Hummel

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Peter Hummel, född i spanska Nederländerna; flydde för spanska inkvisitionens förföljelser; handlande och borgare i Varberg; rådman där 1651-07-08; † efter 1662.

Son:

Hans Hummel, född i spanska Nederländerna 16(40); handlande; stadsnotarie och rådman i Varberg; † 1718 i Varberg, begravd samm år 14/1 under stora gången i kyrkan. Gift 1:o med jungfrun Ingeborg Hjorth, dotter till kyrkoherden i Slättåkra pastorat av Göteborgs stift Jakob Hansson Hjorth och Anna Nilsdotter; 2:o 1700-01-03 i Varberg med jungfrun Anna Paulsdotter Bravert, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o med rådmannen i Varberg Antonius Eliæson, † 1697), född 1663, † 1747-10-22.

Söner 1:o:

 • Jakob Hummel, född 1667; kyrkoherde, kontraktsprost; † 1739. se Tab 2.

Son 2:o:

 • Fredrik Hummel, född 1680; kronolänsman; † 1733. se Tab .

TAB 2

Jakob Hummel, (son till Hans Hummel, Tab 1), född 1667-04-12 i Varberg; student i Lund 1684; magister där 1689; präst och medhjälpare i Harplinge i Halland samma år hos sin senare blivande svärfader; pastor där 1691; kyrkoherde i Halmstad 1708; kontraktsprost i Halmstads prosteri 1719; riksdagsman 1719; † 1739-06-08 i Halmstad och begravd samma år 5/7 i Harplinge kyrka. Gift 1689 med jungfrun Agneta Rudolphin, † 1735-10-05 i Halmstad och jordfäst samma år 14/10 samt därefter gravsatt i Harplinge kyrka, dotter till kyrkoherden i Harplinge Christian Rudolphin och Anna Davidsdotter Knubbert.

Barn:

 • Agneta Birgitta Hummel, född 1690-11-04 i Harplinge socken, Hallands län, † 1744. Gift med kyrkoherden i Halmstads pastorat Laurentius Gudmundi Götherström, född 1681, † 1744-07-05. Paret fick flera barn.
 • Ingeborg Hummel, född 1691 i Harplinge socken, Hallands län, † där 1737. Gift 1:o 1718 med rådmannen i Halmstad Peter Corall, i hans 3:e äktenskap, † 1726; 2:o 1728-05-28 i Halmstad med majoren Eberhard Mauritz von Krassow, med vilken hon fick 1 dotter, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1740-08-08 med jungfrun Mariana Eleonora Coyet, född 1711 i Halmstad, Hallands län, döpt 17/9, † 1790-10-14 på Skottorps slott, dotter till generalmajoren Gustaf Wilhelm Coyet och Anna Hedvig Örnestedt), född 1691 i Pommern, † 1752-08-16 på Dömestorps herrgård, Hasslövs socken, Hallands län, begravd 6/10 (ålderdomssvaghet, 61 år gammal, källa: Hasslöv CI:2 s.147, AID: v92596.b82.s147).
 • Christen Hummel, född 1693; kyrkoherde, prost; † 1765. Tab 3.
 • Hans Hummel, adlad Hummelhielm, född 1694; landshövding, RNO; † 1772. se adliga ätten Hummelhielm.
 • Peter Hummel, född 1695 i Harplinge socken, Hallands län, † där 1707.
 • Rudolf Hummel, född 1696 i Harplinge socken, Hallands län, † där barn.
 • Jakob Hummel, född 1697 i Harplinge socken, Hallands län, † där 1698.
 • Elsa Catharina Hummel, född 1699-10-27 i Harplinge socken, Hallands län, † ogift och barnlös 1729-04-26 i Halmstad, Hallands län.
 • Susanna Hummel, född 1701 i Harplinge socken, Hallands län, † ogift och barnlös 1762-06-24 i Halmstad, Hallands län.
 • David Hummel, född 1702; kyrkoherde; † 1761. se Tab 4.
 • Jakob Fredrik Hummel, född 1704; borgmästare, häradshövding, riksdagsman; † 1759. se Tab .
 • Carl Hummel, född 1706-01-26 i Harplinge socken, Hallands län; † 1775-05-23 i Fjärås socken, Kungsbacka, Hallands län.

TAB 4

David Hummel, (son till Jakob Hummel, Tab 2), född 1702-02-26 i Harplinge socken, Hallands län; kyrkoherde; † 1761-10-13 i Stora Lundby socken, Älvsborgs län. Gift 1:o 1734 i Varberg, Hallands län med jungfrun Anna Brita Weijdling, född 1716-10-19 i Varberg, Hallands län, † 1739, dotter till handlanden Peter Weijdling och Susanna Hummel; 2:o med jungfrun Anna Maria Cöhler, † 1792 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Västra Götalands län.

Son 1:o:

 • Jakob Hummel, född 1734; skrivare, klockare; † 1790. se Tab 5.

Barn 2:o:

 • Carl Christian Hummel, född 1741; kyrkoherde; † 1788. se Tab 6.
 • Hans Hummel, född 1743; justitieborgmästare, lagman; † 1808. se Tab 10.
 • Rudolf Hummel, född 1745-04-17 i Stora Lundby socken, Älvsborgs län, † där barn.
 • Anna Hummel, född 1747-07-18 i Stora Lundby socken, Älvsborgs län, döpt 28/4, † 1800-12-11 i Göteborg, Västra Götalands län. Gift 1767-04-28 i Garnisonsförsamlingen, Göteborg med kyrkoherden Anders Tranchell, född 1737, † 1773. Paret fick 1 dotter.
 • Petter Ulrik Hummel, född 1748 i Stora Lundby socken, Älvsborgs län, † där 1751-03-05.
 • Fredrik Hummel, född 1749-09-13 i Stora Lundby socken, Älvsborgs län, † 1808-07-22 i Lerums socken, Västra Götalands län.
 • Petter Hummel, född 1751-03-05 i Stora Lundby socken, Älvsborgs län, † där ung.

TAB 10

Hans Hummel, (son till David Hummel, Tab 4), född 1743-09-26 i Stora Lundby socken, Älvsborgs län, döpt 27/9 (källa: Stora Lundby C:2 s.165, AID: v35447.b89.s165); landssekreterare i Göteborg 1775; först politieborgmästare där 1795; justitieborgmästare 1800; lagmans titel 1801; † 1808-12-07 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Göteborgs & Bohus län. Gift 1777-03-24 i Göteborgs Domkyrka (källa: Göteborgs Domkyrkoförsamling C:2 s.603, AID: v30151.b306.s603) med jungfrun Wilhelmina Carolina Möller, född 1754-04-19, † 1827-04-03 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Göteborgs & Bohus län.

Barn:

 • Arvid David Hummel, född 1778-04-30 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Göteborgs & Bohus län, döpt 1/5; student vid Uppsala Universitet 1792; auditör vid Stedingkska regementet 1796; stadsnotarie i Göteborg samma år; protokollssekreterare i hovkanslersexpeditionen 1802; efter att hans ohållbara affärer drivit honom till att förfalska sin fars namnteckning begav han sig 1807 till Ryssland och lämnade där sin fru och två barn oförsörjda; fick anställning som tjänsteman i Sankt Petersburg och var 1821 sekreterare i inrikesministeriets censurkommitté, men lämnade 1831 eller 1832 nämnda stad och bosatte sig i Ekenäs där han kallas assessor; ; författare; † 1836-10-20 i Ekenäs, Finland. Gift 1804-04-30 i Jakobs kyrka, Stockholm med jungfrun Sofia Magdalena Öhman, född 1785-12-05 i Adolf Fredriks församling, Stockholm, † 1866-10-31 i Sankt Petersburg, Ryssland, dotter till kommissarien Johan Öhman och Maria Elisabet Bäck.
 • Anna Lovisa Hummel, född 1783-06-04 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Göteborgs & Bohus län, † 1815-10-09 (källa: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 EIIIa:53 s.185, AID: v67699.b96.s185). Bouppteckning 1817-03-07 (källa: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 EIIIa:53 s.185, AID: v67699.b96.s185). Gift med stadsmäklaren och skeppsklareraren Anders Lamberg, född 1778-08-14 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Göteborgs- & Bohus län, † 1854-05-08 (källa: Vättle häradsrätt FII:14 s.963, AID: v143375.b493.s963). Bouppteckning 1854-08-05 (källa: Vättle häradsrätt FII:14 s.963, AID: v143375.b493.s963). Paret fick 2 barn.
 • Hans Wilhelm Hummel, född 1786; fabrikör; † 1845. se Tab .
 • Carl Fredrik Hummel, född 1787-08-12 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Göteborgs & Bohus län, † där samma år 16/8.
 • Carl Christian Hummel, född 1788-07-20 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Göteborgs & Bohus län, † där 1791-06-29.
 • Carolina Charlotta Hummel, född 1790-09-16 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Göteborgs & Bohus län, † där 1875-06-27 (84 år gammal, källa: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 EIIIc:1 s.437, AID: v67805.b440.s437). Gift med kaptenen vid Göta artilleriregemente Johan Carl Hjorth. Paret fick 3 barn.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; Göteborgssläkter under 1700-talets senare del : Utdrag ur Göteborgs Domkyrkoförsamlings födelsebok 1762–1790 och ur Göteborgs Kristine församlings födelsebok 1775–1790, Carl Gustaf Weibull, Skrifter utgivna av Personhistoriska föreningen äldre Göteborgssläkter, Göteborg 1915 s. 62, 86; Större skeppsägare i Göteborg 1782-1810, 2016. Forskare: Mattias Loman