Koschell

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Grosshandlaren och kommerserådet Gabriel Christian Koschell, (1743-1810). Här avporträtterad som barn. Bildkälla: Nationalmuseum, Gustaf Lundberg, konstnär.

Johan Gabriel Koschell, född 1707 (åu) i Sternberg, Mecklenburg; fick burskap i Stockholm 1738; grosshandlare; drev handelshuset Koschell & Conradi tillsammans med Georg Henrik Conradi, samt en annan av Warner Groens svärsöner; † 1766-03-07 i Maria Magdalena församling, Stockholm (59 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:206 s.76, AID: v222776.b850.s76). Bouppteckning 1766-04-23 med 148170 daler kopparmynt i tillgångar och 77092 daler kopparmynt i skulder (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:206 s.76, AID: v222776.b850.s76). Ägde stenhus vid Kornhamnstorg nr 85 i kvarteret Det Södra, på fri och egen grund värt 120000 daler kopparmynt. Gift med jungfrun Margareta Groen, † 1756 i Stockholm, dotter till grosshandlaren Warner Gerdtsson Groen och hans 2:a fru Margareta Höwet.

Barn:

 • Gabriel Christian Koschell, född 1743; grosshandlare, kommerseråd; † 1810. se Tab 2.
 • Johan Verner Koschell, född 1747 i Stockholm; levde utan tjänst; † ogift och barnlös 1809-04-26 i Stockholm (62 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:374 s.945, AID: v223012.b9710.s945). Bouppteckning 1809-06-02 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:374 s.945, AID: v223012.b9710.s945).
 • Margareta Elisabet Koschell, född 1748 i Stockholm, † 1810-03-26 i Uppsala. Gift 1785-08-02 i Stockholm med brukspatronen Abraham Grill, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1777-06-14 i Stockholm med jungfrun Louisa Fredrika Conradi, född 1753-09, † 1780-04-05 på Garphyttan, Tysslinge socken, Örebro län, dotter till direktören för det nya Ostindiska kompaniet, kommerserådet Georg Henrik Conradi och Elisabet Groen), född 1735 i Amsterdam, Nederländerna, † 1805-08-06 i Uppsala. Paret fick 1 gemensam son.
 • Samuel Fredrik Koschell, född 1750; grosshandlare, superkargör; † 1796. se Tab 5.

TAB 2

Gabriel Christian Koschell, (son till Johan Gabriel Koschell, Tab 1), född 1743-05 i Stockholm; grosshandlare; skeppsredare; kommerseråd; innehade firman G C K & Companie, som 1797 var kornmissionär för 17 bruk (Rosman o Munthe) och från 1780-talet till 1810 Stockholms genomgående ledande importfirma; 1783 lät han bygga på det av honom ägda fd Flemingska huset vid Slottsbacken i Stockholm på ett sätt som inte ansågs vara lyckat. Han köpte 1791 Ärendals styckebruk i Frustuna socken, Södermanlands län, och 1800 godset Tyresö i Tyresö socken, Stockholms län; blev senare delägare i Västanå järnbruk i Viksjö socken; från 1805 var han kompanjon med sin son Gabriel Werner, som begick självmord, sedan firman blivit konkursmässig; † 1810-03-15 i Stockholm (66 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:381 s.135, AID: v223019.b1440.s135). Bouppteckning 1810-07-27 med 113672 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:381 s.135, AID: v223019.b1440.s135). Gift 1775-04-15 med sin kusin Maria Elisabet Conradi, född 1751-03, † 1822-07-12 i Stockholm (71 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:423 s.384, AID: v223062.b4250.s384); bouppteckning 1822-09-21 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:423 s.384, AID: v223062.b4250.s384); dotter till direktören vid Ostindiska kompaniet, kommerserådet Georg Henrik Conradi och Elisabet Groen.

Barn:

 • Eleonora Eliabet Koschell, född 1777 i Stockholm, † där 1838. Gift 1810-09-11 i Köpenhamn, Danmark (mot svensk lag, för vilket gifte de blev anklagade i Göta hovrätt som nekade till giftermålet) med sin morbror generaladjutanten och landshövdingen i Hallands län, RSO Gustaf Vilhelm Conradi, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o -07-24 i Helsingfors med Catharina Charlotta Salsvärd, född 1776-02-10, † 1807-09-06 i Stockholm, dotter till överstelöjtnanten Jakob Sahlstedt, adlad Salsvärd och Lovisa Ulrika Sohlberg), född 1761-09-03 i Stockholm, † 1846-09-14 på Gerksnäs, Lojo socken, Nylands län, Finland. Paret fick 3 gemensamma döttrar.
 • Margareta Charlotta Koschell, född 1778-05-20 i Stockholm, † 1859-03-14 i Örebro, Örebro län. Gift 1803-01-10 med sin släkting, översten och chefen för Värmlands sammanslagna lantvärnsbataljon, RSO Johan Adolf Benjamin König, född 1764-01-19 i Stockholm, † 1854-06-05 i Stockholm. Paret fick 2 barn.
 • Gabriel Verner Koschell, född 1780; grosshandlare; † 1828. se Tab 3.
 • Georg Koschell, född 1783; major, postmästare, † 1850. se Tab 4.
 • Wilhelm Koschell, född 1790 i Stockholm, † barn.

TAB 3

Gabriel Verner Koschell, (son till Gabriel Christian Koschell, Tab 2), född 1780 i Stockholm; grosshandlare; blev 1805 kompanjon med sin far, men begick sedan självmord då firman blivit konkursmässig; † 1828-09-06 i Stockholm (självmord, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:452 s.505, AID: v223091.b5290.s505). Bouppteckning 1828-10-20 med 1299 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:452 s.505, AID: v223091.b5290.s505). Gift med jungfrun Carolina Ulrika Göthe, född 179(6), † 1877-12-04 i Stockholm (82 år, 10 månader gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:659 s.23, AID: v223427.b870.s23); bouppteckning 1878-01-21 med 4739 kronor i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:659 s.23, AID: v223427.b870.s23), dotter till slottsstenhuggaren och kaptenen vid Borgerskapets kavallerikorps Johan Adolf Göthe och Anna Christina Göransson.

Döttrar:

 • Maria Lovisa Sofia Koschell, född 1819-06-21 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:452 s.505, AID: v223091.b5290.s505), † 1893-02-04 i Rom, Italien. Gift 1840-06-21 i Stockholm med sekreteraren hos statsrevisionens riksgäldsavdelning under statsrevisionerna, RNO Carl Gustaf Stuart, född 1802-08-24 på Alsters herrgård, Alsters socken, Värmlands län, † 1873-05-08 i Stockholm. Paret fick 6 barn.
 • Hilda Carolina Koschell, född 1820-10-04 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:452 s.505, AID: v223091.b5290.s505). Gift med bankokommissarien, RNO, RVO Fredrik Wilhelm Bergman, född 1814-03-19 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:741 s.252, AID: v223507.b4680.s252), † 1895-09-01 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:741 s.252, AID: v223507.b4680.s252). Paret fick 3 barn.
 • Christina Charlotta Ulrika Koschell, född 1821-12-24 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:452 s.505, AID: v223091.b5290.s505), † där ogift och barnlös 1899-08-30 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:767 s.846, AID: v223533.b4770.s846). Bouppteckning 1899-11-09 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:767 s.846, AID: v223533.b4770.s846).
 • Augusta Adelaide Koschell, född 1826-01-27 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:452 s.505, AID: v223091.b5290.s505); ogift och barnlös.

TAB 4

Georg Koschell, (son till Gabriel Christian Koschell, Tab 2), född 1783-09-17 i Stockholm; major; postmästare; † 1850 i Visby, Gotlands län. Gift med fröken Anna Maria Wärn, född 1807-01-10.

Söner:

 • Georg Petter Jarl Koschell, född 1828-10-17.
 • Ossian Valdemar Koschell, född 1837-05-20; kassör.
 • Albin Vilhelm Koschell, född 1831-09-28; lantmätare. Gift med fröken Juliana Gustava Clementina Hedman, född 1818-04-30 i Stockholm, † 1888, dotter till ryttmästaren Johan Abraham Hedman och Gustava Bedoire.

TAB 5

Samuel Fredrik Koschell, (son till Johan Gabriel Koschell, Tab 1), född 1750 i Stockholm; grosshandlare; superkargör; † 1796-11-30 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:328 s.495, AID: v222967.b5230.s495), begravd i Maria Magdalena församling (46 år gammal). Bouppteckning 1797-10-11 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:328 s.495, AID: v222967.b5230.s495). Gift 1782-09-12 med sin kusin Charlotta Amalia Conradi, född 1756-05-31 i Stockholm, † 1814-09-13 på Åsby herrgård, Kolbäcks socken, Västmanlands län (källa: Kolbäck AI:9 s.263, AID: v72821.b269.s263), dotter till direktören vid Ostindiska kompaniet och kommerserådet Georg Henrik Conradi, adlad Conradi och Elisabet Groen.

Dotter:

 • Charlotta Elisabet (Betty) Koschell, född 1791-03-29 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:328 s.495, AID: v222967.b5230.s495; Kolbäck AI:9 s.263, AID: v72821.b269.s263), † 1815-10-29 på Åsby bruk, Kolbäcks socken, Västmanlands län (källa: Kolbäck AI:9 s.263, AID: v72821.b269.s263). Gift 1811-10-17 i Stockholm (källa: Kolbäck AI:9 s.263, AID: v72821.b269.s263) med brukspatronen Peter Törngren, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1802-09-15 i Stockholm (källa: Kolbäck AI:8 s.261, AID: v72820.b267.s261) med jungfrun Charlotta Hjerton, född 1785-06-14 i Stockholm (källa: Kolbäck AI:8 s.261, AID: v72820.b267.s261), † 1810-12-31 på Åsby herrgård, Kolbäcks socken, Västmanlands län (källa: Kolbäck AI:8 s.261, AID: v72820.b267.s261); 3:o 1823-11-14 på Åsby herrgård med friherrinnan Charlotta Elisabet Lovisa Cederström, född 1801-10-05 på Näsgård, Ludvika socken, Kopparbergs län, † 1878-01-30 på Östanbro, dotter till översten och generaladjutanten, friherre Ture Gustaf Cederström och hans kusin, friherrinnan Carolina Cederström), född 1775-04-04 på Trångfors bruk, Kolbäcks socken, Västmanlands län (källa: Kolbäck AI:9 s.263, AID: v72821.b269.s263), † 1851. Paret fick 1 gemensam dotter.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; bouppteckningar; Kyrkböcker. Forskare: Mattias Loman