Hoving

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Byggnadsritning daterad 1741-02-05 över stenhuset i kvarteret Västergötland i hörnet av Göt- & Sankt Paulsgatorna nr 40 & 41 på Södermalm. Beställare var tobaksfabrikören Jacob Hoving Källa: Stockholmskällan.

Johan Johansson Hoving, handlande; † 1748-05-11 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:144 s.6970, AID: v222470.b6970). Bouppteckning 1748-12-06 med 182567 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:144 s.6970, AID: v222470.b6970). Ägde stenhus på Sankta Mariagatan och Lilla Mariagränd värderat till 40000 daler kopparmynt; stenhus nr 34 på Norrmalm vid Drottninggatan i kvarteret Lammet värderat till 22000 daler kopparmynt; en gård på Kungsbacken nr 34 i kvarteret Lagerbärsträdet 4000 daler kopparmynt (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:144 s.7040, AID: v222470.b7040). Gift med jungfrun Sara Christina Trekel.

Barn:

 • Anna Helena Hoving, † ung.
 • Johan Hoving, handlande i Amsterdam.
 • Jacob Hoving, född 1706; tobaksfabrikör; † 1784. se Tab 2.
 • Sara Hoving, † ogift och barnlös 1766-06-04 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:212 s.80, AID: v222790.b890.s80). Bouppteckning 1767-07-10 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:212 s.80, AID: v222790.b890.s80).
 • Maria Hoving, född 170(9) i Stockholm, † ogift och barnlös 1768-10-19 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm (59 år gammal).
 • Elisabet Hoving, † 1785-04-27 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:281 s.925, AID: v222909.b4460.s925). Bouppteckning 1785-06-29 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:281 s.925, AID: v222909.b4460.s925). Gift med handlanden Wilhelm Henrik Ede. Paret fick 1 son.
 • Daniel Hoving, tobaksfabrikör. se Tab .
 • Eva Christina Hoving. Gift med fabrikören Jean Antonie Sahle. Paret fick 1 dotter.
 • Johanna Hoving, född 172(1) i Stockholm, † där ogift och barnlös 1768-05-10 (47 år gammal).

TAB 2

Jacob Hoving, (son till Johan Hoving, Tab 1), född 1706 i Stockholm; tobaksfabrikör; † 1784-09-05 i Maria Magdalena församling, Stockholm (78 år, 26 veckor gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:277 s.184, AID: v222904.b2060.s184). Bouppteckning 1784-10-26 med 50405 riksdaler specie i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:277 s.184, AID: v222904.b2060.s184). Ägde stenhus på Södermalm i Maria Magdalena församling och kvarteret Västergötland, i hörnet av Göt- & Sankt Paulsgatorna nr 40 & 41, på fri och egen grund; nr 41 inköptes 1738-09-28 för 19000 daler kopparmynt och nr 40 1740-04-02 för 11400 daler kopparmynt, värda 3000 riksdaler specie; ett stenhus i Klara församling och kvarteret Lagerbärsträdet vid Drottninggatan nr 34 på fri och egen grundvärt 10766 riksdaler specie. Gift med jungfrun Charlotta Herpel, född 1708, † 1762-05-30 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:191 s.837, AID: v222748.b8720.s837); bouppteckning 1762-08-30 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:191 s.837, AID: v222748.b8720.s837); ägde stenhus nr 40 och 41 i kvarteret Saturnus, hörnet av Götgatan och Sankt Paulsgatan värderat till 54000 daler kopparmynt; stenhus på Norrmalm värderat till 193800 daler kopparmynt; dotter till vinhandlaren Johan Daniel Herpel och Maria Elisabet Carré.

Barn:

