Kolmodin

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Fru Elisabet Kolmodin, som blev gift med kyrkoherden i Torshälla Andreas Johannis Alander.

Ericus Erici Kolmodinus, kyrkoherde i Torshälla pastorat av Strängnäs stift; † 1649 i Torshälla prästgård, Torshälla socken, Södermanlands län. Gift med N.N.

Barn:

 • Laurentius Erici Kolmodinus, född 1620; kyrkoherde, riksdagsman; † 1697. se Tab 2.
 • Elisabet Kolmodina. Gift med kyrkoherden i Torshälla pastorat av Strängnäs stift Andreas Johannis Alander, född 161(5), † 1671 i Torshälla prästgård, Torshälla socken, Södermanlands län. Paret fick 1 dotter.
 • Ericus Erici Kolmodinus, student i Åbo; har blivit känd genom sitt 1659 och 1662 uppförda trettondagsspel Genesis aetherea, som dock till största delen endast är en översättning; † 1665.
 • Johan Eriksson Kolmodin.

TAB 2

Laurentius Erici Kolmodinus, (son till Ericus Erici Kolmodinus, Tab 1), född 1620 i Torshälla prästgård, Torshälla socken, Södermanlands län; kyrkoherde i Torshälla pastorat av Strängnäs stift; riksdagsman 1686; † 1697 i Torshälla prästgård, Torshälla socken, Södermanlands län. Gift med jungfrun Anna Nilsdotter Bröms, dotter till kyrkoherden i Stigtoma och Nykyrka pastorat Nicolaus Svenonis Bröms och Karin Andersdotter.

Barn:

 • Maria Kolmodin, född 1670 i Torshälla prästgård, Torshälla socken, Södermanlands län, † där 1737-01-16. Gift 1:o med kyrkoherden i Torshälla pastorat av Strängnäs stift Johannes Erici Mozelius, † 1705-06-20 i Torshälla prästgård, Torshälla socken, Södermanlands län. Parets 4 barn, varav sonen Lars adlades Stiernstam.
 • Nicolaus Laurentii Kolmodin, född 1674; kyrkoherde; † 1717. se Tab 3.
 • Lars Kolmodin, född 1677; godsägare. se Tab 5.
 • Abraham Laurentii Kolmodin, född 1681; kyrkoherde; † 1737. se Tab 8.

TAB 5

Lars Kolmodin, (son till Laurentius Erici Kolmodinus, Tab 2), född 1677 i Torshälla prästgård, Torshälla socken, Södermanlands län; kronofogde i Östersysslet i Värmland 1709—19; grundade 1720 ett tegelbruk på sin gård Lassegården i Varnum (nu Kristinehamn) och ägde senare först Övre Lannafors järnbruk i Vintrosa socken, Örebro län, därefter säteriet Irvingsholm i Tysslinge socken, Örebro län. Gift med jungfrun Sofia Zippernick, född 1682 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, dotter till Christian Zippernick och Christina Stenort.

Söner:

 • Lars Christian Kolmodin, född 1712; † 1771; stadsfiskal, kämnär; † 1771. se Tab 6.
 • Anna Christina Kolmodin, född 1714 på Lassegård, Varnums socken, Värmlands län.
 • Johan Jesper Kolmodin, född 1715; häradshövding, superkargör; † 1748. se Tab 7.
 • Stefan Abraham Kolmodin, född 1716-07-19 på Lassegård, Varnums socken, Värmlands län, döpt 19/7, † där samma år 18/11.
 • Maria Beata Kolmodin, född 1717-12-13 på Lassegård, Varnums socken, Värmlands län, döpt 18/12.
 • Bengt Kolmodin, född 1720 på Lassegård, Varnums socken, Värmlands län.
 • Anna Sofia Kolmodin, född 1724-02-24 på Lassegård, Varnums, Värmlands län, döpt 25/2.

