Klingspor nr 195

Från Biografiska anteckningar

Adliga ätten Klingspor nr 195

Naturaliserad 1633; introducerad på Riddarhuset s å

TAB 1

Kaptenen vid Kronobergs reg:te Johan von Klingspor, (1578-1636).

Johan von Klingspor, (son till Johan von Klingspor), till Bällsta och Olhamra i Vallentuna sn samt Attarp i Bankeryds sn; född 1578; hovjunkare och jägmästare 1604 och ännu 1608: (?Hovstallmästare 1611); överstejägmästare hos hertig Johan av Östergötland; kapten vid Patrik Ruthwens reg:te 1618 och vid Kronobergs reg:te 1623; avgången omkr 1625; † 1636-08, begravd i Vallentuna kyrka. Han fick i donation av hertig Johan Olhamra 1611-07-10 och Bällsta 1612-06-10. Gift med jungfrun Margareta von Buddenbrock, † omkr 1630, dotter till Johan Caspersson von Buddenbrock och Margareta Elisabet von Rosen.

Söner:

 • Johan Gustaf Klingspor, född 1605; major; † 1636. se Tab 2.
 • Staffan Klingspor, född 1611; generalmajor; † 1676. se Tab 3.

TAB 3

Staffan Klingspor, naturaliserad Klingspor, (son till Johan von Klingspor, Tab 1), arvherre till Klingsporshoff, Soliwitza och Baudemirshoff, herre till Bellstad och Attarp samt Näsbyholm i Fryele sn och Olhamra i Vallentuna; född 1611-08-26 på Ekolsund; ryttmästare; naturaliserad svensk adelsman 1633 (introducerad s å under nr 195); överstelöjtnant 1642; överste för Smålands kavallerireg:te; generalmajor av kavalleriet; † 1676-05-04 på Attarp och begravd 1680, samtidigt som sin fru, sin måg och sonen Mathias Henrik med stor ståt i Riddarholmskyrkan, varifrån deras lik senare flyttades till en präktig grav i Vallentuna kyrka. Hans 16 anors vapen uppsattes och hans lik i en dyrbar kopparkista ännu 1855, vid densammes öppnande, befanns svept i vitt siden och svart sammet, med en slät guldring på ett av fingren, samt var så välbehållet, att handskarna inte förlorat något av sin vithet. Gift 1639 med Anna Sofia Chemnitia, adlad von Chemnitz. † 1679-01-24, dotter till kanslern Martinus Chemnitius och Margareta Cameraria.

Barn:

 • Margareta Klingspor. Gift med översten Johan Christersson Drake, adlad Drake af Torp och Hamra, † 1677.
 • Johan Gustaf Klingspor, född 1642; jägmästare; † 1690. se Tab 4.
 • Carl Philip Klingspor, student i Uppsala 1658; kornett vid Smålands kavallerireg:te; kaptenlöjtnant där 1673; kapten 1675; † ogift och barnlös 1676 i slaget vid Lund (dödsskjuten).
 • Adolf Magnus Klingspor, född 1647; överste; † 1701. se Tab 24.
 • Staffan Fredrik Klingspor, assessor; † 1695. se Tab 25.
 • Mathias Henrik Klingspor, hovjunkare på greve Gustaf Oxenstiernas ambassad till Moskva 1673; kaptenlöjtnant vid Lichtons reg:te eller nya Adelsfanan 1676; ryttmästare; † 1676-12-04 i slaget vid Lund (dödsskjuten), begravd i Vallentuna kyrka.
 • Frans Klingspor, kapten vid Österbottens reg:te 1674; överstelöjtnant; † 1677 i februari, då han blev dödsskjuten av snapphanar i en bondby nära Ängelholm. Där låg han illa sjuk, samt hans lik sedan nedgrävt i en skog.
 • Christian Ludvig Klingspor, född 1657; hovjunkare; † 1699. se Tab 26.

TAB 4

Johan Gustaf Klingspor, (son till Staffan Klingspor, naturaliserad Klingspor, Tab 3), till Näsbyholm, Fryele sn, Jönköpings län, Olhamra i Vallentuna sn, Stockholms län och Ekna i Tjureda sn, Kronobergs län; född 1642-05-04; student i Uppsala 1658-07-28; Kallas 1680 jägmästare; † 1690-05-02, begravd i familjegraven i Vallentuna, men hans vapensköld sattes upp i Fryele kyrka. Han ärvde även Bällsta, vilket dock blev indraget genom reduktionen. Gift med jungfrun Margareta Helena Reuter af Skälboö, † 1696-11-05, dotter till översten Lydert Henriksson, adlad Reuter af Skälboö och Catharina Cruus af Edeby.

Barn:

 • Christina Klingspor, född 1667 på Olhamra, Vallentuna sn, döpt i september, † där s å i november.
 • Christina Klingspor, född 1668, † 1737-01-09 Earyd. Gift.
 • Sofia Klingspor.
 • Christina Margareta Klingspor, född 1704-03-29 i Kalmar. Gift med överstelöjtnanten och kommendanten Christoffer Falkengren, i hans 2:a äktenskap, född 1647, † 1708.
 • Staffan Klingspor, född tvilling 1672 på Olhamra, Vallentuna sn, döpt 20/10.
 • Anna Klingspor, född tvilling 1672 på Olhamra, Vallentuna sn, döpt 20/10.
 • Lydert Klingspor, född 1675 på Olhamra, Vallentuna sn, döpt 31/7.
 • Carl Filip Klingspor, född 1677 på Olhamra, Vallentuna sn, döpt 15/4.
 • Johan Klingspor, född 1678 (åu); livdrabant; † 1729. se Tab 5.
 • Gabriel Klingspor, född 1679; löjtnant; † 1766. se Tab 23.

TAB 5

Johan Klingspor, (son till Johan Gustaf Klingspor, Tab 4), till Ekna; född 1678 (åu); korpral vid livregementet till häst; avsked 1700-04-09; löjtnant vid Upplands tremänningskavalleriregemente 1701-03-04; livdrabant 1704-04-25; † 1729-10-07 i Roslags-Bro sn, Stockholms län, begravd 21/10 (källa: Roslags-Bro CI:2 s.187, AID: v89201.b190.s187). Blev tillfångatagen 1702 vid Kovno och satt länge i fångenskap i Sibirien, där han förlorade hela sin förmögenhet. Gift med jungfrun Christina Mörner, född 1667-11-11, † 1742 på Eka i Roslags-Bro sn, begravd 28/11, dotter till majoren vid Västmanlands regemente Aron Gustaf Mörner och Christina Svinhufvud af Qvalstad.

Barn:

 • Johan Gustaf Klingspor, född 1700; löjtnant; † 1739. se Tab 6.
 • Adolf Magnus Klingspor, född 1703; löjtnant; † 1760. se Tab 8.
 • Sofia Klingspor, † ogift och barnlös 1794-11-20.

TAB 23

Gabriel Klingspor, (son till Johan Gustaf Klingspor, Tab 4), till Loftås, Fryele sn, Jönköpings län, som han fick med sin fru; född 1679; kornett vid skånska tremänningskavallerireg:tet 1700-12-01; konfirmationsfullmakt 1701-03-04; kornett vid Upplands femmänningskavallerireg:te 1703-06-27; löjtnant 1705-10-09; † 1706-10-30 på Näsbyholm. Gift med jungfrun Anna Margareta Dachsberg, till Loftås, född 1681, † 1758-06-09 på Loftås, Fryele sn, dotter till Carl Gottfrid Dachsberg och Christina Virginia Lood i Småland.

Barn:

 • Christina Klingspor. Gift före 1717 med kaptenen vid Jönköpings reg:te Paul von Schlyter, i hans 1:a äktenskap. Paul von Schlyter fick 1713-06-12 av domkapitlet i Växjö begärt tillstånd att få vigas med Christina Klingsor [PGV], (gift 2:o 1737 med Anna Catharina Bethun, född 1705, † 1784, dotter till översten Paul Bethun, naturaliserad Bethun och hans 1:a fru Maria Elisabet Rosenstierna), född 1690 i Ronneby, † 1740-05-30 i Svarttorps sn.
 • Margareta Maria Klingspor, född 1702-02-28, † 1743-08-08 i Fryele sn. Gift 1724-10-25 i Fryele sn med löjtnanten Bengt Silfverswärd, född 1699, † 1769.
 • Brita Sofia Klingspor, döpt 1703-08-14 på Näsbyholm.
 • Johan Adolf Klingspor, döpt 1705-01-29 på Näsbyholm; löjtnant i Livland. Gift med N N Forbes.
 • Catharina Klingspor, född 1706-03-13 på Näsbyholm (källa: Fryele AI:2 s.177, AID: v19918.b96.s177), † 1756-04-17 i Fryele sn. Gift 1724-07-05 i Fryele sn med löjtnanten vid Jönköpings reg:te Mikael Rydell, född 1680-06-27 i Västergötland, † 1766.
 • Anna Christina Klingspor, född posthuma 1707-04-18 på Näsbyholm, † 1781-04-08 på Yaberg. Gift 1734-02-05 med fänriken Carl Natanaël Cederschiöld, född 1715-02-15, † 1788-06-05. Paret fick 9 barn.

TAB 26

Christian Ludvig Klingspor, (son till Staffan Klingspor, naturaliserad Klingspor, Tab 3), till Tumbäck; född 1657-09-01; kornett vid Livreg:tet till häst; kejserlig hovjunkare; löjtnant vid kung Karl XII:s stora Livkompani; † 1699-01-02 (enligt påskrift på hans vapensköld i Bankeryds kyrka, Småland). Gift 1687-01-06 i Åtvids sn med jungfrun Henrika De Moucheron, dotter till hovrådet Henrik de Moucheron och hans 2:a fru Anna Cornelia von der Noth.

Barn:

 • Henrik Abraham Klingspor, född 1687; major; † 1728. se Tab 27.
 • Staffan Klingspor, född 1690; överstelöjtnant, R S O; godsägare; † 1766. se Tab 28.
 • Sofia Anna Klingspor, född 1693, † 1721-03-15 på Attarp, Bankeryds sn. Gift 1718-09-05 på Attarp med översten Fredrik Vilhelm von Liphardt, i hans 2:a äktenskap.

TAB 27

Henrik Abraham Klingspor, (son till Christian Ludvig Klingspor, Tab 26), till Tumbäck, Attarp och Amundstorp; född 1687; löjtnant vid överstelöjtnant Sinclairs Bergsknektbataljon 1703; major vid Bergsreg:t 1712; avsked 1718; † 1728-12-25 på Attarps säteri, Bankeryds sn, begravd i Bankeryds kyrka. Gift 1709 med sin kusindotter Anna Sofia Stålhammar, född 1690-11-08, † 1742-06-29, dotter till överstelöjtnanten Jon Stålhammar och Sofia Drake af Torp och Hamra.

Barn:

TAB 28

Staffan Klingspor, (son till Christian Ludvig Klingspor, Tab 27), till Forsa, Rappestads sn, Håkerstad, Skeda sn och Tolefors, Kärna sn i Östergötland samt Lidhem, Locknevi och Toverum i Småland; född 1690-05-01; underofficer vid Bergsbataljonen 1703; fänrik vid Hamiltonska reg:t 1706; kaptenslöjtnant vid Upplands infanterireg:te 1709; kapten där s å; major 1713; överstelöjnants avsked 1719; R S O 1748; han blev illa blesserad i slaget vid Helsingborg; † 1766-06-25 i Locknevi sn, begravd i Locknevi kyrka, där hans vapen är uppsatt. Gift 1:o 1713 med jungfrun Ursula Christina von Stegling, född 1690, † 1753-01-07 på Lidhem, Locknevi sn, dotter till kaptenen Joakim von Stegling och hans 1:a fru Christina Eketrä; 2:o 1753-04-14 med jungfrun Beata Catharina Breitholtz, född 1716-02-02 på Ora, Faringe sn, † barnlös 1787-01-07, dotter till överstelöjtnanten Magnus Anders Breitholtz och hans 3:e fru Catharina Christina Adlerhielm.

Barn 1:o:

 • Christian Joakim Klingspor, född 1714; generalmajor; † 1778. se Tab 29.
 • Carl Henrik Klingspor, född 1715; överste; † 1774. se Tab 35.
 • Henrietta Sofia Klingspor, född 1717, † 1718.
 • Adolf Magnus Klingspor, född 1719; övestelöjtnant; † 1798. se Tab 37.
 • Margareta Maria Klingspor, född 1720-08-10 på Lidhem, Locknevi sn, † 1791-02-02 i Södra Vi sn. Gift 1752-01-21 på Lidhem, Locknevi sn med löjtnanten, friherre Carl Fredrik Creutz, i hans 2:a äktenskap, född 1700, † 1755.
 • Henrietta Charlotta Klingspor, född 1721-10-01 på Lidhem, Locknevi sn, † 1801-12-20 i Frödinge sn, begravd 27/12 (källa: Genline ID 29.18.84500). Gift med fänriken Carl Fredrik Roback, född 1722 (åu), † 1801-03-26 i Vimmerby. Paret fick 4 barn.
 • Christina Fredrika Klingspor, född 1723-09-11 på Lidhem, Locknevi sn, † där 1730-06-04 (mässling, 7 år gammal).
 • Sofia Klingspor, född 1724-09-21 på Lidhem, Locknevi sn, † där 1730-06-10.
 • Staffan Klingspor, född 1726; sekundkapten; † 1796. se Tab 39.
 • Cornelia Klingspor, född 1727-07-26 på Lidhem, Locknevi sn, † 1786-10-01 på Vanstads herrgård. Gift 1745-11-12 på Lidhem, Locknevi sn med assessorn och godsägaren Axel Rothlieb, i hans 2:a äktenskap, född 1697, † 1778. Paret fick flera barn.
 • Anna Lovisa Klingspor, född 1729-04-12 på Lidhem, Locknevi sn, † 1812-08-16 på Marianneborg. Gift 1:o 1750-08-01 på Lidhems säteri, Locknevi sn med hovfanjunkaren och godsägaren, friherre Carl Adam Ehrenstrahl, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1743-01-11 på Fårebo säteri, Misterhult sn (källa: Genline ID 109.20.76000) med fröken Anna Fredrika Ekenberg, född 1723-06-12, † 1749-12-12 på Fårebo säteri, Misterhults sn (högvälborna baronessan, lungsot, källa: Genline ID 109.20.80000), dotter till kaptenen Erik Ekenberg och Scholastica Sofia Rothlieb), född 1712 i Nikolai fs, Stockholm, döpt 12/6, † 1752-09-06 på Fårebo säteri, Misterhults sn (lungsot, källa: Genline ID 109.20.82800); 2:o 1754-05-31 i Locknevi sn med godsägaren och kaptenen vid Östgöta infanterireg:te Axel Wolfgang Pauli, med vilken hon fick flera barn, född 1732-03-05 på Fluxerum, Karlstorps sn, † 1808-02-27 på Larum, Dalhems sn.
 • Henrik Adam Klingspor, född 1730-06-22 på Lidhem, Locknevi sn, † där s d.
 • Henrik Adam Klingspor, född 1732-08-01 på Lidhem, Locknevi sn.
 • Christina Sofia Klingspor, född 1733-09-18 på Lidhem, Locknevi sn, † där 1734-04-23.

TAB 35

Carl Henrik Klingspor, (son till Staffan Klingspor, Tab 28), till Vinketomta i Vimmerby landsförsamling, Kalmar län, född 1715-04-25 Askeryd. Student i Lund 1727 (Sön.). Kapten. RSO 1748-11-07. Major vid Fersens regemente i Frankrike. Brigadjär i fransk tjänst. Överstes karaktär i Sverige 1764-05-02. † 1774-07-31 på Vinketomta, Vimmerby landsförsamling (sköt av svårmodighet ihjäl sig), begravd s å 2/9 i Vimmerby kyrka samt därefter nedsatt i familjegraven i Locknevi kyrka, Kalmar län. Gift 1758-12-28 med sin brors svägerska Ulrika Juliana De Besche, född 1737-07-29 på Danbyholm, † 1797-02-04 på Vinketomta, Vimmerby landsförsamling, dotter till kammarherren Gerhard Georg De Besche och friherrinnan Maria Christina Ehrenkrona.

Barn:

 • Staffan Klingspor, född 1759-09-16 på Locknevi. Korpral vid livregementet till häst 1775-02-21. Fänrik vid Sprengtportens regemente 1778-01-12. Fänrik vid Kalmar regemente 1782-05-15. Stabslöjtnant vid Kalmar regemente 1785-05-18. Kapten 1788-07-22. RSO. Major vid Jämtlands dragonregemente 1792-12-18. Avsked 1795-11-15. Död efter 1809. Gift 1801-01-06 i Bergs kyrka i Jämtland med Märta Catharina Åström, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med prosten och kyrkoherden i Bergs pastorat av Härnösands stift Nils Paulin, född 1724-03-00 i Bergs socken, † 1798-08-20), dotter till kyrkoherden i Ragunda Carl Olof Åström och Catharina Margareta Åman.
 • Henrik Göran Klingspor, född 1760; ryttmästare; † 1851. se Tab 36.
 • Carl Johan Klingspor, född 1762-04-27 på Locknevi, † där 1762-12-17.
 • Maria Helena Klingspor, född 1764-06-01 på Vinketomta, † 1812-12-12 i Stockholm. Gift 1790-07-26 på Vinketomta med häradshövdingen i Östra och Medelstads domsaga Ambrosius Westring, född 1752-08-15 i Lund, Skåne län, † 1797-10-02 i Lyckeby, Lösens socken, Skåne län. Paret fick flera barn.
 • Christian Adolf Klingspor, född 1765-10-28 på Vinketomta. Auskultant i Göta hovrätt 1782-08-30. Extra notarie i Göta hovrätt 1783-04-09. Kanslist 1783-09-19. Antagen i krigstjänst 1786. Fänrik vid Västmanlands regemente 1786-04-12. Löjtnant i armén 1789-11-07. RSO 1790-05-02. Kapten i armén 1790-08-23. Kavaljer hos hertig Fredrik Adolf 1791. Löjtnant vid regementet 1793-08-26. Överadjutant och major i armén 1793-08-26. Kapten vid regementet 1796-10-19. Premiärmajor vid dalregementet 1800-06-12. Överstelöjtnant i regementet 1809-06-29. Brigadchef. Överste i dalregementet 1810-05-01. † ogift 1814-09-06 i Fredriksstad i Norge under kriget. Deltog i kriget i Pommern 1807 och förde under kriget i Norge 1809 med tapperhet befälet över 3. brigaden. Fältmarskalken, greve Klingspor anhöll 1809-12-19 hos kungl maj:t att få adoptera honom på sitt friherrliga nummer, vilket dock 1810-05-08 avslogs.
 • Ulrika Sofia Charlotta Klingspor, född 1766-12-12 på Vinketomta, † där 1767-03-03.
 • Hedvig Charlotta Klingspor, född 1768-01-06 på Vinketomta, † 1824-05-02 i Flisby socken, Jönköpings län. Gift 1789-12-13 på Vinketomta med majoren Fredrik Gustaf von Baumgarten, född 1749-06-11 † 1821-05-04 på sin egendom Ryningsnäs i Mörlunda socken, Kalmar län och begraven 1821-05-13.
 • Fredrik Vilhelm, född 1769-08-03 på Vinketomta. Kom i tjänst 1779. Fänrik vid Kalmar regemente 1780-06-10. Avgången 1792-12-00. † barnlös 1834-04-22 på Vrångatorp med Christina Eleonora Breitholtz, i hennes 1:a gifte, från vilken han skildes 1801-07-01 (gift 2:o 1811-10-25 på Höklors med gränstullinspektoren, vice häradshövdingen Johan Fredrik Keijser, född 1778-07-09 i Ålems socken, Kalmar län, † där 1823-01-04. Gift 3:o 1824-03-05 i Ålems socken med kaptenen Carl Fredrik Rosin, i hans 2:a gifte, född 1770-05-24 i Hults socken, Jönköpings län, † 1749-02-12 i Hallingebergs socken), född 1783-01-31 på Stjärnevik, † 1865-05-03 på Rispetorp i Hallingebergs socken, dotter till majoren Didrik Gustaf Breitholtz och Anna Sofia Gyllenhöök.
 • Carolina Christina Klingspor, född posthuma 1775-03-10 på Vinketomta, död 1809-05-09 Tveta. Gift 1:o 1798-09-27 i Mörlunda kyrka med kaptenen Magnus Georg Rosenbielke, född 1765, † 1806. 2:o 1807-10-24 på Tveta med brukspatronen Anders Georg Crælius, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1793-10-08 i Målilla socken, Kalmar län, med Catharina Maria Hult, i hennes 1:a gifte, från vilken han blev skild, född 1774-07-11 i Västervik, dotter till prosten och kyrkoherden Lars Bernt Hult och Märta Christina Livijn; 3:o 1823-04-08 i Mörlunda socken med Helena Catharina Jonsdotter, född där 1788-02-26, † där 1872-12-01), född 1773-10-05 på Hagelsrum.

TAB 39

Staffan Klingspor, (son till Staffan Klingspor, Tab 28), född 1726-04-03 på Lidhem, Locknevi sn, döpt 4/4 (källa: Genline ID 98.23.46600); sekundlöjtnant vid reg:t Royal Suédois 1745-06-10; premiärlöjtnant vid greve von Fersens reg:te i fransk tjänst 1745-11-00; sekundkapten vid greve von Fersens reg:te 1746; bevistade kampanjer i Flandern 1747 och belägringen av Maastricht 1748; † 1796-05-30 på Björka, Locknevi sn (kallbrand). Gift 1759-11-02 på Tyllinge säteri, Dalhems sn med friherrinnan Christina Duwall , född 1744-05-01 på Tyllinge säteri, Dalhems sn, † 1801-05-08 på Lidhem, Locknevi sn (änka, inflammation), dotter till expektansryttmästaren och godsägaren, friherre Gustaf Johan Duwall och hans 3:e fru Margareta Svensson.

Barn:

 • Margareta Christina Klingspor, född 1761-01-29 på Björka, Locknevi sn, † 1829-12-07 på Sporrekvarn, Skatelövs sn (kolik). Gift 1783-03-13 på Björka, Locknevi sn med kaptenen vid Kronobergs lantvärnsbrigad Svante Johan Svensson, född 1758-06-12 Hägerums säteri, Kristdala sn, † 1816-02-25 på Sporrekvarn, Västra Torsås sn (feber). Paret fick flera barn.
 • Staffan Klingspor, född 1762-07-12 på Björka, Locknevi sn; löjtnant i armén; stabskapten vid Västmanlands r:te 1786-09-21; major i armén 1790-08-23; † ogift och barnlös 1802-02-02.
 • Gustava Henrietta Klingspor, född 1769-03-18 på Björka, Locknevi sn, † där ogift och barnlös 1790-12-01.
 • Gustaf Joakim Klingspor, född 1774; livdrabant; † 1846. se Tab 40.
 • Carolina Magdalena Klingspor, född 1786-03-14 på Björka, Locknevi sn, † 1864-11-23 i Rumskulla sn. Gift 1:o 1806-07-01 på Tyllinge säteri, Dalhems sn med löjtnanten vid Kalmar reg:te Carl Leonhard Ulfsax, född 1766-09-03 på Bölö, † barnlös 1806-07-08 på Kulhult, Locknevi sn; 2:o 1810-11-18 på Vanstad, Locknevi sn med kaptenen vid Kalmar reg:te Staffan Wilhelm Löwenadler, född 1774-11-25 på Klocketorp, Djursdala sn, † 1863-05-02 på Rumskulla säteri, Rumskulla sn (ålderdom, 88 år gammal). Paret fick flera barn.

TAB 40

Gustaf Joakim Klingspor, (son till Staffan Klingspor, Tab 39), född 1774-11-27 på Björka, Locknevi sn (källa: Genline ID 98.7.35000); kom i krigstjänst 1779; kunglig livdrabant 1785; avsked 1803; † 1846-03-16 på Ölvedal, Misterhults sn, begravd 27/3 (bröstfeber, 71 år gammal, källa: Genline ID 109.25.103300). Gift 1802-06-24 med jungfrun Inga Lovisa Harlingsson, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o med komministern i Blackstads pastorat Nils Mobeck, i hans 2:a äktenskap, född 1757, † 1800-03-04 på Rössberg, Blackstads sn), född 1769 i Vikingstads sn (källa: Genline ID 98.7.35000), dotter till kronolänsmannen i Valkebo härad, likvidationskommissarien Hans Harling och Sara Helena Saxonia.

Barn:

 • Staffan Klingspor, född 1803; fanjunkare; † 1839. se Tab 41.
 • Svante Joakim Klingspor, född 1804-09-11 på Kulhult, Locknevi sn (källa: Genline ID 98.7.35000), † 1809-09-07 vid Vångsund, Törnsfalls sn (svullnad, källa: Genline ID 98.7.35000).
 • Christina Lovisa Klingspor, född 1806-01-23 på Kulhult, Locknevi sn (källa: Genline ID 98.7.35000).
 • Margareta Eleonora Klingspor, född 1809-04-07 på Kulhult, Locknevi sn, † ogift och barnlös 1881-01-29 på Lugnet, Tuna sn (bröstsjukdom, 71 år, 9 månader, 25 dagar gammal).
 • Carl August Klingspor, född 1812; underlöjtnant, lärare; † 1891. se Tab 43.

TAB 41

Staffan Klingspor, (son till Gustaf Joakim Klingspor, Tab 40), född 1803-04-27 på Kulhult, Locknevi sn (källa: Hallingeberg AI:11 s.218, AID: v22280.b232.s218); fanjunkare vid Kalmar reg:te; kunglig livdrabant; † 1839-01-21 på Södra Stenserum, Hallingebergs sn. Gift 1831-07-20 i Locknevi sn med fröken Christina Catharina Göransson, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1840-12-04 i Vimmerby sfs med karduansmakaren Per Isak Sundblad, född 1819), född oäkta 1811-03-23 på Grånsten, Lofta sn (Hallingeberg AI:11 s.218, AID: v22280.b232.s218), † 1891-07-30 i Vimmerby, möjligen dotter till friherre Georg Henrik Lybecker i förhållande med pigan Christina Bengtsdotter.

Barn:

 • Sofia Lovisa Amalia Klingspor, född 1832-04-21 i Lofta sn (källa: Hallingeberg AI:11 s.218, AID: v22280.b232.s218); ägare till Änghult, Ishult, Misterhults sn. Gift med distinktionskorpralen Per Fredrik Wistrand.
 • Christina Wilhelmina Cecilia Klingspor, född 1833-05-28 i Lofta sn (källa: Hallingeberg AI:11 s.218, AID: v22280.b232.s218), † ogift och barnlös 1878-04-11 på Gunnatorp.
 • Staffan Gustaf Oskar Klingspor, född 1835; sergeant. se Tab 42.
 • Staffan August Valdemar, Klingspor, född 1836-03-16 på Kasimirsborg, † där s å 12/8.
 • Staffan Otto Mauritz Klingspor, född 1838-02-02; student i Uppsala 1858; nivellör vid statens järnvägsbyggnader 1865; styrman; † ogift och barnlös 1868-05-13 i Ljungs sn.

TAB 42

Staffan Gustaf Oskar Klingspor, (son till Staffan Klingspor, Tab 41), född 1835-03-13 på Hässelstad, Lofta sn; furir vid Kungliga Andra livgrenadjärreg:t; sergeant; innehade Gammalstorps stenhuggeri vid Sölvesborg till 1900; ägde en tid Värpeshult i Stenbrohults sn, Kronobergs län samt Hulta i Bollebygds sn, Älvsborgs län; † 1917-04-19 i Tranås, Säby sn. Gift 1859-05-01 på Kåremålen med fröken Helga Serafia Hultenheim, född 1837-01-20 på Kåremålen, † 1914-06-23 i Tranås Säby sn, dotter till godsägaren Carl Gustaf Hultenheim och Sofia Charlotta Åkerström.

Barn:

 • Cecilia Alma Stefania Klingspor, född 1859-08-11 i Tuna sn; innehade en tid tillsammans med systrarna en mode- och tapetseriaffär i Tranås.
 • Ebba Sofia Klingspor, född 1862-04-03 i Säby sn, † ogift och barnlös 1928-08-09 i Tranås, Säby sn.
 • Gustaf Hjalmar Klngspor, född 1866-10-12 i Säby sn; gick till sjöss samt avlade styrmans- och kaptensexamen; † 1893 under novemberstormen 1893 på resa mellan Grand Bay Kanada och Westerford, då barkskeppet Drammenesaren förliste med man och allt, troligen vid irländska kusten
 • Maria Lovisa Emilia Klingspor, född 1876-07-09 i Säby sn; telegrafist.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; Arvid Kugelberg - Kungl. Första livgrenadjärregementets historia, Biografiska anteckningar, del V.