Lütkeman nr 2028

Från Biografiska anteckningar

Adliga ätten Lütkeman nr 2028

Adlad 1773-01-24, introducerad på Riddarhuset 1775, † 1834-09-29

TAB 1

Gabriel Timoteus Lütkeman, (son till Timoteus Lütkeman), född 1723-03-06 i Stockholm; filosofie magister i Greifswald 1740-09-10. Docent vid akademien i Greifswald 1742. Hovpredikant och biktfader hos kronprinsen Adolf Fredrik och dess gemål 1744-09-01. Teol. doktor 1750-04-28. Överhov- och ordenspredikant samt preses i hovkonsistorium 1753-09-27. Superintendent, sedan biskop i Visby 1758-08-29. LNO 1786-11-27. Tillika vice landshövding på Gotland 1788-06-18. † 1795-03-20 i Visby, Gotlands län. Han uppvaktade kung Fredrik I på dess sotsäng med tyska predikningar. Bevistade såsom Visby stifts fullmäktig flera riksdagar och var 1778-11-10 bland faddrarna vid kronprinsen Gustaf Adolfs dop samt fick också faddertecknet, kung Gustaf III:s medalj med guldkedja att bära om halsen. Hans fru och barn blev 1773-01-24 upphöjda i adligt stånd (äldste sonen introducerad 1775 under nr 2028). Gift 1:o 1762-07-11 med Susanna Maria von Boisman, född 1727-01-13, † 1774-06-15, dotter till kamreraren Jakob von Boisman, av tysk adel, och Maria Elisabet Linderberg; 2:o 1776-05-30 med friherrinnan Hedvig Maria von Segebaden, född 1757-06-13, † 1839-11-18 på Gotland, dotter till generallöjtnanten och landshövdingen Carl Otto von Segebaden, friherre von Segebaden och Maria Elisabet Danckwardt-Lillieström.

Barn 1:o:

  • Gabriel Timoteus Lütkeman, adlad Lütkeman, född 1766; kontraktsprost; † 1826. se Tab 2.

Barn 2:o:

  • Carl Otto Lütkeman, född 1777-05-23, † 1777-05-23.
  • Maria Augusta Lütkeman, född 1781-03-19, † 1853-08-23. Gift 1796-09-20 med översten Carl Fredrik Jegerhjelm, född 1763, † 1844.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; Folke Rudelius - Kalmar Regementes chefer 1623-1907, biografiska anteckningar; Carl Almgren - Kungl. Första livgrenadjärregementets historia del 6. Sammanställt av: Mattias Loman.