TAB 6

Lars Christian Kolmodin, (son till Lars Kolmodin, Tab 5), född 1712-10-12 på Lassegård, Varnums socken, Värmlands län; stadsfiskal i Stockholm; kämnär; † 1771-02-22 i Stockholm. Gift 1741 med jungfrun Hedvig Elisabet Berg, från vilken han skildes, född 1722, † 1770-03-06 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:220 s.452, AID: v222812.b4690.s452); bouppteckning 1771-01-12 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:220 s.452, AID: v222812.b4690.s452); i bouppteckningen är en stor fordring på 17857 daler kopparmynt upptagen, på brukspatronen Carl Ulrik Uggla; dotter till rådmannen och riksdagsmannen Anders Jöransson Berg och hans 1:a fru Hedvig Henning.

Söner:

 • Johan Christian Kolmodin, kofferdisjöman.
 • Lars Kolmodin, murargesäll.
 • Carl Kolmodin, handelsbetjänt.
 • Bengt Kolmodin.

TAB 7

Johan Jesper Kolmodin, (son till Lars Kolmodin, Tab 5), född 1715-02-27 på Lassegård, Varnums socken, Värmlands län; vice häradshövding; superkargör; † 1748-05-30. Gift 1745-12-26 med jungfrun Anna Christina Robsahm, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o med kronobefallningsmannen i Väster Närke Gustaf Broling, född 1720, † 1790-09-09 i Edsbergs socken, Örebro län), född 1729-03-08 på Backa, Karlskoga socken, Västmanlands län, † 1796-05-14 på Lund, Edsbergs socken, Örebro län, dotter till brukspatronen Peter Robsahm och Ester Toutin.

Dotter:

 • Anna Ester Kolmodin, född 1747-04-15 på Irvingsholms säteri, Tysslinge socken, Örebro län, † 1807-02-01 på Brotorp, Knista socken, Örebro län. Gift med vice notarien och brukspatronen Bengt Gustaf Geijer, född 1745 på Bosjö bruk, Sunnemo socken, Värmlands län, † där 1787-07-07. Paret fick 4 barn.

TAB 8

Abraham Laurentii Kolmodin, (son till Laurentius Erici Kolmodinus, Tab 2), född 1681 i Torshälla prästgård, Torshälla socken, Södermanlands län; huspredikant hos en greve Oxenstierna innan han blev krigspräst vid Upplands femmänningsregemente till fot 1717; kyrkoherde i Kristinehamns pastorat av Karlstad stift; † 1737-04-05 i Karlstad, Värmlands län. Gift 1720 med jungfrun Anna Christina Herenberg, född 1700 i Landskrona, Malmöhus län, † 1743 i Kristinehamn, Värmlands län, dotter till rådmannen i Landskrona Sven Herenberg och Johanna Torkelsdotter.

Barn:

 • Lars Kolmodin, född 1722 i Kristinehamn, Värmlands län, † där 1725.
 • Maria Sofia Kolmodin, född 1723 i Kristinehamn, Värmlands län, † 1781-01-08 i Västerås, Västmanlands län. Gift med traktören och kämnären i Västerås Per Hjortzberg, född 1722-12-16 på Hjortsberga, Teda socken, Uppsala län, † 1798-03-12 i Västerås Domkyrkoförsamling, Västmanlands län. Paret fick 5 barn.
 • Anna Johanna Kolmodin, född 1727-01-30 i Kristinehamn, Värmlands län, † 1799. Gift 1755 med brukspatronen Jakob Robsahm, född 1724-08-11 i Stockholm, † 1770 på Berga, Knista socken. Paret fick 4 barn.
 • Ulrika Kolmodin, född 1730-06-27 i Kristinehamn, Värmlands län; barnmorska; † 1775-04-06 i Västerås Domkyrkoförsamling, Västmanlands län (källa: Västerås rådhusrätt och magistrat (SE/ULA/11731) FIIIa:21, nr 46). Gift med handlanden Per Norbäck. Paret fick 2 söner.
 • Abraham Kolmodin, född 1731 i Kristinehamn, Värmlands län; kassör i Riksens Ständers Bank (Riksbanken); † ogift och barnlös 1799-06-23 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm (68 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:338 s.167, AID: v222977.b1760.s167), begravd i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm. Bouppteckning 1799-07-30 med 8441 riksdaler banco i inventarier och 740 riksdaler banco i skulder, varav 7706 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:338 s.167, AID: v222977.b1760.s167). Han ägde bland annat 3st aktier i Trollhätte slussverk. Han hade gjort utlåningar till flera privatpersoner på totalt 7148 riksdaler banco
 • Lars Kolmodin, född 1734; bryggare; † 1787. se Tab 9.
 • Niklas Kolmodin, född 1735; handlande, bruksinspektor; † 1773. se Tab 10.

TAB 10

Niklas Kolmodin, (son till Abraham Laurentii Kolmodin, Tab 8), född 1735-09-19 i Kristinehamn, Värmlands län; handlande i Kristinehamn; bruksinspektor på Björneborg; † 1773-09-25 i Kristinehamn, Värmlands län. Gift 1767 i Visnums kyrka, Värmlands län med jungfrun Anna Christina Kihlqvist, född 1732-09-23 i Kristinehamn, Värmlands län, † 1807-11-11 i Ölme socken, Värmlands län, dotter till stadskassören i Kristinehamn Jonas Kihlqvist och Brita Bergia.

Barn:

 • Carl Abraham Kolmodin, född 1768; bankokamrerare; † 1810. se Tab 11.
 • Anna Christina Kolmodin, född 1769-07-10 på Vall, Visnums socken, Värmlands län, † 1836-05-19. Gift med mönsterskrivaren och fältväbeln Hubert Rothsten, född 1762, † 1811-10-08 i Ölme socken, Värmlands län.
 • Brita Sofia Kolmodin, född 1770-11-20 på Vall, Visnums socken, Värmlands län, † 1776-09-05 i Kristinehamn, Värmlands län.
 • Lars Niklas Kolmodin, född 1772-04-09 på Vall, Visnums socken, Värmlands län (källa: Bjurtjärn AI:13 s.125, AID: v10349.b133.s125); volontär vid Nerikes och Värmlands regemente 1791; fältväbel där 1792; fänrik 1796; löjtnant 1802; kapten 1808 och placerades vid regementets fördelning på Nerikes regemente; fick guldmedalj för tapperhet i fält 1809; avsked från regementet 1817 eller 18; bevistade fälttågen i Norge 1808 och 1809; godsägare på Ulvätterstorp i Bjurtjärns socken i Värmland, † barnlös 1821-09-15 på Ulvätterstorp, Bjurtjärns socken, Värmlands län (källa: Bjurtjärn AI:13 s.125, AID: v10349.b133.s125). Gift 1819-08-27 på Svaneholms bruk, Säffle socken, Värmlands län med stiftsjungfrun Sofia Maria Uggla, född 1781-03-28 i By socken, Värmlands län, † 1864-01-14 på Södra Skarbol, Svanskogs socken, Älvsborgs län, dotter till vice häradshövdingen Adolf Mauritz Uggla och Lovisa Ulrika Uggla.
 • Niklas Kolmodin, född 1773; bankokommissarie; † 1847. se Tab .

TAB 11

Carl Abraham Kolmodin, (son till Niklas Kolmodin, Tab 10), född 1768-07-03 på Vall, Visnums socken, Värmlands län; antogs på prov i Riksens Ständers Bank 1787; kanslist i bankens kansli 1799; kamrerare i Riksens Ständers Växelbank 1807; † 1810-02-24 i Maria Magdalena församling, Stockholm (42 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:378 s.651, AID: v223016.b6770.s651). Bouppteckning 1810-05-18 med 2203 riksdaler banco i tillgångar och inventarier, 4541 riksdaler banco i skulder, vilket gjorde att det kvarstod en stor skuld i dödsboeet (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:378 s.651, AID: v223016.b6770.s651). Ägde stenhuset nr 69½ beläget på Södermalm i Maria Magdalena församling kvarteret Uven Större och Hornsgatan på fri och egen grund; fastigheten var brandförsäkrad till 3000 riksdaler banco, men i anseende till att det låg långt bort och bristfälliga tillstånd upptogs värdet endast till 1500 riksdaler banco i bouppteckningen. Ägde även 2 mantal frälse Hallsta gård i Ytterenhörna socken; som en fordran upptogs även hans arvsrätt i en obebyggd tomt i Kristinehamn samt 1/6-del i kronoskattehemmanet Norra Dyed i Värnums socken. På skuldsidan uppräknas en lång rad poster, varav 1500 riksdaler banco i inteckning i stenhuset nr 69, d.v.s hela dess värde. Gift 1793-12-25 i Östmarks kyrka med jungfrun Helena Frychia, född 1770-12-15 i Östmarks socken; sålde 1834 Hallsta och lät uppföra Helenaberg i Ytterenhörna socken; † 1851-02-08 på Heleneberg, Ytterenhörna socken, begravd på Ytterenhörna kyrkogård, dotter till komministern i Östmarks pastorat av Karlstad stift Magnus Frychius och Anna Gertrud Ruus.

Barn:

 • Anna Carolina Kolmodin, född 1794-12-05 i Maria Magdalena församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:378 s.651, AID: v223016.b6770.s651), † 1839-08-10 på Heleneberg, Ytterenhörna socken, Stockholms län. Gift 1820 i Stockholm med inspektorn Carl Peter Stockhaus, född 1786-05-28 på Vesslingsby, Fellingsbro socken, Örebro län, † 1828-05-29 på Mälsåkers slott, Ytterselö socken, Södermanlands län. Paret fick 4 döttrar.
 • Abraham Magnus Kolmodin, född 1797-07-24 i Maria Magdalena församling, Stockholm, † där ung.
 • Carl Niklas Kolmodin, född 1799; bankokommissarie, RNO; † 1863. se Tab 12.
 • Helena Sofia Kolmodin, född 1801-03-01 i Maria Magdalena församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:378 s.651, AID: v223016.b6770.s651), † ogift och barnlös 1862 i Ytterenhörna socken, Stockholms län (källa: Selebo häradsrätt (SE/ULA/11314) FII:19, nr 304).
 • Elisabet Charlotta Kolmodin, född 1805-11-01 i Maria Magdalena församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:378 s.651, AID: v223016.b6770.s651), † ogift och barnlös 1881-12-05 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:680 s.13, AID: v223446.b300.s13). Bouppteckning 1882-01-16 med 3399 kronor i tillgångar och inventarier, 418 kronor i skuld, utgörande behållningen till 2981 kronor (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:680 s.13, AID: v223446.b300.s13). I sitt testamente dagtecknat 1875-01-12 gav hon bland annat 100 kronor till Evangeliska Fosterlands Stiftelsen, 100 kronor till Enhörna församling och som faddergåva hennes guldhalskedja med tillhörande haka och nyckel till Emelie Wadstein och om hennes systerdotter mamsell Ottilia Hallström vårdade henne intill hennes död, skulle hon få samtliga hennes återstående lösörespersedlar med undantag av två bättre dukar och tolv bättre servetter av vilka hennes båda systerdöttrar Sofia Aurén och Therese Wadstein dela
 • Brita Maria Kolmodin, född 1809-02-01 i Maria Magdalena församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:378 s.651, AID: v223016.b6770.s651), † 1846-01-29 på Herrhamra säteri, Torö socken, Stockholms län (37 år gammal, källa: Sotholms häradsrätt F2:32 s.69, AID: v161277.b700.s69). Bouppteckning 1846-03-20 med 6007 riksdaler banco i behållning (källa: Sotholms häradsrätt F2:32 s.69, AID: v161277.b700.s69). Ägde Herrhamra säteri med underlydande 4 7/12 mantal, vilken hon fått 1/12-del i arv, samt genom köp före äktenskapet det övriga eller 11/12-delar. Gift 1843 i Stockholm med löjtnanten och godsägaren Jonas Otto Hallström, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o med fröken Ademina Fredrika Göthe, med vilken han fick 5 barn), född 1804 i Södertälje, Stockholms län, † 1861-12-30 på Herrhamra säteri, Torö socken, Stockholms län (källa: Sotholms häradsrätt F2:40 s.125, AID: v161285.b1280.s125). Paret fick 1 gemensam dotter.

