Löwenadler

Från Biografiska anteckningar

Adliga ätten von Löwenadler, ointroducerad

Upphöjdes i romerskt riksadligt stånd i Wien 1781-05-02 av kejsar Josef II, ointroducerad

TAB 1

Majoren vid Jönköpings regemente Lars Otto Löwenadler, (1817-1898). Källa: Krigsarkivets Porträttarkiv.
Överstelöjtnanten Arvid Torgny Löwenadler, (1818-1894). Källa: Krigsarkivets Porträttarkiv.
Kaptenen vid Jönköpings regemente Adolf Ludvig Löwenadler, (1844-1917). Källa: Krigsarkivets Porträttarkiv.
Löjtnanten vid Kalmar regemente Otto Henrik Löwenadlers (slutade sina dagar som en kringvandrande tiggare) namnteckning i faderns bouppteckning, daterad Ålhorva 1818-05-04. Källa: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar EXIBA:122 s.27, AID: v181306.b333.s27.
Kaptenen Staffan Löwenadlers namnteckning i broderns bouppteckning, daterad 1826-07-31. Källa: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar EXIBA:139 s.30, AID: v181323.b303.s30.

Johan Carl Kiellman, upphöjd i romerskt riksadligt stånd med namnet von Löwenadler, (son till Christoffer Kiellman, se släkten Kiellman), född 1722-04-12 på Drakulla, Myresjö sn (ej i fb); kornett vid Adelsfanan; ryttmästares n h o v 1744; efter tjänst i Österrikiska armén upphöjdes han i romerskt riksadligt stånd 1781-05-02 i Wien (källa: https://www.archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=2475214); † 1800-03-14 på Ryssebo, Ingatorps sn (källa: Genline ID 261.3.85800). Gift 1:o 1744-10-09 i Djursdala socken med jungfrun Catharina Beata Giös, född 1720-11-02 i Djursdala sn, † 1760 i Djursdala sn, begravd 15/8 i Djursdala kyrka, dotter till ryttmästaren Axel Adam Giös och Helena Catharina Gyllenbreider; 2:o 1773-01-15 på Locknevi säteri, Locknevi sn med jungfrun Christina Eufrosyne Pauli, född 1756-01-04 på Locknevi säteri, Locknevi sn (källa: Genline ID 261.3.85800), † 1835-03-09 på Bolstra, Edshults sn, dotter till kaptenen vid Östgöta infanterireg:te Axel Wolfgang Pauli och Anna Lovisa Klingspor.

Barn 1:o:

 • Axel Adam Löwenadler, född 1749-02-06 på Rostad, Ukna sn, † där s å 19/6.
 • Helena Catharina Löwenadler, född 1751-09-05 på Rostad, Ukna sn, † där 1753-01-13.
 • Lovisa Christina Löwenadler, född 1745-05-04 i Djursdala, Djursdala sn, † 1817-10-08 på Snoketorp, Södra Vi sn (slag). Gift 1765-10-11 med fältväbeln vid Kalmar reg:te Carl Gustaf Nordström, född 1733, † 1811-03-04 på Snoketorp, Södra Vi sn (kräfta). Paret fick 12 barn, men samtliga dog unga.
 • Christoffer Adam Löwenadler, född 1747; fänrik; † 1818. se Tab 2.
 • Carl Johan Löwenadler, född 1754-02-15 på Rostorp, Pelarne sn (källa: Genline ID 16.1.5400); löjtnant vid Smålands reg:te; † 1807.
 • Axel Adam Löwenadler, född 1756; kapten; † 1828. se Tab 3.

Barn 2:o:

 • Staffan Wilhelm Löwenadler, född 1774; kapten; † 1863. se Tab 5.
 • Mauritz Wolfgang Löwenadler, född 1776-08-01 på Klocketorp, Djursdala sn, döpt 3/8 (källa: Genline ID 16.16.17900, 261.3.85800); major vid Västerbottens fältjägare; † 1840-01 på Theg, Umeå.
 • Lars Fredrik Löwenadler, född 1777; landssekreterare, häradshövding; † 1863. se Tab 6.
 • Anna Lovisa Löwenadler, född 1785-06-03 i Ingatorps socken, Jönköpings län (källa: Ingatorp AI:5 s.173, AID: v20512.b181.s173), † 1854-05-02 på Lilla Broarp, Höreda socken, Jönköpings län. Gift 1830-11-30 med kyrkoherden och prosten i Ingatorps och Bellö pastorat Johan Apelberger, i hans 3:e äktenskap, född 1760-08-22 i Kimstads socken, Östergötlands län (källa: Ingatorp AI:5 s.173, AID: v20512.b181.s173).
 • Erik Gustaf Löwenadler, född 1781; löjtnant; † 1837. se Tab 16.
 • Johan Carl Löwenadler, född 1789-04-23 i Ingatorps sn (källa: Genline ID 261.3.85800; Edshult AI:3 s.32, AID: v19784.b42.s32); löjtnant vid Jönköpings regemente; bosatt på Bollstra, Edshults sn; † ogift och barnlös 1826-05-21 i Skillingaryd (under befälsmöte, källa: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar EXIBA:139, AID: v181323.b299.s29), begravd 28/5 i Byarums sn (ädling, slag, 37 år gammal, källa: Edshult C:2 s.463, AID: v33469.b236.s463). Bouppteckning 1826-07-31, där större delen av kvarlåtenskapen endast bestod av kläder och uniformspersedlar (källa: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar EXIBA:139, AID: v181323.b299.s29).
 • Christian Fredrik Löwenadler, född 1791; lagman, häradshövding; † 1844. se Tab 17.

