Kantzow

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Grosshandlaren, riksdagsmannen och kommerserådet, RVO Johan Albert Kantzow, (1713-1805).

Hans Kantzow. Var enligt Dinnies Stemmata Sundensium överstelöjtnant i kejserlig tjänst. Adlad av kejsaren och efter avskedstagandet borgmästare i Neu Brandenburg (enligt en annan uppgift patricier i Neu Brandenburg). Möjligen identisk med en Hans Kantzow, som ägde hus i Greifswald 1519 och avled 1550. Gift med jungfrun Margareta von Stülpnagel.

Son:

Johan Kantzow. Patricier i Neu Brandenburg.

Son:

Johan Kantzow. Rådsherre i Neu Brandenburg. Gift med jungfrun Anna Mesterknecht, från samma stad, vars mor var Gertrud WWarneke.

Son:

Johan Kantzow. Borgmästare i Neu Brandenburg och medlem av fyramannarådet i Neu Brandenburg. Var † 1650. Gift med jungfrun Ursula Gerdes, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med Friedrich Casimir), dotter till borgmästaren i Neu Brandenburg Heinrich Gerdes och Agnes Warneke.

Son:

Johan Kantzow. Student i Greifswald 1630-05-09. Teologie kandidat i Greifswald 1647-09; kyrkoherde i Liepen i Alt Vor-Pommern 1647; undertecknade 1670-03-30 (som Johan Canzow) i Stolpe ett fördrag mellan drottning Kristinas ombud, Johan Offerman, samt Johan Berckhan och övriga intressenter i godset Wussentin. † 1686-04-12. Gift 1:o 1647-12-01 i Liepen med jungfrun Agnes Birckhahn, eller Berckhan, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1640 med mannens företrädare i ämbetet, kyrkoherden Timoteus Gerschow, född 1597-03-12, † 1645-12-11), † 1650-05-18 (barnsäng), dotter till hertigliga sekreteraren och hauptmannen på Torgelow Johan Birckhahn (av en preussisk adlig ätt) och hans 1:a fru Gertrud Schlichtkrull; 2:o med jungfrun Anna Schneidewind.

Son:

Henning Joakim Kantzow, född omkring 1648. Ägde panträtten till och var bosatt på godset Wussentin i Medows socken i Alt Vor-Pommern. † efter 1710-08-03. Gift med jungfrun Anna Buchow, född 1657, dotter till Albert Buchow, av tysk riksadlig ätt, och hans 1:a fru Anna Wewetzer, av samma släkt som adlade ätten Rosenstierna.

Son:

Johan Albert Kantzow, född 1680-12-12 på Wussentin. Perpetuell arrende- och tertialinnehavare av Wussentin. Inflyttade till Stralsund. Rådsherre i Stralsund 1738. Avsked 1748. † 1753-02-19. Gift 1707 med jungfrun Ilsabe Dorotea Reinke, född 1687, † 1761-05-05, dotter till rådsherren i Stralsund Adam Friedrich Reinke och hans 1:a hustru Catharina Ilsabe Cramer.

Son:

  • Johan Albert Kantzow, född 1713; direktör, riksdagsman, kommerseråd, RVO; † 1805. se Tab 2.

TAB 2

Johan Albert Kantzow, (son till Johan Albert Kantzow, Tab 1), född 1713-03-13 i Stralsund, Tyskland. Grosshandlare i Stockholm. Kyrkoråd i Tyska Sankta Gertruds församling i Stockholm. Direktör vid sjöassuranskompaniet. Fullmäktig i generaltullarrendesocieteten. Riksdagsman i borgarståndet vid riksdagen 1760–1762. Bankofullmäktig 1788. Kommerseråds karaktär 1789. RVO 1799-11-16. † 1805-12-05 i Stockholm (92 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:365 s.186, AID: v223003.b1940.s186), begraven med sin hustru i Hebbeska familjegraven på Maria Magdalena kyrkogård. Bouppteckning på Skrubba i Brännkyrka socken 1806-01-15 med 1198 riksdaler banco i behållning (källa: Svartlösa häradsrätt FII:12 s.171, AID: v161317.b1750.s171). Bouppteckning 1806-02-08 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:365 s.186, AID: v223003.b1940.s186). Ägde Skrubba frälse skattehamman i Brännkyrka socken, Stockholms län, värd 1000 riksdaler banco. Gift 1752-05-07 i Stockholm med jungfrun Christina Maria Hebbe, född 1730-05-03 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † 1791-05-18 i Stockholm, dotter till grosshandlaren och skeppsredaren Christian Hebbe och Elsabe Catharina Küsel.

Barn:

  • Christina Elisabet Kantzow, född 1754-01-25 i Stockholm (källa: Venjans kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11685/A I/7 (1797-1806), bildid: C0014315_00010), † 1795-02-22 i Venjans prästgård, Venjans socken, Dalarnas län (källa: Venjans kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11685/A I/7 (1797-1806), bildid: C0014315_00010), begravd 8/3 (källa: Venjans kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/ULA/11685/F/3 (1776-1830), bildid: C0014343_00065). Gift 1791-04-26 (källa: Venjans kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11685/A I/7 (1797-1806), bildid: C0014315_00010) med kyrkoherden och prosten i Venjans pastorat av Västerås stift, kunglige hovpredikanten Johan Leufqvist, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1797-02-22 (källa: Venjans kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11685/A I/7 (1797-1806), bildid: C0014315_00010) med jungfrun Maria Christina Rathsman, född 1773-02-08 i Rättviks socken, Dalarnas län), född 1750-01-31 i Maskebo, By socken, Dalarnas län (källa: Venjans kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11685/A I/7 (1797-1806), bildid: C0014315_00010), † 1814-07-10 i Venjans socken, Dalarnas län, begravd 21/7 (ålderdom och stillstötande slag, 64 år gammal, källa: Venjans kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/ULA/11685/F/3 (1776-1830), bildid: C0014343_00146). Paret fick 1 gemensam dotter som dog späd.
  • Johanna Maria Kantzow, född 1757; † barnlös 1839-10-24 på Haga, Brännkyrka socken, Stockholms län (källa: Svartlösa häradsrätt FII:27 s.256, AID: v161332.b2580.s256). Bouppteckning 1840-01-18 (källa: Svartlösa häradsrätt FII:27 s.256, AID: v161332.b2580.s256). Gift med grosshandlaren och kungliga danska konsuln Christian Fredrik Fabricius.
  • Johan Albert Kantzow, adlad och friherre Kantzow, född 1760; hovmarskalk, RNO; † 1825. se adliga och friherrliga ätten Kantzow.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; Kyrkböcker. Forskare: Mattias Loman