Leijel

Från Biografiska anteckningar

Släkten Leijel †

Ätten Leijel kom från Skottland, där enligt Gabriel Anreps ättartavlor deras förfader Adam Lyell var amtman i Aberbrothock. Dennes son Patrick Lyell efterträdde fadern som amtman, och fick fyra söner med sin hustru Eufemia Simson, som invandrade till Sverige, Jacob, David, Adam och Henrik Leijel. Bröderna fick 1655 ett bördsbrev från Skottland som angav att de hade adligt ursprung, uppger Anrep.

TAB 1

Patrik Lyell, amtman i Aberbrothock, Skottland. Gift med Eufemia Simson, dotter till Jakob Simson i Aberbrothock och Janetta Rynd.

Barn:

 • Jakob Leijel, född 1612; handlande, brukspatron; † 1678. se Tab 2.
 • David Leijel, född 1621; brukspatron; † 1676. se Tab 3.
 • Adam Leijel, född 1623; handlande; † 1686. se Tab 6.
 • Henrik Leijel, född 1627; handlande; † 1710. se Tab 7.

TAB 3

David Leijel (son till Patril Lyell, Tab 1), född 1621-08-04 i Aberbrothock, Skottland; kom 1638 jämte sina bröder till Sverige och blev handlande i Stockholm; anlade Axmars järnbruk och ägde hälften av Älvkarleby och Harnäs, vilket övergick i helägarskap för hans ättlingar; † 1676-03-26 i Stockholm, och ligger begravd jämte sin fru i familjegraven i Älvkarleö kyrka Bouppteckning 1676-12-19 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:22 s.22, AID: v222306.b1650.s146). Ägde nytt stenhus i södra förstaden vid Stadsgården (Södermalm) värt 18000 daler kopparmynt; guldet var värt 151 daler kopparmynt och silvret 1166 daler kopparmynt.Gift 1655-08-18 i Gävle med jungfrun Catharina Honnon, född 1635-06-20 i Gävle, Gävleborgs län, † 1670-81-18 i Stockholm, dotter till handlanden och rådmannen i Gävle Hans Honnon och Anna Grubb.

Barn:

 • Eva Leijel, född 1656-11-20, † 1693. Gift med inspektorn Nils Gudmundsson.
 • Anna Leijel, född 1657-12-10, † 1726-03-26 i Älvkarleby socken (68 år gammal). Gift 1674-03-24 på Gårdskär med bruksförvaltaren Anders Markusson Holm, född 1648, † 1685-02 (37 år gammal).
 • Helena Leijel. Gift med borgaren och handlanden Richart Methelan.
 • David Leijel, naturaliserad Leijel, född 1660; assessor, bergsråd; † 1727. se adliga ätten Leijel.
 • Petter Leijel, född 1661-12-08 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, döpt 11/12; förvaltare vid Ortala kronobruk och ägare av Vällnora bruk i Knutby; skänkte 1702 en altartavla till Älvkarleby kyrka tillsammans med brodern och brukspatronen på Älvkarleby Jakob Leijel; † 1711-07-24 (49 år gammal).
 • Johan Leijel, född 1664; handelsborgmästare, riksdagsman; † 1744. se Tab 4.
 • Jakob Leijel, född 1665-12-21; brukspatron på Älvkarleby; skänkte 1702 tillsammans med brodern Petter Leijel en altartavla till Älvkarleby kyrka; † 1709 (44 år gammal).
 • Catharina Leijel, född 1669-11, † 1708-10-31 i Stockholm (39 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:68 s.166, AID: v222364.b1900.s166). Bouppteckning 1708-11-10 och 11/11 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:68 s.166, AID: v222364.b1900.s166). Ägde stenhus värt 7000 daler kopparmynt. Gift med inspektor vid Ulriksdal Peter Gottberg. Paret fick 2 barn.

TAB 4

Johan (Hans) Leijel, (son till David Leijel, Tab 3), född 1664-01-01 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, döpt 6/1; student i Uppsala 1673-01-30; auskultant vid rådhus- och kämnärsrätterna i Stockholm 1685; brottmålsnotarie vid kämnärsrätten på Södermalm 1691-01-26; notarie i politiekollegium 1694-05-18; civil- och brottmålsnotarie i Norrmalms kämnärsrätt s. å. 8/10; rådman 1706-04-30; preses på sistnämnda kämnärsrätt 1710-12; var stadens fullmäktige vid riksdagarna 1713-14, 1719 och 1723; transporterad till Stadens kämnärsrätt 1726-03; handelsborgmästare 1731-10-27; † 1744-11-24 i Stockholm, begravd 30/11 i Klara kyrka (80 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:136 s.781, AID: v222460.b7950.s781). Bouppteckning 1745-09-14 med 43952 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:136 s.781, AID: v222460.b7950.s781). Ägde stenhus på Norrmalm vid Kungsholmsgatan värt 12000 daler kopparmynt; en trädgård vid Norrmalm i kvarteret Apotekaren värd 10000 daler kopparmynt; en murad grav i sten i Maria Magdalena kyrka. Ägde 73/288-delar i Älvkarleö järnbruk 1737. Gift 1:o 1696-06-30 med jungfrun Catharina Ehrencrona, född 1676-01-25, † 1709-05-24 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:73 s.1489, AID: v222371.b1460.s1489); bouppteckning 1711-03-03 med 24396 daler kopparmynt i behållning, där ovanstående fastigheter är upptagna samt en 1/8-dels skeppspart i ..Tobias värd 2000 daler kopparmynt (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:73 s.1489, AID: v222371.b1460.s1489); dotter till bergmästaren Erik Hammarin, adlad Ehrencrona och Catharina Anckarström; 2:o 1711-03-19 med jungfrun Margareta Hising, född 1688-08, † 1772-09-18, dotter till justitieborgmästaren i Köping Carl Hising och Barbro Petré.

Barn 1:o:

 • Johan Leijel, född 1697-04-08 i Stockholm, † där ung.
 • Catharina Helena Leijel, född 1699-10-05 i Stockholm, † 1805 (106 år gammal).
 • Erik Leijel, född 1702-02-05 i Stockholm, † där samma år 7/7.
 • Anna Margareta Leijel, född 1703-07-31, † 1761-05-29 i Stockholm. Gift 1724-12 med assessorn i Bergskollegium Hans Bjerchenius, född 1691-02-12, † 1750-08-14 Paret fick 4 barn.

Barn 2:o:

 • Johan Leijel, † ung.
 • Peter Leijel, född 1717; stadssekreterare; † 1781. se Tab 5.
 • Carl Leijel, naturaliserad och adopterad Leijel, född 1718; bergmästare; † 1786. se adliga ätten Leijel.
 • Helena Regina Leijel, född 1725-01-10 i Stockholm, † 1805-12-23 (80 år gammal). Gift 1:o 1747 med presidentsekreteraren Samuel Benedikt Lütkeman, † barnlös 1748-09-24 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:145 s.213, AID: v222471.b2270.s213); 2:o 1755-06-03 med löjtnanten vid Dalregementet Johan Carl Ekenberg, med vilken hon fick 3 barn, född 1725-08-03 i Leksbergs socken, † 1761-02-21.

TAB 5

Peter Leijel, (son till Johan (Hans) Leijel, Tab 4), född 1717; auskultant vid Stockholms stads domstolar 1735; brottmålsnotarie vid stadens Kämnärsrätt 1745; notarie vid justitiekollegium och förmydarkammaren 1754 och notarie vid rådhusrätten 1757; stadssekreterare 1765; † 1781-11-01 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm (64 år, 6 månader gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:269 s.311, AID: v222889.b1570.s311). Bouppteckning 1782-01-26 med 4058 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:269 s.311, AID: v222889.b1570.s311). Ägde stenhus vid Ladugårdslandsbron, mellan Nybrogatan och hörnet av Smala gränd, i kvarteret Skravelberget Mindre, värt 5000 riksdaler banco; ett frälsehemman Ytterboda om 1 mantal i Älvkarleby socken, inköpt för 10000 daler kopparmynt. Gift 1746 med jungfrun Margareta Elisabet Cogel, född 1728, † 1798-05-27 (70 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:330 s.593, AID: v222969.b6100.s593); bouppteckning 1798-11-02, där bland annat stenhuset vid Ladugårdslandsbron upptogs för 7666 riksdaler banco (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:330 s.593, AID: v222969.b6100.s593); dotter till kunglige hovapotekaren August Christian Cogel och Brita Eleonora Ziervogel.

Döttrar:

 • Margareta Eleonora Leijel, född 1749-05-04 i Stockholm, † där 1800-12-29 (51 år gammal). Gift 1768-04-10 med översten och kommendanten på Vaxholm, RSO Johan Gustaf von Drake, född 1726-03-30 i Stockholm, † 1792-01-23 på Vaxholm, och slöt ätten på svärdssidan. Paret fick 7 barn, men ingen av dem fick egna barn.
 • Eva Leijel, född 1751 i Stockholm, † där 1753.
 • Hedvig Leijel, född 1756 i Stockholm, † där 1757.

TAB 6

Adam Leijel (son till Patril Lyell, Tab 1), född 1623; handlande; † 1686-04 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:54 s.170, AID: v222339.b170.s3). Bouppteckning 1693-01-18 där bl a 1 par diamantörhängen för 900 daler kopparmynt upptogs, totalt 223519 daler kopparmynt i behållning, 71491 daler kopparmynt i skulder och med en behållning på 152028 daler kopparmynt (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:54 s.170, AID: v222339.b170.s3). Ägde stenhus på Hornsgatan, på fri och egen grund, i Maria Magdalena församling värt 18000 daler kopparmynt; en gård på S:ta Mariagatan värd 5000 daler kopparmynt. Gift med jungfrun Helena Radou, † 1701 i Stockholm, dotter till handlanden och brukspatronen Adam Radou och N.N. Dress.

Barn:

 • Eva Leijel, † 1705 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:77 s.1195, AID: v222376.b2480.s1195). Bouppteckning 1712-10-04 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:77 s.1195, AID: v222376.b2480.s1195). Gift 1:o 1682 med bankokommissarien Lars Nyman, med vilken hon fick 4 barn; 2:o 1695 med notarien i Bergskollegium Nils Perman, med vilken hon fick 1 dotter, † 1712-06-06 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:77 s.1195, AID: v222376.b2480.s1195).
 • Magdalena (Helena) Leijel. Gift 1688-01-03 med handlanden Jakob von Schoting, född 1661-10-20 i Ronneby, Blekinge län. Paret blev stamföräldrar för adliga ätten von Schoting.
 • Barbara Leijel, född 1650, † 1717-05-12 i Stockholm. Gift 1691-01-25 med handlanden och överinspektören Johan Laurin, född 1663-02-11 i Stockholm, † där 1724-09-27. Paret fick 14 barn.
 • Henrik Leijel
 • Adam Leijel
 • Judita Leijel, född 167(6), † barnlös 1746-10-25 Gift 1707-12-22 i Maria Magdalena kyrka, Stockholm med landshövdingen i Stora Kopparbergs län, presidenten i Kammarkollegiet och riksdagsmannen Albrecht Lindberg, adlad Lindcreutz, född 1674-09-05 i Södertälje, Södermanlands län, † barnlös 1-10-13 och slöt själv sin adliga ätt, begravd 19/10 i Maria Magdalena kyrka.
 • Catharina Leijel, född 167(9). Gift med handlanden i Karlshamn Christoffer Cuur.

TAB 7

Henrik Leijel (son till Patril Lyell, Tab 1), född 1627; fick genom fordringar på Bengt Horn andelar i Ekebyholm säteri, där han var brukspatron liksom på Harnäs bruk; † 1710 i Stockholm. Gift 1663-12-28 med jungfrun Judith Rokes, född 1647 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, döpt 19/2, † 1705, dotter till handlanden Baltzar Rokes och Judith Reinholdsdotter Bökman.

Barn:

 • Emerentia Leijel, född 1667-02-25, † 1700-12-28, begravd 1701-01-08 i Storkyrkan, Stockholm. Gift 1681-08-14 i Stockholm med handelsborgmästaren i Stockholm och preses i ämbetskollegium Mårten Bunge, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1659 med jungfrun Margareta Jernstedt, född 1631-02-15, † 1680 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, begravd där 27/6, dotter till borgmästaren i Västerås Jakob Jernstedt och Barbro Michaelsdotter Hising), född 1630-06-27 i Gävle, Gävleborgs län, † 1694-03-14 i Stockholm. Paret fick 1 gemensam dotter.
 • Eva Leijel, född 1668, † 1689. Gift 1684-08-03 med kommissarien i Kommerskollegium Henrik Insen, adlad Insenstierna, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o omkring 1690 med jungfrun Eva Hök, i hennes 1:a äktenskap), † 1742-05, dotter till brukspatronen Anders Larsson Hök och Anna Mackeij), född i Stockholm, † där 1701-12-06. Paret fick 3 gemensamma barn.
 • Adam Leijel, naturaliserad Leijel, född 1669; bergsråd, direktör; † 1744. se adliga ätten Leijel.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman Ej komplett - under utredning