Karckman

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Hans Karckman, borgare; † 1603 i Stockholm. Gift med Anna N.N., † 1621, begravd i Storkyrkan 24/1.

Barn:

 • Anna Karckman. Hon ägde hälften i ett stenhus på Österlånggatan värt 5500 daler kopparmynt, varav den andra halvan ägdes av hennes bror; hälften i ett stenhus på Baggensgatan 1600 daler kopparmynt. Gift 1:o med Herman Bendtz; 2:o med bryggaren Sigfrid Frågare, † 1659 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:4 s.108, AID: v161548.b1160.s108).
 • Henrik Karckman, handlande, rådman; † 1648. se Tab 2.

TAB 2

Henrik Karckman, (son till Hans Karckman, Tab 1), invaldes i rådet 1620-05-08; kämnär 1620-06-02 - 1621-07-23 och 1637-05-20 - 1638-05-28; rättafogde 1621-07-25 - 1622-06-17 och satt i rätten 1621-07-23 - 1628-05-12 och 1629-06-08 - 1648-09; uppbar tomtören i staden 1621-07-23 - 1622-06-17; förestod skräddarämbetet 1621-07-23 - 1636-05-13; fraktman 1622-06-17 - 1625-05; vinherre 1622-06-17 - 1623-06-23; tillsyningsman på tullen 1625-05 - 1626-05-07; på fraktkammaren 1625-05 - 1638-05-28; bisittare i tredje deputationen av rådet 1627-05-07 - 1628-05-12; i andra deputationen 1628-05-12 - 1629-06-08; inspektor över köpehandeln med siden och sammet 1630-06-12 - 1632-05-07; över kvarnarna och Söderström 1633-05-27 - 1634-05-12; bisittare i handelskollegium 1636-05-13 - 1637-05-20; i stadskämnärsrätten 1637-05-20 - 1638-05-28; i ämbetskollegium 638-05-28 - 1648-09; i byggnadskollegium 1639-05-27 - 1641-07-21 och åter i stadskämnärsrätten 1641-07-21 - 1643-05-06; † 1648 i Stockholm, begravd 15/10. Han var en av Stockholms största handelsmän på sin tid med vidsträckta affärsförbindelser i Bergslagen och uppstäderna. Gift med jungfrun Anna Andersdotter, † 1673 i Stockholm, begravd 17/12, dotter till rådmannen Anders Larsson och Margareta Jonsdotter.

Barn:

 • Henrik Karckman, e o rådman; † 1679. se Tab 3.
 • Johan Karckman.
 • Anders Karckman, löjtnant; † ogift och barnlös 1695 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:52 s.483, AID: v222336.b5090.s483). Bouppteckning 1695-09-09 med 10805 daler kopparmynt i tillgångar, 587 daler kopparmynt i skulder och 10217 daler kopparmynt i skulder (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:52 s.483, AID: v222336.b5090.s483). Ägde gård på Klara Norra Kyrkogata på Norrmalm på fri och egen grund värd 1600 daler kopparmynt.
 • Margareta Karckman. Gift med handlanden Marcus Werner, i hans 2:a äktenskap.
 • Maria Catharina Karckman, † 1680, begravd 1681-01-04. Gift 1:o 1650-12-12 i Storkyrkan i Stockholm med kyrkoherden i Klara och Bromma församlingars pastorat av Uppsala ärkestift, prosten i Västra Roslags kontrakt, överhovpredikanten Samuel Benedicti Hammarinus, med vilken hon fick 4 barn, född i Ovansjö socken, † 1665; 2:o 1675 med rådmannen och arkiatern Zacharias Wattrang, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1653-09-18 i Stockholm med jungfrun Margareta Mickelsdotter, född 1627-01-02 i Stockholm, † 1672-07-05, dotter till rådmannen och riksdagsmannen Mickel Abrahamsson och Margareta Persdotter Svan; 3:o 1681-09-25 med jungfrun Catharina von Qvickelberg, född 1648, dotter till borgmästaren Johan von Qvickelberg och Elisabeth de Courtas), † 1687-07-30 i Stockholm.
 • Vendela Karckman, † 1641-11-02.

TAB 3

Henrik Karckman, (son till Henrik Karckman, Tab 2), född 16(20) i Stockholm; blev assistent i den nyinrättade förmyndarkammaren 1667-06-12 samt valdes till extra ordinarie rådman 1677-02-06 och avla sin ed dagen därpå; † 1679-02-06 och begravd samma år 23/2 i Maria Magdalena kyrka. Bouppteckning 1679-09-17 med 48871 daler kopparmynt i tillgångar, 4000 daler kopparmynt i skulder och 44871 daler kopparmynt i total behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:28 s.1196, AID: v222312.b4260.s1196). Han ägde gård på Södermalm väster om Maria Magdalena kyrka i ett hörn på Björngårdsgatan, på fri och egenliggande grund och värd 10000 daler kopparmynt; en gård intill den förra bestående av en träbyggnad, stall, välvd källare, brunn och trädgård, på stadens grund 5000 daler kopparmynt; 1/32-del i skeppet Salvator samt en murad i Maria Magdalena kyrka i korgången. I hans dödsbo fanns en stor mängd guld, silver, tenn, konterfej och tavlor, möbler med mera. Gift 16(60) med jungfrun Marta Simonsdotter Schultz, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o med kaptenen Claes Corneliusson Loos, med vilken hon fick 4 barn, † 1659-06-15 i Landskrona, Malmöhus län), † 1701 i Stockholm (själaringning 13/4), begravd samma år 13/5 i Maria Magdalena kyrka; bouppteckning 1701-05-15 med 25853 daler kopparmynt i tillgångar, 7233 daler kopparmynt i skulder och 18620 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:59 s.1132a, AID: v222347a.b5550.s1132a); i hennes bouppteckning upptogs en gård på Södermalm på Björngårdsgatan, kallad Björngården på fri och egen grund och värd 7000 daler kopparmynt; i bouppteckningen fanns en stor mängd guld, juveler, silver med mera; ägde en liten murad grav i Maria Magdalena kyrka samt en murad grav på kyrkogården; dotter till Simon Schultz.

Barn:

 • Anna Karckman, född 1660, † 1709. Gift 1676-11-30 med handelsborgmästaren i Stockholm Axel Aulævill, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1709-12-23 med jungfrun Helena Swebilia, adlad Adlerberg, i hennes 2:a äktenskap, född 1666-11-18, † 1743-03-24 och begravd i Riddarholmskyrkan, dotter till ärkebiskopen, doktor Olaus Swebilius och Elisabet Gyllenadler), född 1652 i Stockholm, † 1728-03-20 i Stockholm och begravd samma år 26/3 i egen, av honom 1722 inköpt grav i Riddarholmskyrkan. Paret fick 4 gemensamma barn.
 • Märta Karckman, född 1664. Gift med inspektorn Johan Widman.
 • Maria Karckman, född 1668, † 1721-11-29 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:89 s.1075, AID: v222394.b10860.s1075). Bouppteckning 1721-12-22 med 52836 daler kopparmynt i tillgångar, 25442 daler kopparmynt i skulder och 27394 daler kopparmynt i total behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:89 s.1075, AID: v222394.b10860.s1075). I hennes bouppteckning upptogs ett stenhus på Västerlånggatan vid Kåkbrinken på fri och egen grund, värt 15000 daler kopparmynt; en grav i Styrkyrkan värd 1200 daler kopparmynt; ett stall och vagnshus byggt av trä med tegeltak på Södermalm värt 600 daler kopparmynt; 1 äkta pärlhalsband 600 daler kopparmynt samt två diamantringar 700 daler kopparmynt vardera, guld, förgyllt och oförgyllt silver och så vidare; i bouppteckningen fanns också en lång förteckning över inventarierna i vinkällaren, bland annat franskt rött och vitt vin, portugisiskt vin och portvin, franskt brännvin totalt värt 13799 daler kopparmynt. Gift 1:o med inspektorn vid Stockholms sidenmanufaktori Michael Jakob Baillet, med vilken hon fick 3 barn, född 1651 i Stockholm, döpt 28/10 i Tyska Sankta Gertruds församling (källa: Tyska Sankta Gertrud CI:1a s.341, AID: v91445.b175.s341), † 1697 i Stockholm; 2:o 1697-06-20 i Storkyrkan (källa: Storkyrkoförsamlingen EII:1 s.347, AID: v90740.b179.s347) med vinskänken och inspektorn Jakob Dufva, med vilken hon fick 3 barn, † 1709 i Stockholm; 3:o med källarmästaren Christian Emanuel Megander, i hans 1:a äktenskap, † 1747.
 • Henrik Karckman, född 1670; assistent i förmyndarkammaren 1723-01-11; † ogift och barnlös 1724-04 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:93 S.814, AID: v222400.b8510.s814). Bouppteckning 1724-05-06 (dog en vecka innan, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:93 S.814, AID: v222400.b8510.s814).

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman