Kurck nr 16

Från Biografiska anteckningar

Friherrliga ätten Kurck nr 16 †

Gammal frälsesläkt, introducerad på Riddarhuset 1625, friherrlig 1651-04-12, introducerad 1652, † 1937-07-21

TAB 1

Riksrådet och presidenten Jöns Kurck, friherre Kurck, (1590-1652).</small>
Landshövdingen och riksrådet, friherre Knut Kurck, (1622-1690).</small>

Jöns Kurck, friherre Kurck, (son till Knut Kurck), friherre till Lempäälä i Åbo län, herre till Laukko i Vesilaks socken, Anola i Nakkila socken, Kärsämäki i S:t Marie socken, Topois i Nousis socken och tre hemman i Forsby i Pojo socken, ävensom Kjuloholm i Kjulo socken, vilket han fick genom sitt gifte, alla i Finland, samt Hedensö i Näshulta socken, Södermanlands län, som han ärvde efter modern, men 1651 avstod till kronan mot frälsegods i Finland, och Klakeborg i Järstads socken, Östergötlands län. Född 1590 i Finland. Ryttmästare 1619-07-23. Avsked för sjuklighet 1622. Ryttmästare vid adelns rusttjänst i Sverige och Finland 1624-01-19, ståthållare på Åbo slott och över dess län 1626. Ståthållare över Viborgs slott och län 1627. På nytt ståthållare i Åbo 1628-03-06. President i Åbo hovrätt 1631-11-29. Riksråd 1633-01-14. Lagman i Västergötland och på Dal 1641-03-31. Mönstrade adelns rusttjänst i Finland 1644. Kommissarie vid fredsunderhandlingarna med Danmark i Brömsebro 1646. Friherre 1651-04-12 (introducerad 1652 under nr 16). † 1652-05-21 i Åbo, Finland, begravd 1652-08-22 i en kopparkista i egen murad grav i Åbo domkyrka. Han blev 1625 introducerad på riddarhuset under nr 4 i riddarklassen, vilket nummer senare har utgått ur matrikeln. Var en lärd man och, som Åbo hovrätts president, en stark befordrare av rättvisan i Finland. Gift 1:o 1616-07-11 i Stockholm med sin fars syssling, friherrinnan Märta Oxenstierna, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o med friherre Johan Carlsson de Mornay, till Helgerum och Erikstad, född troligen 1566, † 1608 och begravd i Riddarholmskyrkan), † 1631-08-10 i Viborg och begravd 1633-07-07 i Kurckska familjegraven i Ulvsby kyrka vid Björneborg, dotter till riksrådet och guvernören, friherre Gustaf Gabrielsson Oxenstierna och Barbro Axelsdotter (Bielke); 2:o 1634-11-30 i Storkyrkan i Stockholm med sin 1:a frus kusins dotter, friherrinnan Sofia De la Gardie, född 1615-05-08 på Åbo slott, Finland, † 1647-10-01 i Stockholm, bisatt i Jakobs kyrka i Stockholm och begravd 1648-01-23 i Ulvsby kyrka, dotter till riksrådet och guvernören, friherre Johan De la Gardie och friherrinnan Catharina Oxenstierna; 3:o 1649-07-29 i Åbo med sin kusins dotter Christina Horn af Kanckas, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o 1643-04-09 i Stettin med generalen av kavalleriet Torsten Stålhandske, född 1594, † 1644), född 1604, † 1673 och begravd 1681-06-26 i Åbo domkyrka i sin 1:a mans grav, dotter till riksrådet och ståthållaren Arvid Henriksson Horn af Kanckas och hans 2:a fru Ingeborg Ivarsdotter (Stiernkors).

Barn 1:o:

 • Barbro Kurck, † 1658-02-29 i Stockholm. Gift 1644-09-29 med riksrådet, generalguvernören och fältmarskalken Gustaf Evertsson Horn af Kanckas, friherre Horn af Marienborg, i hans 2:a äktenskap, född 1614, † 1666.
 • Kerstin Kurck, till Malstanäs i Forsa socken, Södermanlands län. Född 1617-05-10 på Rinkesta. Hovjungfru hos Catharina af Pfalz. † ogift och barnlös 1688-11-08 på Malstanäs enligt inskriptionen på hennes kopparlikkista i Åbo domkyrka.
 • Ingeborg Kurck, född 161(8), † 1654-10-05 och ligger jämte sin man begraven i Berendeska graven i Sollentuna kyrka, Stockholms län. Hon gjorde 1653-01 sitt testamente, där hon förordnade rikskansleren Axel Oxenstierna och hans son Erik till sina döttrars målsmän. Gift 1634-12-14 i Stockholm med riksrådet och överståthållaren Johan Joakimsson Berendes, i hans 2:a äktenskap, född 1603, † 1652.
 • Brita Kurck, † 1671-07-25 i Stockholm och ligger troligen begravd jämte sin man i Åkers kyrka i Roslagen, som hon 1650 lät återuppbygga. Hon uppförde även 1658 det stora stenhuset på Margretelund, vilket hennes man låtit bebygga till säteri. Gift 1645-03-02 i Åbo med sin kusin, rikskammarrådet och presidenten, friherre Gabriel Gabrielsson Oxenstierna (af Eka och Lindö), född 1618, † 1647.
 • Gunilla Kurck, † ogift och barnlös.
 • Anna Margareta Kurck, † ogift och barnlös 1640-11-11.
 • Knut Kurck, född 1622; riksråd, president; † 1690. se Tab 2.
 • Gustaf Kurck, född 1624; riksråd, generalguvernör; † 1689. se Tab 6.
 • Gabriel Kurck, född 1630; landshövding; † 1712. se Tab 7.

Barn 2:o:

 • Märta Kurck, född 1636-09-04, i Tavastehus, Finland, † 1698-08-27 i Stockholm och begravd i Riddarholmskyrkan 1699-01-08. Gift 1659-10-09 med vice presidenten Arvid Ivarsson Natt och Dag, född 1633, † 1683.
 • En son. Född kort före 1638-04-16.
 • Catharina Elisabet Kurck, född 1640-05-19 på Ekholmen. Hovjungfru hos drottning Kristina 1651. † 1705-01-21 och begravd 1705-01-31 i en kopparkista i Fogdö kyrka, Södermanlands län, till vilken kyrka hon 1664 lät bygga sakristian samt 1682-01-01 förärade orgelverket, alltsammans prytt med hennes och hennes mans vapen. Gift 1659-05-15 i Stockholm med sin syssling, översten Axel Posse, född 1627, † 1662.
 • Beata Kurck, till Pilois i Vemo socken i Finland, † före 1680. Gift med generalmajoren Johan Ribbing, i hans 1:a äktenskap, † 1700.
 • Axel Kurck, † som barn före modern.
 • En dotter, † som barn före modern.

TAB 2

Knut Kurck, (son till Jöns Kurck, Tab 1), född 1622-09-08 på Laukko, Vesilax, Tavastehus län, Finland; inskrevs vid Uppsala Universitet aug 1634; vid universitetet i Leiden 1643-02-14; landshövding i Västmanlands län 1651-01-10; riksråd 12/2 (tillträdde 20/2) 1660—82; assessor (generalkommerseråd) i kommerskollegium 1660-06-02; ledamot av reduktionskollegiet 1663-03-07 — 1664; president i kommerskollegium 1663-04-08 — 1678-12-03; ledamot av myntkommissionen 1663-11-02, av kommissionen för undersökn av Göteborgs stads tillstånd 1665-07-22; dessutom lagman i Närke från 1666-03-15; ledamot av kommissionen för undersökning av tillståndet i Västmanland, Dalarna, Närke o Värmland 1667-12-21; häradshövding i Gästrikland 1674-10-05 — 1680, över Västerbotten och dess lappmarker 1676-06-15 — 1680; president i Svea hovrätt 1677-08-04 — 1680-12; † 1690-07-26 i Stockholm, begravd i Näshults socken, Södermanlands län. Gift 1:o 1646 i Deussen, Ravestein, Nederländerna med Lucretia van Stakenbroek, född 1614-03-11 i Nederländerna, † 1664-08-28 i Stockholm, dotter till nederländske generallöjtnanten Tomas van Stakenbroek och Walborg van der Brouck; 2:o 1665 med sin kusin, friherrinnan Barbro Natt och Dag, † 1680 i Stockholm, begravd 14/12, dotter till riksrådet och riksmarskalken, friherre Axel Åkesson (Natt och Dag) och friherrinnan Elsa Oxenstierna; 3:o 1681-06-09 på Sundby, Öja socken, Södermanlands län med friherrinnan Christina Sparre, född 1650-07-06, † 1722, dotter till riksjägmästaren och överståthållaren Axel Carlsson Sparre, friherre Sparre och hans 1:a fru, grevinnan Margareta Oxenstierna af Korsholm och Wasa.

Son 3:o:

 • Knut Kurck, född 1684; major; † 1726. se Tab 3.

TAB 3

Knut Kurck, (son till Knut Kurck, Tab 2), född 1684-08-23. Student i Uppsala 1699-11-13. Kornett vid Stenbocks dragonregemente 1701-08-08. Fänrik vid Smålands femmänningsinfanteriregemente 1703. Transporterad till Västmanlands regemente 1703-12-05. Löjtnant vid Västmanlands regemente 1706-02-16. Kaptenlöjtnant 1707-07-11. Sekundryttmästare vid Östgöta kavalleriregemente 1707-09-14. Premiärryttmästare vid Östgöta kavalleriregemente 1708-12-05. Majors karaktär 1723-06-26. † 1726-02-14 på Hedensö. Han blev fången vid Poltava och förd till Kasan, och återvände inte hem igen förrän efter fredsslutet. Gift 1716-02-12 i Kasan med Anna Berner, född 1699, † 1748-03-22 på Hedensö, dotter till ryske översten och kommendanten i Kasan Johan Berner.

Barn:

 • Christina Anna Kurck, född 1717-05-14 i Kasan, Ryssland, † där 1718-04-02.
 • Anna Charlotta Kurck, född 1718-04-17 i Kasan, Ryssland, † 1774-08-04 på Ökna. Gift 1751-06 med kaptenlöjtnanten, friherre Paul Banér, född 1712-04-03, † 1787-03-21. Paret fick 3 barn.
 • Axel Johan Kurck, född 1719; kammarherre; † 1773. se Tab 4.
 • Ebba Catharina Kurck, född 1720-05-12 i Kasan, Ryssland, † ogift och barnlös 1800-01-09 på Grinda.
 • Christina Kurck, född 1721-11-14. Hovfröken hos prinsessan Sofia Albertina 1750-10-24. Hovmästarinna hos nämnda prinsessa 1757-05-16. Fick vid 1766 års riksdag tillökning i hovförtäringsmedlen jämte löfte om lönens bibehållande i sin livstid. † ogift och barnlös 1769-01-30 i Stockholm och begravd 1769-02-02 på Riddarholmen.
 • Beata Kurck, född 1722-11-22 på Hedensö. Stiftsjungfru. † ogift och barnlös 1794-06-14 på Hanstavik.
 • Elsa Margareta Kurck, född 1724-12-06. Stiftsjungfru. † ogift och barnlös 1779-08-17 på Aronstorp.
 • Ulrika Kurck, född 1725-05-07 på Hedensö, † ogift och barnlös 1748-11-02.

TAB 4

Axel Johan Kurck, (son till Knut Kurck, Tab 3), till Hedensö. Född 1719-04-09 i Kasan, Ryssland. Student i Uppsala 1737-10-27. Extra ordinarie kanslist i kanslikollegium 1740. Ordinarie kanslist på ambassaden till hovet i Berlin 1744-04-14. Kopist i kungliga kansliet 1746. Kanslist i kungliga kansliet 1746. Kammarherre 1749-03-12. † 1773-01-01 på Hedensö. Gift 1:o 1754-11-21 på Strömsta med sin syssling, friherrinnan Maria Charlotta Sture, född 1725-09-30 på Strömsta, † 1761-01-26 på Hedensö (barnsäng), dotter till generalmajoren Sten Arvidsson Natt och Dag, friherre Sture och grevinnan Hedvig Maria Piper; 2:o 1765-07-19 på Eka med den förras kusin, friherrinnan Sofia Ribbing af Koberg, född 1735-09-10, † 1780-02-01, dotter till generalmajoren och landshövdingen Bengt Ribbing, friherre Ribbing af Koberg och grevinnan Ulrika Eleonora Piper.

