Huvudsida

Från Biografiska anteckningar

Biografiska anteckningar och släktutredningar av Mattias Loman

Banner3.jpg

Här har jag publicerat mina utredningar och biografiska anteckningar om släkter med kopplingar till adliga eller ointroducerade adliga ätter, företrädesvis från Småland, Kronoberg, Jönköping, Östergötland, Värmland, Västmanland och Stockholm. I min forskning försöker jag lyfta fram kvinnorna, som ofta får stå i skuggan av sina män i de patriarkala genealogiska släkttabellerna. De har många gånger räknats bort av forskare som fokuserat på ätternas huvudmän. Vissa släkter i min forskning är sammanställda eller kompletterade med stöd av andras utredningar - de är i så fall källhänvisade. Skicka gärna ett mail om du stöter på konstigheter, eller kanske du kan bidra med uppgifter som jag har missat eller ännu inte hunnit utreda. Syftet med sidan är att göra mina egna forskningsresultat tillgängliga för alla, men tänk även på att den här sidan är en sekundär källa, dubbelkolla alltid med originalkällan, dvs exvis kyrkböcker, bouppteckningar osv. För tillfället (november 2018) har jag på grund av tidsbrist inte tid att uppdatera sidan lika ofta. Ha nu en trevlig läsning och välkommen åter många gånger!

Innehåll

Aktuellt just nu

180625 Ny artikel - Den kungliga bokskatten på Haga. Berättelsen om de så kallade Hagaböckerna som köptes in av Gustav III ca 1785, och som följde med Gustav IV Adolf i landsflykt ut i Europa.

180422 Fårbo säteri i Misterhults socken, Kalmar län är till salu!

170827 Ny artikel - Majorskan på Ekeby - vem var hon i verkligheten?

150808 Ny spännande kategori - Handelshusen i Stockholm. Mängder av biografiska anteckningar kring personer och släkter, bl a den s k skeppsbroadeln.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; P.G Vistrand - Smålands Nation i Uppsala 1637-1844; Waldemar Stenhammar och Reinhold Stenbock - Andra Livgrenadjärregementet 1552-1927, Biografiska anteckningar om officerare och vederlikar vid Östgöta ryttare och kavalleriregemente samt Livgrenadjärregementets rusthållsdivision och Andra livgrenadjärregementet; Arvid Kugelberg - Kungl. Första livgrenadjärregementets historia V; Carl Herman Tersmeden - Kalender öfver i Sverige lefvande Ointroducerad adel, svensk och utländsk; Carl Hulthander - Biografiska anteckningar från Carlberg 1792-1892; Gunnar Håkansson - Kalmar och Kalmarbor under 1600-talet; Svenskt biografiskt lexikon (SBL); Klas Odén - Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595-1900; Bror Olsson - Kalmar Stifts Herdaminne; Carl Sjöström - Smålands Nation i Lund 1668-1921; Adam Lewenhaupt - Karl XII:s 0fficerare, Biografiska anteckningar del I och II; Folke Rudelius - Kalmar Regementes chefer 1623-1907, biografiska anteckningar; Gunnar Hyltén-Cavallius - Kongl. Kronobergs regementes officerskår (Sthlm, 1897).

Hemsida

Mattias Loman