Hornberg

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Anders Hornberg, född 1730; klädesfabrikör; överskärare; † 1798-10-14 i Katarina församling, Stockholm (68 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:337 s.1, AID: v222976.b80.s1). Bouppteckning 1799-01-11 med 3922 riksdaler specie i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:337 s.1, AID: v222976.b80.s1). Ägde en brandförsäkrad gård med hus dels i sten och dels i trä, vid Bondegatan på Södermalm och kvarteret Barnängen större under nr 63 & 64, på ofri eller stadens grund, värd 2777 riksdaler specie. Ägde även Kumla herrgård i Tyresö socken, som han köpte in 1825. Gift med Maria Elisabet Metzger, i hennes 3:e äktenskap (gift 1:o med klädesfabrikören Petter Kinman, med vilken hon fick 1 dotter; 2:o med traktöråldermannen Christoffer Roos, med vilken hon fick 1 dotter), † 1794-02-09 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:315 s.549, AID: v222953.b5550.s549); bouppteckning 1794-05-02 med 10070 riksdaler specie i tillgångar, 2527 riksdaler specie i skulder och 7542 riksdaler specie i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:315 s.549, AID: v222953.b5550.s549).

Son:

Carl Fredrik Hornberg, född 1766; klädesfabrikör; kapten vid Borgerskapets kavallerikorps; † 1847-05-02 i Stockholm (81 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:533 s.27, AID: v223222.b1410.s27). Bouppteckning 1847-08-16 med 70976 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:533 s.27, AID: v223222.b1410.s27). Ägde egendom på Södermalm i Katarina församling och kvarteret Barnängen större under nr 63 & 64, på ofri grund, värd 12000 riksdaler banco; en gård i samma församling i kvarteret Kyrkogården nr 61; ytterligare en gård i samma församling i Kvastbacken och kvarteret Tjärhovet Mindre nr 9, på ofri eller stadens grund; egendom i Katarina församling och kvarteret Stadsträdgården, på fri och egen grund under nr 3, som han fått fastebrev på 1838-03-05, värd 20000 riksdaler banco. Gift 1:o med jungfrun Lovisa Margareta Cather, född 1775, † 1807-02-17 i Stockholm (32 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:369 s.580, AID: v223007.b5890.s580); bouppteckning 1807-06-04 med 13173 riksdaler banco i tillgångar, 737 riksdaler banco i skulder och 12436 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:369 s.580, AID: v223007.b5890.s580); dotter till slaktaråldermannen Hans Cather; 2:o med jungfrun Carolina Margareta Björklund, född 1788-04-01 i Stockholm (källa: Rök C:3 s.401, AID: v40049.b205.s401), † 1810-02-20 strax före klockan 4 på eftermiddagen på Sättra säteri, Röks socken, Östergötlands län (sjuknade i lungsot i november månad 1809, 22 år gammal, källa: Rök C:3 s.401, AID: v40049.b205.s401); bouppteckning 1810-04-14 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:378 s.488, AID: v223016.b5050.s488); dotter till snickaren Carl Gustaf Björklund och Anna Catharina Söderholm; 3:o 1811 med jungfrun Erika Christina Dahlström, dotter till kyrkoherden och prosten Erik Dahlström.

Barn 1:o:

  • Hans Fredrik Hornberg, född tvilling 1796; klädesfabrikör.
  • Carl Anders Hornberg, född tvilling 1796; klädesfabrikör; † 1834. se Tab 2.
  • Lovisa Carolina Elisabet Hornberg, född 1803-05 i Katarina församling, Stockholm, döpt 19/5 (källa: Katarina CII:6 s.443, AID: v220793.b2250.s443), † där späd.

Dotter 2:o:

  • Carolina Lovisa Wilhelmina Hornberg, född 1808-09-04 i Stockholm (källa: Tyresö AI:13 s.194, AID: v84357.b1990.s194), † 1892-03-29 på Kumla gård, Tyresö socken, Stockholms län (källa: Tyresö AI:21 s.204, AID: v84365.b2130.s204) Bouppteckning 1892-05-19 (källa: Sotholms häradsrätt F2:55 s.644, AID: v161300.b6480.s644). Gift med grosshandlaren, bryggaren och brukspatronen, RVO Johan Anders Rosenblad, född 1800-12-01 i Katarina församling, Stockholm, döpt 4/12 (källa: Katarina CII:6 s.401, AID: v220793.b2040.s401), † 1852. Paret fick 6 barn.

TAB 2

Carl Anders Hornberg, (son till Carl Fredrik Hornberg, Tab 1), född tvilling 1796; klädesfabrikör; † 1834-09-01 i Katarina församling, Stockholm (38 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:477 s.1003, AID: v223119.b4670.s1003). Bouppteckning 1834-11-21 med 42812 riksdaler banco i tillgångar, 41437 riksdaler banco i skulder och 1375 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:477 s.1003, AID: v223119.b4670.s1003). Enligt bouppteckningen ägde han en egendom i Katarina församling på Södermalm i kvarteret Danviken nr 1 & 2, med adress nr 88 värd 9285 riksdaler banco; ½ av en egendom i samma församling i kvarteret Barnängsbacken mindre nr 1 med adress nr 4 6500 riksdaler banco; dessa egendomar tillhandlade han sig enligt köpebrev 1833-11-21 av sin svärfars dödsbodelägare, med fick första uppbudet 1834-04-14. I fabriken fanns färdigt gods samt redskap värda totalt 11991 riksdaler banco. Vidare fanns säkra fordringar på totalt 10887 riksdaler banco. Gift 1823 med fröken Lovisa Wahlström, dotter till klädesfabrikören Johan Wahlström

Dotter:

  • Lovisa Carolina Hornberg, född 1824-09-10 i Katarina församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:477 s.1003, AID: v223119.b4670.s1003), † 1899-01-03 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:764 s.239, AID: v223530.b11300.s239). Bouppteckning 1899-03-30 med 1668 kronor i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:764 s.239, AID: v223530.b11300.s239). Gift 1847-05-25 i Katarina kyrka (källa: Gottröra AI:8 s.151, AID: v85000.b1550.s151) med lantbrukaren Carl Johan Schön, född 1817-11-28 på Åby, Österunda socken, Västmanlands län (källa: Tyresö AI:12 s.185, AID: v84356.b1900.s185). Paret fick 1 son som dog ung.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman