Le Febure nr 1989

Från Biografiska anteckningar

Adliga ätten le Febure nr 1989 †

Adlad 1762-04-05, introducerad på Riddarhuset 1773, † 1805-04-07

TAB 1

Brukspatronen, riksdagsmannen och grosshandlaren Jean Henri le Febure, adlad le Febure, (1708-1767).
Brukspatronessan och direktörskan Charlotta Bedoire, (1712-1773).
Bergsrådet Jean le Febure, (1736-1805).

André le Febure, född i Saumur i Frankrike; var på grund av religionsförföljelses skull tvungen att lämna Frankrike och kom omkring 1645 till Stockholm, där han blev hovskräddare hos greve Magnus Gabriel De la Gardie. Gift 1655-02-04 i Stockholm med Barbro Paradis, levde änka 1686.

Son:

Henri le Febure, döpt 1663-12-13 i Stockholm Tyska församling, Stockholm; grosshandlare där; † 1714 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:96 s.1051, AID: v222405.b10700). Bouppteckning var gemensam med frun och upprättades efter hennes död 1727-04-22 med 127893 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:96 s.1051, AID: v222405.b10700). Paret ägde en murad grav i Maria Magdalena kyrka; den lösa egendomen bestående av kontanta medel, juveler, förgyllt och oförgyllt silver, tenn, koppar, mässing och malm, möbler och husgeråd med mera upptogs till 128348 daler kopparmynt. Gift 1707 i Stockholm med jungfrun Maria Bedoire, född 1685-10-18 i Stockholm, † där 1725-12-06 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:96 s.1051, AID: v222405.b10700), dotter till perukmakaren och grosshandlaren Jean Bedoire d ä och Maria Carré.

Son:

Jean Henri le Febure, adlad le Febure, född 1708-01-15 i Stockholm; burskap som grosshandlare i Stockholm 1731-03-09; fullmäktige i kontoret för järnhandeln 1744-03-17; i Jernkontoret 1747-12 till 1763-05-19; ledamot av konvojkommissariatet 1744-12-12; huvudparticipant i Ostindiska kompaniet 1746; direktör där 1760; associerad i växelkontoren 1747-12 till 1756-11 och 1758-06 till 1761-04; en av borgerskapets äldste 1748-06-16; ledamot av borgarståndet vid riksdagarna 1751—52 och 1755—56; fullmäktige i riksens ständers kontor 1752-06-04 (omvald 1756-10-25)—1765; fullmäktige i generaltullarrendesocieteten; ledamot av assekuransrätten; direktör i sjöförsäkringskontoret; † 1767-10-27 i Stockholm. Ägde två stenhus på Stora Nygatan, två stenhus vid Fredsgatan och Rosenbad, Gimo bruk med Vällnora masugn samt Mörby i Roslagen, Gölja och Hulta bruk i Östergötland, Västanfors bruk i Västmanland, Norrköpings mässingsbruk, Järla hospitalshemman i Nacka socken. I bouppteckningen uppgick behållningen till 5243512 daler kopparmynt. Gift 1736-03-04 med sin kusin Charlotta Bedoire, född 1712-12-18 i Stockholm, † där 1773-02-19, dotter till grosshandlaren och brukspatronen Jean Bedoire d y och Maria Juliana Paradis.

Barn:

  • Jean le Febure, född 1736; bergsråd; † 1805 se Tab 2.
  • Marie Juliane le Febure, född 1743-08-09, † 7 veckor gammal.
  • Charlotte le Febure, född 1745-08-02, † 1746-06-05.
  • Henri le Febure, † ung.

TAB 2

Jean le Febure, (son till Jean Henri le Febure, adlad le Febure, Tab 1), till Rånäs och Gimo bruksegendomar i Fasterna socken Stockholms län, Skefthammar i Uppsala län m. fl. samt Liljenäs fideikommiss i Torskinge socken Jönköpings län, vilket han fick med sin fru; född 1736-12-11 i Stockholm; brukspatron 1767; bergsråds titel 1780; ledamot av patriotiska sällskapet; † 1805-04-07 i Stockholm och slöt ätten på svärdssidan samt begravd samma år 13/4 i Klara kyrka, varpå vapnet krossades av kanslirådet Gudmund Göran Adlerbeth. Han fick 1803-05-03 Kunglig Majestäts tillstånd att, i anledning av svärfaderns testamente 1771-03-15 och som innehavare av det av honom och hans fru tilldelade fideikommiss, Liljenäs, kalla och skriva sig Le Febure-Lillienberg. Gift 1780-02-24 i Stockholm med sin kusins dotter, grevinnan Margareta Charlotta Lillienberg, född 1753-05-03, † 1829-05-15 i Stockholm, dotter till presidenten Johan Georg Lillienberg, friherre och greve Lillienberg och Maria Juliana Jennings.

Barn:

  • Johan Henrik le Febure, född 1781-01-17, † 1785-01-27.
  • Julia Charlotta le Febure (-Lillienberg), född 1784-07-17, † 1846-05-04 på Edeby, Helgarö socken, Södermanlands län. Gift 1:o 1803-01-09 i Stockholm med sin mors kusin, majoren i armén, RSO Filip Jennings, med vilken hon fick 1 son, född 1774-07-20, † 1803-08-26 i Stockholm; 2:o 1806-10-21 i Stockholm, med hovmarskalken Lars Gabriel Silfverstolpe, med vilken hon fick 2 barn, född 1773-09-24 i Stockholm, † 1832-01-05 på Edeby, Helgarö socken, Södermanlands län.
  • Maria Gustava le Febure (-Lillienberg), född 1786-09-16, † 1813-10-10. Gift 1804-04-22 i Stockholm med hovmarskalken Axel Didrik Reuterskiöld, friherre Reuterskiöld, i hans 1:a äktenskap, född 1779-12-20 i Stockholm, † där 1834-09-13. Paret fick 5 gemensamma barn.

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Sammanställt av: Mattias Loman.