Klint från Småland

Från Biografiska anteckningar

TAB 11

Esaias Klint d ä, (son till Ericus Klint, Tab 2), född 1685 (åu); student i Uppsala 1704; häradshövding i Södra och Norra Möre samt Stranda och Handbörds härad av Kalmar län 1725; † 1740-04-16. Gift 1725-04-13 i Jönköpings Kristina församling, Jönköpings län med jungfrun Brita Maria Bubb, född 1704 i Jönköpings Kristina församling, Jönköpings län, döpt 6/3, † 1741-06-24 på Kölby säteri, Ljungby socken, Kalmar län, begravd 29/6, dotter till rådmannen och tituläre borgmästaren Gabriel Bubb och Helena N.N.

Barn:

 • Judit Helena Klint, född 1726-03 i Jönköpings Kristina församling, Jönköpings län, döpt 14/3, † 1785-08-06 på Kölby säteri, Ljungby socken, Kalmar län. Gift 1744 med brukspatronen Baltzar Georg Hoppenstedt, född 1718-04-13 i Kalmar Domkyrkoförsamling, Kalmar län, † där 1762-08-11 (slag). Paret fick 6 barn.
 • Gabriel Klint, född 1727; politieborgmästare; † 1786. se Tab 12.
 • Johanna Elisabet Klint, född 1728, † 1767-04-23 i Kalmar Domkyrkoförsamling, Kalmar län. Gift 1748 i Ljungby socken med rådmannen i Kalmar Daniel Swebilius, född 1708, † 1784.
 • Christina Eleonora Klint, född 1731 (åu), † 1763-08-01 i Kalmar Domkyrkoförsamling, Kalmar län (lungsot, 32 år gammal). Gift 1754-11-12 i Kalmar med kyrkoherden i Resmo pastorat på Öland, kontraktsprosten i Ölands västra kontrakt Elias Salomon, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1769-01-25 med jungfrun Maria Cecilia Berghman, född 1724-08-16, † 1798-10-29 på Resmo prästgård, Resmo socken, Öland, Kalmar län, dotter till häradshövdingen och assessorn Gustaf Berghman och Maria Christina Rudebeck), född 1718-03-03 i Kalmar Domkyrkoförsamling, Kalmar län, † 1792-07-09 på Resmo prästgård, Resmo socken, Öland, Kalmar län. Paret fick 5 gemensamma barn.
 • Erik Klint, adlad af Klint, född 1732; vice landshövding; † 1812. se adliga ätten af Klint.
 • Brita Maria Klint, född 1734, † 1779-10-27 i Västervik, Kalmar län. Gift 1756 i Bräkne-Hoby socken med stadskirurgen i Västervik Johan Joel Apiarie, född 1725, † 1780.
 • Esaias Klint d y, född 1736; kommissionslantmätare, kronobefallningsman; † 1782. se Tab 13.
 • Fredrik Georg Klint, född 1739-07-27; juridisk examen vid Lunds universitet 1756; auskultant vid Göta hovrätt 1757; vice häradshövding och notarie vid hovrättens civilprotokoll; auditör vid Kronobergs regemente 1764, men måste 1779 lämna tjänsten på grund av sinnessjukdom; † ogift och barnlös 1799-05-02 i Växjö, Kronobergs län.

TAB 12

Gabriel Klint, (son till Esaias Klint d ä, Tab 11), född 1727-09-12 på Vassmolösa, Ljungby socken, Kalmar län; politieborgmästare i Kalmar; † 1786-03-14 i Kalmar Domkyrkoförsamling, Kalmar län (tärande sjukdom, 59 år gammal). Gift 1765-02-22 i Kalmar Domkyrkförsamling med jungfrun Hedvig Christina Swebilia, född 1733 i Ålems socken, Kalmar län, † 1814-01-23 i Kalmar Domkyrkoförsamling, Kalmar län (ålderdom, 81 år gammal), dotter till Anders Swebilius och Margareta Possieth.

Barn:

 • Maria Margareta Klint, född 1766-01-11 i Kalmar Domkyrkoförsamling, Kalmar län, † 1836-06-09. Gift 1802-09-07 i Kalmar med kammarrättsrådet Anders Peter Stråle af Ekna, född 1756-11-27 på Aleglo, † barnlös 1825-03-15 i Kalmar Domkyrkoförsamling, Kalmar län (svullnad, 69 år gammal).
 • Helena Johanna Klint, född 1767-07-03 i Kalmar Domkyrkoförsamling, Kalmar län, † där 1773.
 • Esaias Anders Klint, född 1768 i Kalmar Domkyrkoförsamling, Kalmar län; major vid kungens eget värvade regemente; RSO; † 1803-02-22 i Landskrona. Gift 1793-08-23 i Landskrona med demoisselle Lovisa Albertina Danckwardt, född 1772-02-25, † 1848-07-21 i Landskrona, dotter till översten Georg Peter Danckwardt och Mariana Elisabet Wetterwall.
 • Hedvig Christina Klint, född 1772-06-17 i Kalmar Domkyrkoförsamling, Kalmar län.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman