe nr 2151

Från Biografiska anteckningar

Adliga ätten Liljenstolpe nr 2151

Adlad 1788-12-20, introducerad på Riddarhuset 1789

TAB 1

Hans Bauman, adlad Liljenstolpe, (son till Peter Bauman), född 1712-01-09 i Västervik; borgare och handelsman i Karlskrona 1738; brukspatron på Falsterbo Bruk i Hjorteds sn, Småland; assessors n h o v; adlad 1788-12-20 jämte sin måg (introducerade 1789 under nr 2151); † 1792-05-28 på Falsterbo Bruk, Hjorteds sn. Gift 1:o 1756-04-27 med jungfrun Anna Lucia Meijer, född 1734-12-30 i Västervik, † 1766-03-07 på Falsterbo Bruk, Hjorteds sn, dotter till apotekaren Johan Meijer och Helena Olofsdotter; 2:o 1768-07-05 i Västervik med jungfrun Ingrid Margareta Hultman, född 1747-03-28 i Västervik, † 1806-12-16 på Falsterbo bruk, Hjorteds sn (änka, långsamt tärande sjukdom, 59 år, 2 månader gammal), dotter till rådmannen och skeppsredaren Hans Hultman och Anna Margareta Holm.

Döttrar 1:o:

 • Anna Helena Bauman, född 1757-04-21, † 1774-10-14.
 • Catharina Margareta Liljenstolpe, född 1758-05-11, † 1798-05-27 på Vinö säteri, Lofta sn (inflammation i lungan, 40 år gammal). Gift 1778-12-20 med lagmannen Lars Axel Lindblom, adlad Liljenstolpe, född 1743, † 1806. Paret fick 7 barn.

Barn 2:o:

 • Gertrud Christina Liljenstolpe, född 1771-02-28, † 1857-07-15. Gift 1:o 1790-09-10 med lagmannen och ledamoten av Konungens Högsta Domstol Johan Israëlsson Rogberg, född 1774 i Vittaryds sn, † 1804-11-05 på Hällared, Sandhults sn (källa: Vedens häradsrätt FII:6 s.805, AID: v143329.b407.s805); 2:o 1807-12-22 på Falsterbo Bruk, Hjorteds sn med överstelöjtnanten i Armén, R S O David Robert Montgomery, född 1771-01-31 på Sålla, Sjögestads sn, † 1846-10-21 på Wij frälsesäteri, Borgs och Löts sn. Paret fick 3 barn.
 • Hans Axel Liljenstolpe, född 1773-03-23; brukspatron; † ogift och barnlös 1801-09-19 i Köpenhamn, Danmark och slöt Baumanska ättegrenen på svärdssidan.

TAB 2

Lars Axel Lindblom, adlad Liljenstolpe, (son till Axel Johan Lindblom), född 1743-08-27; student i Uppsala; auskultant, först i Svea därefter i Göta hovrätt 1764; tjänstgjorde vid Akademikansliet i Lund 1766; engagerad i justitierevisionsexpeditionen 1773; kanslit i riksarkivet 1774; häradshövding i Norra och Södra Tjusts härader i Kalmar län 1775; adlad 1788-12-20, jämte sin svärfar (introducerade 1789 under nr 2151); lagmans karaktär; † 1806-11-28 på Vinö säteri, Lofta sn (rötfeber, 63 år gammal). Gift 1778-12-20 med jungfrun Catharina Margareta Liljenstolpe, född 1758-05-11, † 1798-05-27(1) på Vinö säteri, Lofta sn (inflammation i lungan, 40 år gammal, källa: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar EXIBA:80 s.42, AID: v181263.b83.s42), dotter till assessorn och brukspatronen Hans Bauman, adlad Liljenstolpe och hans 1:a fru Anna Lucia Meijer.

Barn:

 • Hans Axel Lindblom, född 1780-01-04 på Vinö säteri, Lofta sn, † där s å 16/7 (slag, 27 veckor gammal).
 • Axel Liljenstolpe, född 1781; vice häradshövding; † 1863. se Tab 3.
 • Carl Ulrik Lindblom, född 1782-10-02 på Vinö säteri, Lofta sn, † där s å 13/10 (slag, 6 veckor, 6 dagar gammal).
 • Gustaf Ulrik Liljenstolpe, född 1784-05-29 på Vinö säteri, Lofta sn; kadett vid Karlberg 1799; fänrik vid Livgrenadjärerna; ryttmästare vid Livreg:tets Husarkår 1811; major där 1811; R S O; direktör vid Strömsholms Stateriinrättning; överstelöjtnant i Armén 1828; överstes avsked 1829; ståthållare på Strömsholms slott och chef för Strömsholms stuteri 1832; K V O 1843; avsked från chefsbefattningen 1850; Karl XIV Johans Medalj 1854. Gift 1823-12-15 på Fiholms slott, Rytterns sn med friherrinnan Fredrika Wilhelmina Ridderstolpe, född 1800-06-28, dotter till generallöjtnanten, greve Carl Ulrik Ridderstolpe och friherrinnan Gustava Margareta Falkenberg af Trystorp.
 • Lucia Margareta Liljenstolpe, född 1785-10-11 på Vinö säteri, Lota sn. Gift 1810-06-19 i Vreta Klosters kyrka med landshövdingen, friherre Hampus Wilhelm Mörner af Morlanda, född 1775, † 1855.
 • Carl Otto Liljenstolpe, född 1786; överste; † 1865. se Tab 5.
 • Helena Sofia Lindblom, född 1788-06-01 på Vinö säteri, Lofta sn, † där s å 2/6 (1 dygn gammal).

TAB 3

Axel Liljenstolpe, (son till Lars Axel Lindblom, adlad Liljenstolpe, Tab 2), född 1781-04-14 på Vinö säteri, Lofta sn; auskultant i Göta hovrätt 1800; vice häradshövding; R V O 1843; † 1863 i Stockholm. Gift 1807-12-23 i Karlskrona med jungfrun Fredrika Wilhelmina Hederstierna, född 1790-10-23, dotter till överstelöjtnanten Peter Fredrik Hederstierna och Helena Wilhelmina Rystedt.

Barn:

 • Fredrika Wilhelmina Margareta Liljenstolpe, född 1808-08-26, † s å 27/8.
 • Axel Fredrik Liljenstolpe, född 1810-02-10; student i Uppsala; kammarjunkare 1834; kanslist vid Hovexpeditionen 1837; registrator där; ledamot i övre Borgrätten 1840; härold vid Kungliga Nordstjärneordern 1842; kanslist i Krigshovrätten 1846; R D D O 1848; kammarherre s å; protokollsekreterare i Hovexpeditionen.
 • Carl Axel Gustaf Liljenstolpe, född 1813; major, R S O; † 1875. se Tab 4.
 • Axel Wilhelm Liljenstolpe, född 1816-12-01; kadett vid Karlberg 1829; kornett vid Smålands husarreg:te 1831; löjtnant där 1848; ryttmästare 1856; R S O 1860.
 • Lucia Carolina Fredrika Liljenstolpe, född 1818-02-15, † 1823-04-23.
 • Axel Otto Liljenstolpe, född 1819; överstelöjtnant, R S O, R D D O; † 1897. se Tab .

TAB 4

Carl Axel Gustaf Liljenstolpe, (son till Axel Liljenstolpe, Tab 3), född 1813-12-19 på Vinö säteri, Lofta sn; kadett vid Karlberg 1828-01-08; kommenderad på sjöexpedition (på kanonslupar) 1829; utexaminerad 1832-01-31; fänrik utan lön vid Kalmar reg:te s å 3/3; fick penninglön där 1833-02-09; 2:e adjutant 1837-02-24; löjtnant och 1:e adjutant 1840-04-15; 2:e kapten 1851-10-28; 3:e major 1860-03-09; R S O 1862-01-28; regementsskrivare vid Kalmar reg:te s å 30/12; genomgick artilleriläroverket på Marieberg 1832-1835; tjänstgjorde vid Topografiska kårens rekognoseringar i Närke 1835, i Västergötland 1836 och i Dalsland 1837; var ledamot av 2:a militärdistriktets examenskommission 1838; kommenderad på konnektering av kartor i Kalmar län s å; kommenderad vid den i Skåne sammandragna armékåren 1848; hade som befälhavare för 670 man av Kalmar reg:te arbetskommendering vid statens järnvägar i Södermanland 1860; fick 1853-03-02 Kunglig Majestäts tillstånd att på sin egendom Hasselås i Tuna sn, Kalmar län anlägga en privat militärskola för bildande av linjeofficerare; † 1875-03-26 i Vimmerby. Gift 1843-08-08 på Totebo Bruk, Hjorteds sn med fröken Christina Henrietta Amalia Breitholtz, född 1826-10-31 på Totebo Bruk, Hjorteds sn, † 1900-06-15 i Stockholm, dotter till löjtnanten Claës Didrik Breitholtz och Anna Christina Montgomery.

Barn:

 • Claës Axel Gustaf Liljenstolpe, född 1844; kapten, kompanichef, landstingsman, R S O; † 1932. se Tab 5.
 • Christina Fredrika Olga Amalia Liljenstolpe, född 1847-01-09.
 • Carl August Wilhelm Liljenstolpe, född 1849; överstelöjtnant, sjukgymnast. se Tab 6.
 • Knut Otto Viktor Liljenstolpe, född 1852; järnvägstjänsteman. se Tab 7.
 • Anna Lucia Carolina Sofia Liljenstolpe, född 1856-04-03; ogift och barnlös.
 • Sixten Alfred Ulrik Liljenstolpe, född 1858-01-01.

TAB 5

Claës Axel Gustaf Liljenstolpe, (son till Carl Axel Gustaf Liljenstolpe, Tab 4), född 1844-06-06; kadett vid Karlberg 1859-12-15; utexaminerad 1867-05-24; underlöjtnant utan lön vid Kalmar reg:te s å 6/6; fick lön där 1871-09-15; 2:e adjutant 1878-07-04; 2:e kapten 1889-11-22; R S O 1891-05-15; kompanichef 1894-08-06; avsked 1897-06-25 som kapten; han passerade graderna vid Marinreg:tet 1867; genomgick skjutskola vid Drottningholm 1871; landstingsman i Jönköpings län 1886-1887; godsägare på Kvill, Åsen och Heda i Kråkshults sn samt under sina senaste levnadsår villa Åsen i Mörby; † 1932-05-29 i Mörby, Danderyds sn. Gift 1875-11-16 på Forsby, Västra Eds sn med friherrinnan Henriette Wilhelmina Agnes Lybecker, född 1847-10-12 på Djursnäs, Västra Eds sn (källa: Genline ID 199.46.35200), dotter till statsrevisorn, friherre Otto Gustaf Lybecker och friherrinnan Henrietta Jakobina Cederström.

Döttrar:

 • Anna Henrietta Amalia Liljenstolpe, född 1876-08-05.
 • Eva Charlotta Wilhelmina Liljenstolpe, född 1879-01-16.
 • Olga Agnes Fredrika Liljenstolpe, född 1887-02-26.

TAB 6

Carl August Wilhelm Liljenstolpe, (son till Carl Axel Gustaf Liljenstolpe, Tab 4), född 1849-06-11 på Hasselås, Tuna sn; kadett vid Karlberg 1865-05-15; avgick därifrån 1869-09-17; fanjunkare utan lön vid Kalmar reg:te 1870-04-08; på nytt antagen som kadett vid Karlberg s å 1/10; avsked från fanjunkarebeställningen 1871-04-29; utexaminerad från Krigsskolan s å 31/5; underlöjtnant utan lön vid Kalmar reg:te s å 14/7; fick lön där 1874-01-30; avsked 1877-03-16 som underlöjtnant; han passerade graderna vid Marinreg:tet 1871; var kommenderad att leda militäröveringarna vid Västerviks högre allmänna läroverk 1873; ägde 1877-1886 Östraby, Hults sn, och bosatte sig därefter i Stockholm, där han en tid var kommissionär under firma M. Liljenstolpe; flyttade till Nordamerika 1894; föreståndare för Svenska sjukgymnastikinstitutet i Omaha, Nebraska; var under spansk-amerikanska kriget 1898 överstelöjtnant vid ett frivilligt reg:te från Illinois; sjukgymnast i Aliquippa, Pennsylvanien, Nordamerika; † 1937 i Nordamerika. Gift 1:o 1876 med fröken Anna Mathilda Breitholtz, född 1853, † 1889, dotter till kronofogden Claës August Breitholtz och Mathilda Christina Tillberg; 2:o 1890 med Marion Elisabet Laudien, från vilken han skildes, född 1863 i Preussen; 3:o 1904-10-19 med Pearl Belle Prescott, född 1872-10-22 i Cleveland, Ohio, Nordamerika, dotter till William Prescott och Ellen de Graff.

Barn 1:o:

 • Sköld August Carlsson Liljenstolpe, född 1881-06-07.
 • Einar Otto Carlsson Liljenstolpe, född 1885-08-26.
 • Aina Augusta Christina Liljenstolpe, född 1879-11-29.

Noter

1. Bouppteckning 1798-12-27 och följande dagar. Tillgångar på 25295 riksdaler specie. Källa: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar EXIBA:80 s.110, AID: v181263.b110.

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; Sammanställt av: Mattias Loman