Kammecker

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Mårten Kammecker, född i Brandenburg; borgare i Stockholm 1646; hovbagare; lät bygga ett stenhus i hörnet av nuvarande Nybrogatan och Riddargatan på Ladugårdslandet (nu Östermalm), som revs först 1907, samt en (1794 riven) väderkvarn i hörnet av nuvarande Nybrogatan och Tyskbagargatan i de efter honom uppkallade Tyskbagarbergen; han var den högst taxerade borgaren på Ladugårdslandet och enligt uppgift från 1700-talets senare hälft (Hk 1) den förste som började baka saffransbröd i Sverige; † 1674 i Stockholm. Gift 2:o 1659-03-12 i Tyska Sankta Gertruds kyrka, Stockholm med jungfrun Grisilia Strang, (fick sannolikt sitt namn efter farmodern Grizell Cramond), † 1672 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:16 (1673) Bild: 1780 Sida: 158); bouppteckning 1673-02-14 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:16 (1673) Bild: 1780 Sida: 158); i bouppteckningen efter henne upptogs ett stenhus på Ladugårdslandet värderat till 20000 daler kopparmynt, en gård på samma ställe värderat till 1600 daler kopparmynt, en väderkvarn på Ladugårdslandet värderad till 4000 daler kopparmynt, två sjöbodar värderade till 2400 daler kopparmynt samt "Uthi sväf fadrens sahl: Wellam Strang huus i stadhen belägit 1de/8 qart" värderat till 2690,20 daler kopparmynt; dotter till borgaren och handlanden William Strang och Margaret Pattillo.

Son 1:o:

 • Joakim Kammecker, född 1642; bagarålderman, riksdagsman; † 1732. se Tab 2.

Barn 2:o:

 • Maria Kammecker, född 1662-12-28 i Jakobs församling, Stockholm. Gift 1676-10-31 med brukspatronen Jakob Leijel, född 1650, † 1719. Paret fick flera barn.
 • Wilhelm Kammecker, född 1664; kyrkoherde, prost; † 1742. se Tab .
 • David Kammecker, född 1667; handlande, brukspatron; † 1715. se Tab .

TAB 2

Joakim Kammecker, (son till Mårten Kammecker, Tab 1), född 1642; bagarålderman 1695; riksdagsman 1689, 1710, 1713-14 och 1719; † 1732. Det var troligen Joakim som år 1710 lät uppföra den berömda Kammeckerska Malmgården på Seved Bååtsgatan 33 (Nybrogatan 75 idag mitt emot Stockholms Borgargille), med alléer och tornprytt lusthus och en magnifik barockträdgård som sträckte sig fram till nuvarande Sturegatan. Bouppteckning 1733-04-02 med 79102 daler kopparmynt i tillgångar och 11725 daler kopparmynt i skulder (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:106 s.564, AID: v222421.b5780.s564). I bouppteckningen upptogs ett stenhus i hörnet av Nygatan och Gråmunkegränd värt 28000 daler kopparmynt; ett dito på Ladugårdslandet vid Nybrogatan 20000 daler kopparmynt; en malmgård med trädgård och tillhörigheter, tillsammans med den så kallade Svanhielmska trädgården värderad till 12000 daler kopparmynt, men med en testamenterarisk disposition av den 1731-09-15 hade han upplåtit malmgården till sin måg kaptenen Ankarcrantz, gården upptagen till ett värde av 8000 daler kopparmynt; en väderkvarn med tomt på Ladugårdslandet där kunglige styckjunkaren Gerhard Meijer ägde 3/16-dels parter 1300 daler kopparmynt; två spannmålsbodar vid Ladugårdslandsbron 2000 daler kopparmynt; en murad grav under predikstolen i Jakobs kyrka, tillsammans med en jordgrav på kykogården. Gift 1671 med jungfrun Margareta Gerdes, född 1654, † 1723, dotter till bagaren Lucas Gerdes och Dorothea Jabelheide.

Barn:

 • Mårten Kammecker, född 1672; kapten; † 1710 i Riga.
 • Dorothea Kammecker, född 1673, † barnlös 1712. Gift 1696 med assistenten Hans Blackstadius, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1712-12-18 i Stockholm med jungfrun Birgitta Margareta Psilanderhielm, i hennes 1:a äktenskap, född 1695-08-19 i Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, † där 1750-01-17, dotter till överkomissarien vid amiralitetet i Karlskrona Johan Psialander, adlad Psilanderhielm och Brita Bähr), † barnlös 1720-01-08.
 • Lucas Kammecker, född 1674; bagare; † 1729. se Tab 3.
 • Catharina Kemmecker, född 1676, † 1736 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:117 s.530, AID: v222432.b5540.s530); bouppteckning 1737-01-10 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:117 s.530, AID: v222432.b5540.s530). Gift 1:o 1695 med kunglige styckgjutaren Gerhard Meijer, med vilken hon fick 10 barn, född 1667 i Stockholm, † 1710-11-23 i Stockholm (dog i pesten, tillsammans med flera av sina barn, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:90 s.127, AID: v222395.b1400.s127); 2:o 1722 med klädesfaktorn och handlanden Adam Pinckhardt, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1:o med jungfrun Apollonia Neef, född 1666, † 1710 i Stockholm, dotter till handlanden Hans Neef och Apollonia Preutscher), † 1736-08-03 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:115 s.1287, AID: v222430.b13140.s1287).
 • Margareta Kammecker. Gift med handlanden Mårten Thelin. Paret fick 1 son.
 • Maria Kammecker. Gift 1:o med guldsmeden Fredrik Henrik Klinck; 2:o med guldsmedsåldermannen Rudolf Wittkopff, med vilken hon fick 2 barn.
 • Elisabet Kammecker, född 1683, † 1773-04-23 i Stockholm. Gift 1720-04-05 i Stockholm med amiralen, RSO Hans Ankarcrantz, född 1690, † 1768-03-13 i Stockholm och slöt adliga ätten på svärdssidan, vapen krossades av statssekreteraren Carl Wadenstierna. Paret fick 4 barn, men alla dog ogifta och barnlösa.
 • Eva Kammecker, född 168(7), † ogift och barnlös 1774-10-05 i Jakobs församling, Stockholm (87 år gammal).
 • David Kammecker, kaptenlöjtnant; † 1723. se Tab 4.
 • Anders Kammecker, revisor; † 1722. se Tab 5.
 • Carl Kammecker, född 1690; hovbagare; † 1780. se Tab 5.
 • Joakim Kammecker, född 169(6); rådman; kämnär; † ogift och barnlös 1788-09-24 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm, begravd i Jakobs församling (92 år gammal).

TAB 4

David Kammecker, (son till Joakim Kammecker, Tab 2), född 1683; kaptenlöjtnant; † 1723-01-04 i Stockholm. Gift 1716 på Hammarby järnbruk med jungfrun Anna Christina Mackeij, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1724 på Hammarby bruk med brukspatronen Johan Uhr, i hans 2:a äktenskap, med vilken hon fick 7 gemensamma barn, född 1684-01-25 i Söderhamn, Gävleborgs län, † 1741-09-16 på Hammarby järnbruk, Ovansjö socken, Gävleborgs län), född 1698 på Hammarby järnbruk, Ovansjö socken, Gävleborgs län, † där 1763-09-18, dotter till brukspatronen Isak Mackeij d y och hans 1:a fru Anna Salander.

Son:

 • Carl Fredrik Kammecker, född 1717; predikant vid Hälsinge regemente; † ogift och barnlös 1746 på Hammarby bruk, Ovansjö socken, Gävleborgs län.

TAB 9

David Kammecker, (son till Mårten Kammecker, Tab 1), född 1667; handlande i Stockholm; brukspatron; † 1715-09-05 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:92 s.391, AID: v222398.b4000.s391). Gemensam bouppteckning med frun 1718-07-17 med 29266 daler kopparmynt i tillgångar, 14422 daler kopparmynt i skulder och 14844 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:92 s.391, AID: v222398.b4000.s391). Ägde ett stenhus på Norrmalm värt 18000 daler kopparmynt; rusthållet Löfsta i Funbo socken, Uppsala län; 1/6-del i Hammarby järnbruk; en skatterättighet i Veddesta i Järfälla socken. Gift 1695 på Hammarby bruk, Ovansjö socken, Gävleborgs län med jungfrun Christina Mackeij, född 1671, † 1718-06-25 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:92 s.391, AID: v222398.b4000.s391), dotter till brukspatronen Isak Mackeij och Anna Leufstadia.

Barn:

 • Anna Kammacker, född 1696, † 1699.
 • Mårten Kammecker, född 1697, † ung.
 • Isak Kammecker, född 1699; löjtnant, godsägare; † 1762. se Tab 10.
 • David Kammecker, född 1702; inspektor, rådman; † 1762. se Tab .
 • Maria Juliana Kammecker, född 1705, † 1758. Gift 1728-02-08 med kunglige styckgjutaren, överdirektören, RVO Gerhard Meijer, född 1704, † 1784. Paret fick flera barn.
 • Magnus Kammecker, född 1708, † 1718-12-28.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman