Lidman från Östergötland

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Domprosten i Linköping, riksdagsmannen och filosofie doktorn Sven Fredrik Lidman (1784-1845).

Per Larsson, född 1720 (källa: Genline ID 221.25.30100); riksdagsman; rusthållare och ägare till Lidhult, Flisby sn; † 1785-06-24 på Lidhult, Flisby sn (död av olyckshändelse - fallande träd, 63 år gammal, källa: Genline ID 221.20.40300). Gift med Annika Bengtsdotter, född 1720 på Påskarp, Solberga sn (källa: Genline ID 221.25.30100), dotter till Bengt Hansson och Kerstin Johansdotter Carlström.

Söner:

 • Lars Lidman, född 1752; assessor, godsägare; † 1835. se Tab 2.
 • Sven Lidman, född 1754; kyrkoherde; † 1823. se Tab 4.
 • Johan Lidman, född 1756; nämndeman; † 1794. se Tab .

TAB 2

Lars Lidman, (son till Per Larsson, Tab 1), född 1752-12-26 på Lidhult, Flisby sn, döpt 27/12 (källa: Genline ID 221.19.9900, 2245.2.10100); assessor; godsägare på Källbo; † 1835 på Källbo, Järlåsa sn (källa: Genline ID 2245.2.10100). Gift 1799-07-28 på Bredsjö säteri, Järlåsa sn (källa: Genline ID 2245.7.91900) med fröken Anna Petronella Christina Rudbeck, född 1781-02-11 på Torsåker, Hammarby sn, Stockholm (källa: Genline ID 2245.2.10100), dotter till majoren Olof Peter Rotenburg Rudbeck och Maria Charlotta Lybecker.

Barn:

 • Anna Sofia Fredrika Lidman, född 1803 på Källbo, Järlåsa sn (källa: Genline ID 2245.2.10100). Gift med N.N Forsberg.
 • Carl Peter Lidman, född 1807; kamrerare, apotekare; † 1881. Tab 3.
 • Emilia Gustava Jacquette Lidman, född 1812-05-04 på Källbo, Järlåsa sn (källa: Genline ID 2245.2.10100); avflyttad till Huddinge sn i Stockholm 1831 (källa: Genline ID 2245.2.10100). Gift med N.N Ekeberg.
 • Hedvig Carolina Lidman, född 1823-09-20 på Källbo, Järlåsa sn (källa: Genline ID 2245.2.10100).

TAB 3

Carl Peter Lidman, (son till Lars Lidman, Tab 2), född 1807-01-12 på Källbo, Järlåsa sn (källa: Genline ID 2462.19.16000); kamrerare; apotekare; bosatt i nr 39, Södertälje; † 1881 i Husby-Ärlinghundra sn. Gift 1842-11-10 i Södertälje (källa: Genline ID 2462.19.16000) fröken med Johnetta Albertina Benzelstierna, född 1805-09-14 i Stockholm (källa: Genline ID 2462.19.16000), † 1880-05-18 i nr 39, Södertälje (kräfta, ålderdom, 74 år gammal, källa: Genline ID 100001.40.59100), dotter till kommendören Jesper Albrekt Benzelstierna och Catharina Dorothea Wettergren.

Fosterdöttrar:

 • Alice Maria Sofia Linton Lidman, född 1842-02-01 i Stockholm (källa: Genline ID 2462.19.16000).
 • Charlotta Helena Bruce Lidman, född 1844-01-20 i Stockholm (källa: Genline ID 2462.19.16000).

TAB 4

Sven Lidman, (son till Per Larsson, Tab 1), född 1754 på Lidhult, Flisby sn (källa: Genline ID 392.3.5700); student i Lund hösten 1773; filosofie magister 1778; prästvigd s å 14/4; komminister i Sankt Johannes fs 1782; kyrkoherde i Tingstads pastorat 1798; inflyttade till Prästgården i Tingstad år 1799 från Norrköping; prost; † 1823-06-15 på Tingstads Prästgård, Tingstads sn, begr 19/6 (källa: Genline ID 392.4.11800). Gift 1782-12-27 (källa: Genline ID 392.3.5700, 392.15.84200) med jungfrun Catharina Birgitta Landberg, född 1754-09-30 i Norrköping (källa: Genline ID 392.15.83400, 392.3.5700), † 1810-01-16 på Tingstads Prästgård, Tingstads sn, begr 26/1 (lungsot, 55 år gammal, källa: Genline ID 392.15.84200), dotter till komministern i Sankt Johannes fs, Norrköping, magistern Gustaf Landberg och Fredrika Widegren; 2:o 1810-12-11 (källa: Genline ID 392.15.84200) med sin svägerskas syster, änkan Eva Fredrika Landberg, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o 1776 med källarmästaren i Norrköping Nils Svanelius, med vilken hon fick 7 barn) född 1755-08-24 i Norrköping (källa: Genline ID 392.3.5700), † 1822-12-03 på Tingstads Prästgård, Tingstads sn, begr 10/12 (källa: Genline ID 392.4.11800), dotter till komministern Johan Magnus Gustaf Landberg och Fredrika Widegren.

Söner 1:o:

 • Sven Fredrik Lidman, född 1784; domprost; riksdagsman; filosofie doktor; † 1845. se Tab 5.
 • Lars Gustaf Lidman, född 1786; hovrättsauskultant; lanthushållare; riksdagsman; † 1839. se Tab .

TAB 5

Sven Fredrik Lidman, (son till Sven Lidman, Tab 4), född 1784-12-11 i Johannes fs, Norrköping; student i Uppsala 1800; efter studier i Linköping promoverade Sven Lidman år 1806 och blev 1811 docent i arabisk litteratur. 1811 blev han utnämnd till präst inom den Svenska kyrkan. Från 1811 till 1817 tjänstgjorde Sven Lidman som predikant vid den svenska legationen i Konstantinopel. Under denna tid företog han upptäcktsresor längs Nilen, Syrien och Palestina. Utförliga dagböcker från denna resa finns bevarade i det Lidmanska familjearkivet. Större delen av Sven Lidmans samlingar och föremål från denna resa förstördes i en brand i Konstantinopel år 1818 (vad som återstår finns bevarat på Medelhavsmuseet i Stockholm). 1817 accepterade Sven Lidman en lektorstjänst i Linköping, där han sedermera år 1824 blev utnämnd till domprost. Under flera år representerade han Linköpings stift i Sveriges riksdag. Ledamot av Götiska förbundet, under pseudonymen Sigurd Jorsalafarare. Teologie doktor; † 1845-03-09 i Linköping, begr på Linköpings kyrkogård. Gift 1820 med jungfrun Ebba Margareta Annerstedt, född 1798-02-05 på Tuna, Tensta socken, Uppsala län, † 1868-10-01 i Linköpings Domkyrkoförsamling, Östergötlands län, dotter till sekreteraren Samuel Annerstedt och friherrinnan Charlotta Ulrika Cederström.

Barn:

 • Carl Lidman, född 1821; sekundlöjtnant vid flottan; † 1846 (drunknade i Mexikanska gulfen med korvetten Carlskrona).
 • Sven Otto Lidman, född 1822; jägmästare; † 1858 (drunknade i Kalmar sund).
 • Peder Gustaf Samuel Lidman, född 1824-03-27 i Linköping; kapten, lärare, kommunalpolitiker; fick ena benet avskjutet på Ladugårdsgärde i Stockholm 1850; RVO; † 1897-09-22.
 • Henriette Charlotta Catharina Lidman, född 1825-09-14 på Slaka Prästgård, Slaka socken, Ötergötlands län, döpt 25/9 (faddrar: fru grevinnan Cronhjelm, fröken O. Cronhjelm, mademoisselle A. Annerstedt, prosten Ek, lektor Kinnander, major Meurling). Gift 1854-02-26 i Linköping med majoren i armén, stabschefen i 2dra Militärdistriktet, RSO Claës Lorentz Grill, född 1817-05-23 på Mariedam, Lerbäcks socken, Östergötlands län, † 1907 på Godegårds Herrgård, Godegårds socken, Östergötlands län. Paret fick flera barn.
 • Ebba Lidman, född 1827-05-11 i Linköping, † 1909-07-16 på Odersberg, Fjälkestads sn. Gift 1848 med sin mormors systers dotterson, kaptenen, RSO, friherre Hjalmar Rudolf Gerhard De Geer af Finspång, född 1819-10-25 på Finspång, Risinge sn, † 1876. Paret fick flera barn.
 • Nils Rudolf Lidman 1828-00-00 Linköping; Tullkontrollör; † 1889. se Tab 6.

TAB

Lars Gustaf Lidman, (son till Sven Lidman, Tab 4), född 1786-04-10 i Sankt Johannes fs, Norrköping (källa: Genline ID 392.6.43200); studerade och genomgick hovrättsexamen i Uppsala; hovrättsauskultant; lanthushållare; riksdagsman 1823 för Lösings härad; ägare till 1 mtl frälsehemman Lilla Gullborg, Tingstads sn; † 1839-07-22 på Lilla Gullborg, Tingstads sn, begr 28/7 (låg till sängs över 1/4 år uti en länge åsamkad sjukdom, som övergick till lungsot). Gift 1816-10-19 i Tingstads sn (källa: Genline ID 392.15.68200, 392.6.43200) med jungfrun Maria Margareta Lidman, född 1790-10-20 i Solberga sn (källa: Genline ID 392.6.43200); inflyttad till Tingstads sn år 1808; † 1867-11-12 i Söderköping (källa: Genline ID 392.19.50500).

Barn:

 • Catharina Maria Lidman, född 1818-03-19 på Lilla Gullborg, Tingstads sn, döpt 21/3 (källa: Genline ID 392.15.75600). Gift med Gustaf Ringstrand. Paret fick en dotter.
 • Ebba Charlotta Lidman, född 1820-10-11 på Lilla Gullborg, Tingstads sn, döpt 14/10 (källa: Genline ID 392.15.76200).
 • Eva Charlotta Lidman, född 1822-03-19 på Lilla Gullborg, Tingstads sn, döpt 21/3 (källa: Genline ID 392.15.76500).
 • Sven Gustaf Lidman, född 1824-10-12 på Lilla Gullborg, Tingstads sn, döpt 14/10 (källa: Genline ID 392.15.77100); ägare till 3/4 Lilla Gullborg efter faderns död; inspektor; lyst till äktenskap med en demoisselle Malmberg från Hannås i Norrköping (källa: Genline ID 392.21.70100).
 • Josefina Maximiliana Eugenia Lidman, född 1826-03-09 på Lilla Gullborg, Tingstads sn, döpt 11/3 (källa: Genline ID 392.15.77600), † där 1830-05-18 (källa: Genline ID 392.6.43200).
 • Johan Carl Lidman, född 1829-07-28 på Lilla Gullborg, Tingstads sn, döpt 2/8 (källa: Genline ID 392.15.78400), † där 1830-05-18 (källa: Genline ID 392.6.43200).
 • Eva Josefina Charlotta Lidman, född 1830-09-26 på Lilla Gullborg, Tingstads sn, döpt 28/9 (källa: Genline ID 392.15.78600); ägare till 1/4 Lilla Gullborg efter faderns död. Gift med N.N Bergqvist.
 • Johanna Gustava Lidman, född 1834-09-10 på Lilla Gullborg, Tingstads sn (källa: Genline ID 392.7.53500).

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; Kyrkböcker; Hyltén-Cavallius - Kronobergs regementes officerskår 1897; Arvid Kugelberg - Kungl. Första livgrenadjärregementets historia del 5; Johan Alfred Westerlund och Johan Axel Setterdahl - Linköpings Stifts Herdaminne. Sammanställt av: Mattias Loman