TAB 2

Christoffer Adam Löwenadler, (son till Johan Carl Kiellman, upphöjd i romerskt riksadligt stånd med namnet von Löwenadler, Tab 1), född 1747-02-22 på Klocketorp, Djursdala sn (källa: Genline ID 16.16.12100, 199.40.56700); fänrik vid Kalmar reg:te; ägde Virums säteri i Misterhults sn 1780-93; † 1818-04-02 på Ålhorva, Västra Eds sn (ålderdom, 71 år gammal, källa: Genline ID 199.40.56700). Bouppteckning 1818-05-04 med blygsamma 43 riksdaler banco i behållning (i boet bl a 2st matskedar, 1st tesked, , 1st snusdosa, 1 par knäbandsspännen och 1st brännvinstumlare - allt i okontrollerat silver, källa: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar EXIBA:122 s.26, AID: v181306.b331.s26). Gift 1776-12-06 med friherrinnan Maria Henrietta (Märta) Lybecker, född 1756-02-27 på Åkerholms säteri, Lofta sn (källa: Genline ID 173.4.38100), † 1803-10-15 på Västrahult, Vena sn, begravd 20/10 (källa: Genline ID 173.29.46000), dotter till ryttmästaren och R S O Georg Henrik Lybecker och friherrinnan Hedvig Christina von Knorring.

Barn:

 • Georg Carl Löwenadler, född 1778 i Lofta sn (ej i fb, källa: Genline ID 173.4.38100); kornett; bosatt på Gotland.
 • Christina Beata Löwenadler, född 1780-01-22 i Eds sn (?) (källa: Genline ID 168.5.54700, 168.6.79200), † 1854-10-28 på Tveta frälsegård, Tveta sn, begravd 14/11 (källa: Genline ID 168.16.68000, 168.11.62500). Gift 1817-03-26 i Tveta sn med regementskommissarien vid Upplands reg:te och fanjunkaren vid Smålands husarreg:te Anders Johan Wetterberg, född 1774-11-12 i Värnamo sn (källa: Genline ID 168.5.54700), † 1847-01-28 på Tveta frälsegård, Tveta sn (gulsot. Bou 1847-04-14, där arvtagare var änkan Christina Beata och sonen A J F Wetterberg, 28 år gammal. Ägde 1/2 mtl frälse Mantebo 4100 riksdaler banco, 1/4 mtl frälse Tveta 1600 riksdaler banco, 3/32 mtl Karlstorp och Källhagen kronoskatte i Lofta sn 433 riksdaler banco. Behållning i dödsboet var 13 458,25 riksdaler banco, källa: Aspelands häradsrätt FII:34 s.34, AID: v78265.b23.s41). Paret fick 1 son, som blev gift men dog barnlös.
 • Charlotta Gustava Löwenadler, född 1783-05-18 i Eds sn (källa: Genline ID 173.4.38100), † barnlös 1875-10-04 i Tveta, Tveta sn (änkefru, 92 år gammal). Gift 1808-07-31 med jägmästaren i Norra Kalmar län, bergsfogden Gustaf Häger, född 1776-08-07 i Hannäs sn, † 1844-01-14 i Vimmerby sfs (drunknad af våda).
 • Otto Henrik Löwenadler, född 1790-04-20 på Virums säteri, Misterhults socken, Kalmar län (källa: Genline ID 173.4.38100); löjtnant vid Kalmar regemente (källa: Genline ID 199.15.11800); var bosatt i Norra kvarteret nr 14 i Västervik 1826-1835 (källa: Västervik AI:23 s.45, AID: v24443.b32.s45); bosatt på Vittinge ägor i Lofta socken från 1835, men var skattskriven i Västervik (ej på 9 års tid begått nattvard, källa: Lofta AI:10 s.68, AID: v23153.b77.s68); † 1848-03-17 i backstugan Sandliden, Frödinge socken, Kalmar län (gick med hustrun omkring och tiggde, insjuknade i backstugan Sandliden och där avled efter 8 dagar, utan någon kännedom om föräldrar eller dess vandringar, vattusot, 58 år gammal, källa: Genline ID 29.21.47200). Gift med fröken Brita Catharina Bergius, född 1799-09-17 på Gagersrum, Törnsfalls socken (källa: Västervik AI:23 s.45, AID: v24443.b32.s45), dotter till järnhandlaren Peter Georg Bergius och Brita Hedvig Lingberg.

TAB 3

Axel Adam Löwenadler, (son till Johan Carl Kiellman, upphöjd i romerskt riksadligt stånd med namnet von Löwenadler, Tab 1), född 1756-06-26 på Klocketorp, Djursdala sn (källa: Genline ID 16.16.13800, 16.2.37000, 16.1.5400); kom i krigstjänst vid Västerbottens reg:te 1773-05-25; sekundadjutant där s å; fänrik 1776-04-29; fänrik vid Västmanlands reg:te 1780-04-26; avsked på grund avsjukdom s å 7/7; kapten vid Österbottens reg:te; placerad som kapten utan lön vid Kalmar reg:te 1796; † 1828-12-08. Gift 1779-07-30 i Djursdala sn med jungfrun Anna Magdalena Pauli, född 1757-12-27 på Locknevi säteri, Locknevi sn (källa: Genline ID 16.2.37000), † 1835-03-09 i Vimmerby sfs (ålderdom), dotter till kaptenen vid Östgöta infanterireg:te Axel Wolfgang Pauli och Anna Lovisa Klingspor.

Barn:

 • Axel Wolfgang Löwenadler, född 1781; kapten; † 1852. se Tab 4.
 • Anna Lovisa Löwenadler, född 1782-11-04 på Klocketorp, Djursdala sn (källa: Genline ID 16.2.37000), † ogift och barnlös 1854-05-08 i Vimmerby sfs (lungsot).
 • Catharina Charlotta Löwenadler, född 1785-03-12 på Klocketorp, Djursdala sn (källa: Genline ID 16.2.37000).
 • Johan Carl Löwenadler, född 1786 på Klocketorp, Djursdala sn, † där s å 3/6 (koppor).
 • Beata Sofia Löwenadler, född 1787-05-25 på Klocketorp, Djursdala sn (källa: Genline ID 16.2.37000).
 • Gustava Wilhelmina Löwenadler, född 1788-07-28 på Klocketorp, Djursdala sn (källa: Genline ID 16.2.37000), † 1849-04-04 i Vimmerby sfs. Gift 1809-04-03 på Marianneborg, Gladhammars sn med sekreteraren Per Ulfsax, född 1780-09-16 på Os, Berga sn, † 1842 i Tjureda sn. Paret fick flera barn.
 • Axelina Amalia Löwenadler, född 1789-07-22 på Klocketorp, Djursdala sn (källa: Genline ID 16.2.37000), † där 1791-02-08 (koppor).
 • Helena Christina Löwenadler, född 1790-09-02 på Klocketorp, Djursdala sn (källa: Genline ID 16.2.37000), † där 1791-02-08 (koppor).
 • Gustaf Adolf Löwenadler, född 1793-07-04 på Klocketorp, Djursdala sn (källa: Genline ID 16.2.37000), † där s å 5/9.
 • Ottiliana Magdalena Löwenadler, född 1795-05-25 på Klocketorp, Djursdala sn (källa: Genline ID 16.2.37000), † där s å 15/9.
 • Hedvig Albertina Löwenadler, född 1797-05-24 på Klocketorp, Djursdala sn (källa: Genline ID 16.2.37000).

TAB 4

Axel Wolfgang Löwenadler, (son till Axel Adam Löwenadler, Tab 3), född 1781-11-06 på Klocketorp, Djursdala sn (källa: Genline ID 234.6.100200); kapten; † 1852-12-05 i Stockholm. Gift 1804-07-14 på Valstad, Gladhammars sn med jungfrun Susanna Helena Leijel, född 1787-09-08, † 1826-01-04, dotter till löjtnanten Ulrik Leijel och Mariana Ehrenmarck.

Barn:

 • Axelina Magdalena Maria Löwenadler, född 1805-10-23 på Valstad, Gladhammars sn (källa: Genline ID 234.6.100200), † 1860-02-09 i Stockholm. Gift med instrumentmakaren och italienske generalkonsuln Frans Alexander Cetti, född 1803-12-25, † 1879-01-11 i Neapel, Italien.
 • August Adam Ulrik Löwenadler, född 1808-12-21 på Formestorp, Kalvsviks sn (källa: Genline ID 124.50.49900); fanjunkare; † 1890-01-30 på Haddetorp, Mörlunda sn. Gift med Anna Brita Dahlberg, född 1803-09-27 i Tveta sn (källa: Genline ID 124.50.49900), † 1885-03-06 i Oskarshamn, dotter till kronolänsmannen i Aspelands härad Carl Fredrik Dahlberg och hans 2:a fru Stina Jönsdotter.

TAB 5

Staffan Wilhelm Löwenadler, (son till Johan Carl Kiellman, upphöjd i romerskt riksadligt stånd med namnet von Löwenadler, Tab 1), född 1774-11-25 på Klocketorp, Djursdala sn; sergeant vid Västmanlands reg:te 1776-06-06; fältväbel vid Västerbottens reg:te 1786-05-20; under sommaren 1790 genomgick han de militära övningsgraderna i Elimä i Nylands län, Finland; furir vid Västerbottens reg:te s å 31/8; sekundfänrik vid Skaraborgs reg:te 1791-03-16; stabsfänrik vid Kalmar reg:te 1799-03-04; löjtnant där 1802-10-06; avsked 1808-01-14 med kaptens n h o v; † 1863-05-02 på Rumskulla säteri, Rumskulla sn (ålderdom, 88 år gammal). Gift 1810-11-18 på Vanstad, Locknevi sn med jungfrun Carolina Magdalena Klingspor, född 1786-03-14 i Locknevi sn, † 1864-11-23, dotter till kaptenen Staffan Klingspor och friherrinnan Christina Duwall.

Barn:

 • Christina Augusta Charlotta Löwenadler, född 1812-08-06 på Bollstra, Edshults sn (källa: Edshult AI:3 s.32, AID: v19784.b42.s32), † ogift och barnlös 1899-01-01 på Rumskulla säteri, Rumskulla sn.
 • Sofia Lovisa Löwenadler, född 1814-01-22 på Bollstra, Edshults sn (källa: Edshult AI:3 s.32, AID: v19784.b42.s32), † ogift och barnlös 1875-10-23 på Rumskulla säteri, Rumskulla sn (äggvitsjuka, 61 år, 9 månader, 1 dag gammal).
 • Ulrika Wilhelmina Löwenadler, född 1815-01-29 på Bollstra, Edshults sn (källa: Edshult AI:3 s.32, AID: v19784.b42.s32).
 • Staffan Wilhelm Löwenadler, född 1819-11-14 på Bollstra, Edshults sn (källa: Edshult AI:3 s.32, AID: v19784.b42.s32); apotekare; † ogift och barnlös 1863-11-29 på Rumskulla säteri, Rumskulla sn (gikt, 47 år gammal).
 • Tor August Löwenadler, född 1819-11-14 på Bollstra, Edshults sn (källa: Edshult AI:3 s.32, AID: v19784.b42.s32); apotekare; † ogift och barnlös 1853-07-27 i Marstrand.
 • Fredrika Magdalena Löwenadler, född 1824-11-08 på Bollstra, Edshults sn (källa: Edshult AI:3 s.32, AID: v19784.b42.s32), † 1907-01-27 i Vimmerby sfs. Gift 1859-06-28 på Rumskulla säteri, Rumskulla sn (källa: Källstad AI:8 s.201, AID: v24915.b106.s201) med komministern i Källstads pastorat Nils Hedblom, född 1818-07-17 i Ödeshögs sn (källa: Källstad AI:8 s.201, AID: v24915.b106.s201), † 1889-12-28 på Källstads komministergård, Källstads sn, begravd 1890-01-07 (71 år, 5 månader och 11 dagar gammal, källa: Källstad C:5 s.225, AID: v38601.b72.s225). Paret fick 1 gemensam son.
 • Amalia Aurora Löwenadler, född 1826-10-09 i Edshults sn, † ogift och barnlös 1886-08-05 på Rumskulla säteri, Rumskulla sn.

TAB 6

Lars Fredrik Löwenadler, (son till Johan Carl Kiellman, upphöjd i romerskt riksadligt stånd med namnet von Löwenadler, Tab 1), född 1777-04-26 på Ryssebo, Ingatorps sn; landssekreterare i Jönköpings län; häradshövding i Södra och Norra Vedbo härader; † 1863-03-12 i Jönköping. Gift 1:o på Larum, Dalhems sn med sin kusin Christina Lovisa Pauli, född 1786-01-10 på Bjursunds säteri, Loftahammars sn, † 1823-01-30, dotter till brukspatronen och kaptenen vid Arméns flotta Wilhelm Mauritz Pauli och friherrinnan Ulrika Lovisa Lybecker; 2:o 1824-07-13 i Jönköping med jungfrun Carolina Cedercrona, dotter till överstelöjtnanten Johan Isak Cedercrona och friherrinnan Ulrika Hierta.