 • Maria Charlotta Hoving. Gift 1:o med färgaren Carl Ludvig Herpel, med vilken hon fick 1 son; 2:o med fabrikören Lars Wilhelm Wadman.
 • Johan Jacobsson Hoving, född 1732; tobaksfabrikör; † 1796. se Tab 3.
 • Henrika Hoving, † barnlös 1761-04-28 i Stockholm. Gift med fabrikören Johan Mikael Obbarius.
 • Jacob Jacobsson Hoving, född 1735; fabrikör; † 1804. se Tab 4.
 • Carl Gustaf Hoving, född 1740; fabrikör; † 1829. se Tab 7.
 • Anna Elisabet Hoving, född 174(1) i Stockholm. Gift med grosshandlaren och skeppsredaren Johan Conrad Pfarr, född 172(5), † 1770-04-13i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm (45 år, 10 månader gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:220 s.125, AID: v222812.b1400.s125). Paret fick flera barn.
 • Daniel Hoving, född 1744; sidenfabrikör; † 1779. se Tab .
 • Abraham Hoving, född 174(7) i Stockholm; handelsbokhållare; † ogift och barnlös 1800-06-17 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:342 s.381, AID: v222981.b3900.s381). Bouppteckning 1800-08-11 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:342 s.381, AID: v222981.b3900.s381).

TAB 3

Johan Jacobsson Hoving, (son till Jacob Hoving, Tab 2), född 1732 (åu) i Stockholm; tobaksfabrikör; † 1796-10-14 i Maria Magdalena församling, Stockholm (64 år, 10 månader gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:327 s.67, AID: v222966.b730.s67). Bouppteckning 1797-01-16 med 62463 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:327 s.67, AID: v222966.b730.s67). Ägde stenhus i hörnet Götgatan och Sankt Paulsgatan i kvarteret Västergötland i Maria Magdalena församling, värderat till 10500 riksdaler banco samt en fastigheten Gröndal i Brännkyrka socken, värderad till 5438 riksdaler banco (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:327 s.68, AID: v222966.b740.s68). Gift med änkan Charlotta Sofia Pfarr, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o med kirurgen Johan Julius Moll, med vilken hon fick 2 barn, född 1721 i Nederländerna, † 1752 i Wachenheim, Rheinpfalz), född 1731, † 1801-09-13 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:346 s.639, AID: v222985.b6470.s639); bouppteckning 1801-10-19 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:346 s.639, AID: v222985.b6470.s639).

Söner:

 • Jacob Hoving, född 1767 i Holländsk-Reformerta församlingen, Stockholm; tobaksfabrikör; † barnlös 1833-08-05 på Drottningholm (65 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:474 s.571, AID: v223116.b5910.s571). Bouppteckning 1833-11-20 med 165652 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:474 s.571, AID: v223116.b5910.s571).
 • Johannes Hoving, född 1770 i Holländsk-Reformerta församlingen, Stockholm, † där ung.

TAB 4

Jacob Jacobsson Hoving, (son till Jacob Hoving, Tab 2), född 1735 i Stockholm; tobaksfabrikör; övertog faderns tobaksspinneri efter brodern Johan 1791 och tobakstillverkningen hade flyttats till Momma-Reenstiernas palats på Wollmar Yxkullsgatan, som hade köpts in 1769; † 1804-02-11 på Johannesdal, Brännkyrka socken, Stockholms län (69 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:357 s.344, AID: v222995.b3780.s344). Bouppteckning 1804-04-20 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:357 s.344, AID: v222995.b3780.s344). Ägde det brandförsäkrade stenhuset med flera byggnader och trädgård på Wollmar Yxkullsgatan nr 113, i kvarteret Suggan, Maria Magdalena församling, taxerat till 5000 riksdaler banco; hade besittningsrätt på lägenheten Johannesdal, belägen vid Vårby säteri i Brännkyrka socken; ägde flera aktier i Sjöassuransbolaget, Ostindiska kompaniet, Generaltullarrendet och Trollhätte Slussverk. Gift 1:o med jungfrun Sara Elisabet Björckman, född 1742 i Stockholm, † 1775-08-25 i Maria Magdalena församling, Stockholm, begravd 28/8 (lungsot, 33 år gammal, källa: Maria Magdalena FI:3 s.212, AID: v88302.b212); 2:o med jungfrun Maria Justina Nathorst, född 1757, † barnlös 1777-03-08 i Maria Magdalena församling, Stockholm (20 år, 16 veckor gammal), dotter till stadskirurgen Johan Teophil Nathorst och Maria Justina Thisen; 3:o med jungfrun Eleonora Sofia Hollström, i hennes 1:a äktenskap (2:o med amiralitetskammarrådet, RNO Johan Gustaf Bredenberg, född 1746 (åu), † barnlös 1823-03-11 i Stockholm (77 år gammal, källa: Stockolms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:428 s.1, AID: v223067.b70.s1), född 1753 i Maria Magdalena församling, Stockholm, † barnlös 1823-05-01 i Stockholm (71 år gammal, källa: Stockolms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:428 s.1, AID: v223067.b70.s1); bouppteckning 1823-07-01 (källa: Stockolms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:428 s.1, AID: v223067.b70.s1); dotter till linkrämaren och grosshandlaren Johan Hollström och hans 2:a fru Sofia Splittdorff.

