Kempe

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Grosshandlaren, industrimannen och träpatronen Johan Carl Christoffer Kempe, (1799-1872).
Brukspatronen och affärsmannen Wilhelm Henrik Kempe, (1807-1883). Han var delägare i flera bruk i Norrland, och efterhand löste han in de övriga intressenternas andelar i de olika företagen, så att han 1881 blev ensam ägare. Av bruken med skogar i Hälsingland, Dalarna, Härjedalen och Jämtland bildades det mäktiga Ljusne-Woxna AB
Konstamlaren och museiskaparen Wilhelmina Kempe, (1844-1930). Hon gifte sig med den schweiziske greven Walther von Hallwyl och makarna lät uppföra Hallwylska palatset vid Hamngatan i Stockholm, där hennes omfattande samlingar förvaras. Palatset och samlingarna donerades till svenska staten 1920 och är idag museum.

Carl Bernhard Kempe, född 1755-02-16 i Tyskland; skeppsredare; köpman; † 1836-10-31 i Stralsund, Tyskland. Gift 1796-05-25 med Anna Maria Wallis, född 1778-02-12 i Tyskland, † 1852-08-15, dotter till köpmannen Johan Christoffer Wallis och Margareta Kasten.

Söner:

 • Johan Carl Christoffer Kempe, född 1799; grosshandlare, industriman, träpatron; † 1872. se Tab 2.
 • Ehrenfried Albrecht Kempe, född 1805; godsägare; † 1880.
 • Wilhelm Henrik Kempe, född 1807; grosshandlare, träpatron; † 1883. se Tab 12.
 • Elias Ferdinand Kempe, född 1811; kyrkoherde; † 1893. se Tab 13.

TAB 2

Johan Carl Christoffer Kempe, (son till Carl Bernhard Kempe, Tab 1), född 1799-11-19 i Stralsund, Tyskland; anställd hos A Wallis, Stockholm 1812—19, hos Johan Wikner, Fantskog, 1819—22; burskap som handlande i Härnösand 1823-09-15; bildade tillsammans med Olof Johan Wikner firman Johan Wikner & co 1823; ensam ägare av firman med sågverksenheten i Mo 1836—58; ledamot av direktionen för navigationsskolan i Härnösand 1841; fick bergskollegiums tillstånd att inrätta manufakturverk i Mo 1842-05-04; privilegium att uppföra stångjärnshärd och hammare där 1842-09-26; ledamot av styrelsen för Sjöassuransbolaget i Härnösand 1849—68; drev Mo sågverk och bruk under firma J C Kempe från 1858 (i kompanjonskap med sin svåger S M Franzén 1860—71); † 1872-11-17 ombord på ångfartyget Ångermanland på väg från Härnösand till Stockholm. Gift 1:o 1823-04-22 på Fantskog med fröken Anna Catharina Wikner, född 1796-11-27 på Fantskog, † 1838-02-07 i Härnösand, Västernorrlands län, dotter till kofferdikaptenen, träpatronen, skeppsredaren och handlanden Johan Wikner och Helena Scherdin; 2:o 1844-04-25 i Härnösand med fröken Anna Fransisca "Fanny" Franzén, född 1820-05-29 i Kumla, † 1848-04-10 i Härnösand, Västernorrlands län, dotter till skalden och biskopen Frans Michael Franzén och Sofia Christina Wester; 3:o 1849-09-26 i Umeå landsförsamling med sin svägerska, fröken Charlotta Elisabet Christina Franzén, född 1822-03-22 i Kumla, † 1874-06-22 i Jakobs församling, Stockholm, dotter till skalden och biskopen Frans Michael Franzén och Sofia Christina Wester.

Barn 1:o:

 • Carl Johan Kempe, född 1824; grosshandlare, vice konsul; † 1862. se Tab 3.
 • Maria Johanna Kempe, född 1827-05-26, † 1881.
 • Olof Bernhard Kempe, född 1830; grosshandlare, konsul, industriman; † 1908. se Tab .
 • Clara Catharina Kempe, född 1832-04-03 i Härnösand, Västernorrlands län, † 1879. Gift 1865 med majoren i preussisk tjänst Carl von Kahlden, född 1822, † 1894. Paret fick 1 dotter.
 • Elias Wilhelm Kempe, född 1834; grosshandlare, vice konsul; † 1890. se Tab .

Son 2:o:

 • Frans Christoffer Kempe, född 1847; industriman, vice konsul; † 1924. se Tab 9.

Barn 3:o:

 • Fanny Kempe, född 1850-08-04 i Härnösand, Västernorrlands län, † 1944-12-10 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm. Gift med justitierådet Carl Gustaf Hernmarck, född 1830-10-17 i Riga, Lettland, † 1901-04-17 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm. Paret fick 2 barn.
 • Elma Kempe, född 1853-05-17 i Härnösand, Västernorrlands län, † 1904. Gift jägmästaren Alfred Michael von Haartman, född 1839-12-20 i Helsingfors, Finland, † 1907. Paret fick 2 barn.
 • Charlotte Henriette Kempe, född 1855-06-27 i Härnösand, Västernorrlands län.
 • Seth Michael Kempe, född 1857; industriman; † 1946. se Tab 11.
 • Berta Kempe, född 1859-06-13 i Härnösand, Västernorrlands län.
 • Naëma Kempe, född 1864, † 1865.

TAB 9

Frans Christoffer Kempe, (son till Johan Carl Christoffer Kempe, Tab 2), född 1847-03-05 i Härnösand, Västernorrlands län; mogenhetsexamen vid Stockholms gymnasium vårterminen 1866; inskrevs vid Uppsala Universitet 1866-06-01; medicine filosofie examen 1868-03-28; MK 1773-12-13; affärsstudier i Sverige och utlandet 1874—76; anställd vid Mo & Domsjö AB 1874; grundade tillsammans med brodern Seth Dals ångsågsbolag (AB från 1886) 1878; VD och disponent där 1878—87 (ledamot av styrelsen 1878—09, ordförande 1887—09); tysk vice konsul i Härnösand 1879—98; VD och disponent för Mo & Domsjö AB 1884—17 (ledamot av styrelsen 1879—22, ordförande 1817—22); ledamot av styrelsen för Töre AB april 1892—1903, av styrelsen för Sandö sågverks AB december 1894—1907; landstingsman 1896—1907 och 1910—15; ledamot av styrelsen för Holmsunds AB augusti 1896—1911, AB Robertsfors februari 1899—1909; ledamot av förliknings och skiljenämndskommittén maj 1899—februari 1901, av norrlandskommittén juni 1901—oktober 1904; VD och disponent för Sulfit-AB Mo & Domsjö februari 1902—juli 1915 (ordförande där 1915—18); ledamot av Svenska Skogsvårdsföreningen 1904—10; VD och disponent för Gideå & Husums AB 1909—22 (ledamot av styrelsen januari 1903—22); en av stiftarna av Sveriges Industriförbund 1910; ledamot av styrelsen för Kopparbergs & Hofors Sågverks AB 1912—16; ordförande i styrelsen för Sandviks Ångsågs AB 1915—17; filosofie hedersdoktor vid Uppsala Universitet 1900-05-31; LLA 1902; HedLIVA 1920; LVA 1922; † 1924-05-26 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm. Gift 1883-09-01 i Falun, Dalarnas län med fröken Eva Charlotta Treffenberg, född 1863-09-08 i Västerås Domkyrkoförsamling, Västerås län, † 1954-09-01 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm, dotter till landshövdingen i Kopparbergs län, RNO, KNO1kl Nils Curry Engelbrekt Treffenberg och Ebba Charlotta Höök.

Barn:

 • Johan Carl Kempe, född 1884; industriman; † 1967. se Tab 10.
 • Fanny Charlotta Kempe, född 1887-04-29 i Jakobs församling, Stockholm, † 1973-08-19 i Hemsön, Härnösand, Västernorrlands län. Gift med jägmästaren och skogsvårdschefen Mauritz Carlgren, född 1883-06-26 i Härnösands Domkyrkoförsamling, Västernorrlands län, † 1949-09-01 i Oscars församling, Stockholm. Paret fick 3 barn.

TAB 10

Johan Carl Kempe, (son till Frans Christoffer Kempe, Tab 9), född 1884-12-08 i Jakobs församling, Stockholm; mogenhetsex vid norra latinläroverket, Stockholm, vårterminen 1903; inskrevs vid Uppsala Universitet höstterminen 1903—05; anställd i Mo & Domsjö AB 1906; underlöjtnant i Norrlands dragonregementes reserv 1908-01-13; ledamot av styrelsen för Sulfit-AB Mo & Domsjö 1909—18; VD och disponent där juli 1915—18, för Sandviks Ångsågsab 1915-17 och 1941—48; VD och disponent för Mo & Domsjö AB 1917—48 (ledamot av styrelsen 1916—65; ordförande 1947—64); ledamot av styrelsen för Svenska Handelsbanken 1918—26, av styrelsen för Stockholms Sjöförsäkrings AB 1919—62 (ordförande 1933—61); VD och disponent för Gideå & Husums AB 1922—65; ledamot av kommittén rörande lagar om försäkring för olycksfall i arbetet juli—dec 1925; ordförande i Svenska trävaruexportfören 1931—40; ledamot av handelskommittén jan—april 1932, av European Timber Exporters Convention 1935, av styrelsen för skogsindustrins samarbetsutskott 1942, för Rederiab Pulp och Rederiab Jamaica 1951-61, för Salénrederierna 1951—61, för Wedevågs bruk från 1954, för Östasiatiska museums vänner 1960—62; led av Kinakommittén 1959. — Iqml 1934; teknisk hedersdoktor vid KTH 1949; filosofie hedersdoktor vid Uppsala Universitet 1959-05-31; LVS 1955; HedLVHAA 1960; LGAA 1960; † 1967-07-08 i Örnsköldsvik. Gift 1:o 1909-10-19 i Oscars kyrka, Stockholm med fröken Ingeborg Helfrid Margareta Hammarberg, född 1885-10-09 i Domkyrkoförsamlingen, Göteborg, Västra Götalands län, † 1975-01-22 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm, dotter till grosshandlaren James Hammarberg och Andrea Wilhelmina (Mina) Evers; 2:o 1934-12-23 i London, England med Aagot Marianne Axell, i hennes 2:a äktenskap, född 1909-04-08 i Helsingborg, Skåne län, dotter till överstelöjtnanten Fredrik Severin Axell och Aagot Midling.

Son:

 • Frans Mikael Kempe.
 • Stig Kempe.
 • Maj Wilhelmina Kempe.
 • Hans Peter Kempe.
 • Frans Mikael Kempe.

TAB 12

Wilhelm Henrik Kempe, (son till Carl Bernhard Kempe, Tab 1), född 1807-12-21 i Stralsund (källa: Svegs tingslags häradsrätt AII:39 s.991, AID: v156172.b4990.s991); inflyttade till Sverige 1823; burskap som grosshandlare i Stockholm 1832-12-20; innehade tillsammans med grosshandlare Ludvig Tydén grosshandelsfirman Tydén & Kempe 1833—43; ensam ägare från 1843; hälftenägare i Woxna bruk i Gävleborgs län 1848 - den andra hälften ägdes av Wilhelm Röhss; anlade såg i Norrljusne i Söderala socken, Gävleborg på 1850-talet och masugn, gjuteri och mekanisk verkstad där 1873—76; inköpte bruket Dalfors i Ore socken, Kopparbergs län 1872 och bruket Furudal i Ore socken med kättingsmedja 1876; ägare av Ramlösa brunn 1876—82; efterhand löste han in de övriga intressenternas andelar i de olika företagen, så att han 1881 blev ensam ägare, och av bruken med skogar i Hälsingland, Dalarna, Härjedalen o Jämtland bildades Ljusne-Woxna AB, som han ledde till sin död med biträde av sin måg Walter von Hallwyl; † 1883-05-08 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:686 s.340, AID: v223452.b4120.s340). Bouppteckning i Stockholm 1883-11-16 med 8396742 kronor i tillgångar och inventarier, 3380016 kronor i skulder och 4978211 kronor i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:686 s.340, AID: v223452.b4120.s340). Bouppteckning i Sveg med 15600 kronor i behållning (källa: Svegs tingslags häradsrätt AII:39 s.991, AID: v156172.b4990.s991). Gift 1843-12-18 i Tyska Sankta Gertruds kyrka, Stockholm med sin kusin, fröken Johanna Wallis, född 1818-09-13 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † där 1909-04-15, dotter till grosshandlaren och fabrikören Albrekt Baltzar Wallis och Fredrika Catharina Wallis.

Dotter:

 • Anna Fredrika Wilhelmina Kempe, född 1844-10-01 i Schinkelska huset, Kornhamnstorg, Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm; hon var vid sekelskiftet 1900 en av Sveriges största samlare av konst och konsthantverk; under resor i Europa, Afrika och Orienten köpte hon föremål och bestämde sig tidigt för att upprätta ett museum; tillsammans med sin man lät hon uppföra det Hallwylska palatset vid Hamngatan i Stockholm, där von Hallwyls omfattande samlingar förvaras; samlingarna och palatset donerades 1920 till den svenska staten; † 1930-07-25 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm. Gift 1865-06-10 med kaptenen i schweiziska generalstaben, riksdagsmannen, godsägaren och brukspatronen, riksgreve Walter von Hallwyl, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1861 med riksgrevinnan Isabella Adelheid von Stackelberg, född 1836, † 1863 på Rörsvil, dotter till Otto Magnus, graf von Stackelberg och Charlotte Ottilie von Liphart), född 1839-01-26 i Bern, Schweiz, † 1921-02-27 i Stockholm. Paret fick 3 gemensamma barn.

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; Carl Herman Tersmeden - Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducarade adel. Forskare: Mattias Loman