Barn 1:o:

 • Ulrika Eufrosyne Löwenadler, född 1808-08-25 i Jönköping (källa: Genline ID 1093.26.41000), † barnlös 1889-04-03 på Skälsnäs säteri, Hults sn. Gift 1835-12-29 i Jönköping med länsnotarien, friherre Hans Edvard Hierta, född 1805-04-10 i Tveta sn, † barnlös 1840-04-11 i Jönköping.
 • Carl Mauritz Löwenadler, född 1809-10-11 i Jönköping; gick mindre teologie examen och skrev för hovrättsexamen 1827; tog matematisk examen vårterminen 1828 samt hovrättsexamen höstterminen 1829; auskultant i Göta hovrätt 1830; landskanslist i Jönköping 1834; vice auditör vid Jönköpings reg:te; † ogift och barnlös 1864.
 • Axel Erik Löwenadler, född 1812-04-27 i Jönköping; inskrevs vid Växjö universitet 1832-10-10; avlade fullständig studentexamen 1833-02-12; mindre teologie och matematisk examen vårterminen s å; skrev för hovrättsexamen s t; tog kameralexamen vårterminen 1835 och hovrättsexamen vårterminen 1839; extra notarie i Göta hovrätt; † ogift och barnlös 1877.
 • Staffan Ludvig Löwenadler, född 1813; kronolänsman; † 1878. se Tab 7.
 • Lars Otto Löwenadler, född 1817; major, postmästare, RSO; † 1898. se Tab 12.
 • Arvid Torgny Löwenadler, född 1818; överstelöjtnant; † 1894. se Tab 14.
 • Claës Malcolm Löwenadler, född 1821; överstelöjtnant; † 1889. se Tab 15.

Döttrar 2:o:

 • Christina Ulrika Aurora Löwenadler, född 1825-05-08, † 1915-10-15 i Jönköping. Gift 1863-12-04 i Jönköping med kaptenen Gustaf Henrik Viktor Wernstedt, född 1821-03-13 på Trollebo säteri, Lemnhults sn, † 1892-01-18 i Jönköping. Paret fick flera barn.
 • Agnes Constance Löwenadler, född 1833 i Jönköping. Gift 1861 med hovrättsrådet Anton Daniel Andersson, född 1821 i Remmarslövs sn, † 1894 i Jönköping. Paret fick flera barn.

TAB 7

Staffan Ludvig Löwenadler, (son till Lars Fredrik Löwenadler, Tab 6), född 1813-08-25 i Jönköping (källa: Genline ID 251.66.7000); inspektor; kronolänsman; † 1878-12-18 på Mada Östergård kronoboställe, Säby sn (slag, 65 år, 3 månader, 23 dagar gammal, källa: Genline ID 100006.76.32100). Gift med demoiselle Gustava Lovisa Ljungberg, född 1807-11-09 i nr 51, Linköping, döpt s d (källa: Genline ID 333.75.87400, 333.13.57700, 251.66.7000), † 1873-08-04 på Mada Östergård, kronoboställe, Säby sn (källa: Genline ID 251.66.7000), dotter till rådmannen Claës Ljungberg och Christina Bodman.

Barn:

 • Christina Lovisa Löwenadler, född 1840-01-24 i Tingsås sn (källa: Genline ID 1093.26.41000); inflyttad till Skälsnäs säteri, Hults sn 1879-06-25 (källa: Genline ID 1093.26.41000); ogift och barnlös.
 • Agnes Löwenadler, född 1841-02-16 vid Os herrgård, Gällaryds sn, döpt 21/2 (källa: Genline ID 1087.12.10200); inflyttad till Skälsnäs säteri, Hults sn 1879-06-25 (källa: Genline ID 1093.26.41000); ogift och barnlös.
 • Lars Gustaf Hjalmar Löwenadler, född 1842; kronolänsman. se Tab 8.
 • Adolf Ludvig Löwenadler, född 1844; löjtnant, arrendator; † 1917. se Tab 9.
 • Selim August Löwenadler, född 1845; stationsinspektör. se Tab 10.
 • Otto Edvin Löwenadler, född 1847-01-09 i Lekaryds sn (källa: Öja AI:7 s.175, AID: v21548.b96.s175).
 • Wilhelm Mauritz Löwenadler, född 1848-01-31 i Lekaryds sn (källa: Öja AI:7 s.175, AID: v21548.b96.s175).
 • Knut Edvin Löwenadler, född 1852; civilingenjör. Tab 11.

TAB 8

Lars Gustaf Hjalmar Löwenadler, (son till Staffan Ludvig Löwenadler, Tab 7), född 1842 i Lekeryds sn; kronolänsman; godsägare på Fulemara, Kristianopels sn. Gift med fröken Ingrid Margareta Edling, född 1844 i Torps sn.

Barn:

 • Eskil Ludvig Löwenadler, född 1866 i Bräcke sn; lantbrukare; bosatt ogift och barnlös hos sin syster och svåger på Nr 28 Stensborg, Kristianopel.
 • Gustaf Johan Wilhelm Löwenadler, född 1868; hovrättsnotarie; advokat. Gift 1899 med fröken Gerda Stiegler, född 1879.
 • Helmer Georg Hjalmar Löwenadler, född 1875 i Torps sn. Gift med fröken Vera Mathilda Hartzell, född 1884 i Katarina fs, Stockholm.
 • Hulda Märta Lovisa Löwenadler, född 1872 i Bräcke sn. Gift 1890 med trävaruinspektorn och hemmansägaren August Fredrik Lindbeck, född 1862 i Sundsvall. Paret fick 2 barn.
 • Ingeborg Anna Löwenadler, född 1878.