Barn 1:o:

 • Maria Charlotta Hoving, född 1763-11-08 i Maria Magdalena församling, Stockholm, döpt 12/11 (källa: Maria Magdalena CIa:8 s.327, AID: v88229.b166.s327), † 1846 i Göteborg. Gift 1784 i Stockholm med grosshandlaren och kommerserådet Peter Peterson, född 1750 i Göteborg, † där 1827-02-07 (källa: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 EIIIa:63 s.971, AID: v67709.b489.s971). Paret fick 5 barn.
 • Anna Elisabet Hoving, född 1765-02-13 i Maria Magdalena församling, Stockholm, döpt 17/2 (källa: Maria Magdalena CIa:8 s.383, AID: v88229.b194.s383), † 1791 i Göteborg. Gift 1788 i Maria Magdalena kyrka med grosshandlaren Johan Otto Otterdahl, i hans 2:a äktenskap, född 1744 i Göteborg, † där 1801. Paret fick 2 barn.
 • Wilhelmina Sofia Jacobina Hoving, född 1768-03-24 i Maria Magdalena församling, Stockholm, † 1824-02-09 på Forsåker, Fässbergs socken, Västra Götalands län (lungsot, 55 år, 11 månader gammal, källa: Fässberg C:3 s.301, AID: v5380.b155). Gift 1:o med protokollssekreteraren Claës Engelbrekt Hallencreutz, född 1748-02-28, † barnlös 1794-10-02 i Stockholm; 2:o 1798 med kaptenen vid Stedingska regementet, godsägaren Carl Johan Krusell, född 1758-08-25 i Ambjörnarps socken, Älvsborgs län, † 1821-05-05 på Forsåker, Fässbergs socken, begravd 11/5 (slag, 62 år, 9 månader gammal, källa: Fässberg C:3 s.293, AID: v5380.b151.s293). Paret fick 6 barn.
 • Johan Wilhelm Hoving, född 1769; ryttmästare; † 1832. se Tab 5.
 • Lovisa Hoving, född 1771-02-23 i Maria Magdalena församling, Stockholm, döpt 26/2 (källa: Maria Magdalena CIa:8 s.663, AID: v88229.b334.s663), † barn.
 • Gustaf Hoving, född 1772; sekreterare, brukspatron; † 1852. se Tab 6.

TAB 5

Johan Wilhelm Hoving, (son till Jacob Jacobsson Hoving, Tab 4), född 1769-11-05 i Maria Magdalena församling, Stockholm, döpt 9/11 (källa: Maria Magdalena CIa:8 s.611, AID: v88229.b308.s611); ryttmästare vid Mörnerska husarregementet; † 1832. Gift 1807 i Strömstad med demoiselle Carolina Ulrika Lannerstierna, född 1786-05-14, † 1863-06-17 på Kilanda, Kilanda socken, Älvsborgs län, dotter till kaptenen vid norra skånska kavalleriregementet, skalden, dramatiske författaren och översättaren Johan Magnus Lannerstierna och Birgitta Maria Aronsson.

Barn:

 • Lovisa Hoving
 • Maria Hoving
 • Gustaf Leonhard Hoving, † barn.

TAB 6

Gustaf Hoving, (son till Jacob Jacobsson Hoving, Tab 4), född 1772-11-23 (källa: Hanhals CI:5 s.12, AID: v92509.b189.s12); sekreterare; brukspatron på Floda bruk; † 1852-07-28 på Hammargårds säteri, Hanhals socken, begravd 3/8 (ålderdom, 80 år, 6 månader, 5 dagar gammal, källa: Hanhals CI:5 s.12, AID: v92509.b189.s12). Förhållande och senare Gift 1819 i Hanhals kyrka med jungfrun Christina Wilhelmina Sandahl, född 1791-04-16 i Stockholm (källa: Hanhals AI:4 s.40, AID: v92495.b24.s40).

Utomäktenskapliga döttrar:

 • Lovisa Wilhelmina Hoving, född 1811-02-01 på Hammargårds säteri, Hanhals socken (källa: Hanhals AI:4 s.40, AID: v92495.b24.s40). Gift 1838-07-22 i Skallsjö kyrka (källa: Skallsjö C:4 s.267, AID: v35494.b141.s267) med komministern Olof Gustaf Öhrwall, född 1803-10-03 (källa: Skallsjö AI:7 s.15, AID: v35479.b14.s15). Paret fick 2 söner.
 • Carolina Hoving, född 1814-08-28 på Hammargårds säteri, Hanhals socken (källa: Hanhals AI:4 s.40, AID: v92495.b24.s40).
 • Maria Eleonora Hoving, född 1817-03-25 på Hammargårds säteri, Hanhals socken, döpt 30/3 (källa: Hanhals CI:4 s.61, AID: v92508.b61), † 1890 i Domkyrkoförsamlingen, Göteborg. Gift med Oskar Lindhé, född 1821-07-14 på Fässberg, Mölndals socken, Göteborgs & Bohus län, † 1894-10-30 i Domkyrkoförsamlingen, Göteborg. Paret fick 3 barn.

Barn i äktenskapet:

 • Jakob Gustaf Hoving, född 1819-02-27 på Floda bruk, Skallsjö socken.
 • Per Ludvig Hoving, född 1821-12-15 på Floda bruk, Skallsjö socken, † där 1839-01-13 (tyfus).
 • Sara Elisabet Hoving, född 1823-11-23 på Floda bruk, Skallsjö socken.
 • Sofia Catharina Hoving, född 1826-03-01 på Floda bruk, Skallsjö socken, döpt 6/3 (källa: Skallsjö C:3 s.191, AID: v35493.b102.s191), † där 1848-05-08 på Sjögerås säteri (barnsäng, källa: Näs häradsrätt FII:14 s.509, AID: v48063.b259.s509), begravd 23/5. Bouppteckning 1848-10-09 (källa: Näs häradsrätt FII:14 s.509, AID: v48063.b259.s509). Gift med godsägaren Carl von Proschwitz, född 1818-11-04, † 1898-05-01 på Floda bruk, Skallsjö socken. Paret fick 1 gemensam dotter som dog barn.

TAB 7

Carl Gustaf Hoving, (son till Jacob Hoving, Tab 2), född 1740; fabrikör; † 1829-04-14 på Marieberg, Brännkyrka socken, Stockholms län (källa: Svartlösa häradsrätt F2:23 s.340, AID: v161328.b3440.s340). Bouppteckning 1829-06-13 (källa: Svartlösa häradsrätt F2:23 s.340, AID: v161328.b3440.s340). Lät 1770 uppföra Hovings malmgård och kvarnen Klippan. Ägde en tid Sundby gård i Huddinge socken och han bedrev ett framgångsrikt färgeri i Stockholm. På hans initiativ fick Sundbys huvudbyggnad sin slutliga utformning 1790, med tjugofyra rum fördelade på tre våningar. Gift med jungfrun Catharina Maria Edman, född 1740 (källa: Huddinge AI:9 s.211, AID: v85771.b2190.s211), † 1814-01-13 på Sundby säteri, Huddinge socken, Stockholms län (bröstfeber, 74 år gammal, källa: Huddinge CI:4 s.200, AID: v85797.b197.s200; Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:393 s.206, AID: v223032.b2610.s206); bouppteckning 1814-03-14 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:393 s.206, AID: v223032.b2610.s206); dotter till kaptenen vid Älvsborgs regemente Johan Edman och Maria Elisabet Granatenhielm.

Barn:

 • Johanna Maria Hoving, född 1767-05-19 i Stockholm (källa: Huddinge AI:9 s.211, AID: v85771.b2190.s211), † barnlös 1844-04-14 på Rosenholm, Lannaskede socken, Jönköpings län (källa: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar EXIBA:174 s.39, AID: v181358.b221.s39). Bouppteckning 1844-05-20 (källa: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar EXIBA:174 s.39, AID: v181358.b221.s39). Gift 1815-02-21 (källa: Huddinge AI:9 s.211, AID: v85771.b2190.s211; Huddinge CI:4 s.225, AID: v85797.b214.s225) med översten, RSO Anders Fredrik Reuterswärd, född 1756-08-02 i Västra Tollstads socken, Östergötlands län, † 1728-06-06 i Lannaskede socken.
 • Adolf Wilhelm Hoving, född 1771; kamrerare; † 1852. se Tab 8.
 • Gustava Carolina Hoving, född 1775 i Katarina församling, Stockholm (källa: Huddinge AI:9 s.211, AID: v85771.b2190.s211), † 1814. Gift 1806-04-29 på Sundby säteri (källa: Huddinge CI:4 s.222, AID: v85797.b211.s222) med tobaksfabrikören Johan Adolf Odelmark, född 1776, † 1837. Paret fick 3 söner.

TAB 8

Adolf Wilhelm Hoving, (son till Carl Gustaf Hoving, Tab 7), född 1771-11-18 i Katarina församling, Stockholm (källa: Huddinge AI:9 s.211, AID: v85771.b2190.s211); kamrerare; † 1852-06-18 i Stockholm (84 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:555 s.3110, AID: v223257.b3110). Bouppteckning 1852-09-11 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:555 s.3110, AID: v223257.b3110). Gift med jungfrun Carolina Margareta Westman, född 1777 i Stockholm (källa: Huddinge AI:9 s.211, AID: v85771.b2190.s211), † där 1832-04-28 (54 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:470 s.217, AID: v223112b.b263.s217); bouppteckning 1832-08-16 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:470 s.217, AID: v223112b.b263.s217); dotter till handlanden och bryggaren Carl Lorentzsson Westman och Margareta Christina Funck.

Söner:

 • Carl Adolf Hoving, född 1807-04-13 (källa: Huddinge AI:9 s.211, AID: v85771.b2190.s211), † ung.
 • Isak Wilhelm Hoving, född 1809; agronom; † 1852. se Tab 9.
 • Johan Oskar Hoving, född 1811; bryggare, kapten; † 1875. se Tab 12.

TAB 12

Johan Oskar Hoving, (son till Adolf Wilhelm Hoving, Tab 8), född 1811-11-27 (källa: Huddinge AI:9 s.211, AID: v85771.b2190.s211); bryggare; kapten vid Borgerskapets Infantericorps; † 1875-05-02 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:647 s.48, AID: v223411.b1570.s48). Bouppteckning 1875-08-05 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:647 s.48, AID: v223411.b1570.s48). Köpte fastigheten Götgatan 5 i kvarteret Västergötland, Maria Magdalena församling, taxerad till 20000 riksdaler banco i fruns bouppteckning 1848. Gift 1839-11-21 i Maria Magdalena kyrka, Stockholm med fröken Henrietta Augusta Cronland, född 1822 i Maria Magdalena församling, Stockholm, † 1848-09-08 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:540 s.62, AID: v223240.b2840.s62); dotter till kronoinspektorn vid Stockholms stads Järn och Metallvåg Christian Gustaf Cronland och hans 1:a fru Ulrika Catharina Söderberg.

Barn:

 • Oskar Wilhelm Hoving, född 1840-10-01 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:540 s.62, AID: v223240.b2840.s62); fängelsedirektör 1874; kapten i armén 1890-03-12; RVO 1896-12-01.
 • Mathilda Carolina Henrietta Hoving, född 1842-05-19 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:540 s.62, AID: v223240.b2840.s62), † där 1921-12-28 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:948 s.516, AID: v770880.b1110.s516). Bouppteckning 1922-03-29 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:948 s.516, AID: v770880.b1110.s516). Gift med medicine doktorn Gustaf Alrik Klosterberg. Paret fick 2 döttrar.
 • Josefina Augusta Oscara Hoving, född 1844-08-22 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:540 s.62, AID: v223240.b2840.s62), † där 1912-12-17 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:860 s.70, AID: v770792.b3170.s70). Bouppteckning 1913-02-05 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:860 s.70, AID: v770792.b3170.s70). Gift med grosshandlaren Per Albert Eberhard Hoving, född 1838, † 1884-03-25 (46 år, 2 dagar gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:694 s.291, AID: v223460.b9640.s291). Paret fick 3 barn.
 • Johan Henrik Hoving, född 1848-02-22 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:540 s.62, AID: v223240.b2840.s62); lantbrukare.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman