Huvudsida

Från Biografiska anteckningar

Biografiska anteckningar och släktutredningar av Mattias Loman

Banner6.jpg

Här har jag publicerat mina utredningar och biografiska anteckningar om släkter med kopplingar till adliga eller ointroducerade adliga ätter, företrädesvis från Småland, Kronoberg, Jönköping, Östergötland, Värmland, Västmanland och Stockholm. I min forskning fokuserar jag inte på de allra äldsta anorna, det finns andra som är mycket bättre på det. Jag försöker lyfta fram kvinnorna, speciellt de ogifta kvinnorna, som har en benägenhet att falla in i historiens dunkel. Många gånger har dom räknats bort i dammiga forskningar som fokuserat på ätternas huvudmän. Vissa släkter i min forskning är sammanställda eller kompletterade med stöd av andras utredningar - i så fall har jag källhänvisat dom. Skicka gärna ett mail om du stöter på konstigheter, eller kanske du kan bidra med uppgifter som jag har missat eller ännu inte hunnit utreda. Syftet med sidan är att göra mina egna forskningsresultat tillgängliga för alla, men tänk även på att den här sidan är en sekundär källa, dubbelkolla alltid med originalkällan, dvs exvis kyrkböcker, bouppteckningar osv. Ha en trevlig läsning och välkommen tillbaka många gånger!

Innehåll

Nyheter på sidan

200524 Ny artikel - Den Pauliska konkursen. En affärskrasch som gav eko i slutet av 1700-talet.

200304 Ny artikel - Stora Hornsberg. En av Stockholms ståtliga malmgårdar på Kungsholmen.

200304 Ny artikel - Inga pengar efter fideikommissarien.

180625 Ny artikel - Den kungliga bokskatten på Haga. Berättelsen om de så kallade Hagaböckerna som köptes in av Gustav III ca 1785, och som följde med Gustav IV Adolf i landsflykt ut i Europa.

180422 Fårbo säteri i Misterhults socken, Kalmar län är till salu!

170827 Ny artikel - Majorskan på Ekeby - vem var hon i verkligheten?

150808 Ny spännande kategori - Handelshusen i Stockholm. Mängder av biografiska anteckningar kring personer och släkter, bl a den s k skeppsbroadeln.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; P.G Vistrand - Smålands Nation i Uppsala 1637-1844; Waldemar Stenhammar och Reinhold Stenbock - Andra Livgrenadjärregementet 1552-1927, Biografiska anteckningar om officerare och vederlikar vid Östgöta ryttare och kavalleriregemente samt Livgrenadjärregementets rusthållsdivision och Andra livgrenadjärregementet; Arvid Kugelberg - Kungl. Första livgrenadjärregementets historia V; Carl Herman Tersmeden - Kalender öfver i Sverige lefvande Ointroducerad adel, svensk och utländsk; Carl Hulthander - Biografiska anteckningar från Carlberg 1792-1892; Gunnar Håkansson - Kalmar och Kalmarbor under 1600-talet; Svenskt biografiskt lexikon (SBL); Klas Odén - Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595-1900; Bror Olsson - Kalmar Stifts Herdaminne; Carl Sjöström - Smålands Nation i Lund 1668-1921; Adam Lewenhaupt - Karl XII:s 0fficerare, Biografiska anteckningar del I och II; Folke Rudelius - Kalmar Regementes chefer 1623-1907, biografiska anteckningar; Gunnar Hyltén-Cavallius - Kongl. Kronobergs regementes officerskår (Sthlm, 1897); samt en stor del av de biografiska anteckningarna är hämtade ur Svenskt biografiskt lexikon (SBL).

Hemsida

Mattias Loman