TAB 9

Adolf Ludvig Löwenadler, (son till Staffan Ludvig Löwenadler, Tab 7), född 1844-05-09 i Lekeryds sn (källa: Genline ID 1093.26.41000); löjtnant; arrendator av Skälsnäs säteri, Hults sn. Gift 1879-08-19 i Jönköping (källa: Genline ID 1093.26.41000) med friherrinnan Emilia Maria Lilliecreutz, född 1854-02-27 på Ulås, Vaxtorps sn (källa: Genline ID 1093.26.41000), dotter till kaptenen Fritz Lilliecreutz och Margareta Lindström.

Söner:

 • Folke Ludvig Löwenadler, född 1880-08-14 på Skälsnäs säteri, Hults sn (källa: Genline ID 1093.26.41000).
 • Bror Perceval Löwenadler, född 1882.

TAB 10

Selim August Löwenadler, (son till Staffan Ludvig Löwenadler, Tab 7), född 1845-05-26 i Lekaryds sn (källa: Öja AI:7 s.175, AID: v21548.b96.s175).; staionsinspektör. Gift 1880 med fröken Hilma Evelina Hwasser, född 1856.

Barn:

 • Johan Erik Ludwig Löwenadler, född 1883.
 • Uno Martin Löwenadler, född 1885-11-14; köpman. Gift 1914-03-19 i Stockholm med fröken Hulda Gerda Selma Munck af Fulkila, född 1883-05-22 i Stockholm, dotter till kaptenen Bror Carl Ernst Salomon Eugen Munck af Fulkila och Gerda Maria Charlotta Petersson.

TAB 11

Knut Edvin Löwenadler, (son till Staffan Ludvig Löwenadler, Tab 7), född 1852; civilingeniör. Gift 1879 med fröken Hulda Landelius, född 1853.

Barn:

 • Elsa Christina Löwenadler, född 1884.
 • Nanna Lisa Löwenadler, född 1887.

TAB 12

Lars Otto Löwenadler, (son till Lars Fredrik Löwenadler, Tab 6), född 1817-03-04 i Jönköpings Kristina församling, Jönköpings län; major vid Jönköpings regemente; RSO; postmästare i Söderhamn; † 1898-06-18 i Gränna, Jönköpings län. Gift 1846-09-11 på Tenhults säteri, Rogberga socken, Jönköpings län med fröken Emilie Vilhelmina Lovisa von Warnstedt, född 1818-11-23 på Tenhults säteri, Rogberga socken, Jönköpings län, † 1908-02-16 i Gränna, Jönköpings län, dotter till överstelöjtnanten i armén, postmästaren och godsägaren, RSO Gustaf Lago von Warnstedt och Carolina Eneström.

Barn:

 • Siri Carolina Lovisa Löwenadler, född 1847-05-28 i Ödestugu socken, Jönköpings län, † 1849-02-26.
 • Magnhild Amalia Charlotta Löwenadler, född 1848-11-26 i Ödestugu socken, Jönköpings län, † ogift och barnlös 1908-12-13 i Jönköping, Jönköpings län.
 • Siri Carolina Lovisa Löwenadler, född 1850-04-21 i Ödestugu socken, Jönköpings län, † ogift och barnlös 1907-11-23 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm, Stockholms län.
 • Gunilla Augusta Löwenadler, född 1851-05-20 i Ödestugu socken, Jönköpings län (källa: Gränna AI:40 s.858, AID: v23601.b54.s858). Gift 1874-08-20 med majoren Lorentz Leonhard Löfgren, född 1845-08-27 på Tiraholms säteri, Bolmsö socken, Kronobergs län (källa: Gränna AI:40 s.858, AID: v23601.b54.s858), † 1924-11-14 på nr 132-134, Gränna stadsförsamling, Jönköpings län (källa: Gränna AIIa:4 s.378, AID: v170120.b388.s378). Paret fick 3 barn.
 • Cecilia Christina Löwenadler, född 1853-08-11.
 • Edgar Otto Lage Löwenadler; född 1855; löjtnant, † 1888. se Tab 13.
 • Nina Elise Vilhelmina Löwenadler, född 1857-06-03, † s å 26/9.
 • Nina Henrietta Elisabeth Löwenadler, född 1861. Gift 1890 med kamreraren Nils Brenner, född 1849 i Gränna, Jönköpings län.

TAB 13

Edgar Otto Lage Löwenadler, (son till Lars Otto Löwenadler, Tab 12), född 1855-08-17 i Jönköping (källa: Gränna EI:1 s.105, AID: v34035.b58.s105); löjtnant; † 1888 i Gränna stadsförsamling, Jönköpings län. Gift 1884-12-20 i Gränna stadsförsamling, Jönköpings län (källa: Gränna EI:1 s.105, AID: v34035.b58.s105) med fröken Helga Sofia Granlund, född 1854-04-27 i Gränna stadsförsamling, Jönköpings län (källa: Gränna AI:43 s.580, AID: v23604.b159.s580), † 1940-06-05 i Stockholm, Stockholms län, dotter till vagnfabrikören Johan Gustaf Granlund och Josefina Christina Fogelin.

