Küsel

Från Biografiska anteckningar

Släkten Küsel

Enligt uppgift (Schnobel; Genealogisches Register) härstammar släkten från kyrkoherden Johann Küsel († 1630) i Travemünde, vars son köpmannen Alexander Küsel i Lübeck skall ha varit far till grosshandlaren Simon Fredrik Küsel (1669—1742), som kom till Stockholm på 1690-talet.

TAB 1

Grosshandlaren och direktören vid Ostindiska kompaniet Carl Gottfried Küsel, (1727-1795).

Alexander Küsel, handlande. Gift med jungfrun Anna Prünsterer, † 1722.

Söner:

 • Simon Fredrik Küsel, född 1669; grosshandlare; † 1742. se Tab 2.
 • Hieronymus Küsel, handlande; † 1741. se Tab .

TAB 2

Simon Fredrik Küsel, (son till Alexander Küsel), född 1669 i Lübeck; grosshandlare; skeppsredare; på 1720-talet var han så förmögen att han kunde köpa “Keithska huset” vid Baggensgatan 27 i Gamla stan; † 1742-11-09 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:132 s.662, AID: v222456.b7610.s662). Bouppteckning 1743-04-23 med 327011 daler kopparmynt i tillgångar, 31532 daler kopparmynt i skulder med ofantliga 295479 daler kopparmynt i total behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:132 s.662, AID: v222456.b7610.s662). Ägde stenhus mellan Österlånggatan och Baggensgatorna under nr 127 på fri och egenliggande grund taxerad till 28500 daler kopparmynt; ägde en murad grav i Maria Magdalena kyrka på stora gången. Ägde 2/29-delar i ett skeppsvarv i Stockholm 100000 daler kopparmynt; skeppsparter för 23374 daler kopparmynt; diamanter och pärlor 2240 daler kopparmynt samt en stor samling böcker. Hade stora varulager i Lübeck värt 15000 daler kopparmynt, Nantes 4000 daler kopparmynt, Rouan 400 daler kopparmynt, Lissabon 15000 daler kopparmynt, Königsberg 3500 daler kopparmynt. Gift 1:o med jungfrun Margareta Albrecht, född 1688 i Stockholm, † där 1722, dotter till handlanden Claes Albrecht och Margareta Reimers; 2:o med jungfrun Johanna Ulrica Schwartz, född 1705, † 1736, dotter till kyrkoherden i svenska delen av Ingermanland Levin Andreas Schwartz och Lucia Herbes.

Barn 1:o:

 • Margareta Küsel, född 1696 i Stockholm, † barn.
 • Anna Christina Küsel, född 1704 i Stockholm, döpt 4/11, † där 1778. Gift 1723-04-30 i Tyska Sankta Gertruds kyrka, Stockholm med handlanden Henrik Hahr, född 1693 i Mecklenburg, † 1747-06-12 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:144 s.2670, AID: v222470.b2670). Paret fick 15 barn.
 • Hieronymus Küsel, född 1706; direktör; † 1763. se Tab 3.
 • Elsabe Catharina Küsel, född 1707 i Stockholm, † där 1787-09-29 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:290 s.1370, AID: v222929.b1370). Bouppteckning 1788-02-13 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:290 s.1370, AID: v222929.b1370). Gift 1725 med grosshandlaren Christian Hebbe d ä, född 1698, † 1762-01-21 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:213 s.970, AID: v222792.b970). Paret fick 6 barn.
 • Margareta Küsel, född 1709 i Stockholm, † 1737-09-01 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:120 s.398, AID: v222437.b4030.s398). Bouppteckning 1738-05-08 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:120 s.398, AID: v222437.b4030.s398). I bouppteckningen efter henne, som hade en total behållning på 120000 daler kopparmynt, upptogs ett stenhus mellan Präst- & Västerlånggatorna värt 30000 daler kopparmynt; en handelsbod mitt emot stenhuset på Prästgatan 5000 daler kopparmynt; juveler silver och husgeråd 9000 daler kopparmynt, samt skeppsparter m.m. 76754 daler kopparmynt; 1/4-del i mannens föräldrars grav i Storkyrkan. Gift 1725-11-25 i Tyska Sankta Gertruds kyrka, Stockholm (källa: Tyska Sankta Gertrud CI:1a s.133, AID: v91445.b71.s133) med grosshandlaren Baltzar Nettelbladt, i hans 1:a äktenskap (2:o 1738-07-02 i Tyska Sankta Gertruds kyrka, Stockholm (källa: Tyska Sankta Gertrud EII:1 s.9, AID: v91455.b8.s9) med sin kusin, jungfrun Margareta Kruse, född 1713 i Stockholm, † där 1752, dotter till vinhandlaren Johan Kruse och Anna Nettelbladt), född 1691 i Stockholm, † 1769-04-17 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:217 s.6250, AID: v222804.b6250). Paret fick 6 gemensamma barn.
 • Alexander Küsel, född 1710; handlande; † 1792. se Tab 4.
 • Claës Fredrik Küsel, född 1711; handlande, stadsmäklare; † 1787. se Tab 5.
 • Maria Küsel, född 1714 i Stockholm, † där 1778-09-17 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:249 s.8880, AID: v222865.b8880). Bouppteckning 1778-12-12 med 69618 riksdaler specie i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:249 s.8880, AID: v222865.b8880). Gift 1738-04-27 i Tyska Sankta Gertruds kyrka, Stockholm (källa: Tyska Sankta Gertrud EII:1 s., AID: v91455.b8.s9) med grosshandlaren, strumpfabrikören och spinnhusdirektören Niclas Pauli, född 1714 i Stockholm, † där 1781. Paret fick 3 barn.