TAB 12

Carl Niklas Kolmodin, (son till Carl Abraham Kolmodin, Tab 11), född 1799-10-15 i Maria Magdalena församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:378 s.651, AID: v223016.b6770.s651); student vid Uppsala Universitet 1818; extra ordinarie kontorsskrivare i Riksens Ständers Bank samma år; auskultant i Svea Hovrätt 1819 samt i Stockholms Rådhus- och Kämnersrätter 1820; extra kanslist i Kommerskollegium samma år; vice notarie i Rådhusrätten och extra notarie i Svea Hovrätt samma år; vice notarie i Hovrätten 1822; kanslist i bankens fiskalkontor 1826; advokatfiskal i Kommerskollegium 1827; vice advokatfiskal i Krigskollegium 1828; bankofiskal 1832; kommissarie i bankens Kanslidepartement 1835; chef för bankens lånekansli 1842; RNO 1859; † 1863-05-19 i Katarina försmling, Stockholm, begravd jämte sin 1:a fru och 3 döttrar i faderns grav på Maria Magdalena kyrkogård (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:599 s.210, AID: v223309.b1190.s210). Bouppteckning 1863-07-24 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:599 s.210, AID: v223309.b1190.s210). Ägde egendomen nr 12 och 13 i kvarteret Kejsaren med adress Östgötagatan 10 i Katarina församling på Södermalm, belägen dels på fri och egen dels på ofri eller stadens grund, vilken han tillhandlat sig av sidenfabrikören C.G. Tillmans konkursmassa, enligt köpebrev 1843-09-27 och fick fasta på den fria delen 1846-06-08, taxerad till 36000 riksdaler riksmynt. Gift 1:o 1829-10-15 i Turinge kyrka, Stockholms län (källa: Turinge EI:2 s.11, AID: v91403.b150.s11) med demoiselle Wilhelmina Rundberg, född 1811-11-02 på Kongsbro, Turinge socken, Stockholms län, döpt 3/11 (källa: Turinge CI:1 s.210, AID: v91397a.b2130.s210), † 1841-05-06 i Stockholm, dotter till kyrkoherden i Turinge pastorat, prosten Pehr Rundberg och Anna Christina Hultberg; 2:o 1842-10-08 på Husbv, Torö socken, Stockholms län (källa: Torö CI:3 s.1080, AID: v91364.b1080) med mamsell Fredrika Magdalena Hallström, född 1809-05-03 i Östertälje socken, Stockholms län (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:740 s.96, AID: v223506.b4400.s96), † 1895-02-09 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:740 s.96, AID: v223506.b4400.s96); bouppteckning 1895-05-09 med 94096 kronor i tillgångar och inventarier, 48714 kronor i skulder, utgörande totala behållningen 45383 kronor (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:740 s.96, AID: v223506.b4400.s96); ägde egendomen nr 12 och 13 i kvarteret Kejsaren med adress Östgötagatan 10 i Katarina församling på Södermalm, belägen dels på fri och egen dels på ofri eller stadens grund 75000 kronor, på vilken hon fick lagfart 1893-06-26 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:740 nr 96, AID: v223506.b4410); dotter till kyrkoherden i Södertälje stad, kontraktsprosten Jonas Fredrik Hallström och Sofia Ulrika Krogius.

Barn 1:o:

 • Hildegard Charlotta Kolmodin, född 1830 i Stockholm, † där ogift och barnlös 1855.
 • Anna Walfrida Helena Kolmodin, född 1833 i Stockholm, † där 1857. Gift 1852 med sidenfabrikören Paul Wilhelm Hallström, född 1821-10-04 i Maria Magdalena församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:467 s.532, AID: v223109.b5620.s532), † 1903-07-05 i Klara församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:793 s.468, AID: v770725.b1310.s468), begravd i Hallströmska familjegraven på Maria Magdalena kyrkogård. Paret fick 2 söner.
 • Edvard Niklas Wilhelm Kolmodin, född 1836; kansliråd, RNO; † 1925. se Tab 13.
 • Edla Maria Kolmodin, född 1838 i Stockholm, † där 1839.
 • Sigrid Mathilda Kolmodin, född 1839 i Stockholm, † där 1852.
 • Amalia Wilhelmina Kolmodin, född 1841-04-24 i Maria Magdalena församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:599 s.210, AID: v223309.b1190.s210), † där ogift och barnlös 1908.

Barn 2:o:

 • Carl Fredrik Kolmodin, född 1843-08-31 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:599 s.210, AID: v223309.b1190.s210); banksekreterare i Växelkontoret; RNO; † ogift och barnlös 1929.
 • Henning Agathon Kolmodin, född 1844; byråchef, RNO; † 1913. se Tab .
 • Elin Sofia Fredrika Kolmodin, född 1846-05-14 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:599 s.210, AID: v223309.b1190.s210), † där ung.
 • Gerda Ingeborg Magdalena Kolmodin, född 1848-06-04 i Stockholm. Gift 1878 i Stockholm med kammarskrivaren i Kungliga Tullverket Albert Fredrik Hallström, född 1848-06-22 på Herrhamra säteri, Torö socken, Stockholms län, † 1890 i Stockholm.
 • Edith Ulrika Nicolina Kolmodin, född 1852-06-17 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:599 s.210, AID: v223309.b1190.s210), † där ung.

TAB 13

Edvard Niklas Wilhelm Kolmodin, (son till Carl Niklas Kolmodin, Tab 129, född 1836-06-08 i Katarina församling, Stockholm; student i Uppsala 1853; extra ordinarie kanslist i Lantförsvarsdepartementets Kansliexpedition 1854; extra ordinarie kanslist i Riksens Ständers Bank och hos General-Tullstyrelsen 1855; extra ordinarie notarie i Svea Hovrätt och extra ordinarie kanslist i Justitierevisionsexpeditionen 1858; vice notarie i Stockholms rådhusrätt 1859; kopist i Lantförsvarsdepartementet 1869; konstituerad protokollssekreterare där 1872; notarie hos överståthållarämbetet för polisärenden i Stockholm samma år; konstituerad kanslisekreterare i Lantförsvarsdepartementet 1874; kanslisekreterares fullmakt 1878; kansliråd i Lantförsvarsdepartementet; RNO; † 1925 i Stockholm, begravd 5/6. Ägde egendomen nr 5 på Bellmansgatan i Maria Magdalena församling, Södermalm. Gift med fröken Henny (Jenny) Carlstedt, född 1843-06-17 i Stockholm, † där 1876-04-27 (barnsäng), begravd i Kolmodinska släktgraven på Nya kyrkogården, dotter till banknotarien Carl Johan Carlstedt och Charlotta Cornelia Blanche.

Barn:

 • Carl Torsten Kolmodin, född 1873; civilingenjör. se Tab 14.
 • Maria Cornelia Kolmodin, född 1871 i Stockholm.
 • Jenny Fredrika Wilhelmina Kolmodin, född 1876 i Stockholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; bouppteckningar; Kyrkböcker. Forskare: Mattias Loman