Barn:

 • Helge Edgar Löwenadler, född 1885-12-31 i Gränna stadsförsamling, Jönköpings län (källa: Gränna AI:43 s.580, AID: v23604.b159.s580); kapten; † 1988-10-29 i Högalinds församling, Stockholm, Stockholms län, begravd 21/11 på Gränna kyrkogård. Gift 1927-08-26 med Anna Brandin, född 1885-12-30 i Färlövs socken, † 1964-12-22 i Ljungarums socken.
 • Elsa Helga Emelie Josefine Löwenadler, född 1887-09-14 i Gränna stadsförsamling, Jönköpings län, † 1979 i Stockholm, Stockholms län. Gift 1912 med hovrättsnotarien Knut Gerhard Ewerlöf, född 1890 i Karlskrona, Blekinge län, † 1973 i Sofia församling, Stockholm, Stockholms län. Paret fick 2 söner.

TAB 14

Arvid Thorgny Löwenadler, (son till Lars Fredrik Löwenadler, Tab 6), född 1818; överstelöjtnant; † 1894. Gift 1853 med fröken Clara Laurentia Scharp, född 1827.

Barn:

 • Nils Arvid Löwenadler, född 1862.
 • Ebba Maria Eva Louise Löwenadler, född 1859.
 • Clara Therese Löwenadler, född 1867.

TAB 15

Claës Malcolm Löwenadler, (son till Lars Fredrik Löwenadler, Tab 6), född 1821-09-05 i Jönköpings Kristina församling (källa: Barkeryd AI:24 s.294, AID: v18934.b307.s294); överstelöjtnant; RSO; † 1889-11-11 på Ribbingsnäs säteri, Barkeryds socken, Jönköpings län (källa: Barkeryd AI:24 s.294, AID: v18934.b307.s294). Bouppteckning 1890-01-23 (källa: Tveta häradsrätt FII:47 s.1607, AID: v77867.b804.s1607). Gift 1861 (källa: Barkeryd AI:24 s.294, AID: v18934.b307.s294) med fröken Agnes Ulrika Zielfelt, född 1825-06-24 på Värmdö prästgård, Värmdö socken, Stockholms län, döpt 4/7 (källa: Värmdö CI:10 s.100, AID: v83410.b100; Barkeryd AI:24 s.294, AID: v18934.b307.s294), dotter till kyrkoherden i Värmdö, Ingarö, Bo, Djurö och Möja pastorat, kontraktsprosten Daniel August Zielfelt och Agnes Fredrika Maria Cedercrona.

Dotter:

 • Agnes Juliana Louise Malcolmine Löwenadler, född 1863-03-03 på Ribbingsnäs säteri, Barkeryds socken, Jönköpings län (källa: Barkeryd AI:24 s.294, AID: v18934.b307.s294). Gift 1898-06-15 i Barkeryds sn (källa: Barkeryd AIIa:1 s.372, AID: v168900.b382.s372) med godsägaren och agronomen Carl August Jacob Suneson, född 1854-03-11 i Gränna, Östergötlands län (källa: Barkeryd AIIa:1 s.372, AID: v168900.b382.s372). Paret fick 2 söner.

TAB 16

Erik Gustaf Löwenadler, (son till Johan Carl Kiellman, upphöjd i romerskt riksadligt stånd med namnet von Löwenadler, Tab 1), född 1781-01-12 i Ingatorps sn (källa: Åseda AI:12 s.101, AID: v21472.b113.s101); löjtnant vid Arméns flotta; bosatt på Sissehults säteri, Åseda sn; † 1837-01-28 på Sissehults säteri, Åseda sn (källa: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar EXIBA:161 s.26, AID: v181345.b152.s26). Bouppteckning 1837-03-02 med behållning på 5639 riksdaler banco (källa: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar EXIBA:161 s.26, AID: v181345.b152.s26). Gift 1811-11-24 på Sissehult, Åseda sn med demoiselle Sofia Magdalena Lagercrantz, född 1778-05-14 i Nye sn (källa: Åseda AI:12 s.101, AID: v21472.b113.s101), † 1864-05-29 på Gasslunda komministerboställe, Gårdsby sn, dotter till majoren vid Smålands kavallerireg:te, R S O Bengt Lagercrantz och hans 2:a fru, friherrinnan Anna Ulrika Rappe.

Barn:

 • Carl Gustaf Oskar Wilhelm Löwenadler, född 1812-02-17 på Sissehults säteri, Åseda sn (källa: Åseda AI:12 s.101, AID: v21472.b113.s101); tog större teologie examen 1829; skrev pro exerc 1830; disp pro exerc 1831; skrev för fil grad 1834; avlade ekonomie examen 1836; filosofie kandidat 1836-05-21; filosofie magister 16/6 s å; bosatte sig i Stockholm och uppehöll sig där som musiklärare och publicist; † ogift och barnlös 1846 i Stockholm.
 • Leontine Sofia Eufrosyne Löwenadler, född 1813-07-26 på Sissehults säteri, Åseda sn (källa: Åseda AI:12 s.101, AID: v21472.b113.s101). Gift 1842-04-20 med kyrkoherden i Slätthögs pastorat Jonas Prinzell, född 1800-03-25 i Älmbeboda sn (källa: Slätthög AI:17 s.550, AID: v19305.b560.s550), † 1881-08-09 på Slätthögs prästgård, Slätthögs sn. Paret fick 2 döttrar.
 • August Wolfgang Viktor Löwenadler, född 1814-12-17 på Sissehults säteri, Åseda sn (källa: Åseda AI:12 s.101, AID: v21472.b113.s101), † barn.
 • Tyko Mauritz Constantin Löwenadler, född 1817-05-18 på Sissehults säteri, Åseda sn (källa: Åseda AI:12 s.101, AID: v21472.b113.s101); provisor i Umeå (källa: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar EXIBA:161 s.26, AID: v181345.b152.s26).

TAB 17

Christian Fredrik Löwenadler, (son till Johan Carl Löwenadler, Tab 2), född 1791-10-31 på Ryssby, Ingatorps sn, döpt 4/11; politieborgmästare i Norrköping, häradsdomare i Ås; † 1844-04-26 i Alingsås. Gift 1820-10-03 i Jönköping med fröken Hedvig Charlotta Rydin, född 1801-08-24 i Jönköping, † 1875-03-03 i Stockholm, dotter till handlanden Börje Henrik Rydin och Hedvig Charlotta Grönwall.

Son:

 • Fredrik Vilhelm Löwenadler, född 1824; riksbankskassör; † 1875. se Tab 18.

TAB 18

Fredrik Vilhelm Löwenadler, (son till Christian Fredrik Löwenadler, Tab 18), född 1824-01-31 i Jönköping; riksbankskassör i Stockholm; † 1875-03-03 i Stockholm. Gift 1852-10-09 i Kumla sn med fröken Isabella Feith, född 1830-11-30 i Badgemore, England, † 1898-07-26 i Alsbäck, Lyse sn.

Barn:

 • Lars Johan Fredrik Löwenadler, född 1854; kammarherre; preses i Svenska handelskammaren i London; † 1915. Gift 1884-07-22 med fröken Florence (Flo) Rogers, född 1863-07-22, levde 1935 i Henley on Thames England (hade barn).
 • Fredrik Wilhelm Löwenadler, född 1856.
 • Sara Charlotta Isabella Löwenadler, född 1857. Gift 1879 med grosshandlaren Carl Albert Björkman.
 • Ebba Regina Löwenadler, född 1858.
 • Lars Henrik Löwenadler, född 1860. Gift 1892 med Mary Ann Tod. Hade barn.
 • Carl Oscar Löwenadler, född 1861. Gift 1898 med Elin Schröder. Hade barn.
 • Carl Anton Löwenadler, född 1863; köpman i London; hedersvicepresident i Svenska handelskammaren. Gift 1892-12-29 med fröken Ellen Ingegerd Tranæus, född 1866-02-19. Hade barn.
 • Marie Louise Löwenadler, född 1867.
 • Ellen Amalia Löwenadler, född 1869-05-28 i Stockholm.
 • Hulda Wilhelmina Löwenadler, född 1869. Gift 1896 med kontorschefen Otto Konrad Lundberg.
 • Agnes Theresia Löwenadler, född 1871.
 • Herman Ludvig Löwenadler, född 1872; köpman; † 1934. se Tab 19.
 • Otto Mauritz Löwenadler, född 1872.

TAB 19

Herman Ludvig Löwenadler, (son till Fredrik Vilhelm Löwenadler, Tab 18), född 1872-06-07 i Stockholm; köpman; † 1934. Gift med fröken Martha Minton, född 1882-09-30 i England; bosatt i Stockholm 1935.

Söner:

 • Holger Carl Minton Löwenadler, född 1904-04-01 i Jönköping; skådespelare; † 1977-06-18 i Stockholm.
 • Kjell Löwenadler, född 1905-12-18 i Sofia församling, Jönköping; landskaps- och porträttmålare; studerade hos Wilhelmsons målarskola; fortsatte studierna i Paris och Italien; han är representerad vid Institut Tessin i Paris och museet i Pau, Frankrike; † 1993-11-21 i Leksand.

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; Folke Rudelius - Kalmar Regementes chefer 1623-1907, biografiska anteckningar; B Schlegel & C A Klingspor, Den med sköldebrev förlänade men ej på Riddarhuset introducerade svenska adelns ättartavlor (1875). Forskare: Mattias Loman