Barn 1:o:

 • Hedvig Margareta Kurck, född 1755-12-15) på Strömsta, † 1823-06-08 på Stjärnhov, Gryts socken, Södermanlands län. Gift 1777-05-18 på Skeppsta bruk, Gåsinge socken, Södermanlands län med krigsrådet och godsägaren Carl Christian Stiernefelt, född 1752-11-30 i Stockholm, † där 1820-02-08. Paret fick 5 barn.
 • Knut Kurck, född 1761; överstekammarjunkare, RNO, KVO; † 1831. se Tab 5.

Barn 2:o:

 • Anna Sofia Eleonora Kurck, född 1766-04-16 på Hedensö, † ogift och barnlös 1853-08-19 i Adolf Fredriks församling, Stockholm.
 • Jöns Kurck, född 1767-06-08 på Hedensö. Fänrik vid amiralitetet 1782-08-29. RSO 1788-07-21. Löjtnant 1788-07-21. Kapten 1790-07-17. Kavaljer hos hertig Carl. Major vid örlogsflottan 1799-11-16. † ogift och barnlös 1806-06-28 på Rosersbergs kungsgård.
 • Ulrika Charlotta Kurck, född 1768-06-25 (1769), på Hedensö, † ogift och barnlös 1845-11-01 i Nyköping, Södermanlands län.
 • Claës Arvid Kurck, född 1769; president; † 1834. se Tab 6.
 • Johan Fredrik Kurck, född 1770-11-22 på Hedensö. Sergeant vid konungens eget värvade regemente 1783-05-07. Fänrik vid Södermanlands regemente 1788-01-17. Kavaljer hos hertigen av Östergötland 1794. Löjtnant vid Södermanlands regemente 1795-12-20. Kapten vid Jämtlands regemente 1802-06-05. Avsked 1810-05-28. † ogift och barnlös 1849-01-05 i Stockholm.

TAB 5

Knut Kurck, (son till Axel Johan Kurck, Tab 8), till Ekensholm, Björndammen, Mora och Stålboga, alla i Dunkers socken, Vilsta i Klosters socken och Rosenberg i Fors socken (alla i Södermanlands län). Född 1761-01-20 på Hedensö. Rustmästare vid Södermanlands regemente 1771-12-17. Livdrabant 1777-01-29. Elev vid krigsakademin i Berlin 1777-06–1778-12-31. Genom byte fänrik vid Södermanlands regemente 1781-04-04. Löjtnant vid Södermanlands regemente 1782-08-23. Officer i fransk tjänst 1784. Avsked från Södermanlands regemente 1789-03-12. Kammarherre hos konungen 1810-05-11. RNO 1816-04-29. Hovmarskalk 1817-03-01. Överstekammarjunkare 1818-04-13. KVO 1824-01-28. † 1831-12-08. Gift 1792-08-22 på Vilstad med tyska riksfriherrinnan Lovisa Gustava von Siegroth, född 1774-09-15, † 1842-09-23 i Stockholm, dotter till kanslirådet, tyske riksfriherren Carl Ludvig von Siegroth och Carolina Carleson.

Dotter:

 • Carolina Gustava Kurck, född 1794-10-04 på Ekensholms slott, Dunkers socken, Södermanlands län. Hovfröken hos drottningen 1822-03-11. † 1873-02-27 i Stockholm. Hon sålde Ekensholm och köpte istället friherrliga Stierncronska godset Åkeshov i Bromma socken, Stockholms län. Gift 1823-02-25 i Stockholm med kabinettskammarherren, friherre Fredrik Ludvig Alexander von Friesendorff, född 1780-06-20, † 1847-04-01 i Stockholm. Paret fick 3 barn.

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; Arvid Kugelberg - Kungl. Första livgrenadjärregementets historia, Biografiska anteckningar, del V. Sammanställt av: Mattias Loman