Hollström

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Grosshandlaren Johan Hollströms namnteckning i 1:a fruns bouppteckning 1752. Källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:153 s.101, AID: v222488.b1110.s101.

Bengt Carlsson, skattebonde; bosatt på Hölje, Jämshögs socken, Blekinge län. Gift med

Söner:

 • Olaus Hollström, född 1660 (åu); kyrkoherde; † 1697. se Tab 2.
 • Jöns Hollström, tullskrivare. se Tab 3.
 • Sven Hollström, sjötullskrivare; † 1727. se Tab .

TAB 2

Jöns Hollström, tullskrivare i Västervik. Gift 1:o med N.N.; 2:o med Christina N.N.

Barn 1:o:

 • Fadder Hollström, född 1681; överinspektor; † 1741. se Tab 3.
 • Bengta Hollström. Gift med juveleraren Magnus Felt.
 • Christina Hollström. Gift med bokhållaren Göran Schönbeck.

Barn 2:o:

 • Anna Sofia Hollström, † 1732-01-16 i Västervik, Kalmar län. Gift med tullskrivaren Paul Berg. Paret fick 4 söner.
 • Carl Hollström, född 1720; proviantmästare; † 1803. se Tab .
 • Christoffer Hollström, kaptenlöjtnant vid amiralitetet; † barnlös 1747-03-04 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:142 s.500, AID: v222467.b5780.s500). Bouppteckning 1747-08-29 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:142 s.500, AID: v222467.b5780.s500). Gift med Margareta Sperling, † barnlös 1760-03-31 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:182 s.459, AID: v222550.b4730.s459); bouppteckning 1760-05-14 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:182 s.459, AID: v222550.b4730.s459).

TAB 3

Fadder Hollström, (son till Jöns Hollström, Tab 2), född 1681 (åu); överinspektor vid salpetersjuderistaten i Skåne, Halland och Blekinge; † 1741 på Ljungarum, Norra Mellby socken, Kristianstads län, begravd 4/7. Gift 1:o med jungfrun Anna Elisabet Tiliandra, † 1728; 2:o 1730-06-17 med jungfrun Brita Catharina Canterhielm, född 1709-01-14 i Karlskrona, Blekinge län, † 1743 på Ljungarum, Norra Mellby socken, Kristianstads län, begravd 8/9, dotter till sekreteraren i amiralitetskollegium Nils Canterhielm och Magdalena Charlotta Billingsköld.

Barn 1:o:

 • Maria Elisabet Hollström, född 1719-04-03 i Karlskrona, Blekinge län. Gift med kyrkoherden i Österslövs pastorat Jakob Bjugg, född 1704, † 1742 i Österslövs socken, Kristianstads län.
 • Bengt Hollström, född 1723; hovrättskommissarie, lagman; † 1794. se Tab 4.
 • Jonas Hollström, volontär vid Södra skånska kavalleriregementet.

Söner 2:o:

 • Nils Hollström, född 1731; † 1751.
 • Hans Henrik Hollström, född 1739; expeditions sekreterare; † 1785. se Tab 5.

TAB 5

Hans Henrik Hollström, (son till Fadder Hollström, Tab 3), född 1739 på Ljungarum, Norra Mellby socken, Kristianstads län; expeditions sekreterare på krigsexpeditionen; direktör i Civilstatens änke- och pupillkassa; † 1785-02-26 i Österåkers socken, Stockholms län. Gift med jungfrun Hedvig Magdalena Brander, † 1804-11-04 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:359 s.450, AID: v222997.b4640.s450); bouppteckning 1805-01-30 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:359 s.450, AID: v222997.b4640.s450).

Barn:

 • Hans Gustaf Hollström, född 1776-06-12 i Maria Magdalena församling, Stockholm; extra ordinarie kanslist i justitierevisionen; häradshövding; † ogift och barnlös 1812-07-10 i Stockholm (36 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:389 s.439, AID: v223027.b5450.s439). Bouppteckning 1812-09-18 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:389 s.439, AID: v223027.b5450.s439).
 • Bengt Henrik Hollström, född 1774-08-08 i Maria Magdalena församling, Stockholm, † ung.
 • Birgitta Charlotta Hollström, född 1777-09-14 i Maria Magdalena församling, Stockholm, † 1855-03-02 i Stockholm. Gift med grosshandlaren och brukspatronen Carl Fredrik Bremer, född 1770-04-02 i Åbo, Finland, † 1830-07-22 i Stockholm. Paret fick 7 barn.

TAB 6

Sven Hollström, (son till Bengt Carlsson, Tab 1), sjötullskrivare; ägde hus i Karlskrona; † 1727 i Köpings socken, Västmanlands län, begravd 17/8 (källa: Köpings stadsförsamling C:2 s.202, AID: v73131.b202). Gift 1700-03-25 i Karlshamn, Blekinge län (källa: Karlshamn CI:1 s.291, AID: v96009.b153.s291) med sin äldste brors svägerska, jungfrun Jakobina von Schoting, dotter till handlanden Jakob von Schoting och Maria Höijer.

Barn:

 • Jakob Hollström, född 1701; rådman; † 1769. se Tab 7.
 • Christina Hollström, född 1703 i Köpings socken, Västmanlands län, † där 1705.
 • Johan Hollström, född 1705 i Köpings socken, Västmanlands län, † där 1705.
 • Christina Hollström, född 1706 i Köpings socken, Västmanlands län, † där 1706.
 • Carl Hollström, född 1708 i Köpings socken, Västmanlands län.
 • Christina Hollström, född 1709 i Köpings socken, Västmanlands län. Gift 1729 i Maria Magdalena kyrka, Stockholm med Jonas Rosling, † 1737 i Köpings socken, Västmanlands län. Paret fick 5 barn.
 • Johan Hollström, född 1711; grosshandlare; † 1789. se Tab 12.
 • Olof Hollström, född 1713 i Köpings socken, Västmanlands län.
 • Jakobina Hollström, född 1715 i Köpings socken, Västmanlands län.
 • Per Hollström, född 1717 i Köpings socken, Västmanlands län.
 • Sven Hollström, född 1718 i Köpings socken, Västmanlands län.
 • Anna Maria Hollström, född 1721 i Köpings socken, Västmanlands län.

TAB 12

Johan Hollström, (son till Sven Hollström, Tab 6), född 1711 i Köpings socken, Västmanlands län; linkrämare; grosshandlare; † 1789-04-08 i Maria Magdalena församling, Stockholm (79 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:293 s.561, AID: v222932.b5890.s561). Bouppteckning 1789-07-02 med 27168 riksdaler specie i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:293 s.561, AID: v222932.b5890.s561). Ägde stenhus vid Järntorgsgatan i kvarteret Cadmus under nr 42, på fri och egen grund värt 3500 riksdaler specie; en salubod av sten vid Slussen i kvarteret Järngraven under nr 39 på stadens grund 300 riksdaler specie. Gift 1:o 1743-08-14 i Maria Magdalena kyrka, Stockholm med jungfrun med jungfrun Elisabet Bourdet, född 1725, † 1751-07-06 i Maria Magdalena församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:153 s.96, AID: v222488.b1060.s96); bouppteckning 1752-03-03 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:153 s.96, AID: v222488.b1060.s96); dotter till (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:140 s.189, AID: v222465.b2080.s189) skeppskaptenen Thomas Bourdet och Cornelia Smitt; 2:o 1752 i Maria Magdalena kyrka, Stockholm med jungfrun Sofia Splittdorff, född 1725-08-28 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm (källa: Tyska Sankta Gertrud CI:1b s.1013, AID: v91446.b172.s1013), † 1761-12-23 i Maria Magdalena församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:196 s.584, AID: v222754.b6010.s584); bouppteckning 1763-09-26 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:196 s.584, AID: v222754.b6010.s584); dotter till kammartjänaren hos kung Fredrik I Johan Henrik Splittdorff och Engel Eleonora Splittdorff.

Barn 1:o:

 • Johan Niklas Hollström, född 1744; linkrämare; † 1795-12-14 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm, begravd 19/12 (vid Smala gränd och Sperlings backe nr 42, 51 år gammal lungsot, källa: Hedvig Eleonora FI:5 s.227, AID: v85670a.b118.s227).
 • Thomas Hollström, född 1745; grosshandlare; skeppsredare; † ogift och barnlös 1824-09-05 i Stockholm (källa: Post- och inrikes tidningar 1824-09-14). Bouppteckning 1824-12-01 med 155100 riksdaler banco i tillgångar, 13815 riksdaler banco i skulder och 141285 riksdaler banco i total behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:435 s.463, AID: v223074.b4690.s463). Ägde stenhus på Södermalm i Maria Magdalena församling och kvarteret Bocken under nr 3 vid Hornsgatan 20000 riksdaler banco. Ägde 1/8-del i skeppet Stockholm av ek, 1/6-del i briggen Albertina av ek, 1/6-del i skeppet Fama av ek, 1/8-del i skeppet Activ av ek, 1/8-del i skeppet Providentia av ek, 1/4-del i skeppet Anna Maria av ek, 1/6-del i skeppet Anna av ek, 1/6-del i briggen Carl Johan av furu, 1/6-del i skonerten Thomas av furu, 1/6-del i briggen Johan av furu, 1/8-del i briggen Pomona av furu, 1/8-del i briggen Redligheten av furu, alla delar tillsammans värda 5717 riksdaler banco. I hans varulager fanns bland annat kaffe, salt, Albufejra-vin, rött vin, portvin, konjak portugisk muscat och franskt vin, totalt värde 2987 riksdaler banco. Ägde säkra aktier i flera bolag totalt 18214 riksdaler banco. Hade även gjort stora utlåningar och i boet fanns 30 särskilda skuldsedlar samt till ytterligare låntagare tillsammans 90512 riksdaler banco. I sitt testamente räknade upp sin yttersta vilja, varav punkt 1 var mest utmärkande: Min kära SysterDotter, Fru Jacobina Charlotta Granbom, Enka efter Borgmästaren Herr Carl Fredric Åhrberg, utom lott och byte med öfriga mine arfvingar, särskildt undfå, och genast tillträda, min, vid Hornsgatan i Södermalm, midt emot Maria Församlings Norra Kyrkogårdsmur, belägne Fastighet. Hans testamentoriska summor uppgick till totalt 34500 riksdaler banco, och återstoden, 106785 riksdaler banco, tillföll hans övriga arvingar. Samsystern fru kommerserådinnan Müller 3/8-delar 40044 riksdaler banco, avlidna samsystern Jacobina Granboms, född Hollström, 3:e barn, tillsammans 3/8-delar 13348 riksdaler banco var, halvsystern Fru Jacobina Charlotta Skoge 1/8-del 13348 riksdaler banco, halvsystern Juliana Neostadius 1/8-del 13348 riksdaler banco.
 • Sven Gustaf Hollström, född 1747; grosshandlare; † ogift och barnlös 1821-11-03 i Stockholm (74 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:421 s.671, AID: v223060.b6930.s671). Bouppteckning 1821-11-29 med 16746 riksdaler banco i tillgångar, 460 riksdaler banco i skulder och 16285 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:421 s.671, AID: v223060.b6930.s671). Ägde stenhusegendom på Södermalm i Maria Magdalena församling och kvarteret Nederland mindre vid Björngårdsgatan nr 2 värd 2500 riksdaler banco; en stenhus salubod på Södermalm i Katarina församling och kvarteret Övre Järngraven nr 10, på ofri eller stadens grund 1500 riksdaler banco
 • Johanna Elisabet Hollström, född 1749, † 1833-02-05 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, begravd 11/2 (83 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:473 s.225, AID: v223115.b2540.s225). Bouppteckning 1833-03-20 168431 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:473 s.225, AID: v223115.b2540.s225). I testamente 1816-03-18 kallas Jeanette Müller deras dotter (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:473 s.226, AID: v223115.b2550.s226). I bouppteckningen upptogs ett stenhus vid Skeppsbron i kvarteret Eolus under nr 1, med taxeringsvärde 60000 riksdaler banco, vilket hennes man köpt av direktören Niclas Paulis konkursbo 1800-08-25. Gift med grosshandlaren och kommerserådet, RVO Jürgen Christoffer Müller, född 1748, † 1831.
 • Jacobina Hollström, född 1750-12-19 i Maria Magdalena församling, Stockholm, † 1814-09-21 i Stockholm (64 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:394 s.400, AID: v223033.b4660.s400). Bouppteckning 1814-10-14 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:394 s.400, AID: v223033.b4660.s400). Gift med diversehandlaren Johan Granbom. Paret fick 3 barn.

Barn 2:o:

 • Eleonora Sofia Hollström, född 1753 i Maria Magdalena församling, Stockholm, † barnlös 1823-05-01 i Stockholm (71 år gammal, källa: Stockolms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:428 s.1, AID: v223067.b70.s1). Bouppteckning 1823-07-01 (källa: Stockolms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:428 s.1, AID: v223067.b70.s1). Gift 1:o med tobaksfabrikören Jakob Hoving; 2:o 1805-05-05 i Stockholm (källa: Huddinge (AB) CI:4 (1774-1830) Bild: 211 Sida: 222, AID: v85797.b211.s222) med amiralitetskammarrådet, RNO Johan Gustaf Bredenberg, född 1746 (åu), † barnlös 1823-03-11 i Stockholm (77 år gammal, källa: Stockolms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:428 s.1, AID: v223067.b70.s1).
 • Henriette Charlotta Hollström, född 1757-08-23 i Maria Magdalena församling, Stockholm, † där 1842-05-14 (86 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:512 s.402, AID: v223198.b4160.s402). Bouppteckning 1842-08-23 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:512 s.402, AID: v223198.b4160.s402). Gift med överkommissarien Johan Ernst Skoge, född 1745-12-16 i Karlskrona, Blekinge län, † 1825-11-09 i Stockholm (80 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:444 s.187, AID: v223083.b1960.s187). Paret fick 7 barn.
 • Juliana Hollström, född 1759 i Maria Magdalena församling, Stockholm, † barnlös 1818-02-10 i Stockholm (73 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:482 s.818, AID: v223131.b8300.s818). Gift med grosshandlaren Peter Christoffer Neostadius d y, född 1756, † barnlös 1817-05-29 i Stockholm (60 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:403 s.248, AID: v223042.b2540.s248).
 • Fredrik Vilhelm Hollström, född 1761 i Maria Magdalena församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:196 s.584, AID: v222754.b6010.s584), † barn.

Källor

Kyrkböcker. Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman