Holst nr 163

Från Biografiska anteckningar

Adliga ätten Holst nr 163 †

Naturaliserad i Sverige 1633, introducerad på Riddarhuset 1638; † 1906

TAB 1

Anders Holdt, (son till Hans Holdt), född 1566-02-02 på Voigteij, Österrike, av en gammal adlig släkt; kom till Sverige och blev slutligen överste för ett med hans egna medel upprättat Kyrassiärreg:te. Reste till Stockholm under falskt namn och utgav sig för att vara friherre von Berneck. Han lyckades charma och dupera sin blivande fru och hennes far. Efter att tillsammans med hustrun ha flytt undan sina fordringsägare, hann sanningen ikapp honom och han dömdes till döden 1603. Gift 1602-06-13 med friherrinnan Brita Grip till Vinäs, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o med hertig Johans av Östergötland kansliråd Peder Nilsson Natt och Dag), dotter till riksrådet och generalkrigsöversten, friherre Mauritz Grip till Vinäs och Tärnö och grevinnan Edla Stensdotter Lewenhaupt.

Son:

Mauritz Holdt, naturaliserad Holdt, till Ekströmmens säteri, Rappestads sn; född 1603-05-10 på Ekströmmen, Rappestads sn; studerade vid universitetet i Leiden; kom först i anställning hos hertig Johan av Östergötland; utförde därefter utrikes resor och kom i svensk krigstjänst i Preussen 1626; sårades och tillfångatogs vid Lützen 1632 (källa: Personalier i Biographica, RA); naturaliserad på Riddarhuset i Sverige 1633; överstevaktmästare för ett tyskt reg:te i Sverige 1638; överstesergeant 1640; fick generalkommando över alla ryttare och knektar i Östergötland 1644; överstelöjtnant vid Vargeringsmanskapet där 1645; överste; landshövding i Kronobergs län 1653; kring mödernejorden Herrestad i Rappestads sn, bildade han 1637 säteriet Ekströmmen, som ärvdes av hans ättlingar ända till 1887; † 1655-08-22 på Ekströmmens säteri, Rappestads sn. Gift med Sofia Holtin-Kottulinski, av furstlig härkomst, född 1613, † 1686.

Barn:

 • Mauritz Ludvig Holdt, till Ekströmmens säteri; född 1636; e o assessor i Göta hovrätt 1674; häradshövding i Östergötland; avsked 1698; † ogift och barnlös 1700 på Ekströmmen säteri, Rappestads sn.
 • Carl Fredrik Holdt, född 1637; överstelöjtnant; † 1703. se Tab 2.
 • Elisabet Holdt, † 1725-10-06 på Ekströmmens säteri, Rappestads sn. Gift efter 1689-01-11 men före 1690-06-13 med ryttmästaren Harald Andersson, adlad Ridderberg, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o färe 1665-06-21 med Elisabet Hansdotter Garfwe, † före 1681-05-27, men levde 1679-02-14, dotter till översten Hans Mårtensson Garff, adlad Garfwe och Kerstin Assarsdotter), född 1632, † 1704-07-16 på Gerstorp, Kaga sn. Paret fick 1 gemensam dotter.

TAB 2

Carl Fredrik Holdt, (son till Mauritz Holdt, Tab 1), till Ekströmmens säteri, Rappestads sn; överstelöjtnant vid Upplands infanterireg:te 1678; † 1703-10-24 vid Thorn. Han deltog 1697 i Karl XII:s kröning och förde då kungens häst; var med vid övergången vid Düna och i slaget vid Klissow. Gift 1689-06-20 i Stockholm med sin syssling, friherrinnan Anna Catharina Banér, född 1665, döpt 14/4 i Jakobs församling, Stockholm, dotter till riksrådet, friherre Svante Banér och friherrinnan Margareta Sparre.

Söner:

 • Mauritz Gustaf Holdst, till Ekströmmens säteri; född 1691-04-18; löjtnant vid Livgardet; † ogift och barnlös 1722-03-27.
 • Svante Johan Holdt, född 1692; ryttmästare; † 1731. se Tab 3.
 • Per Fredrik Holdt, född 1699-10-20, † barn.

TAB 3

Svante Johan Holdt, (son till Carl Fredrik Holdt, Tab 2), till Ekströmmens säteri, Rappestads sn; född 1692-06-04 i Stockholm (källa: Rappestad C:2 s.91, AID: v39651.b52.s91); ryttmästare vid Västgöta kavallerireg:te; † 1731-08-22 på Ekströmmens säteri, Rappestads sn, begravd i Ekströmmska graven i Rappestads kyrka (avled klockan 7 eftermiddagen, källa: Rappestad C:2 s.91, AID: v39651.b52.s91). Gift 1713 med jungfrun Märta Christina Drakenberg, född 1688-05-27, † 1771-09-13, dotter till ryttmästaren Erik Drakenberg och Elisabet Bonde.

Barn:

 • Carl Erik Holst, till Ekströmmen; född 1714 på Tissås, Härna sn; ändrade ättens namn till Holst; volontär vid Garnisonsreg:tet i Göteborg 1731-10-23; rustmästare 1732-06-18; furir 1734-09-09; avsked 1736-12-31; volontär vid Östgöta kavallerireg:te 1737-05-08; kvartermästares karaktär 1739-08-03; korprals indelning 1740-10-15; kornett 1747-07-30; löjtnant 1750-06-12; stabsryttmästare 1754-03-21; avsked 1760-11-09; R S O; deltog i kriget i Finland 1741-1742; † ogift och barnlös 1788-03-02 på Hults kronoaugment, Västra Ny sn (källa: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar EXIBA:59 s.37, AID: v180522.b416.s37). Skrev testamente 1773-09-05 till sin hushållerska Christina Gammal. Bouppteckning 1788-05-26, med 7522 riksdaler banco i behållning (källa: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar EXIBA:59 s.37, AID: v180522.b416.s37).
 • Svante Johan Holst, född 1716-04-27, † barn.
 • Johan Gabriel Holst, född 1718; major; † 1801. se Tab 4.
 • Gustaf Claës Holst, född 1722-07-29, † barn.
 • Axel Ernst Holst, född 1724-01-12, † barn.
 • Ebba Christina Holst, född 1727-03-13, † 1799-04-02 på Röby. Gift 1755-07-10 med löjtnanten David Christoffer Montgomery, naturaliserad och adopterad Montgomery, född 1724-10-20, † 1788-11-29. Paret fick 4 barn, men bara 1 dotter fick egna barn.

TAB 4

Johan Gabriel Holst, (son till Svante Johan Holdt, Tab 3), till Ekströmmens säteri, Rappestads sn; född där 1718-08-23; volontär vid garnisonsregementet i Göteborg 1735; rustmästare där 1736 och vid Östgöta infanteriregemente 1737; furir där 1738; förare 1741-04-12; fältväbel s å 26/7; fänrik 1742-04-04; löjtnant 1749-01-19; kapten och regementskvartermästare 1755-02-22; RSO 1760-04-28; major 1766-10-16 med tur från 1761-12-18; avsked 1773-02-17; † 1801-05-12 på Ekströmmens säteri, Rappestads sn, begravd i egen uppbyggd grav vid Rappestads nya kyrka Östergötlands län, där hans vapensköld hänger. Gift 1744-07-12 i Viby sn, Östergötlands län med jungfrun Ebba Benedikta von Ebbertz, född 1715-08-15 i Väckelsångs sn, † 1779-09-07 på Ekströmmens säteri, Rappestads sn, dotter till majoren Philip Joakim Eberhard von Ebbertz, naturaliserad von Ebbertz och friherrinnan Elsa Elisabet Ulfsparre af Broxvik.

Barn:

 • Johan Eberhard Holst, född 1745-09-20, † s d på Skorteby.
 • Johan Carl Holst, född 1747-06-25 på Skorteby; rustmästare vid Östgöta infanteriregemente 1762-09-10; fältväbel där 1767-05-25; livdrabant s å 7/7; löjtnant i Armén; kapten där; † 1797-06-14 i Rom. Han följde kung Gustaf III till Italien, där han stannade kvar för att ägna sig åt målarkonsten, antog slutligen katolska läran och gifte sig med en italienska, Gesnalda Luzi, samt hade med henne en son och en dotter.
 • Åke Göran Holst, född 1748-06-12 på Skorteby; volontär vid Östgöta infanteriregemente 1762-06-01; rustmästare där 1763-08-24; sergeant 1767-08-29; stabsfänrik 1773-06-14; löjtnant 1783-05-28; stabskapten 1787-10-09; regementskvartermästare 1788-07-22; RSO 1790-08-22; major i Armén 1794-04-18; avsked s å 26/11; † barnlös 1812-09-21 på Renstads säteri, begrav i egen familjegrav i Rappestads kyrka, där hans vapensköld ses. Gift 1:o 1785-06-23 med jungfrun Brita Älf, född 1757, † 1791-10-04 på Högby, dotter till prosten och kyrkoherden i Vårdsnäs pastorat av Linköpings stift, magister Emanuel Älf och Anna Christina Blom; 2:o 1793-11-29 på Renstad med jungfrun Fredrika Eleonora von Kothen, född 1749-08-27 på Norra Rödje, Säby sn, Jönköpings län, † 1798-11-30 på Renstads säteri, dotter till överstelöjtnanten Fredrik von Kothen och Ulrika Eleonora Rehnberg; 3:o 1800-06-13 på Utdala med Eva Brita Hvitfeldt, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o 1781-10-23 på Aspaholm, med överstelöjtnanten, friherre Carl Adam Raab, i hans 2:a äktenskap, född 1732, † 1799), född 1760-06, † 1834-02-07, på Renstads säteri, dotter till hovkvartermästaren och medicine doktorn Johan Adolf Hvitfeldt och Brita Carolina Duse.
 • Otto Gabriel Holst, född 1750; kapten; † 1823. se Tab 5.
 • Elsa Christina Holst, född 1751-06-18 på Skorteby, † där 1752-01-29.
 • Anna Elisabet Holst, född 1753-12-24 på Skorteby, † 1789-06-24 i Söderköping. Gift 1:o 1777-09-14, i Rappestads kyrka med bergmästaren Herman Olofsson Odelberg, med vilken hon fick 2 söner, född 1731-12-27 i Västervik, † 1783-01-15 i Stockholm; 2:o 1784-04-06 i Stockholm med amiralitetskammarrådet Daniel Dahlin, född 1728 i Blekinge, † barnlös 1791-11-23 i Stockholm (63 år gammal).
 • Hedvig Fredrika Holst, född 1757-06-04 i Vreta klosters sn, Östergötlands län, † där 1823-04-26. Gift 1798-09-09 på Ekströmmens säteri, Rappestads sn med sin fasters mans halvbror, ryttmästaren Edvard Montgomery, naturaliserad Montgomery, i hans 2:a äktenskap, född 1746, † 1813.

TAB 5

Otto Gabriel Holst, (son till Johan Gabriel Holst, Tab 4), född 1750-05-26 på Skorteby; volontär vid Östgöta infanteriregemente 1764-02-15; rustmästare där 1767-08-27; sergeant 1771-01-04; livdrabant 1774-06-20; löjtnant 1779-04-16; kapten i Armén 1789-05-20; avsked 1800-01-13, † 1823-01-08 på Råckelsta. Gift 1:o 1780-04-22 med jungfrun Johanna Gustava Hierzéel, född 1757, † 1783-09-03, dotter till regementsfältskären vid artilleriet, assessorn Johan Gustaf Hierzéel och Anna Brita Brandtberg; 2:o 1784-05 med stiftsjungfrun Fredrika Sofia Lindsfelt, född 1761, † 1830-05-13 på Råckelsta, dotter till häradshövdingen Tomas Fredrik Lindsfelt och Margareta Sofia von Segebaden.

Son 1:o:

 • Gustaf Holst, född 1781; Löjtnant; † 1858. se Tab 6.

Barn 2:o:

 • Carl Ludvig Holst, född 1786; överstelöjtnant; † 1876. se Tab 8.
 • Sofia Holst, född 1787-09-13, † barnlös 1845-07-14 i Stockholm. Gift 1821-10-31 med sin kusin, statssekreteraren Carl Gabriel Grip, adlad Grip, född 1785-12-15 vid Barösunds tullstation, † barnlös 1843-12-05 på Ullaberg och slöt själv sin adliga ätt.
 • Otto Holst, född 1795; kammarherre; † 1864. se Tab 9.
 • Fredrika Holst, född 1799-06-16 på Råckelsta, † 1882-06-23 på Gärdesta. Gift 1830-08-17 med kaptenen Peter Samuel Cederschiöld, född 1801-06-27, † 1844-07-24 på Närlunda. Paret fick 5 barn.

TAB 6

Gustaf Holst, (son till Otto Gabriel Holst, Tab 5), född 1781-04-12 i Stockholm. Sergeant vid Östgöta infanteriregemente 1793-05-13. Sergeant vid livregementets rothållsfördelning 1797-04-20. Officersexam, i Stockholm 1799-01-08. Livdrabant 1800-03-12. Avsked 1804-04-25 med tillstånd att kvarstå såsom kornett i armén. Löjtnant i fransk tjänst. Fick Ulmsmedaljen 1805. Fänrik vid Västernorrlands bataljon 1808-04-25. Konstit. löjtnant vid Södermanlands lantvärn s. å. 16/8. På exspektans därst. 1814-01-16. Löjtnant i armén 1816. CXIV Joh:s medalj 1855. † 1858-02-12 i Gränna (mycket hastigt). Han hade bevistat krigen i Finland och Norge och var betäckt med ärr efter blessyrer. Högg en gång i vredesmod ena örat av en kamrat. Angav slutligen sin styvmoders bror, kaptenen Lindsfelt, för högmålsbrott, med påföljd att denne blev insatt på högvakten i Stockholm, där han hängde sig. Gift 1824-11-19 på Fågelsången med Fredrika Christina Törne, född 1806-02-09 på Linnemåla, Torpa sn, † 1878-08-10 i Gränna, dotter till lanthushållaren Fredrik Törne och Anna Christina Dahlberg.

Barn:

 • Carl Otto Ludvig Holst, född 1825; poststationsföreståndare; † 1893. se Tab 7.
 • Hjalmar Gustaf Axel Holst, född 1827-10-06 på Tokarp; Överflyttade till Nordamerika; stupade troligen under nordamerikanska kriget.
 • Eufrosyne Charlotta Hildegard Holst, född 1832-03-03, † s å.
 • Hildur Holst, född 1837-11-18 i Gränna, † ogift och barnlös 1900-10-25 i Stockholm.
 • Julia Holst, född 1840-05-19 i Gränna, † där barnlös 1872-06-22 (31 år, 7 månader, 11 dagar gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:637 s.377, AID: v223398.b3120.s377). Bouppteckning 1872-09-26 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:637 s.377, AID: v223398.b3120.s377). Gift 1866-12-02 i Stockholm med stenhuggerifabrikören Carl Gustaf Mothander, född 1826-05-24, † 1893-04-27 på Djurgården vid Stockholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; Folke Rudelius - Kalmar Regementes chefer 1623-1907, biografiska anteckningar; Carl Almgren - Kungl. Första livgrenadjärregementets historia del 6. Sammanställt av: Mattias Loman.