Lamberg

Från Biografiska anteckningar

Version från den 12 maj 2019 kl. 06.46 av Loman (Diskussion | bidrag) (TAB 6)

(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)

TAB 1

Grosshandlaren, riksdagsmannen, ledamoten av Göteborgs äldste, kommerserådet, RVO Jan Lamberg, (1771-1834).

Lars Persson, rådman i Kungsbacka.

Söner:

 • Petrus Lamberg, född 1674; lektor; † 1721. se Tab 2.
 • Georg Lamberg, född 1678; student i Lund 1692; vice fiskal i Göta hovrätt; häradshövding i Kinna härad; † 1750.

TAB 2

Petrus Lamberg, (son till Lars Persson, Tab 1), född 1674 i Kungsbacka socken, Hallands län; student i Göteborg och i Lund 1692; teologie lektor vid Göteborgs Gymnasium; riksdagsman 1719; † 1721. Gift med jungfrun Sofia Schröder, född 1688, † 1728 i Göteborg, Västra Götalands län; bouppteckning 1729-02-19 (källa: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 EIIIa6 s.228, AID: v67652.b296.s240); dotter till kyrkoherden och prosten, teologie lektorn i Göteborg Georg Schröder och Margareta Brunner.

Söner:

 • Laurentz Lamberg, född 1709; handlande i Amsterdam; † 1792.
 • Johan Anders Lamberg, född 1712; grosshandlare; † 1783. se Tab 3.
 • Lars Lamberg, född 1713; † 1800. se Tab .
 • Erik Lamberg, född 1719; biskop; † 1780. se Tab .

TAB 3

Johan Anders Lamberg, (son till Petrus Lamberg, Tab 2), född 1712; delägare i den Sandbergska klädesfabriken och det Schutzska kattunstryckeriet 1740; burskap som grosshandlare i Göteborg 1741-10-30; ägde en puder- och stärkelsefabrik 1752-77, och övertog samtidigt även en tobaksplantage där han lät uppföra en gård med trädgård, som han lät uppkalla Elisaberg efter sin fru Elisabet, senare Liseberg; lät senare köpa fler tobaksplantager och var på 1760-talet Göteborgs främste ägare av tobaksplantager; kyrkoföreståndare i domkyrkoförsamlingen; † 1783-02-17 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Västra Götalands län. Han drabbades hårt av 1773 års internationella handelskris och tvingades 1777 att sälja stärkelsebruket, andelen i schutzka kattuntryckeriet och tobakplantagen. 1778 tvingades han trots det begära anstånd med innestående fordringar, men lyckades undgå konkurs och kunde fortsätta affärsverksamheten fram till sin död. Affärsverksamheten övertogs därefter av hans son Carl. Gift 1741 i Göteborgs Domkyrka, Västra Götalands län med jungfrun Elisabet Söderberg, född 171/4), † 1768-03-14 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Västra Götalands län, dotter till handlaren Carl Söderberg och Anna Maria Barntman.

Barn:

 • Peter Lamberg, född 1742; grosshandlare; † 1799. se Tab 4.
 • Carl Lamberg, född 1745; grosshandlare; † 1796. se Tab .
 • Sofia Lamberg, född 1748 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Västra Götalands län. Gift med grosshandlaren Carl Carlsson.

TAB 4

Peter Lamberg, (son till Johan Anders Lamberg, Tab 3), född 1742 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Västra Götalands län; grosshandlare; från 1768 delägare i faderns firma, som nu hade namnet J.A. Lamberg & Söner, tillsammans med brodern Carl Lamberg och svåger Carl Carlsson; efter Carl Carlssons död 1780 lämnade han firman för att starta egen verksamhet i firman P.Lamberg & Holst; var initiativtagare till Värdshuset och nöjespalatset Vauxhall i Masthugget; † 1799-06-10 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Västra Götalands län. Gift 1769-09-29 i Göteborgs Domkyrka (källa: Göteborgs Domkyrkoförsamling C:2 s.595, AID: v30151.b302.s595) med jungfrun Sara Charlotta Kåhre, född 1743-10-26 i Stockholm, † 1804-03-25 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Västra Götalands län, dotter till handlaren och skeppsklareraren Lars Kåhre och Catharina Högvall.

Barn:

 • Elisabet Catharina Lamberg, född 1770-06-29 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Västra Götalands län, döpt 30/6 (källa: Göteborgs Domkyrkoförsamling C:2 s.191, AID: v30151.b100.s191), † där 1813. Gift med justitieborgmästaren i Göteborg, lagmannen, RSO Erik Elias Brusewitz, i hans 2:a äktenskap, född 1771-08-15 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Västra Götalands län, † där 1846. Paret fick 5 gemensamma barn.
 • Johan (Jan) Lamberg, född 1771; grosshandlare, kommerseråd, RVO; † 1834. se Tab 5.
 • Anders Lamberg, född 1778; stadsmäklare; † 1855. se Tab .
 • Charlotta (Lotten) Lamberg, född 1784-04-19 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Västra Götalands län, † 1848-03-03. Gift 1809 med grosshandlaren och stadsrevisorn Johan (Jan) Jakob Hammarberg, född 1774-03-13 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Västra Götalands län, † 1838-11-27. Paret fick 4 barn.
 • Gustava Lamberg, född 1787 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Västra Götalands län, † där 1867. Gift med fabrikören Hans Wilhelm Hummel, född 1786 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Västra Götalands län, † där 1845. Paret fick 2 söner.

TAB 5

Johan (Jan) Lamberg, (son till Peter Lamberg, Tab 4), född 1771-06-26 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Västra Götalands län, döpt 27/6 (källa: Göteborgs Domkyrkoförsamling C:2 s.211, AID: v30151.b110.s211); grosshandlare; grundade firman D Carnegie & Co tillsammans med David Carnegie d.ä. 1803; riksdagsman 1815 och 1828-30; ledamot av Göteborgs borgerskaps äldste 1818-26; kommerseråd; RVO; † 1834-09-21 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Västra Götalands län. Gift 1799 med sin kusin, jungfrun Maria Juliana Kåhre, född 1778-07-06 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Västra Götalands län, † där 1845-05-25, dotter till grosshandlaren och skeppsredaren Lars Kåhre och hans 2:a fru Gustava Törngren.

Barn:

 • Gustaf Lamberg, född 1800 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Västra Götalands län, † där barn.
 • Charlotta Lamberg, född 1802-06-24 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Västra Götalands län, † 1880-06-23 i Stockholm, Stockholms län. Gift 1825-09-22 i Göteborgs Domkyrka med översten, RSO, friherre Carl Axel Åkerhielm af Blombacka, född 1789-03-02 på Sjögerås, † 1855-05-15 på Saltkällan, Foss socken. Paret fick 6 barn.
 • Johan Lamberg, född 1803; ryttmästare, godsägare, RSO; † 1856. se Tab 6.
 • Martina Maria Lamberg, född 1812 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Västra Götalands län, † 1861-12-13 i Fässbergs socken, Västra Götalands län. Gift med grosshandlaren John Campbell Barclay, född 1810-02-14 i Port Glasgow, Skottland, † 1862-03-20 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Västra Götalands län. Paret fick 6 barn.
 • Carl Fredrik Wilhelm Lamberg, född 1817 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Västra Götalands län; protokollssekreterare; RNO; † barnlös 1881-01-30 i Stockholm, Stockholms län (63 år, 9 månader, 4 dagar gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:676 s.240, AID: v223442.b2570.s240). Bouppteckning 1881-04-29 med 143547 kronor i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:676 s.240, AID: v223442.b2570.s240). Gift 1858-09-03 på Ekeberga, Lillkyrka socken, Örebro län med sin svägerska, änkan Hedvig Aurora Maria von Schantz, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o 1850-07-28 på Götarsvik med ryttmästaren vid livregementets husarkår, RSO Johan Lamberg, med vilken hon fick 2 döttrar, född 1803-08-02 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Västra Götalands län, † 1856-03-17 på Ekebergs säteri, Lillkyrka socken, Örebro län), född 1821-11-06 på Götarsvik, Lillkyrka socken, Örebro län, † 1894-11-04 i Stockholm, dotter till protokollssekreteraren Gustaf Fredrik von Schantz och Catharina Maria von Nackreij.
 • Sofia Wilhelmina Amalia Lamberg, född 1820-01-26 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Västra Götalands län, † 1895-04-29 i Stockholm, Stockholms län (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:743 s.242, AID: v223509.b2070.s242). Bouppteckning 1895-05-22 med 10760 kronor i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:743 s.242, AID: v223509.b2070.s242). Gift 1:o 1837-01-14 i Göteborgs Domkyrka med löjtnanten i armén Carl Sebastian Tamm, med vilken hon fick 2 barn, född 1814-05-20, † 1842-11-15 vid Elgenburg, Sachsen; 2:o 1846-07-12 i Stockholm med underlöjtnant vid skånska husarregementet, fideikommissarien Sten Wilhelm Teodor Ankarcrona, med vilken hon fick 4 gemensamma barn och från vilken hon skildes, i hans 1:a äktenskap, född 1819-07-12, † 1894-12-06 i Stockholm; 3:o 1876-03-01 i Köpenhamn med skriftställaren, filosofie kandidaten Carl Fredrik Bernt von Bergen, i hans 1:a äktenskap, född 1838-12-26 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Västra Götalands län, † 1897-08-19 i Stockholm.

TAB 6

Johan Lamberg, (son till Johan (Jan) Lamberg, Tab 5), född 1803-08-02 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Västra Götalands län; ryttmästare, godsägare, RSO; † 1856-03-17 på Ekebergs säteri, Lillkyrka socken, Örebro län. Gift 1850-07-28 på Götarsvik med fröken Hedvig Aurora Maria von Schantz, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1858-09-03 på Ekeberga, Lillkyrka socken, Örebro län med sin svåger, protokollssekreteraren, RNO Carl Fredrik Wilhelm Lamberg, född 1817 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Västra Götalands län, † barnlös 1881-01-30 i Stockholm, Stockholms län (63 år, 9 månader, 4 dagar gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:676 s.240, AID: v223442.b2570.s240), född 1821-11-06 på Götarsvik, Lillkyrka socken, Örebro län, † 1894-11-04 i Stockholm, dotter till protokollssekreteraren Gustaf Fredrik von Schantz och Catharina Maria von Nackreij.

Döttrar:

 • Julia (Julie) Aurora Martina Lamberg, född 1851-05-18 på Ekebergs säteri, Lillkyrka socken, Örebro län, † barnlös 1937-03-20 i Stockholm. Gift 1873-12-04 i Skeppsholmskyrkan, Stockholm med amiralen, RDDO, RÖJKrO3kl, TMO4kl, RNS:tOO, RSO, KSAO2kl, RPrKrO2kl, KSO2kl, KSO1kl, SiamKrO 1kl, KmstkSO Fredrik Hjalmar August Klintberg, född 1835-09-08 på Fastena prästgård, Stockholms län, † barnlös 1912-12-01 i Skeppsholms församling, Stockholm.
 • Hedvig Martina Lamberg, född 1855-05-29 på Ekebergs säteri, Lillkyrka socken, Örebro län, † 1931-03-08 i Uppsala Domkyrkoförsamling, Uppsala län. Gift 1885-11-23 med stationsinspektorn, greve Axel Mauritz Kalling, född 1849-07-31 i Örebro, Örebro län, † 1914-01-14 i Uppsala Domkyrkoförsamling, Uppsala län. Paret fick 4 söner.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; Göteborgssläkter under 1700-talets senare del : Utdrag ur Göteborgs Domkyrkoförsamlings födelsebok 1762–1790 och ur Göteborgs Kristine församlings födelsebok 1775–1790, Carl Gustaf Weibull, Skrifter utgivna av Personhistoriska föreningen äldre Göteborgssläkter, Göteborg 1915 s. 62, 86; Större skeppsägare i Göteborg 1782-1810, 2016. Forskare: Mattias Loman