Söner 2:o:

 • Simon Andreas Küsel, född 1726 i Stockholm.
 • Carl Gottfried Küsel, född 1727; grosshandlare, direktör; † 1795. se Tab 7.

TAB 3

Hieronymus Küsel, (son till Simon Fredrik Küsel, Tab 1), född 1706 i Stockholm; direktör vid barnhus linne- & segelduksfabriken; † 1763 i Stockholm. Gift med jungfrun Margareta Orell, † 1748-12-14 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:158 s.1043, AID: v222499.b3920.s1043); bouppteckning 1754-10-05 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:158 s.1043, AID: v222499.b3920.s1043).

Barn:

 • Simon Fredrik Küsel, född 1742 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm; bokhållare; † ogift och barnlös 1782-05-13 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:275 s.919, AID: v222899.b4670.s919). Bouppteckning 1783-03-20 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:275 s.919, AID: v222899.b4670.s919).
 • Elisabet Margareta Küsel, född 1743 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † ung.
 • Hieronymus Küsel, född 1745 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † ung.

TAB 5

Claës Fredrik Küsel, (son till Simon Fredrik Küsel, Tab 1), född 1711 i Stockholm; handlande; stadsmäklare; † 1787-02-28 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm. Gift med sin kusin, jungfrun Elisabet Küsel, † 1795-01-16 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm (82 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:319 s.306, AID: v222957.b3180.s306). Bouppteckning 1795-02-12 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:319 s.306, AID: v222957.b3180.s306); dotter till handlanden i S:t Petersburg Hieronymus Küsel och Helena Kannengiesser.

Barn:

 • Fredrika Elisabet Küsel, född 1745 (åu), † 1796-05-20 i Katarina församling, Stockholm (51 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:324 s.178, AID: v222962.b1870.s178). Bouppteckning 1796-08-17 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:324 s.178, AID: v222962.b1870.s178). Gift med apotekaren Arvid Ithimæus. Paret fick 1 dotter.
 • Christina Helena Küsel. Gift med kyrkoherden och prosten Carl Wallin.
 • Justina Maria Küsel, född 1748 (åu), † 1795-09-05 i Katarina församling, Stockholm (47 år, 6 månader gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:320 s.748, AID: v222958.b8080.s748). Bouppteckning 1795-10-16 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:320 s.748, AID: v222958.b8080.s748). Gift med bankkamreraren Carl Schagerström.
 • Brita Engel Küsel. Gift med handlanden i S:t Petersburg Johan Herman Bouzanquet.
 • Carl Fredrik Küsel, handlande. se Tab 6.

TAB 7

Carl Gottfried Küsel, (son till Simon Fredrik Küsel, Tab 1), född 1727 i Stockholm; grosshandlare; direktör vid Ostindiska kompaniet; † 1795-02-19 i Maria Magdalena församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:320 s.635, AID: v222958.b6440.s635). Bouppteckning 1795-09-16 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:320 s.635, AID: v222958.b6440.s635). Gift 1762 i Sankt Nikolai kyrka, Stockholm med jungfrun Catharina Christina Tottie, född 1740 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, † där 1818-05-17 (78 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:409 s.202, AID: v223048.b2130.s202); bouppteckning 1818-08-13 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:409 s.202, AID: v223048.b2130.s202); dotter till grosshandlaren och direktören Charles Tottie och Maria Arfwedson.

Barn:

 • Maria Johanna Küsel, född 1763-08-05 i Stockholm, † 1845-08-15 på Skattmansö bruk, Västmanlands län. Gift 1790-07-29 på Alnäs med superkargören vid Ostindiska kompaniet Georg Johan Conradi, född 1752-07, † 1808-11-16 på Skattmansö. Paret fick 2 döttrar.
 • Carl Küsel, född 1765; grosshandlare; † 1837. se Tab 8.
 • Fredrik Küsel, född 1766 i S:t Nikolai församling, Stockholm; sockerbruksfabrikör; † ogift och barnlös 1818-08-28 i Stockholm (50 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:409 s.744, AID: v223048.b7570.s744). Bouppteckning 1818-11-17 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:409 s.744, AID: v223048.b7570.s744).
 • Vilhelm Küsel, född 1769; kapten.
 • Johan Küsel, född 1770; grosshandlare; † 1831. se Tab 10.
 • Jakob Küsel, född 1771; bergsråd; † 1835. se Tab 13.
 • Gustaf Küsel, född 1772; grosshandlare, sockerbruksfabrikör; † 1848. se Tab 18.
 • Catharina Christina Küsel, född 1774 i S:t Nikolai församling, Stockholm, † 1850-10-07 i Stockholm. Gift 1798-02-13 med översten vid amiralitetet och ledamoten av krigshovrätten Daniel Zachau, adlad Zacco, född 1754-04-15 i Stockholm, † 1810-12-06 i Stockholm (hastigt av slag). Paret fick 4 barn.
 • Anders Küsel, född 1775 i S:t Nikolai församling, Stockholm, † ung.
 • Claës Henrik Küsel, född 1776 i S:t Nikolai församling, Stockholm, † där 1780.

TAB 8

Carl Küsel, (son till Carl Gottfried Küsel, Tab 7), född 1765 i S:t Nikolai församling, Stockholm; grosshandlare; † 1837-03-05 på Lockstaholm, Husby-Långhundra socken, Uppsala län (källa: Husby-Långhundra F:1 s.9, AID: v124841.b9). Gift 1795 i Ore socken, Dalarnas län med demoisselle Johanna Christina Clason, född 1775 i Finland, † 1849 på Lockstaholm, Husby-Långhundra socken, Uppsala län, dotter till handlanden i Helsingfors Johan Abraham Clason och Christina Emerentia Sunn.

Barn:

 • Carolina Christina Küsel, född 1797 i Stockholm, † 1879 i Piteå, Norrbottens län. Gift 1815 i Odensala socken, Stockholms län med brukspatronen på Furudal Isak Efraim Clason, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1806-02-12 med jungfrun Charlotta Rebecka Gripensvärd, född 1784-05-11, † barnlös 1811-09-23 i Uppsala Domkyrkoförsamling, Uppsala län, dotter till generaladjutanten av flygeln och överstelöjtnanten i armén, RSO Jakob Fougberg, adlad Gripensvärd och Anna Margareta Uhr), född 1775-01-23 i Ytterlännäs socken, Västernorrlands län, † 1855-06-19 i Gålsjö socken, Västernorrlands län. Paret fick 7 gemensamma barn.
 • Sofia Gustava Küsel, född 1798 i Stockholm, † 1858 i Uppsala, Uppsala län.
 • Carl Gustaf Küsel, född 1799; kamrerare; † 1844. se Tab 9.
 • Henrika Emerentia Küsel, född 1801 i Stockholm, † 1875 i Norrtälje, Stockholms län. Gift 1820 i Odensala socken, Stockholms län med Mattias Nils Albrecht Isander, född 1789 i Odensala socken, Stockholms län, † där 1829. Paret fick 4 söner.
 • Catharina Elisabet Küsel, född 1804 i Stockholm, † där 1806.
 • Fredrika Amalia Augusta Küsel, född 1809 i Stockholm, † 1900 i Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala län.
 • Matilda Charlotta Küsel, född 1811 i Stockholm, † 1908 i Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala län.
 • Claës Fredrik Küsel, född 1816; † 1863.

TAB 9

Carl Gustaf Küsel, (son till Carl Küsel, Tab 8), född 1799-10-07 i Stockholm; kamrerare; † 1844-07-04 i Stockholm. Gift 1830-06-06 i Stockholm med sin kusin, fröken Catharina Sofia Zacco, född 1800-05-21 i Stockholm, † där 1875-09-18 (75 år, 3 månader, 27 dagar gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:650 s.561, AID: v563436.b2910.s561); bouppteckning 1875-11-25 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:650 s.561, AID: v563436.b2910.s561); dotter till översten i flottorna och ledamoten av krigshovrätten, RSO Daniel Zachau, adlad Zacco och Catharina Christina Küsel.

Barn:

 • Jenny Maria Küsel, ogift och barnlös.
 • Henrik Leonhard Küsel, vistandes i Iowa, USA.
 • Catharina Küsel, född 1834 i Stockholm, † där ogift och barnlös 1884-06-04 (50 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:695 s.428, AID: v223461.b4500.s428). Bouppteckning 1884-09-04 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:695 s.428, AID: v223461.b4500.s428).
 • Emma Sofia Küsel. Gift med teologie doktorn, tidningsmannen och skriftställaren Johan Reinhold Spilhammar, född 1836-04-25 i Gävle, Gävleborgs län.

TAB 10

Johan Küsel, (son till Carl Gottfried Küsel, Tab 7), född 1770 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm; grosshandlare; † 1831-02-06 i Stockholm (61 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:463 s.320, AID: v223105.b3320.s320). Bouppteckning 1831-03-14 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:463 s.320, AID: v223105.b3320.s320). Gift med demoisselle Anna Brita Åberg, född 1785 (åu), † 1861-02-16 i Stockholm (76 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:590 s.134, AID: v223300.b5250.s134); bouppteckning 1861-05-17 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:590 s.134, AID: v223300.b5250.s134).

Barn:

 • Anna Lovisa Küsel, född 1803-06-17 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:463 s.320, AID: v223105.b3320.s320), † ogift och barnlös 1883-04-18 i Stockholm (79 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:690 s.368, AID: v223456.b1350.s368). Bouppteckning 1883-07-20 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:690 s.368, AID: v223456.b1350.s368).
 • Johan Fredrik Küsel, född 1805 (åu); segelduksverkmästare; † ogift och barnlös 1835-07-31 i Stockholm (30 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:483 s.613, AID: v223135.b6360.s613). Bouppteckning 1835-10-28 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:483 s.613, AID: v223135.b6360.s613).
 • Amalia Küsel, född 1810-05-27 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:463 s.320, AID: v223105.b3320.s320), † ogift och barnlös 1891-05-19 i Stockholm (80 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:724 s.324, AID: v223490.b1310.s324). Bouppteckning 1891-07-08 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:724 s.324, AID: v223490.b1310.s324).
 • Axel Küsel, född 1816; spannmålshandlare; † 1870. se Tab 11.
 • Knut Küsel, född 1818; snickare. se Tab 12.
 • Gottfried Leonhard Küsel, född 1821-11-12 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:463 s.320, AID: v223105.b3320.s320); sjöfarande.

TAB 11

Axel Küsel, (son till Johan Küsel, Tab 10), född 1816-09-05 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:463 s.320, AID: v223105.b3320.s320); spannmålshandlare; † 1870-04-15 i Stockholm (53 år, 7 månader, 10 dagar gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:628 s.216, AID: v223389.b6480.s216), Bouppteckning 1870-06-02 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:628 s.216, AID: v223389.b6480.s216). Gift med fröken Eva Charlotta Söderberg, född 1822-03-10 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:738 s.422, AID: v223504.b7070.s422), † där 1894-01-01 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:738 s.422, AID: v223504.b7070.s422); bouppteckning 1894-07-14 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:738 s.422, AID: v223504.b7070.s422).

Barn:

 • Carl Axel Küsel, handlande.
 • Anna Charlotta Küsel, född 1850-10-17 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:628 s.216, AID: v223389.b6480.s216), † 1915. Gift med handlanden Carl Johan Wilhelm Johnson, (som var bror till grundaren av Johnson-koncernen, Axel Johnson), född 1833-02-08 i Skärstads socken, Jönköpings län, † 1920-06-19 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm.
 • Johan August Küsel, född 1852-01-07 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:628 s.216, AID: v223389.b6480.s216); skeppsbyggare; bosatt i USA.

TAB 12

Knut Küsel, (son till Johan Küsel, Tab 10), född 1818-11-20 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:463 s.320, AID: v223105.b3320.s320); snickare. Gift med fröken N.N.

Söner:

 • Knut Bernhard Küsel, bosatt i Ryssland.
 • N.N., bosatt i Ryssland.

TAB 13

Jakob Küsel, (son till Carl Gottfried Küsel, Tab 7), född 1771-08-31 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:483 s.234, AID: v223135.b2490.s234); bergsråd; † 1835-03-07 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:483 s.234, AID: v223135.b2490.s234). Bouppteckning 1835-08-14 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:483 s.234, AID: v223135.b2490.s234). Gift med demoisselle Johanna Silfvergren, i hennes 1:a äktenskap(gift 2:o med borgmästaren i Eskiltuna Anders Thalén, med vilken hon fick 1 dotter), född 1779-03-22 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:624 s.119, AID: v223385.b4790.s119), † där 1869-01-12 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:624 s.119, AID: v223385.b4790.s119); bouppteckning 1869-04-08 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:624 s.119, AID: v223385.b4790.s119); dotter till Magnus Silfvergren och Catharina Larsdotter.

Barn:

 • Amalia Küsel, född 1804-12-31 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:483 s.234, AID: v223135.b2490.s234), † ogift och barnlös 1886-02-20 i Stockholm (81 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:702 s.240, AID: v223468.b9290.s240). Bouppteckning 1886-05-26 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:702 s.240, AID: v223468.b9290.s240).
 • Carl Jacob Küsel, född 1809; litograf; † 1866. se Tab 14.
 • Augusta Desideria Küsel, född 1815-07-04 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:483 s.234, AID: v223135.b2490.s234), † 1852-10-15 i Stockholm (37 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:563 s.4, AID: v223272.b220.s4). Bouppteckning 1854-07-05 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:563 s.4, AID: v223272.b220.s4). Gift med direktören, kunglige kammarmusikern och orgelnisten Carl Torsell. Paret fick 4 barn.
 • Alma Clara Catharina Küsel, född 1817-10-21 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:483 s.234, AID: v223135.b2490.s234), † 1894-04-22 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:738 s.346, AID: v223504.b3760.s346). Gift med grosshandlaren Erik August Lennmark. Paret fick 6 barn.
 • Robert Herman Küsel, född 1819; godsägare; † 1898. se Tab 16.
 • Maria Charlotta Lydia Küsel, född 1821-08-20 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:483 s.234, AID: v223135.b2490.s234).
 • Matilda Gustava Constantia Küsel, född 1826-10-11 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:483 s.234, AID: v223135.b2490.s234), † där ogift och barnlös 1896-06-09 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:749 s.609, AID: v223515.b7640.s609). Bouppteckning 1896-11-25 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:749 s.609, AID: v223515.b7640.s609).

TAB 14

Carl Jakob Küsel, (son till Jakob Küsel, Tab 13), född 1809-09-05 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:483 s.234, AID: v223135.b2490.s234); litograf; † 1866-08-19 i Stockholm (56 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:613 s.125, AID: v223323.b4280.s125). Bouppteckning 1866-10-04 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:613 s.125, AID: v223323.b4280.s125). Gift med fröken Lovisa Charlotta Tranberg, född 1818 i Stockholm.

Söner:

 • Carl Eugéne Henning Küsel, född 1835; bokhållare. se Tab 15.
 • Carl Jakob Robert Küsel, född 1840 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm; kammarmusiker. Gift 1:o med fröken Lovisa Amalia Gondret, född 1850-10-09 i Finska församlingen, Stockholm, dotter till bokhållaren Anton Claes Gondret och Matilda Erika Pettersson; 2:o med fröken Alma Charlotta Elvira N.N., född 1862 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm.

TAB 15

Carl Eugéne Henning Küsel, (son till Carl Jakob Küsel, Tab 14), född 1835 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm; bokhållare. Gift med fröken Henrietta Christina Frankenberg, född 1845-07-20 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:666 s.439, AID: v223434.b7160.s439), † 1879-07-29 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:666 s.439, AID: v223434.b7160.s439); bouppteckning 1879-10-30 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:666 s.439, AID: v223434.b7160.s439).

Döttrar:

 • Anna Maria Henrietta Küsel, född 1870-01-09 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:666 s.439, AID: v223434.b7160.s439).
 • Fanny Tyra Elisabet Küsel, född 1875-12-04 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:666 s.439, AID: v223434.b7160.s439). Gift med handlanden Henrik Samuel Sundquist, född 1869 i Kårsta socken, Stockholms län, Paret fick 3 barn.

TAB 16

Robert Herman Küsel, (son till Jakob Küsel, Tab 13), född 1819-02-20 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:483 s.234, AID: v223135.b2490.s234); godsägare; † 1898-01-29 på Duvnäs, Nacka socken, Stockholms län (källa: Nacka AIIa:1 s.1, AID: v88831.b120.s1). Gift 1870-10-15 (källa: Nacka AIIa:1 s.1, AID: v88831.b120.s1) med fröken Emilia Augusta Lund, född 1844-10-16 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm (källa: Nacka AIIa:1 s.1, AID: v88831.b120.s1).

Barn:

 • Emil Herman Küsel, född 1871; revisor. se Tab 17.
 • Ernst Nikolaus Küsel, född 1873-05-31 på Sicklaö, Nacka socken, Stockholms län (källa: Nacka AIIa:1 s.1, AID: v88831.b120.s1): artist; ogift och barnlös.
 • Filip Eugén Küsel, född 1874-10-26 på Sicklaö, Nacka socken, Stockholms län (källa: Nacka AIIa:1 s.1, AID: v88831.b120.s1); bokhållare; ogift och barnlös.
 • Edit Maria Mercedes Küsel, född 1877-02-28 på Sicklaö, Nacka socken, Stockholms län (källa: Nacka AIIa:1 s.1, AID: v88831.b120.s1). Gift med artisten Hilding Elof Nyman, född 1870 i Göteborg, Göteborgs & Bohus län. Paret fick 2 barn.
 • Johanna Maria Küsel, född 1880-02-01 på Sicklaö, Nacka socken, Stockholms län (källa: Nacka AIIa:1 s.1, AID: v88831.b120.s1). Gift med kontorschefen Gottlob Edvard Hähnel, född 1863 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm. Paret fick 1 son.

TAB 17

Emil Herman Küsel, (son till Robert Herman Küsel, Tab 16), född 1871-11-08 på Sicklaö, Nacka socken, Stockholms län (källa: Nacka AIIa:1 s.1, AID: v88831.b120.s1); revisor i Generaltullstyrelsen. Gift med fröken Helfrid Wilhelmina Ditzinger, född 1874 i Adolf Fredriks församling, Stockholm.

Dotter:

 • Cecilia Elisabet Küsel, född 1909 i Duvnäs Övre Gården, Nacka socken, Stockholms län.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman