Kåhre

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Nils Jonsson Kåhre, † 1684-03-31 i Västervik, Kalmar län. Gift 1663-11-22 i Västervik, Kalmar län med jungfrun Catharina de Rees, född 164(9), † 1719-03-06 på Vångsunda, Törnsfalls socken, Kalmar län (70 år gammal), dotter till handlaren Daniel de Rees och Catharina Philipsdotter.

Barn:

 • Vendela Kåhre, född 1664 i Västervik, Kalmar län, † 1733-10-01 i Törnsfalls socken, Kalmar län (69 år gammal). Gift 1714-08-08 i Törnsfalls kyrka med ryttaren Erik Gagerström.
 • Catharina Kåhre, född 166(7) i Västervik, Kalmar län, † 1740-12-28 i Törnsfalls socken, Kalmar län. Gift 1703-05-11 i Törnsfalls kyrka med komministern i Törnsfalls pastorat Sven Botvidi Hadelius, född 1673 på Heda, Gamleby socken, Kalmar län, † 1758-03-08 i Törnsfalls socken, Kalmar län. Paret fick 8 barn.
 • Daniel Kåhre, född 1668; visitör; † 1729. se Tab 2.
 • Anna Kåhre, född 1670 i Västervik, Kalmar län, † 1738 i Törnsfalls socken, Kalmar län. Gift 1:o med Erik Svensson, † 1699 i Törnsfalls socken, Kalmar län; 2:o med Lars Eriksson, med vilken hon fick flera barn, † 1719 i Törnsfalls socken, Kalmar län.
 • Lars Kåhre, född 1672; amiralitetskommissarie; † 1716. se Tab 5.

TAB 5

Lars Kåhre, (son till Nils Jonsson Kåhre, Tab 1), född 1672-05-15 i Västervik, Kalmar län; lanträntmästare och slottsfogde i Örebro; amiralitetskommissarie; † 1716 i Pommern (under en batalj med fransmännen i början av juni fick han ett dödande sabelhugg), begravd 14/6 i Riddarholmskyrkan (i salige Bolls graf), Stockholm (källa: Riddarholmens kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/SSA/0013/C I/1 (1636-1735), bildid: C0055334_00414). Gift 1702-02-09 i Örebro, Örebro län med jungfrun Maria Elisabet Thorsell, född 168(6), † 1715 i Göteborg, Västra Götalands län, dotter till Per Erik Thorsell och Brita Linderoth.

Barn:

 • Catharina Birgitta Kåhre, född 1703, † 1739 i Örebro, Örebro län. Gift 1732 i Örebro med medicine doktorn, assessorn Johan Hesselius.
 • Peter Kåhre, född 1704 i Örebro, Örebro län; kontrollör vid Packhuset i Stockholm; † 1735-03-09 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:113 s.846, AID: v222428.b9400.s846). Bouppteckning 1735-09-20 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:113 s.846, AID: v222428.b9400.s846).
 • Niclas Kåhre, född 1707-02-10 i Örebro, Örebro län, † där 1708-03-08.
 • Charlotta Kåhre, född 1708-02-26 i Örebro, Örebro län, † 1734.
 • Anna Sara Kåhre, född 1709-06-14 i Örebro, Örebro län, † 1745-03-03 i Linköpings domkyrkoförsamling, Östergötlands län. Gift 1709 i Örebro med Sven Maull.
 • Lars Kåhre, född 1710; handlare, skeppsklarerare; † 1745. se Tab 6.
 • Hans Kåhre, född 1711-11-22 i Örebro, Örebro län.
 • Maria Elisabet Kåhre, född 1713-04-17 i Örebro, Örebro län, † 1748 i Linköpings domkyrkoförsamling, Östergötlands län.
 • Beata Kåhre, född 1714-11-23 i Örebro, Örebro län.
 • Jonas Kåhre, född 171(5) i Stockholm, † där 1716.
 • Carl Kåhre, född 1716 i Stockholm, † där 1735.

TAB 6

Lars Kåhre, (son till Lars Kåhre, Tab 5), född 1710-08-18 i Örebro, Örebro län; handlare; skeppsklarerare; † 1745-01-24 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:167 s.1, AID: v222524.b80.s1). Bouppteckning 1745-05-03 med 30239 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:167 s.1, AID: v222524.b80.s1). Ägde stenhus mellan Bryggans- & Österlånggatorna, på fri och egen grund och med egna murar, nr 140 på Österlånggatan och nr 127 på Bryggansgatan, värt 24000 daler kopparmynt; 1/4-dels part i en karduansfabrik i Stockholm värd för 3000 daler kopparmynt; ytterligare en fabrik värd 7050 daler kopparmynt; i bouppteckningen upptogs även guld, 1 par diamantörhängen samt en diamantring, förgyllt och oförgyllt silver, svenskt och engelskt tenn, äkta porslin, möbler, förgyllda speglar och konterfejar samt ett stort bibliotek med mera. Gift med jungfrun Catharina Högvall, född 1720, † 1778-12-08 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:253 s.524, AID: v222869.b5770.s524); bouppteckning 1779-06-21 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:253 s.524, AID: v222869.b5770.s524); dotter till kyrkoherden Jonas Erici Högvall och Margareta Törne.

Barn:

 • Lars Kåhre, född 1740; grosshandlare; † 1788. se Tab 7.
 • Maria Margareta Kåhre, född 1741 i Stockholm, ogift och barnlös; myndigförklarad (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:253 s.524, AID: v222869.b5770.s524).
 • Brita Catharina Kåhre, född 1742-10-20 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, döpt 21/10 (källa: Storkyrkoförsamlingen CIa1:9 s.181, AID: v90672.b96.s181), † ung.
 • Sara Charlotta Kåhre, född 1743-10-26 i Stockholm, † 1804-03-25 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Västra Götalands län. Gift 1769-09-29 med grosshandlaren Peter Lamberg, född 1742 i Göteborg, Västra Götalands län, † 1799-06-10 i Göteborg, Västra Götalands län. Paret fick 4 barn.
 • Adolf Kåhre, född 1744 i Stockholm, † strax efter fadern.

TAB 7

Lars Kåhre, (son till Lars Kåhre, Tab 6), född 1740-09-30 i Stockholm; kom till Göteborg 1762 och fick burskap som handlare 1764; var under en period Göteborgs störste saltimportör i konkurrens med Christian Arfvidsson & Söner, en position som övertogs av Johannes D:son Wetterling efter Kåhres död; drev även handelsverksamhet tillsammans med William Chalmers; Lars Kåhre & Co var även stor importör av råg och malt; firman var från 1770-talet 3:e största skeppsredaren i Göteborg, med inriktning på Västindien; tillsammans med Christian Arfvidsson & Söner exporterade de mest sill till Västindien; 1782 ägde firman 13 fartygdelägare i Västindiska kompaniet; † 1788-10-05 i Göteborg, Västra Götalands län. Gift 1:o med jungfrun Johanna Charlotta Almroth, född 1750, † 1773, dotter till kassören i Ostindiska kompaniet Anders Almroth och Elisabet Charlotta Grön; 2:o med jungfrun Gustava Törngren, född 1749 i Stockholm, † 1819, dotter till bokhållaren och tullförvaltaren Peter Törngren och Maria Juliana Alander.

Dotter 1:o:

 • Anna Catharina Kåhre, född 1769-07-02, † 1814-01-29 i Jönköping, Jönköpings län. Gift 1786 i Göteborg med landskamreraren i Jönköpings län Nils Erik Ahlgren, född 1748-02-07 på Flenshult, Karlstorps socken, Jönköpings län, † 1794-01-18 i Stockholm. Paret fick 1 dotter som efterlämnade talrika ättlingar.

Dotter 2:o:

 • Maria Juliana Kåhre, född 1778-07-06, † 1845-05-25. Gift 1799 med grosshandlaren och kommerserådet, RVO Jan Lamberg, född 1771-06-26 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Västra Götalands län, † där 1834-09-21. Paret fick flera barn.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; Göteborgssläkter under 1700-talets senare del : Utdrag ur Göteborgs Domkyrkoförsamlings födelsebok 1762–1790 och ur Göteborgs Kristine församlings födelsebok 1775–1790, Carl Gustaf Weibull, Skrifter utgivna av Personhistoriska föreningen äldre Göteborgssläkter, Göteborg 1915 s. 62, 86; Större skeppsägare i Göteborg 1782-1810, 2016. Forskare: Mattias Loman