Kierman

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Grosshandlaren, direktören i Ostindiska kompaniet och riksdagsmannen Gustaf Kierman, (1702-1781).

Anders Svensson Kierman, född 1659 i Norra Kjerra gård Hammars socken, Örebro län; rådman i Askersund; † där 1724-03-26 (källa: Askersunds stadsförsamling E:1 s.41, AID: v52903.b41), begravd i stadskyrkan jämte sin fru. Gift 1:o med N.N.; 2:o med jungfrun Elisabet Sundberg, född 1673 i Askersunds by, † 1751-02-12 i Askersunds stadsförsamling, Örebro län, dotter till faktorn vid Boijska verken på Stora Tiveden, postmästaren i Askersund Anders Andersson Sundberg.

Dotter 1:o:

  • Sara Kierman, född 1677, † 1757-07-09 i Eskilstuna, Södermanlands län. Gift 1707-05-26 med kronolänsmannen Lars Hortulan, född 167(1), † 1733-06-22 i Eskilstuna, Södermanlands län. Paret fick flera barn.
  • Lorentz Kierman, inspektor, källarmästare; † 1754. se Tab 2.

Barn 2:o:

  • Gustaf Kierman, född 1702; grosshandlare, direktör, riksdagsman, politieborgmästare; † 1766. se Tab 4.
  • Margareta Kierman, född 1704-01-24 i Askersunds stadsförsamling, Örebro län (källa: Askersunds stadsförsamling C:1 s.62, AID: v52897.b66.s62), † 1781-09-03 i Maria Magdalena församling, Stockholm, begravd i Jakobs församling (77 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:265 s.330, AID: v222884.b3390.s330). Bouppteckning 1781-10-12 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:265 s.330, AID: v222884.b3390.s330). Ägde ett stenhus vid Hornsgatan i kvarteret Bocken nr 26 & 27, Maria Magdalena församling, på fri och egen grund värt 3400 riksdaler specie. Gift 1728-04-23 i Stockholm med järnkrämaren Clas Westerman, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1725 med jungfrun Maria Dothéen, † 1726-12-24, dotter till järnkrämaren och stadsuppbördsmannen Hans Andersson Dothéen och Anna Böök), född 1700-08 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, † där 1739-01-03 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:122 s.733, AID: v222441.b7560.s733), begravd i Jakobs kyrka. Paret fick 4 gemensamma barn.

TAB 2

Lorentz Kierman, (son till Anders Andersson Kierman, Tab 1) inspektor; källarmästare; † 1754 i Stockholm. Gift med jungfrun Charlotta von Langenberg, född 1722, † 1758-01-28 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:172 s.1153, AID: v222533.b2390.s1153). Bouppteckning 1758-03-07 med 19542 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:172 s.1153, AID: v222533.b2390.s1153); i bouppteckningen upptogs bland annat juveler värda totalt 4049 daler kopparmynt samt en stor boksamling till ett totalt värde av 594 daler kopparmynt; dotter till slottskällarmästaren Johan von Langenberg och Beata Thiel.

Barn:

  • Lars Kierman, född 1746; sjötullskontrollör; † 1802. se Tab 3.
  • Charlotta Kierman, född 1749, † 1785-03-30 i Maria Magdalena församling, Stockholm (35 år, 22 veckor gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:283 s.568, AID: v222916.b5900.s568). Bouppteckning 1785-09-14 (Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:283 s.568, AID: v222916.b5900.s568). Ägde en gård på Södermalm vid Besvärsgatan nr 182 i Maria Magdalena församling, kvarteret Viggen, på fri och egen grund, taxerad till 500 riksdaler specie; två gårdar på Norrmalm i Johannes församling vid Östra Kyrkogårdsgränden nr 16 & 17 värda 80 respektive 100 riksdaler specie. Gift med stadsbyggnadsbokhållaren och sterbhusnotarien Nils Ludvig Thåström, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o med jungfrun Fredrika Lovisa Hedenström), född 1740, † 1808-02-16 i Stockholm (68 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:371 s.984, AID: v223009.b10060.s984). Paret fick 1 son, som vid faderns död vistades utomlands och var omyndigförklarad.
  • Anna Lovisa Kierman, född 1751 i Stockholm.
  • Ulrika Kierman, född 1752 i Stockholm, † barnlös 1784-05-08 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm (29 år gammal). Gift med hovmästaren Anton Aubert, från vilken hon skildes; förlovad med grosshandlaren Johan Gustaf Wagner, (senare gift med jungfrun Anna Catharina Beckman), född 175(3), † barnlös 1816-09-04 i Stockholm (63 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:400 s.340, AID: v223039.b3540.s340).

TAB 3

Lars Kierman, (son till Lorentz Kierman, Tab 2), född 1746 i Stockholm; sjötullskontrollör; † 1802-03-11 i Norrköping, Östergötlands län (källa: Norrköpings rådhusrätt och magistrat FIaaa:55 s.102, AID: v79299.b102). Bouppteckning 1802-04-06, och efter hans död hölls en auktion och därefter laga delning varav döttrarna fick 2315 riksdaler banco vardera (källa: Norrköpings rådhusrätt och magistrat FIaaa:55 s.102, AID: v79299.b102). I testamente skrev han: "All min, vid min dödstimma befindteliga både fasta och lösa egendom, skall tillhöra mina kära barn flickorna Charlotta och Anna Lovisa". Ägde gård och tomt under nr 4 i kvadraten Vattnet, Strandkvarteret med ett tvåvånings timmerhus i hörnet av Trädgårds- & Generalsgatorna, innehållande fyra kammare, kök och förstuga, i övre våningen en stor sal, tre kammare och förstuga samt vind, betäckt med holländska glaserade tegelpannor, taxerad till 2666 riksdaler banco. Förhållande med hushållerskan Maria Christina Berggren.

Döttrar:

  • Charlotta Kierman, född 1791 i Norrköping, Östergötlands län.
  • Anna Lovisa Kierman, född 1799 i Norrköping, Östergötlands län, † där 1811-10-07 (källa: Norrköpings rådhusrätt och magistrat FIaaa:64 s.68, AID: v79308.b517.s68). Bouppteckning 1811-12-21 med 1456 riksdaler banco i behållning, vilka tillföll systern Charlotta (källa: Norrköpings rådhusrätt och magistrat FIaaa:64 s.68, AID: v79308.b517.s68).

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman